Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді icon

Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Скачати 73.15 Kb.
НазваУказ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Дата23.03.2013
Розмір73.15 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про гранти Президента України

для обдарованої молоді

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  N 1212/2002 від 24.12.2002  N 754/2004 від 06.07.2004  N 146/2006 від 20.02.2006  N 476/2008 від 23.05.2008 }

{ У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова  “Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді”  та “Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді”  в усіх відмінках замінено словами “Міністерство України  у справах сім’ї, молоді та спорту” та “Міністр України  у справах сім’ї, молоді та спорту” у відповідному відмінку  згідно з Указом Президента N 146/2006 від  20.02.2006 }

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді” п о с т а н о в л я ю:

1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

( Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом Президента N 754/2004 від 06.07.2004 )

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. (Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1212/2002 від 24.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 754/2004 від 06.07.2004)

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту для реалізації соціальних молодіжних програм.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1212/2002 від 24.12.2002, N 754/2004 від 06.07.2004)

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.

^ Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 серпня 2000 року  N 945/2000

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 серпня 2000 року N 945/2000 

ПОЛОЖЕННЯ

про гранти Президента України для  обдарованої молоді

( У тексті Положення слово “Комітет” у всіх відмінках замінено  словом “Міністерство” у відповідному відмінку згідно з Указом  Президента N 754/2004 від 06.07.2004 )

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі – гранти) – це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

- реєстраційна картка проекту;

- опис проекту;

- кошторис витрат;

- довідка-об’єктивка;

- два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів затверджується Міністерством.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов’язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

Експертну раду очолює Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.

Персональний склад Експертної ради погоджений з Віце-прем’єр-міністром України з гуманітарних питань затверджується наказом Міністерства.

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним.

6. Міністерство щороку до 1 серпня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради.

{ Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента N 146/2006 від 20.02.2006 }

8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 вересня.

Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 листопада.

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Особа, якій призначено грант, укладає договір з Міністерством та відповідно з Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) за місцем реєстрації цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється Міністерством.

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

 

Глава Адміністрації  Президента України                                В.ЛИТВИН

Схожі:

Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconПоложення про гранти Президента України для обдарованої молоді { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту n 2449 ( z0581-08 ) від 17. 06. 2008 }
Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та подання документації на здобуття та реалізацію проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30. 12. 05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconГранти Президента України для обдарованої молоді
Молодим українцям щорічно призначається 60 грантів Президента України для обдарованої молоді для реалізації соціально значущих творчих...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconУказ президента україни №446/2009 Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Затвердити Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (додається)
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconПоложення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається). Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що
Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconМіністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30. 12. 05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconУказ президента україни про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconНаукові гранти Президента України Останній термін подання заяв
Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента...
Указ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи