Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О icon

Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О
Скачати 71.79 Kb.
НазваВиди спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О
Дата13.09.2012
Розмір71.79 Kb.
ТипДокументи


ВИДИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КІКБОКСИНГУ

Саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О.

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Інститут фізичного виховання і спорту

Анотація. У статті досліджуються особливості сутності спортивної діяльності у кікбоксингу, що має освітню функцію та розкриває подібності та відмінності правил у існуючих розділах змагань. Зрозумілість деталей правил змагань поширює популяризацію кікбоксингу у широких верствах населення. Виявлені аспекти можуть використовуватися у тренувальному процесі кікбоксерів та спортсменів, які спеціалізуються в інших бойових єдиноборствах.

^ Ключові слова: сутність, розділ, змагання, види, кікбоксинг.

Аннотация. Саенко В. Г., Копылов В. А., Гурмаженко М. А. Виды спортивной деятельности в кикбоксинге. В статье исследуются особенности сущности спортивной деятельности в кикбоксинге, что имеет образовательную функцию и раскрывает сходства и различия правил в существующих разделах соревнований. Понятность деталей правил соревнований расширяет популяризацию кикбоксинга в широких слоях населения. Выявленные аспекты могут использоваться в тренировочном процессе кикбоксеров и спортсменов, специализирующихся в других боевых единоборствах.

^ Ключевые слова: сущность, раздел, соревнование, виды, кикбоксинг.

Annotation. Saienko V. G., Kopylov V. O., Gurmazhenko M. O. Kinds of sporting activity in kickboxing. Features of essence of sports activity in a kickboxing are investigated and opens similarities and distinctions of rules in existing sections of competitions. Clearness of details of rules of competitions expands popularization of a kickboxing in wide layers of the population. The revealed aspects can be used in training process athletes of kickboxing and the sportsmen specializing other fighting single combats.

Keywords: essence, section, competition, kinds, a kickboxing.

^ Постановка проблеми. Кікбоксинг є одним із молодих видів спортивного єдиноборства. Завдяки своїй видовищності кікбоксинг набуває все більше шанувальників у всьому світі, в тому числі і на Україні. Але у правилах проведення поєдинків з цього виду спорту спостерігаються розбіжності, бо існує декілька розділів змагань. Для зрозумілості сутності боротьби у кожному розділі виникає потреба розкриття подібностей та відмінностей деталей правил змагань, а тому обрана тема наукового дослідження є актуальною.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому ряді робіт досить глибоко розглядаються різноманітні питання тренувального і змагального процесу у бойових єдиноборствах [5-7], в тому числі й у кікбоксингу [1-4, 8-10]. Але вони не дають повного розкриття цього виду спорту, так як дотепер дослідження проводилося лише деяких питань. У даному дослідженні робиться спроба розкриття особливостей сутності спортивної діяльності у кікбоксингу.

^ Мета дослідження. Виявлення особливостей сутності спортивної діяльності у кікбоксингу.

Викладення матеріалу дослідження. Кікбоксинг – це вид спортивного єдиноборства, що поєднує в собі техніку роботи руками, узяту з боксу, і техніку роботи ногами – зі східного єдиноборства карате. Удари руками й ногами дозволяється наносити тільки в голову та тулуб, а підсічки – з внутрішнього і зовнішнього боку стопи на рівні фута (спеціально м’якому взуттю без підошви). Структура змагань сучасного кікбоксингу має такі розділи: семі-контакт (кікбоксинг напівконтакту); фул-контакт (кікбоксинг повного контакту); лайт-контакт (кікбоксинг легкого контакту).

^ Кікбоксинг напівконтакту – найстарший вид кікбоксингу, який зовнішньо має багато спільного з карате та таеквондо [5]. Майданчиком для змагання є татамі розміром 8×8 м. Тривалість поєдинку 2 раунди по 2 хвилини з перервою між раундами в 1 хвилину. При зупинці рефері поєдинку секундомір не виключається. Техніка дозволяє тільки послаблений та контрольований контакт із суперником, особливо під час нанесення ударів у голову. Двобій проводиться під наглядом головного судді та двох бокових суддів. Після кожного попадання головний суддя робить перерву в бою і дає оцінку проведення прийому. При цьому удар кулаком або ногою у тулуб, а також кулаком у голову оцінюється в одне очко; за удар ногою в голову присуджується два очка; за удар ногою в голову, завданий у стрибку, – три очка. Удари виконуються з дозованим контактом. При перевищенні контакту спортсменові робиться попередження, при повторному випадку – кікбоксер дискваліфікується.

^ Кікбоксинг повного контакту. Поєдинок проходить на боксерському ринзі, як у класичному боксі, під наглядом судді в ринзі та трьох бокових суддів, які ставлять оцінки на картках. Тривалість поєдинку 3 раунди по 2 хвилини з перервою між раундами в 1 хвилину. У цьому розділі дозволено виконання ударної техніки на повну силу. Як і в аматорському боксі, двобій оцінюється за загальним підсумком, тобто виставляються оцінки не тільки за попадання та нокдауни, а й за ефективність ведення бою, рівень підготовленості та дотримання правил. Дозволяється нанесення ударів на повну силу. Двобій зупиняють тільки за причини порушення правил або поранення.

^ Кікбоксинг легкого контакту. Цей вид є наймолодшим. Майданчиком для змагання є боксерський ринг розміром 6×6 м (інколи татамі 8×8 м). Тривалість поєдинку 3 раунди по 2 хвилини з перервою між раундами в 1 хвилину. Двобій та його оцінювання здійснюються аналогічно поєдинку повного контакту, проте удари дозволяється завдавати не на повну силу. Тому через ці обмеження темп бою вищий, ніж у фул-контакті. Особливістю є правило, за яким кікбоксер зобов’язаний завдавати шість ударів ногами протягом одного раунду.

Нині в Україні розвиваються нові види кікбоксингу: лоу-кік, K1, сольні композиції (музичні форми), аерокікбоксинг. Для цих видів розроблено окремі правила.

Вид лоу-кік сформовано аналогічно правилам розділу кікбоксингу повного контакту (фул-контакту) з додаванням ударної техніки ніг по стегнах противника, узяту з таїландського боксу. Але на відміну від правил таїландського боксу у даному розділі заборонені удари ліктями і колінами в голову. Змагальні поєдинки проводяться на повний контакт.

Розділ К1 широкого розвинений та популярний вид в усьому світі. Правилами передбачається техніка ударів руками і ногами аналогічна розділу лоу-кік, а також дозволений захват ноги суперника.

У розділі кікбоксингу – сольні композиції (музичні форми) – змагання проводяться під музику та включають три види: композиції в „жорсткому” стилі, композиції „м’якому” стилі, композиції з предметами, включаючи фрагменти традиційних комплексів формальних вправ східного єдиноборства. Композиції в „жорсткому” стилі відтворюють характерну пластику „бою з тінню” традиційного східного єдиноборства, такого як карате-до, тхеквондо та ін. Композиції в „м’якому” стилі базуються на техніці ушу. Композиції з предметами виконуються як „бій з тінню” з будь-якою холодною зброєю – мечем, ножем, палицею, нунчакою, серпом, булавою та ін. Судді оцінюють: чистоту виконання елементів техніки, музикальність, складність виконуваних елементів, різнобічність використовуваної техніки (у тому числі рівномірність виконання елементів обома ногами і руками), артистичність.

У розділі аерокікбоксинг – спортсмен використовує техніку виключно з кікбоксингу, спеціально підібрано під індивідуально підібрану музику. Програма може також включати в себе елементи фітнесу.

Висновки. Дослідження особливостей сутності спортивної діяльності у кікбоксингу має освітню функцію та розкриває подібності та відмінності правил у існуючих розділах змагань. В свою чергу зрозумілість правил змагань поширює популяризацію кікбоксингу у широких верствах населення.

^ Перспективи подальших досліджень. Планується дослідження становлення кікбоксингу в світі та досягнення українських спортсменів.


ЛІТЕРАТУРА

1. Иванов А. Л. Кикбоксинг [Текст] : Учебник. – [2-е изд., дороб. и доп.] / А. Л. Иванов. – К. : АТ «Air Land», 1995. – 309 с. 2. Калмыков Е. В. Кафедра теории и методики бокса и кикбоксинга РГУФК [Текст] / Е. В. Калмыков // Отечественная школа бокса. – М. : РГУФК, 2004. – С. 17 – 21. 3. Кикбоксинг : Чемпионат мира, Украина, Киев, нояб. 25-28.1995 [Текст]. – К. : [Б. в.], 1995. – 20 с. 4. Орел П. А. Кикбоксинг в Украине [Текст] / П. А. Орел. – К., 2000. – 216 с. 5. Садовский Е. Теоретико-методические основы тренировки и контроля координационных способностей в восточных единоборствах : (на примере таэквондо и кикбоксинга) [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Садовский Е. // Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта. – М., 2000. – 39 с. 6. Саєнко В. Г. Доцільність введення східних єдиноборств як навчальної дисципліни [Текст] / В. Г. Саєнко // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні : Зб. наук. тр. Регіон. наук.-практ. конф. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С. 221 – 228. 7. Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ : основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства [Текст] : Монография / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. – Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 300 с. 8. Сон Э. Н. Знакомьтесь – кикбоксинг [Текст] / Э. Н. Сон // Боевое искусство планеты. – М. : Центр «Здоровье народа». – 1993. – № 2. – С. 72 – 76. 9. Щитов В. К. Современный кикбоксинг [Текст] / В. К. Щитов. – М. : ФАИР-Пресс, 2004. – 544 с. 10. Яремко М. О. Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки [Текст] : Автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. вих. і спорту / Яремко М. О. – Л., 2001. – 18 с.


^ Авторська довідка:

Прізвище, ім’я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України з карате.

^ Місце роботи: старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ Робоча адреса: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: Andrey-lugansk@i.ua


Довідка співавторів:

Прізвище, ім’я, по батькові: Копилов Володимир Олександрович, заслужений тренер України з кікбоксингу, майстер спорту СРСР з боксу, підполковник міліції.

^ Місце роботи: старший викладач кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дидоренка.

^ Робоча адреса: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, вул. Генерала Дідоренка, 4, сел. Ювілейне, м. Луганськ, Україна, 91493.

E-mail: sanyakopylov@gmail.ru


Прізвище, ім’я, по батькові: Гурмаженко Марина Олександрівна, кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики.

Місце навчання: магістрант Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робоча адреса: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.

E-mail: maryna_gyrmazhenko@mail.ru

Схожі:

Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПорівняння рівня розвитку фізичних якостей жінок в контактних видах східних єдиноборств саєнко В. Г.,, Гурмаженко М. О. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Порівняння рівня розвитку фізичних якостей жінок в контактних видах східних єдиноборств
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПро встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності
Затвердити розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів згідно з додатком та запровадити...
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПозитивний вплив на дітей тренувальних занять з карате саєнко В. Г., Скляр С. С
Висвітлено завдання тренувального процесу з карате. Наведено педагогічні рекомендації підстав успішної спортивної практики для юних...
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconВисочіна надія леонідівна
Самооцінка кваліфікованих шахістів та її вплив на результати спортивної діяльності
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconЗігрівальний масаж у тренувальному процесі каратистів саєнко В. Г., Ласкорунський В. Ю
Застосування різних видів масажу у змагальній діяльності є важливою складовою в досягненні перемоги, а, отже, обрана тема наукового...
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconСаєнко В. Г. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут фізичного виховання І спорту Анотація
Вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність І масовість занять східними єдиноборствами
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Види спортивної діяльності у кікбоксингу саєнко В. Г., Копилов В. О., Гурмаженко М. О iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи