Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С icon

Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С
Скачати 104.95 Kb.
НазваПозитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С
Дата14.09.2012
Розмір104.95 Kb.
ТипДокументи

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НА ДІТЕЙ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З КАРАТЕ

Саєнко В. Г., Скляр С. С.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Анотація. Доведено позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате. Висвітлено завдання тренувального процесу з карате. Наведено педагогічні рекомендації підстав успішної спортивної практики для юних каратистів. Отримано, в ході досліджень, аргументи можуть використовуватись під час педагогічного процесу в карате або інших видів східних єдиноборств.

^ Ключові слова: карате, діти, навчання, завдання, позитивний, вплив, тренування.

Аннотация. Саенко В. Г. Положительное влияние на детей тренировочных занятий по каратэ. Доказано положительное влияние на детей тренировочных занятий по каратэ. Освещены задачи тренировочного процесса по каратэ. Приведены педагогические рекомендации оснований успешной спортивной практики для юных каратистов. Полученные, в ходе исследований, аргументы могут использоваться в педагогическом процессе по каратэ или другим видам восточных единоборств.

^ Ключевые слова: каратэ, дети, обучение, задачи, позитивный, влияние, тренировки.

Постановка проблеми. Заняття будь-якою оздоровчою системою чи видом спортом має позитивний вплив на розвиток підростаючого покоління. Проте, є окремі дискусії щодо занять східними єдиноборствами ще не сформованої фізично та психологічно особисті. У країнах Сходу позитивність цього процесу апробовано століттями. Трансформація східних оздоровчих систем та видів спорту потребує додаткової адаптації для слов’янського суспільства та застосування науково-обґрунтованих методик та програм в тренувальному процесі різних верств населення. Тому, доведення позитивного впливу тренувальних занять з карате для дитячої вікової аудиторії є актуальним.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню особливостей побудови тренувального процесу для дітей присвячено публікації з легкої атлетики [8], спортивних ігор [8, 9], боксу [5, 6]. У публікаціях зі східних [2, 4, 10-15] та вітчизняних [3, 7] єдиноборств є лише окремі згадування даного аспекту. Тому, у даній статті, робиться спроба наукового обґрунтування та доведення позитивного впливу для спортсменів дитячого віку тренувальних занять з карате.

Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2011 – 2015 рр.; тема „Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту”.

^ Мета дослідження – довести наявність позитивного впливу на дітей тренувальних занять з карате.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фізична культура в Законі України про фізичну культуру і спорт [1] представлена як найважливіший компонент цілісного розвитку особистості. Будучи складовою частиною загальної культури і професійної підготовки, фізична культура входить обов’язковим компонентом в гармонійний розвиток особистості, значимість якої проявляється через гармонізацію духовних і фізичних сил, формування таких загальнолюдських цінностей, як здоров’я, фізичне і психічне благополуччя, фізична досконалість.

Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період для розвитку всіх координаційних і кондиційних здібностей. Проте, особливу увагу в цьому віці слід приділяти всебічному розвитку координаційних здібностей, елементарної швидкості (реакція і частота рухів), витривалості до помірних навантажень швидкісно-силових здібностей. Відмінною здатністю дітей молодшого шкільного віку є їх велике бажання, інтерес, пізнавальна діяльність, висока емоційність під час занять.

Спортивна діяльність вимагає від людини широкого діапазону просторово-рухової орієнтування точності швидкості стійкості до різнобічної координації рухів у часі і просторі. Оскільки всі рухові якості довести до досконалості неможливо, слід приділяти велику увагу арсеналу рухових вмінь і навичок.

В процесі тренувальних занять вирішуються наступні завдання:

зміцнення здоров’я, фізичного розвитку та підвищення працездатності дітей;

виховання моральних якостей (взаємовиручка, колективізм, дружба), виховання потреби в систематичних і самостійних занять фізичними вправами;

надбання знань в області гігієни та медицини, необхідних понять і теоретичних знань з фізичної культури і спорту;

цілеспрямований розвиток рухових якостей, вдосконалення рухових навичок, вивчених на заняттях карате;

залучення дітей молодшого шкільного віку до занять спортом з подальшою орієнтацією на здоровий спосіб життя.

Природно, що батьки допомагають своїм дітям у виборі спорту. Вони знають, що регулярна практика спорту – запорука гармонійного фізичного і психічного розвитку дитини. Виконання природних рухів призводить до фізичного розвитку, при якому сила, гнучкість і спритність гармонійно поєднуються. Паралельно з технічним ростом відбувається зростання впевненості в собі.

Проведені дослідження [2, 4, 10, 12, 13, 15] показали, що у практикуючих бойові мистецтва:

менше проблем пов’язаних з гіперактивністю;

кращі показники психічного здоров’я;

менше поведінкових проблем і кращі шкільні відмітки;

менше сором’язливості і більше впевненості в собі;

менше агресивності;

більш тісні і теплі відносини між батьками і дітьми.

Карате частина великої різноманітності бойових мистецтв. Його традиційне викладання має також філософський аспект, поряд з миролюбними цінностями. Карате це мистецтво, яке передбачає перемогу, насамперед над самим собою, з метою пізнати себе в дії. Воно являє собою образ життя в рамках процесу саморозвитку. Карате створює безцінне виховне середовище, значення якого не можна сьогодні переоцінити. Приміром, самовладання сприяє суспільному життю, пошук внутрішнього шляху веде до гармонійного існування з самим собою і з оточуючим світом.

Мистецтво карате – це фізичний і естетичний розвиток людини. Карате можна до певної міри вважати наукою. Наукою, яку людина пристосовує не тільки до свого розуму, а й до тіла. Навчання карате – педагогічний процес, спрямований на оволодіння знаннями, вміннями і навичками на фізичне, розумове і моральне вдосконалення учнів.

При підготовці каратистів інформація, що стосується техніки спортсменів має першорядне значення, оскільки саме різноманітність рухових вмінь вдосконалення цієї функції, прискорює процес оволодіння складними руховими навичками.

На даний момент досить велика кількість дітей молодшого шкільного віку займаються в різних спортивних секціях, в тому числі і карате. Програми занять з карате відповідають сучасним технологіям спортивної підготовки і безпосередньо використовуються в навчально-тренувальному процесі. Їх зміст складається з опанування навичок виду спорту на основі матеріалу, який діти вивчають на уроках фізичної культури в школі.

Тренувальні програми складаються відповідно до загальної концепції дошкільного, шкільного виховання і сучасних методик та форм навчання карате. Карате для дітей, перш за все, є відмінною системою психофізичної підготовки, направляючи дитячу значну енергію на заняття гімнастикою, розтяжкою, розвиток пам’яті та уважності, виховання дисципліни, подолання власної ліні і амбіцій, адаптацію до різновікових колективів. Тренувальні програми спрямовані на гармонійний розвиток особистості, на формування у дітей спортивних навичок, що сприяє підвищенню загальної культури дитини.

Процес навчання включає в себе діяльність вчителя-тренера і діяльність учнів. Ці два види тісно пов’язані і взаємозалежні між собою. Навчання карате носить виховний характер та нерозривно пов’язане з формуванням особистості (світоглядом, моральною поведінкою, виробленням певних рис характеру, волі, звичок і смаків, розвитком фізичних якостей).

Основна мета тренувальних програм – залучення дітей до корисної розвиваючої діяльності, формування фізичної культури особистості, гармонійний розвиток, підвищення якості технічної і тактичної підготовки спортсменів-початківців.

Конкретна мета навчання визначає терміни навчання, склад учнів, зміст, методи і форми навчання. Основні завдання навчання, в свою чергу, включають в себе цілий ряд приватних завдань: надбання знань і вмінь з методики навчання і тренування, за правилами змагань, профілактики травматизму та ін. Засоби виховання вмінь і навичок карате, становлять загальнорозвивальні і спеціальні вправи, дії і вправи з інших видів спорту, прийоми, захисту, складнокоординаційні технічні та тактичні дії.

З восьми чи десяти років, багато дітей хочуть брати участь у різних спортивних змаганнях. Участь у спортивних поєдинках, під пильним наглядом спеціально підготовленої і високо кваліфікованої суддівської колегії, дозволяє дитині навчитися з честю програвати, а також правильно сприймати перемогу з її швидкоплинністю та відносністю. Для об’єктивності наведемо педагогічні рекомендації підстав успішної спортивної практики для юних каратистів.

^ Почуття захищеності. Дитина не відчуває свою захищеність, має значні труднощі в розслабленні і їй важко отримувати задоволення від своїх занять. Спортивна програма, умови та правила тренувань і змагань повинні уберігати дітей від фізичних і емоційних напружень.

^ Почуття що дитина любима. Дитина повинна відчувати доброзичливе ставлення до себе, незалежно від її віку, статі, вмінь, культурної чи мовної приналежності. Спортивні програми мають сприяти масовим заняттям, а ніж виборчому пошуку „зірок”. Дискримінація та тиск на дітей не допустимі взагалі, і в спортивному середовищі зокрема.

^ Почуття компетентності. Дитина повинна відчувати свою компетентність. Відчуття власної некомпетентності перешкоджає активній участі в будь-якій діяльності. Не кажучи вже про таку, як заняття бойовими мистецтвами. Треба надавати дітям можливість розвинути необхідні для почуття власної компетентності навички.

^ Почуття приналежності до групи. Діти відчувають почуття приналежності до групи тоді, коли вони задоволені важливими для них взаєминами, особливо, в разі схвалення цих взаємин батьками, тренерами і ровесниками. Ці взаємини можуть поширюватися на людей, місцевість або предмети, пов’язаних з практикою спорту.

^ Почуття власної значущості. Діти відчувають сильне почуття власної значущості тоді, коли вони мають у своєму розпорядженні ресурси, можливості та навички, які дозволяють впливати на їхні життєві умови. Вони також відчувають це почуття тоді, коли мають компетентність в різних галузях, таких як рішення проблем і прийняття рішень. Діти відчувають свою значущість і тоді, коли тренери їм дозволяють приймати важливі рішення або доручають їм певні обов’язки.

^ Почуття власної унікальності. Необхідно визнавати дитячі успіхи. Почуття власної унікальності розвивається тоді, коли оточуючі вважають дитину такою, і поводять себе відповідним чином. А також тоді, коли дитина здатна зробити те, що іншим не під силу. Розвитку цього почуття також сприяє заохочення до креативності та виразності. Щоб почуватися унікальним у своєму спортивному колі, дитина повинна мати можливість прийнятним чином самоствердитися, і отримати схвалення такого самоствердження.

Важливо, щоб батьки знали про те, як себе почуває їх дитина в рамках відвідуваних їм спортивних секцій. Заняття з карате сприяють появі у дитини почуття захищеності, того, що він улюблений і розвитку його компетентності, почуття приналежності до групи, якою дитина за правом пишається, а також сприяють розвитку почуття власної значущості та унікальності.

Висновки. Аналіз обробленого матеріалу доводить позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате, які сприяють гармонійному розвитку, укріпленню нервової системи, пропорційному вихованню фізичних якостей та отриманню навиків самооборони. Формування належного рівня теоретичної, фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості у юному віці спонукають до подальшого відбору у спеціалізовані групи з даного виду спорту.

^ Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Планується виявлення ефективних педагогічних методик для організації занять карате з дітьми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року №3808-XII. 2. Артеменко О. Л. Муай тай – свободный бой. Таиландский бокс : традиционная и современная техники / О. Л. Артеменко, В. В. Касьянов, А. Н. Ковтик ; [под общ. ред. В. В. Касьянова]. – Мн. : Современная школа, 2009. – 384 с. 3. Будагъянц Г. Н. Этапы обучения технике рукопашного боя : [учеб.-метод. пособие] / Г. Н. Будагъянц, С. В. Попов, Н. Б. Анисов, В. В. Серебряк ; МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э. А. Дидоренко. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2008. – 64 с. 4. Заяшников С. И. Тайский бокс : [учеб.-метод. пособие] / С. И. Заяшников. – [4-е изд., исправл. и доп.]. – М. : Тераспорт, 2004. – 272 с. 5. Кличко Вит. В. Бокс : теория и методика спортивного отбора / Вит. В. Кличко. – К. : Нора-принт, 1999. – 75 с. 6. Кличко Влад. В. Бокс : многоэтапный контроль базовой подготовленности / Влад. В. Кличко. – К. : Нора-принт, 2000. – 70 с. 7. Компаниец Ю. А. Рукопашный бой : [учеб. пособ.] / Ю. А. Компаниец. – Луганск : РИО ЛИВД, 2000. – 282 с. 8. Максименко Г. Н. Многолетняя подготовка юных спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх : [монография] / Г. Н. Максименко, И. Г. Максименко, И. И. Васильченко, А. А. Снежко, С. С. Галюза. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 2011. – 521 с. 9. Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : [монографія] / І. Г. Максименко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с. 10. Микрюков В. Ю. Каратэ : [учеб. пособ.] / В. Ю. Микрюков. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с. 11. Орлов Ю. Л. Роль и специфика бросков в спортивном каратэ как средства повышения эффективности боя и зрелищности соревнований / Ю. Л. Орлов // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 2. – С. 34 – 36. 12. Саєнко В. Г. Морально-етичні засади підготовки спортсменів в кіокушинкай карате : [монографія] / В. Г. Саєнко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 356 с. 13. Саєнко В. Г. Удосконалення людини за системами східних єдиноборств : [монографія] / В. Г. Саєнко ; Бердянський державний педагогічний університет. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 440 с. 14. Тактико-технические характеристики поединка в спортивных единоборствах / Под ред. А. Ф. Шарипова, О. Б. Малкова. – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 224 с. 15. Эберннети Я. Каратэ : тайные коды боевого применения / Я. Эберннети. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2005. – 220 с.


Анкета учасника

Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, майстер спорту України міжнародного класу з карате, Почесний президент Луганської обласної федерації кіокушинкай карате, керівник комплексної наукової групи при збірній команді України з кіокушинкай карате.

^ Місце роботи: доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

^ Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: saienko22@gmail.com

Довідка про співавтора:

Прізвище, ім’я, по батькові: Скляр Сергій Сергійович, майстер спорту України з карате.

Місце навчання: студент спеціальності „Олімпійський та професійний спорт” Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: olimpian_max@mail.ru

Схожі:

Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconУдк 796. 853. 26 Тривалість виконання технічних комбінацій ударних прийомів каратистів високої кваліфікації саєнко В. Г
Конання технічних комбінацій ударних прийомів спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані...
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconМагістри кафедри біології спорту з спеціалізації „Фізіологія спорту”, їх наукові керівники та теми магістерських робіт
Вплив корекції раціону харчування на ефективність тренувальних занять спортсменів скелелазів
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconМагістри кафедри біології спорту з спеціалізації „Фізіологія спорту”, їх наукові керівники та теми магістерських робіт
Вплив корекції раціону харчування на ефективність тренувальних занять спортсменів скелелазів
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconСаєнко В. Г. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут фізичного виховання І спорту Анотація
Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність І масовість занять східними єдиноборствами
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconОбсяг тренувальних навантажень у річному циклі підготовки каратистів високої кваліфікації
Римента по выявлению оптимального соотношения объемов различных нагрузок у каратистов тяжелой весовой категории. Полученные количественные...
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconОптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації саєнко В. Г., Мішельман С. В
Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої...
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconГрадієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації
Ліфікації вагової категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані кількісні дані можуть використовуватися...
Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconСписки слухачів тренувальних занять до Всеукраїнської олімпіади зі світової літератури

Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconСписки учнів, рекомендованих до тренувальних занять із Всеукраїнських олімпіад з інформатики

Позитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С iconСписки слухачів тренувальних занять до Всеукраїнської олімпіади з російської мови І літератури

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи