Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища icon

Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища
Скачати 230.37 Kb.
НазваНавчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища
Дата05.08.2012
Розмір230.37 Kb.
ТипДокументи

Навчально-науково-виробнича лабораторія

біоресурсів навколишнього природного середовища


Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища Регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія» при науково-дослідному секторі Запорізького національного університету було створено 15 травня 2001 року наказом ректора ЗНУ № 176 від 15.05.2001 р., як госпрозрахункову науково-дослідну лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища при кафедрі мисливствознавства та іхтіології. З 1 лютого 2011 року наказом ректора ЗНУ № 17 від 17.01.2011 р. її перейменовано в навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища.

Очолює навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища – д-р біол. наук, проф., ^ Домніч Валерій Іванович


Основні завдання роботи навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища:

1. Проведення фундаментальних наукових досліджень з екології, середовищетвірної діяльності та оптимальної статево-вікової структури популяцій представників мисливської фауни в різних регіонах України та визначення збалансованих ступенів їх охорони і використання, з урахуванням різних форм антропогенного впливу.

2. Організація науково-технічної бази для наукових досліджень, надання наукових, виробничих та консультаційних послуг, з питань покращення біорізноманіття навколишнього природного середовища тощо.

3. Забезпечення навчального процесу у лісовій та мисливській галузі і практичній іхтіології згідно з навчальним планом ЗНУ.

4. Координація студентської дослідницько-пошукової роботи з природничих наук.

5. Створення умов для підвищення ефективності навчального процесу, наукових досліджень і використання їх результатів у відповідних галузях мисливського господарства.

6. Проведення науково-виробничих, науково-дослідних, проектно-пошукових, проектно-конструкторських, учбово-методичних та експертних робіт з охорони та раціонального використання біоресурсів навколишнього природного середовища, пов’язаних з визначенням стану довкілля, як за окремими показниками так і з узагальненим оцінюванням в процесі наукової діяльності лабораторії та для сторонніх замовників.

7. Розробка проектів організації та розвитку мисливського господарства для користувачів різних форм власності.

8. Моніторинг стану мисливського собаківництва в Україні.


^ Напрямки наукової діяльності навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища:

- створення науково-обґрунтованого банку даних зі стану біоресурсів згідно навчального плану ЗНУ та потреби галузі;

- виконання робіт з наукової тематики направлених на покращення стану навколишнього природного середовища в аспекті флори та фауни;

- створення фундаментальних наукових розробок з оптимальної статево-вікової структури популяцій представників мисливської фауни та визначення збалансованих ступенів їх охорони і використання, з урахуванням різних форм антропогенного впливу

- розробка науково-обґрунтованих форм моніторингу стану об’єктів мисливської фауни і місць їх перебування;

- розробка та впровадження Державного стандарту на сировину хутрових видів мисливських тварин;

- авторський нагляд за впровадженням проектів організації та розвитку мисливського господарства, аудиторська експертиза та надання рекомендацій направлених на збалансовану господарську діяльність користувачів мисливських угідь;

- розробка та підготовка до видання науково-методичної та навчально-практичної літератури у сфері природокористування;

- збір та друкування інформаційно-аналітичних матеріалів про стан ресурсів мисливської фауни та середовища їх мешкання;

- розробка та підготовка до друку наукових робіт, в яких характеризується стан мисливського господарства України згідно результатів роботи лабораторії;

- розробка науково-обґрунтованих програм по зменшенню чисельності безпритульних та здичавілих собак в урбанізованих природних системах.


^ Госпдоговірна діяльність навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища:

- розробка проектів організації та розвитку мисливського господарства для користувачів різних форм власності;

- проведення науково-пошукових робіт з оптимізації чисельності об’єктів мисливської фауни;

- проведення аудиторських робіт по визначенню ефективності ведення мисливського господарства та розробка на цій основі оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання мисливської фауни;

- розробка та впровадження технічної документації по створенню вольєрів для утримання маточного поголів’я та розплідників, по відтворенню і збільшенню чисельності об’єктів мисливської фауни;

- апробація та використання засобів знерухомленності об’єктів мисливської фауни;

- проведення господарських експертиз та розробка на цій основі оптимальних біоекологічних механізмів з охорони та використання фауністичного та флористичного різноманіття;

- проведення екологічних експертиз на наявність важких металів в фауністичних та флористичних асоціаціях, а також агроценозах, які відносяться до різних форм власності.


^ Результати роботи навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища за 2005-2011 р.р.:

- розроблені проекти організації та розвитку мисливського господарства згідно виконаних договорів для користувачів різних форм власності на території Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської та Чернігівської областей, визначено науково-обґрунтовані напрямки ведення мисливського господарства та складено Проекти організації і розвитку мисливських господарств, одержані результати втілені у виробничу діяльність;

- розроблені проекти вольєрів для напіввільного утримання диких мисливських тварин (дикого кабана та фазана мисливського) в мисливських господарствах Дніпропетровської, Рівненської та Херсонської областей;

- лабораторія активно використовується для проведення навчальної, виробничої, наукової, дослідної, переддипломної практики студентів І-V курсів з напрямку підготовки спеціалістів 6.070400 – «Біологія», спеціалізація – мисливствознавство;

- на базі навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища проводяться дослідження по тематиці аспірантських дисертацій:

- Смирнова І.О. «Екологія вовка південного сходу України», науковий керівник д-р біол. наук, проф. Домніч В.І.;

- Бугло Д.О. «Екологічний зв’язок хижих та ратичних ссавців в умовах східного регіону України», науковий керівник д-р біол. наук, проф. Домніч В.І.;

- Кравцов О.А. «Екологія, середовищетвірна діяльність та раціональне використання дикого кабана Південного Сходу України», науковий керівник д-р біол. наук, проф. Домніч В.І.;

- Ткач Є.В. «Паразитальні угрупування інтродукованого пелінгасу та місцевих видів кефалей Азовського моря. Фауна, трансмісія та динаміка» ", науковий керівник канд. біол. наук, доц. Сарабєєв В.Л.;

- за участю співробітників навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища видано навчальний посібник:

Лебедєва Н.І., Домніч В.І. Біологія мисливських тварин.- Конспект лекцій зі спецкурсу Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 69 с.

Лебедєва Н.І., Домніч В.І. Біологія мисливських тварин.- Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 61 с.

Лебедєва Н.І., Петриченко В.В. Біотехнія: Навчально-методичний посібник до лабораторних робіт. . – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 90 с.

Лебедєва Н.І., Петриченко В.В. Методи обліку мисливських тварин: Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 62 с.

Петриченко В.В., Домніч В.І. Звірівництво: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 114 с.

Петриченко В.В., Лебедева Н.І., Карташова Я.М. Типологія мисливських угідь. –Запоріжжя ЗНУ, 2009. –110 с.

Вовченко В.Ю., Домніч В.І., Рубцова Н.Ю., Петриченко В.В. Оцінка якості хутра: Навчальний посібник для студентів напряму “Біологія” заочного відділення – Запоріжжя. ЗНУ 2010. – 78 с.

- співробітники навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища, аспіранти та студенти під їх керівництвом активно приймали участь в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях:

Международная научная конференция: Поведение и поведенческая экология млекопитающих. Териологическое общество. Москва,- 2005 г. (участь приймали Домніч В. І., Смірнова І. О., Нестеров М.М.)

І Всеукраїнська мисливськогосподарська науково-практична конференція студентів та аспірантів. 6-9 вересня 2006 року м. Львів (участь приймали Петриченко В.В., Качан О.В.)

Международное совещание: Териофауна России и сопредельных территорий.- Москва,- 2007 г. (участь приймали Домніч В. І., Смірнова І. О.)

Міжнародна конференція “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, присвячена 20-річчю біологічного факультету ЗНУ, 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя (участь приймали Домніч В. І., Петриченко В.В., Карташова Я.М., Петриченко С.В., Смірнова І. О.)

Наукова конференція «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії». - Львівський національний Університет ім. І.Франка та Шацький національний природний парк, 21-23 вересня 2007. – Львів (участь приймали Домніч В. І., Малеванова М. О., Делеган І. В.)

IV Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» - Дніпропетровськ, ДНУ– 2007. (участь приймали Домніч В.І., Свідунович І.).

IV Всероссийская конференция по поведению животных. Москва, 29 октября - 1 ноября 2007.– М.: Товарищество научных изданий КМК. – 2007 (участь приймав Домніч В.І.)

Міжнародна науково-практична конференція «Лісове та мисливське господарство: Сучасний стан та перспективи розвитку». (27 – 29 листопада. 2007 року) – Житомир. – 2007 (участь приймав Домніч В.І.).

V міжнародна наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнології”, 19-22 березня 2008 року. – Житомир (участь приймали Петриченко В.В., Онищенко Ю.О.)

Міжнародна конференція «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття» (до 50-річчя створення високогірного біологічного стаціонару інституту екології Карпат НАН України «Пожижевська») – Львів – 2008. (участь приймали Домніч В. І., Резник А.Ю., Домніч А.В.)

V Міжнародна наукова конференція ZOOCENOSIS – 2009 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах – Дніпропетровськ, ДНУ– 2009. (участь приймали Домніч В.І., В`азовська А.Г., Домніч А.В., Тюрінова К.Ю.)

ІІ Международная конференция “Проблемы ведения охотничьего собаководства” (25 - 28 мая 2009 г.), ВНИИОЗ. г. Киров 2009. (участь приймали Петриченко В.В., Шестопалова Т.В.)

ІІІ Международная научная конференция «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (19-20 февраля 2009 г.) – Москва, 2009 г. (участь приймали Домніч В. І., Смірнова І.О., Вовченко В.Ю., Домніч А.В.)

XXIX Международный Конгресс биологов-охотоведов IUGB – 17-22 августа 2009 г. – Москва, Россия – 2009 г. (участь приймали Домніч В.І., Смірнова І. О., Домніч А.В.)

Международная научно-практическая конференция, посвященная 600-летию установления заповедной Беловежской пущи. (17-19 сентября 2009 г.) – Каменюки. – Минск.- 2009 г. (участь приймали Домніч В.І., Вовченко В.Ю., Домніч А.В.).

ІІ Міжнародна конференція ”Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, 01-03 жовтня 2009 р. – Запоріжжя (участь приймали Домніч В. І., Вовченко В.Ю., Петриченко В.В., Сарабєєв В.Л., Карташова Я.М., Ткач Є. В., Смірнова І. О., Шестопалова Т.В.)

Науково-практична конференція студентів та молоди учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук», 12 грудня 2009 р., Запоріжжя (участь приймали Домніч В. І., Казаченко Я., Петриченко В.В., Коваль К.)

I Международная научно-практическая конференция «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных Евразии» ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет» (18-19 февраля 2010 г.). - Москва – 2010 г. (участь приймав Домніч В.І.).

VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», 24-26 березня 2010 р. – Житомир: ЖДТУ, 2010 р. (участь приймали Петриченко В.В., Тесля О.В.)

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук», 28 травня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. (участь приймали Петриченко В.В., Шестопалова Т.В.)

Международная научная конференция «Целостность вида у млекопитающих: изолирующие барьеры гибридизации». – Петергоф: Биофак Санкт-Питербурского университета– (12-17 мая 2010 г.). М.: Товарищество научных знаний КМК. 2010. (участь приймали Домніч В.І., Смірнова І. О., Домніч А.В.)

Международное научное совещание «Ресурсы позвоночных юго-восточной Европы. Сохранение и использование в условиях современной трансформации природной среды и общественных отношений». - 14-17 сентября 2010 г.- Одесса.- 2010г. (участь приймали Домніч В.І., Смірнова І.О., Нікольченко А.О.)

II університетська науково – практична конференція студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. (участь приймали Домніч В. І., Головач О., Коваль К., Лозицька Н., Петриченко В.В., Мітяніна Ю.С., Шестопалова Т., Вовченко В.Ю., Нос П.В.)

IV Міжнародна науково – практична конференція студентів та молодих науковців “Наука, освіта, суспільство очима молодих”,17-18 травня 2011 р. Рівно – 2011. (участь приймають Петриченко В.В., Мітяніна Ю.С.)

- за результатами наукових досліджень співробітниками навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища було видано наступні публікації:

- Домніч В.І., Вовченко В.Ю., Малеванова М.О. Наукове підґрунтя реформування ведення мисливського господарства в Україні відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціональне використання мисливських тварин за № 837/2005 від 23 травня 2005 року». // Юридичний вісник Запорізького Національного університету – № 2, – 2005, – С.101-103

- Домніч В.І., Вовченко В.Ю., Малеванова М.О. Комплексна оцінка мисливсько-господарської діяльності користувачів мисливських угідь України. // Науковий вісник. - Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Вип. 15/7. – Львів. – 2005. – С. 231-235

- Домнич В.И., Смирнова И. А. Экологические особенности волка в период повышения его численности на юге Украины // Международная научная конференция: Поведение и поведенческая экология млекопитающих. Териологическое общество., М. - 2005. С.305-307.

- Домнич В.И., Нестеров М.М. Экологическое поведение копытных в местах чрезвычайной плотности на Юге Украины. // Международная научная конференция: Поведение и поведенческая экология млекопитающих. Териологическое общество., М. – 2005. – С. 76 – 77.

- Домнич В.И. Характеристика питания и трофическое воздействие лани на запасы биомассы в условиях юго-востока Украины. // Журнал «Вестник охотоведения». М.; 2005.- Т.2 , № 3.- С. 242-246

- Домніч В.І. Залежність структури популяції муфлона (Ovis musimon P.) від екологічних чинників в Степовій Україні. // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». 2006. - С 143-149

- Домніч В.І. Сезонні зміни живлення лані європейської (Cervus dama) на степових територіях України. // Науковий вісник Національного аграрного університету, Київ, 2006 - вип. 103. - С. 70 - 75.

- Домніч В.І., Смірнова І.О. Екологічні аспекти біотопічного розповсюдження та трофічної поведінки вовка Кінбурнської коси узбережжя Чорного моря // Вестник ЗНУ.- Запоріжжя.- 2006.- № 1.- С. 70-75.

- Домніч В.І. Раціон живлення муфлона європейського (Ovis ammon musimon) та його сезонні зміни на островних екосистемах Азовського та Чорного морів. // Питання біоіндикації та екології, Запоріжжя. – 2006. - вип. 11. - № 1. - С.171 - 179.

- Домніч В.І. Раціон живлення асканійcького шляхетного оленя на арідних територіях узбережжя Азовського моря. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник, випуск 30, Львів, 2006. - С. 310-317

- Корж О.П., Петриченко В.В., Лебедєва Н.І., Фролов Д.О. Штучне дичерозведення як перспективний шлях інтенсифікації сучасного мисливського господарства. /Захист довкілля від антропогенного навантаження Вип. 13(15). – Харків: Видавництво ХНУ, 2006 - С. 116-119

- Домніч В.І. Особливості поведінки лані європейської (Dama dama L. ) на території півдня України. // Вісник Черкаського університету. - Черкаси, 2007. - вип. 105, -С. 7 - 14.

- Домніч В.І. Формування статевої структури лані (Cevus dama) під впливом факторів навколишнього середовища в степовій Україні. // Вісник Запорізького національного університету. – Серія: Біологія. – 2007. – С. 69 – 79.

- Домнич В.И., Смирнова И.А., Вовченко В.Е. Пищевое поведение волка при увеличении его численности в антропогенных ландшафтах юго-востока Украины // Вестник ДНУ.- Донецьк.- 2007.- Сер. А: Природничі науки.- вип. 1.- С. 306-310.

- Домніч В.І. Особливості поведінки муфлона європейського на степових територіях України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Біологічні науки, – 2007. – Вип. 5, – С. 103 – 108.

- Домніч В.І. Динаміка впливу популяції муфлона європейського (Оvis ammon musimon) на рослинність степових територій. // Вісник Львівського університету: – Серія біологічна. – 2007, – Вип. 44. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка. – С. 93 – 100.

- Домніч В.І. Вплив екологічних умов на чисельність асканійського шляхетного оленя (Cervus elaphus) на Півдні України (за 79-річний період) // Питання біоіндикації та екології, – Запоріжжя, – 2007, – Вип. 12 – №2, – С. 125 – 137.

- Домнич В.И., Ерхов Я.В. Накопление тяжелых металлов в организме волка (Canis lupus L.) на Юге Украины. // Экология и ноосферология. – Т. 18. - № 3 – 4. - 2007. – С.45 – 52

- Домніч В.І. Динаміка впливу популяції лані європейської (Cervus dama) на рослинність степових територій (на прикладі Азово-Сиваського національного природного парку). // Экосистемы Крыма их оптимизация и охрана сборник научных трудов, Таврического национального университета Тематический– Вып. 17. – Симферополь: ТНУ, – 2007. – С. 95 – 106.

- Домніч В.І. Особливості поведінки шляхетного оленя (Ctrvus elaphus) на території південного сходу України. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету: Біологічні науки. – Луганськ. Елтон -2. – 2007. - № 79(102). – С. 121-129

- Домніч В.І. Динаміка впливу популяції асканійського шляхетного оленя на рослинність степових територій. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Біологія. – Вип. 21. – 2007. – С. 158 – 164.

- Смірнова І.О. Вплив ступені трансформації на хижацтво вовка в різних регіонах України // Зб. стат.: Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. – Житомир.- 2007.- С. 289-291.

- Домніч В.І., Вовченко В.Ю., Іщенко С.В Екологічні особливості та структура популяції оленя асканійського на о. Джарилгач (басейн Чорного моря). // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: біологічні науки, – Луцьк, ВДУ – 2007. – вип. 6, – С. 98 – 103.

- Домніч В.І., Кузнєцова М.В., Волох А.М. Молекулярно-генетическая изменчивость благородного оленя (Cervus elaphus, Cervidae) Восточной Европы. // Вісник зоології.(Інститут зоології ім.. І.І. Шмальгаузена НАН України) – К. – 2007 – № 6, – С. 187 – 196

- Домніч В.І. Малеванова М.О., Делеган І.В. Особливості динаміки зміни чисельності популяцій лося і вовка // Збірник Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції «Фактори загрози біотичному різноманіттю»: їх індикація та способи зниження негативної дії (Львівський національний Університет ім. І.Франка та Шацький національний природний парк, 21-23 вересня 2007. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – С. 82 – 95.

- Домнич В.И. Динамика влияния популяции асканийского благородного оленя на растительность степных территорий Юга Украины. // Материалы международного совещания: Териофауна России и сопредельных территорий.- М.- 2007. - С. 133.

- Домнич В.И., Нестеров М.М. Особенности протекания гона у оленьих в популяциях с высокой плотностью на территориях Юга Украины. // Териофауна России и сопредельных территорий. - Материалы Международного совещания – М, – 2007. – С. 134.

- Домнич В.И, Смирнова И.А. Взаимосвязь антропогенных преобразований окружающей среды и питания волка в степных биоценозах Украины // Материалы международного совещания: Териофауна России и сопредельных территорий.- М.- 2007. - С.135

- Домнич В.И, Смирнова И.А. Поведение волка в антропогенных территориях Украины.// Материалы международного совещания: Териофауна России и сопредельных территорий.- М.- 2007. - – С. 174 – 175.

- Домнич В.И. Характеристика стадности и социального поведения копытных на юго-востоке Украины. // IV Всероссийская конференция по поведению животных. Москва, 29 октября - 1 ноября 2007. Сборник тезисов., – М.: Товарищество научных изданий КМК. – 2007. – С. 361 – 362.

- Корж О.П., Петриченко В.В., Муленко М.А., Лебедєва Н.І Правові основи збору зоологічного матеріалу./ Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера. – Т. IV. – № 2-3, 2007. - С. 12

- Корж О.П., Петриченко В.В., Лебедєва Н.І. Використання засобів штучного дичерозведення для збереження біологічного різноманіття в умовах антропогенного перетворення ландшафтів./ Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки. – ЗНУ, № 1, 2007. - С. 100-106.

- Петриченко В.В., Карташова Я.М. Деякі проблеми штучного розведення свині дикої, як засобу інтенсифікації мисливського господарства. Збірка матеріалів Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - С. 352-354.

- Петриченко В.В., Петриченко С.В. Сучасні проблеми ведення мисливського господарства./ Збірка матеріалів Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - С. 354-356

- Смирнова И.А. Различия цветовых морф в популяции волка (Canis lupus) юго-востока Украины // Збірка матеріалів Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007.- С. 361-362.

- Домніч В.І., Лебедєва Н. І. Визначення віку лисиці звичайної (Vulpes vulpes L., 1758) за шаруватими структурами зубів. // Вісник Львівського університету. Серія: біологічна, Вип. 48. Львів. – 2008. – С. 103 – 108

- Домніч В.І. Динаміка чисельності вовка в різних екосистемах Палеарктики.// // Збірник Лісове та мисливське господарство: Сучасний стан та перспективи розвитку. // Збірник статей Міжнародної Науково-практичної конференції (27 – 29 листопада. 2007 року) – Житомир: ПП «Рута», – 2008. – Т. 1 . – С. 126 – 130.

- Домніч В.І., Малеванова М.О. Розподіл популяції лося по території України згідно лісомисливського районування і вплив на приріст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, Вип. 22. – Ужгород, – 2008. – С. 205 – 211

- Петриченко В.В., Шкопинський Є.О. Особливості екології ондатри у Запорізькій області. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки -Запоріжжя.: ЗНУ, № 1 2008.- С. 198-203

- Вовченко В.Ю., Домніч В.І. Проблеми і наслідки надання у користування мисливських угідь у приватну власність. // Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 197-198

- Вовченко В.Ю., Петриченко В.В. Правове регулювання земельних відношень в аспекті надання у користування мисливських угідь// Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 198

- Петриченко В.В., Карташова Я.М. Прогнозування чисельності та щільності козулі європейської при виконанні робіт з упорядкування мисливських угідь// Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 209-210

- Сарабєєв В.Л., Ткач Є. В. Використання штучних нейронних мереж для пошуку прихованих залежностей зараженості азово-чорноморських кефалей (Teleostei: Mugilidae) акантоцефалою Neoechinorhinchus agilis (Rudolphi, 1819) (Acanthocephala: Neoechinorhynchidae) // Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції ” Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 106-107.

- Домніч В.І., Смірнова І.О. Зміни чисельності вовка на території України за 37-річний період // Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 193-194.

- Домнич В.И., Монахов В.Г. О необходимости управления ресурсами охотничьих животных в новых экономических условиях. // Доклады I Международной научно-практической конференцией «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных Евразии» (18-19 февраля 2010г.). - Москва – изд-во: М., ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет» 2010. - С.86-89

- Домнич В.И., Монахов В.Г. Изменение численности волка (Canis Lupus) на западе и востоке Палеарктики Доклады I Международной научно-практической конференцией «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных Евразии» (18-19 февраля 2010г.). - Москва – изд-во: М., ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет» 2010. - С. 82 – 85

- Домніч В.І, Смирнова І.О, Домніч А.В., Шадура А.Н, Делеган І.В. Зміна чисельності та антропогенне навантаження на оленячих і псових тварин України // Збірник науково-технічних праць – Львів: Українського державного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20 №5 – С. 8 – 18.

- Домніч В.І., Кравцов О.А. До екологічних особливостей кабана Sus scrofa заплави Каховського водосховища. // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2010 Вип. 15 № 1. - С. 113-127

- Домніч В.І., Вовченко В.Ю. Статево-вікова структура популяції лані європейської (Cervus dama L.) на острові Джирилгач (басейн Чорного моря)// Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2010. - Вип. 15 - № 1. – С. 107-112

- Домніч В.І, В`язовська А.Г., Домніч А.В., Делеган І.В., Динаміка чисельності популяції лисиці в Україні // Збірник науково-технічних праць – Львів. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету України – 2010. – Вип. 20-14. – С. 22-32.

- Домніч В.І, Делеган І.В. Особливості мисливського господарства і полювання в державних лісах Словаччини. // Збірник науково-технічних праць – Львів. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету України – 2010. – Вип. 20-15. - С. 14-19

- Домніч В.І, Делеган І.В., В`язовська А.Г., Домніч А.В., Вовченко В.Ю. Динаміка зміни чисельності лисиці та зайця в системі «хижак жертва». // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. - Вип. 30. – Ужгород. - 2011. – С. 1-18.

- за останній час, під керівництвом співробітників лабораторії, за участю студентів видано наступні статті:

- Петриченко В.В., Качан О.В. Особливості волосяного покрову козулі європейської (Capreolus capreolus). /Потенціал і проблеми мисливського господарства України: Збірник матеріалів І Всеукраїнської мисливськогосподарської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (6-9 вересня 2006 року м. Львів). – Львів: Вид-во “СПОЛОМ”. 2006 - С. 63-70

- Домніч В.І., Свідунович І. Середовищетвірна активність лані європейської на півдні України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали доповідей IV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: – ДНУ. – 2007. – С. 469 – 471.

- Домніч В.І., Свідунович І. Середовищетвірна активність шляхетного оленя на півдні України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали доповідей IV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: – ДНУ. – 2007. – С. 471 – 473.

- Петриченко В.В., ^ Онищенко Ю.О. Краніометричні особливості козулі європейської Нижнього Придніпров’я. Тези V міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнології”, 19-22 березня 2008 року. – Житомир.: ЖДТУ, 2008. .- С. 278 – 279

- Домнич В.И., ^ Резник А.Ю., Домнич А.В. Взаимосвязь копытных и растительных сообществ в островных экосистемах Юго-востока Украины // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття (до 50-річчя створення високогірного біологічного стаціонару інституту екології карпат НАН України «Пожижевська») – Львів – 2008. – С. 121 – 122.

- Домніч В.І., ^ В`азовська А.Г., Домніч А.В., Тюрінова К.Ю. Взаємне функціонування компонентів степового біоценозу пасовищного типу в місцях високої щільності диких копитних на півдні України // V Міжнародна наукова конференція ZOOCENOSIS – 2009 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах – Дніпропетровськ ДНУ– 2009. – С. 327 – 329.

- Домнич В.И., Резник А.Ю., ^ Домнич А.В., Пилипчик Д.И. Влияние диких копытных на растительность островных экосистем Азово-Черноморского региона Украины // Сборник института Степи Уральского отделения РАН «Степи Северной Евразии» под научной редакции члена- корреспондента РАН А. А. Чибилева. (материалы пятого Международного симпозиума)– Оренбург, 2009. – С. 290-294.

- Домнич В.И, Смирнова И.А, Шадура А.Н, Домнич А.В. Изменение численности Cervidae и Canidae под влиянием охоты и браконьерства на Украине // XXIX Международный Конгресс биологов охотоведов IUGB (17-22 августа 2009 г.) – Москва, Россия – 2009. - С. 306-307

- Домніч В.І, Ружіленко Н. С., Смирнова І.О, Домніч А.В. Особливості екології шакала звичайного (Canis aureus L.) на острові Бірючий.- Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки.- № 1.- 2009.- С. 40-47.

- Домнич В.И., Смирнова И.А., Вовченко В.Е., Шадура А.Н., Домнич А.В. Численность и добыча оленьих и псовых на Украине в период социально-экономических изменений // ІІІ Международная научная конференция «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (19-20 февраля 2009 г.) – Москва, 2009 г. - С. 343 – 345

- Домніч В.І, Смирнова І.О, Шадура А.Н, ^ Домніч А.В. Зміна чисельності CERVIDAE і CANIDAE під впливом полювання та браконьєрства в різні періоди існування України. Запорізький національний університет м. Запоріжжя, Україна, Управління мисливського господарства державного Комітету лісового господарства. – Львів – 2009. – 8 с.

- Домнич В.И., Вовченко В.Е., ^ Домнич А.В. Расселение и численность благородного оленя в Азово-Черноморском регионе Украины за 80-летний период XX века. // Международная научно-практическая конференция, посвященная 600-летию установления заповедной Беловежской пущи. (17-19 сентября) – Каменюки. – Минск.- изд-во Бел. АН. - 2009. - С. 252 - 258

- Домнич В.И., Петриченко В.В., Шестопалова Т.В. Проблемы гибридизации лаек с волками и другими породами собак // Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 01-03 жовтня 2009 р. Запоріжжя, 2009. - С. 199-200.

- Петриченко В.В., Шестопалова Т.В. Охотничье собаководство Украины: прошлое, настоящее, пути развития // ІІ Международная конференция “Проблемы ведения охотничьего собаководства” (25-28 мая 2009 г.), сборник материалов ВНИИОЗ. г. Киров 2009. - С 100-103.

- ^ В’язовська А.Г. Середовищетвірна діяльність копитних Північного Приазовья (на прикладі коси Бірючий Острів). // Збірник статтей та тез студентів «Молода наука», ЗНУ, 2009 – С. 48-50

- Домнич В.И., Резник А.Ю., ^ Домнич А.В., Пилипчик Д.И. Влияние диких копытных на растительность островных экосистем Азово-Черноморского региона Украины. / Степи северной Евразии (Stepper of Northern Eurasia). Оренбург, 2009. С. 290-294

- Казаченко Я., Домніч В.І. Вплив копитних на запас підземної та надземної фітомаси, при великій щільності популяції. // Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук». – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 130

- Коваль К., Петриченко В.В. Вплив копитних тварин на дерев’яністо-чагарникову рослинність у рекреаційному парку ЗАЗ «Таврія» та о. Хортиця// Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук». – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 119-120.

- Смирнова И.А., Домнич В.И, ^ Домнич А.В., Пепко В.А. Численность, возрастная характеристика и особенности гибридизации волка на Украине // Мат. Международной научной конференции «Целостность вида у млекопитающих: изолирующие барьеры гибридизации». – Петергоф: Биофак Санкт-Питербурского университета– (12-17 мая 2010 г.). - М.: Товарищество научных знаний КМК. 2010. - С. 78.

- Домніч В.І., Смірнова І.О., Нікольченко А.О. Еко-етологічні центри на ділянках мешкання вовків півдня України // Наук. Вісник Ужгород. ун–ту.- Сер. Біол.- 2010.- Вип. 29.- С. 180-186.

- Смирнова И.А., Домнич В.И, Никольченко А.А. Поведение стаи волков в выводковый период на территории антропогенных ландшафтов юга Украины // Международное научное совещание «Ресурсы позвоночных юго-восточной Европы. Сохранение и использование в условиях современной трансформации природной среды и общественных отношений» (14-17 сентября 2010 р.). - Одесса (Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера). - 2010., - Т. 7 - № 3-4.- С. 64-66

- Смірнова І.О., Домніч В.І., Нікольченко А.О. Вовк (Canis lupus) на території Кримського півострова // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 18.- Т.2.- 2010.- С. 94-100.

- Тесля О.В., Петриченко В.В. Козуля європейська перспективний вид лісомисливських ресурсів // Збірка матеріалів VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій» (том 2), 24-26 березня 2010 р. – Житомир: ЖДТУ, 2010. - С. 53-54

- ^ Шестопалова Т.В., Петриченко В.В. Бродячі тварини в урбанізованих екосистемах. // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук» 28 травня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. – С. 197-200

- Головач О., Домніч В.І. Особливості запасів кормів трав’янистої рослинності в умовах високої щільності копитних // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 137

- Коваль К., Домніч В.І. Оцінка впливу копитних тварин на дерев’яністо-чагарникову рослинність у рекреаційному парку ЗАЗ «Таврія» // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 141-142

- Лозицька Н., Домніч В.І. Особливості впливу копитних тварин на дерев’яністо-чагарникову рослинність Азово-Сиваського національного парку // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 142-143

- ^ Мітяніна Ю.С., Петриченко В.В. Управління елементарними популяціями тварин в умовах природно-заповідного фонду України // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 144-145

- Нос П.В., Вовченко В.Ю. Оптимізація чисельності мисливських видів копитних Полтавської області на прикладі МРТ «Кречет» // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 147-148

- Шестопалова Т., Петриченко В.В. Негативний вплив здичавілих собак та котів на об’єкти мисливської фауни та ветеринарно – санітарний стан мисливських угідь в Запорізькій області // Збірка матеріалів II університетської науково – практичної конференції студентів та молодих учених “Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”, 18 грудня 2010 р. ЗНУ, Запоріжжя. -2010. - С. 151-152

- ^ Мітяніна Ю.С., Петриченко В.В., Яцик М.О. Проблема надлишку копитних на природно – заповідних територіях. // Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих науковців “Наука, освіта, суспільство очима молодих”,17-18 травня 2011 р., Рівненьський державний гуманітарний університет, Рівно – 2011.

- Стенд кафедри мисливствознавства та іхтіології та навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища щорічно представлено на виставці: Специализированная выставка – продажа «Охотник и рыболов», Выставочный центр «Козак-палац»


^ Контактна інформація:

Завідуючий навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища – д-р біол. наук, проф., Домніч Валерій Іванович, р. тел. (061) 764-19-62, e-mail: domvidbio@rambler.ru.

Відповідальний виконавець робіт з розробки проектів організації та розвитку мисливського господарства для користувачів різних форм власності, Петриченко Віктор Володимирович, р. тел. (061) 289-12-32, e-mail: petrichenkovv@rambler.ru

Офісну частину лабораторії розташовано за адресою:

69063, вул. Гоголя, 62, кімната 208 (тел. 228-75-79) та кімната 116 (тел. 289-12-32).
Схожі:

Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconНових надходжень до бібліотеки березень
Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області у 2009 році [Текст] / Міністерство охороно навколишнього природного...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconОбгрунтування необхідності модернізації І розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища зінченко І. В., аспірант
У 1972 р в Стокгольмі відбулася конференція з охорони навколишнього середовища під егідою оон, де вперше було визначено поняття «моніторинг...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconЕкономічний механізм охорони навколишнього природного середовища
Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища містить цілий ряд інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconПовідомлення за підсумками роботи VI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconОхорона навколишнього середовища на сумщині загальна постановка проблеми
«людина-суспільство-природа», актуалізації екологічної політики щодо запобігання масштабної деградації навколишнього природного середовища...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Ладиженський, Т. В. Дмитренко, А. В. Іщенко програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія» (Екологія та охорона навколишнього природного середовища” ), 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconК. Д. Бригінець Конспект лекцій по курсу «Утилізація промислових відходів» та
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 0708...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Екологія”, спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи