Монографії, 2011 icon

Монографії, 2011
Скачати 160.33 Kb.
НазваМонографії, 2011
Дата02.08.2012
Розмір160.33 Kb.
ТипДокументи

МОНОГРАФІЇ, 2011


 1. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.) . – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 298 с. 7,0 о/в арк.

 2. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Управління фінансово-економічною безпекою: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 327 с. 10,0 о/в арк.

 3. Череп А.В., Сьомченко В.В. та ін. Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності підприємства: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 220 с. 13,8 о/в арк.

 4. Череп А.В. Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку: (Колект. монограф. за ред. Череп А.В.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 220 с. 11,1 о/в арк.

 5. Череп А.В., Білий Є.В., Бугай В.З., Бугай А.В. Проблеми та методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Запоріжжя: ЗНУ. – 150 с. 9,4 о/в арк.

 6. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 260 с. 14,0 о/в арк.

 7. Череп А.В., Сучков А.В. Ефективність франчайзингової діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринкових відносин. – Запоріжжя: Арісто, 2011. – 234 с. 12,3 о/в арк.

 8. Максишко Н.К., Чеверда С.С. та ін. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: колект. моногр. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 436 с. 20,9 о/в арк.

 9. Байкіна Н.Г., Крет Я.В. Корекція рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 224 с. 9,3 о/в арк.

 10. Коломоєць Т.О., Костенко О.І. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 210 с. 25 о/в арк.

 11. Коломоєць Т.О., Нікітенко Н.П. Відвід (самовідвід) в адміністративно-юрисдикційному процесі: Питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 280 с. 30 о/в арк.

 12. Коломоєць Т.О., Довгополик А.А. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності кредитних спілок в Україні: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 286 с. 36 о/в арк.

 13. Коломоєць Т.О., Астахов Д.С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 254 с. 39 о/в арк.

 14. Коломоєць Т.О., Алімов К.О. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 210 с. 41 о/в арк.

 15. Коломоєць Т.О., Шевейко Р.І. Витрати в адміністративному процесі: питання теорії та практики: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 184 с. 39 о/в арк.

 16. Коломоєць Т.О., Яцун О.В. Особливості розгляду справ, пов’язаних із землею, за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 256 с. 41 о/в арк.

 17. Удовика Л.Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір. – Харків: Право, 2011. – 552 с. 28,0 о/в арк.

 18. Чмут С.В., Хряпінський П.В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. – Запоріжжя: ЗНУ, КСК “Алянс”, 2011. – 184 с. 7,6 о/в арк.

 19. Турченко Ф.Г. ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 131 с. 5,3 о/в арк.

 20. Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 310 с. 22,5 о/в арк.

 21. Шиханов Р.Б. Керівники міста Запоріжжя (1939-2001 рр.): Біографічний довідник. – Запоріжжя: “Тандем Арт Студія”, 2011. – 100с. 5,5 о/в арк.

 22. Шиханов Р.Б. Хто є хто на Запоріжжі. 2010 рік. Біографічний довідник. – Запоріжжя: “Тандем Арт Студія”, 2011. – 270 с. 14,5 о/в арк.

 23. Терно С.О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 275 с. 14,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 24. Турченко Ф.Г., Шугальова І.М., Стадніченко О.О., Ткаченко В.Г., Ігнатуша О.М. Голодомор 1932-1933 рр. на території Запорізької області: свідчення очевидців. – Запоріжжя: Дике поле, 2010. – 352 с. 17,5 о/в арк.

 25. Бондаренко В.Г. Історія новітніх запорожців: вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.): монографія. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 228 с. 15,5 о/в арк.

 26. Маленко Л. Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах // Автор-упорядник: Л.Маленко. – Запоріжжя: ВАТ “Мотор Січ”, 2010. – 195 с. 14,2 о/в арк.

 27. Єрмолаєв В.А. у співавт. ICT in Education, Research and Industrial Application: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011. – CEUR-WS.org/Vol-716,ISSN 1613-0073, urn:nbn:de:00 74-716-8, 2011, 142 c. 9,0 о/в арк.

 28. Чабаненко В.А. Моя славутичіана. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 59 с. 2,5 о/в арк.

 29. Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 183 с. 12,2 о/в арк.

 30. Воловик В.І., Лепський М.А. та ін. Соціальна філософія: Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 376 с. 23,5 о/в арк.

 31. Бутченко Т.І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів. – КСК-Альянс. – 280 с. 17,0 о/в арк.

 32. Луганська О.В., Омельянчик Л.О., Коваленко Д.С. Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 226 с. 14,1 о/в арк.

 33. Кутідзе Л.С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 318 с. 13,5 о/в арк.

 34. Волков В.П., Горошкова Л.А., Панкова М.О. Інвестиційно-інтеграційні технології соціально-економічного розвитку регіону. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 290 с. 17,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 35. Волков В.П. та ін. Управління фінансово-економічною безпекою: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 324 с. 13,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 36. Шевченко Н.Ф., Сурякова М.В. Кар’єрні очікування фахівця: діагностика і розвиток. – Запоріжжя: ЗНУ. – 240 с. 14,0 о/в арк.ПІДРУЧНИКИ

 1. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підручник. – Ольштин: Університет Вармінсько-Мазурський (Польща), 2011. – 458 с. 31,3 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 2. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю. та ін. Адміністративна відповідальність: підручник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184 с. 9,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 3. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Віхляєв М.Ю. та ін. Адміністративне судочинство: підручник. – вид. 2, переробл. і доповн. / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 304 с. 15,2 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 4. Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю. та ін. Адміністративне право: підручник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2011. - 528 с. 28,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 5. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О.Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. 30,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

 6. Турченко Ф.Г. Історія України: 11 клас. Підручник. – К.: Генеза, 2011. – 400с. 32,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.^

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ1.Александрова О.С.Філософія: навч.методичний посібник для студентів факультету соціології та управління. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 108 с. 4,2 о/в арк.

2. Александрова О.С. Філософія: навч.методичний посібник для студентів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 108 с. 4,2 о/в арк.

3. Александрова О.С. Історія філософії: навч.методичний посібник для студентів історичного факультету .– Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011.–108 с. 2,45 о/в арк.

4. Александрова О.С. Філософія: конспект лекцій для студ. ф-ту соціології та управління. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 13,6 о/в арк.

5. Александрова О.С. Філософія: конспект лекцій для студ. ф-ту іноземної філології. – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 13,6 о/в арк.

6. Александрова О.С. Історія філософії: конспект лекцій для студ. історичного ф-ту . – Запоріжжя: ТОВ “Шанс”, 2011. – 8,5 о/в арк.

7. Олійник О.М., Головань О.О., Кутідзе Л.С., Татаринцева А.С. Маркетингові дослідження ринку: навчально-методичний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 91 с. 12,0 о/в арк.

8. Олійник О.М., Головань О.О., Чкан А.С. Маркетингові комунікації в зовнішньоекономічній діяльності: н.м. посібник для студ. спеціальності “Менеджмент ЗЕД”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 14,0 о/в арк.

9. Бурма Т.Г., Маказан Є.В. Корпоративне управління: н.м. посібник для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 115 с. 6,0 о/в арк.

10. Бурма Т.Г., Маказан Є.В., Двигун Т.В. Інвестиційний менеджмент ІІ: н.м посібник до семінарських занять для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 112 с. 5.0 о/в арк.

11. Бурма Т.Г., Маказан Є.В. Інформаційні системи в менеджменті: н.м. посібник для студ. напряму підготовки “Менеджмент”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 5,0 о/в арк.

12. Шмелькова Г.М. Діловодство: конспект лекцій для студ. ф-ту менеджменту. – Запоріжжя: ЗНУ. – 86 с. 3,6 о/в арк.

13. Шавкун І.Г., Дибчинська Я.С., Волкова В.В. Ділова англійська мова. – Запоріжжя: ЗНУ. – 332 с. 37,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

14. Бродська Л.В. Методика викладання менеджменту у вищій школі. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 122 с. 5,1 о/в арк.

15. Александров О.Г., Антонюк Д.А. Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання. – Львів: Новий світ, 2011. – 321 с. 17,5 о/в арк.

16. Бродська Л.В. Англійська мова ділової комунікації: практикум. – Запоріжжя: ЗНУ 97 с. 4,0 о/в арк.

17. Юдіна О.В. Ділова німецька мова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 308 с. 12,8 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

18. Убейволк О.О. Ділова англійська мова. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 5,2 о/в арк.

19. Фаворитов В.М. Фармакологічне супроводження в спорті: навч. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 97 с. 5,8 о/в арк.

20. Гостіщев В.М. Методи наукових досліджень: н.м. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 98 с. 5,9 о/в арк.

21. Синюгіна М.Б., Клопов Р.В., Назаренко В.В. Плавання з методикою викладання: техніка виконання стартів і поворотів: н.м. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 95 с. 5,7 о/в арк.

22. Клопов Р.В., Сватьєв А.В., Безкоровайна Л.В. Олімпійський і професійний спорт та інформаційні ресурси галузі: навч. посібник для студ. ф-ту фізичного виховання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 7,0 о/в арк.

23. Короленко К.В., Безкоровайна Л.В., Сущенко Л.П. Організація туристської діяльності: навчальний посібник. – Київ: ТОВ “Козарі”, 2011. – 62 с. 3,7 о/в арк.

24. Клочко Л.І., Караулова С.І. Легка атлетика з методикою викладання. Стрибки у висоту з розбігу. Аналіз техніки та методики навчання: н.м. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 60 с. 3,7 о/в арк.

25. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Теретико-методичні основи виховання фізичних якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 139 с. 5,8 о/в арк.

26. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Структурно-логічні схеми з розвитку рухових якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 202 с. 8, 4 о/в арк.

27. Коваленко Ю.О., Зінов’єва-Орлова О.П. Організація анімаційних послуг у туризмі.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 3,6 о/в.

28. Маковецька Н.В., Коваленко Ю.О. Комплексний контроль за фізичним станом дітей дошкільного віку. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 113 с. 4,7 о/в.арк.

29. Чиженок Т.М., Коваленко Ю.О. Теоретико-методичні основи виховання фізичних якостей. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. 5,8 о/в арк.

30. Маковецька Н.В., Коваленко Ю.О., Конох О.Є. Комплексний контроль за фізичним станом дошкільників.- Запоріжжя: Мандрівець, 2011. – 96 с. 4,0 о/в арк.

31. Денисенко І.О. Практикум “Туристське краєзнавство”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 77 с. 3, 3 о/в арк.

32. Коваленко Ю.О., Зінов’єва-Орлова О.П. Безпека в туризмі. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

33. Богдановська Н.В., Калинова І.В. Основи лікарсько-педагогічного контролю. – Запоріжжя: ЗНУ. – 219 с. 15,4 о/в арк.

34. Гальченко Л.В., Дядечко І.С. Рухливі спортивні ігри в дошкільних закладах. –Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 125 с. 5,2 о/в арк.

35. Пашков І.А., Кельдер Т.Л., Колобердянко І.І. Основи бізнесу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 103 с. 6,4 о/в арк.

36. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. – К.: Кондор. - 259 с. 16,16 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

37. Болдуєва О.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 336 с. 12,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

38. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 198 с. 12,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

39. Череп А.В., Білий Є.Л., Бугай В.З., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів. – Київ: Кондор, 2011. – 260 с. 12,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

40. Череп А.В., Череп О.Г. Інноваційний менеджмент. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 7,5 о/в арк.

41. Череп А.В., Череп О.Г. Формування витрат та управління ними. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 7,3 о/в арк.

42. Бугай В.З., Горбунова А.В., Білий Є.Л. Аналіз інвестиційних проектів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 42 с. 4,2 о/в арк.

43. Бугай В.З., Горбунова А.В., Білий Є.Л. Проектне фінансування. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 52 с. 5,2 о/в арк.

44. Богма О.С., Болдуєва О.В. Економіка підприємства. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 102 с. 6,4 о/в арк.

45. Богма О.С., Болдуєва О.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 5,6 о/в арк.

46. Бамбідра Д.І. Формування інвестиційних чинників раціонального користування. – Урожай, 2011. – 83 с. 4,2 о/в арк.

47. Прушківська Е.В., Переверзєва А.В. Ринкові дослідження: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 114 с. 6,3 о/в арк.

48. Переверзєва А.В. Ринкові дослідження: навч.-метод. посібник до самостійної роботи. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 10 с. 6,3 о/в арк.

49. Осаул А.О., Переверзєва А.В. Вступ до спеціальності та інформаційна культура студентів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 116 с. 6,4 о/в арк.

50. Колобердянко І.І., Дугієнко Н.О., Ващенко В.С, та ін. Макроекономіка: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111 с. 7,2 о/в арк.

51.Колобердянко І.І., Дугієнко Н.О. Термінологічний словник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 6,3 о/в арк.

52. Баштанник О.І., Лось В.О., Максишко Н.К., Чеверда С.С. Система упарвління базами даних: навч.посібн. для самостійного вивчення дисциплін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 239 с. 14,9 о/в арк.

53. Журавльова Г.С. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник у схемах і таблицях для студ. юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 52 с. 3,2 о/в арк.

54. Журавльова Г.С. Конституційне право зарубіжних країн: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 81 с. 4,5 о/в арк.

55. Журавльова Г.С. Конституційна реформа в Україні: навч.метод. посібник для слухачів магістратури юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 71 с. 4,3 о/в арк.

56. Журавльова Г.С. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування: навч.метод. посібник для студ. магістратури юридичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 75 с. 4,3 о/в арк.

57. Губрієнко О.М. Трудове право України: навч. посібник для студ. неюридичних напрямів підготовки. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 4,5 о/в арк.

58. Мартинов М.П. Трудові спори: навч.метод. посібник для студ. юр. ф-ту Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

59. Сквірський І.О. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування: навч.-метод. посібник для студ. магістратури юр.ф-ту.- Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

60. Сквірський І.О. Конституційна юстиція в Україні: навч.-метод. посібник для студ. магістратури юр.ф-ту. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,5 о/в арк.

61. Сквірський І.О., Віхляєв М.Ю. Муніципальне право: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 108 с. 6,3 о/в арк.

62. Віхляєв М.Ю. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: навч.метод. посібник для студ. ІІ курсу юридичного ф-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 4,6 о/в арк.

63. Губрієнко О.М. Державне регулювання професійної та освітньої діяльності: навч.-метод. посібник для студ. магістратури ф-ту соціальної педагогіки та психології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 4,6 о/в арк.

64. Коломоєць Т.О., Меліхова О.Ю., Кузенко Л.В. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- 90 с. 5,6 о/в арк.

65. Коломоєць Т.О., Кузенко Л.В., Меліхова О.Ю. Міжнародні стандарти державного управління: навч.- метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 96 с. 6,0 о/в арк.

66. Меліхова О.Ю. Екологічне право України: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 83 с. 5,1 о/в арк.

67. Бичківський О.О., Болокан І.В., Борщевська Г.Е. та ін. Договірне право України у схемах і таблицях: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 504 с. 21,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

68. Болокан І.В. Нотаріат України: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2001. – 96 с. 4,0 о/в арк.

69. Болокан І.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 73 с. 3,0 о/в арк.

70. Бондар О.Г., Болокан І.В., Ткалич М.О. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: справи, що виникають із земельних правовідносин: навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 3,0 о/в арк.

71. Бондар О.Г. Земельне право України: словник базової термінології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 49 с. 2,0 о/в арк.

72. Бондар О.Г. Земельне право України (Загальна частина): навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 61 с. 2,5 о/в арк.

73. Бондар О.Г. Земельне право України (Особлива частина): навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 50 с. 2,0 о/в арк.

74. Щипанова О.О. Цивільне та сімейне право: Загальна частина. Загальні положення про зобов’язання: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

75. Удовика Л.Г. Теорія держави та права: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 100 с. 4,0 о/в арк.

76. Тимченко С.М., Городовенко В.В., Ганзенко О.О., Макаренков О.Л. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2011. – 125 с. 5,0 о/в арк.

77. Бостан Л.М. Навчально-методичний посібник для студ. 1-го курсу юридичного ф-ту (заочна форма навчання). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 5,0 о/в арк.

78. Сабадаш В.П. Кримінальне право зарубіжних країн: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 3,4 о/в арк.

79. Сабадаш В.П. Криміналістка: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 112 с. 4,6 о/в арк.

80. Шеховцева Л.І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібн. – Ніка прінт, 2011. – 122 с. 5,1 о/в арк.

81. Синеокий О.В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций: уч. пособие. – Право, 2011, 592 с. 24,6 о/в арк.

82. Гвоздик В.С., Каганов Ю.О. Історія України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 124 с. 7,7 о/в арк.

83. Грушева Т.В. Історія української культури. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 75 с. 3,0 о/в арк.

84. Ткаченко В.Г. Оріхівська справа. 1932: Збірник документів і матеріалів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 300 с. 22,3 о/в арк.

85. Савченко І.В. Історія державних установ України: курс лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 114 с. 7,1 о/в арк.

86. Терно С.О. Історія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії): посібник для вчителя. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 4,5 о/в арк.

87. Тощев Г.М.Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997 - ССПК (1999-2009). – Запоріжжя, 2011. – 142 с. – 14,2 о/в арк.

87. Осипов О.Ю. Андрєєв А.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 198 с. 12,6 о/в арк.

88. Мінаєв Ю.П. Тихонська Н.І. Мова фізичних задач. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 95 с. 6,0 о/в арк.

89. Андрєєв А.М., Іваницький О.І., Тихонська Н.І. та ін. Фізика: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 89 с. 5,7 о/в арк.

90. Андрєєв А.М., Іваницький О.І., Тихонська Н.І. та ін. Фізика: електромагнетизм, оптика, атомна і ядерна фізика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 5,3 о/в арк.

91. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А. та ін. Математичний апарат фізики: збірник завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 77 с. 4,8 о/в арк.

92. Мінаєв Ю.П. Лозовенко О.А. Математичний апарат фізики: обертальний рух твердого тіла. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 79 с. 5,0 о/в арк.

93. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М. та ін. Математичний аналіз І: диференціальне числення функції однієї змінної: конспект лекцій. _ Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 89 с. 5,0 о/в арк.

94. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М. та ін. Математичний аналіз І: диференціальне числення функції однієї змінної: Практикум з розв’язання задач. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,0 о/в арк.

95. Леонтьєва В.В., Кондратьєва Н.О. Математичне моделювання виробничих процесів: метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,0 о/в арк.

96. Александров О.І., Манько Н.І. Функціональний аналіз. Збірник індивідуальних завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 68 с. 3,5 о/в арк.

97. Д’яченко Н.М., Ткаченко І.Г. Функції скінченної варіації та інтеграл Рімана-Стілтьєса: навч.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 81 с. 5,0 о/в арк.

98. Зіновєєв І.В., Манько Н.І.-В. та ін. Навч.-метод. посібник з педагогічної та педагогіко-асистентської практики. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 5,3 о/в арк.

99. Александров О.І., Манько Н.І.-В. Функціональний аналіз: Збірник індивідуальних завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 69 с. 4,3 о/в арк.

100. Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутніх фахівців з менеджменту організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. %,8 о/в арк.

101. Циммерман Г.А. Основи програмування: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 6,6 о/в арк.

102. Бувайло Д.П. Розподілені інформаційні системи: паралельне програмування для систем з розподіленою пам’яттю. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 90 с. 5,9 о/в арк.

103. Борисовська Ю.О., Козлова О.С. та ін. Вища прикладна математика: навч.-метод.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ. – 86 с. 7,6 о/в арк.

104. Лисенко О.А. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 99 с. 7,8 о/в арк.

105. Бойко Л.П. Орфографічно-пунктуаційний практикум з української мови. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 4,8 о/в арк.

106. Зубець Н.О. Українська лексикографія ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст.: навч. посібник. – 2-е вид. доповн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 125 с. 6,3 о/в арк.

107. Чабаненко В.А. Питання української діалектології: науковий збірник. – Запоріжжя, ЗНУ, 2011. – 149 с. 8,0 о/в арк.

108. Темна О.В., Козленко Н.В. Історія зарубіжної літератури (античність): метод. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

109. Плеханова Т.М. Українська мова у професійному спілкуванні: метод. посібн.. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 4,1 о/в арк.

110. Тяпкіна Н.І. Теорія масової інформації: метод. посібн. – Запоріжжя: Акцент, 2011. – 3,3 о/в арк.

111. Іванюха Т.В. Історія зарубіжної журналістики: навч.-метод посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 3,5 о/в арк.

112. Полякова Г.О. Проблематика ЗМІ: навч.-метод. посібн. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 96 с. 4,6 о/в арк.

113. Тернова А.І. Закордонні інформаційні агентства: конспект лекцій. – Запоріжжя: Copy Art, 2011. – 100 с. 6,0 о/в арк.

114. Мірошниченко П.В. Спічрайтинг: навч. посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 83 с. 4,3 о/в арк.

115. Пахомова Т.О. Методика навчання рецептивним видам мовленнєвої діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 175 с. 7,0 о/в арк.

116. Морошкіна Г.Ф. Історія французької мови. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 300с. 18,7 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

117. Стрюкова Н.О., Клименко Г.І., Телкова О.В., Кириченко О.Б. Основна іноземна мова: навчальний посібник з розвитку комунікативних функцій з використанням творчих завдань. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 78 с. 3,2 о/в арк.

118. Ружин К.М., Морошкіна Г.Ф., Павлюк О.О. та ін. Французька мова як друга іноземна. Le francais par les formules communicatives de conversation oral. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 96 с. 4,5 о/в арк.

119. Морошкіна Г.Ф., Ружин К.М. та ін. Навчальний посібник з домашнього читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 91 с. 4,9 о/в арк.

120. Федоренко Л.В. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 54 с. 3,2 о/в арк.

121. Хайдукова Т.В. Вступ до аналізу та інтерпретації художнього тексту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 61 с. 3,6 о/в арк.

122. Ружин К.М., Павлюк О.О., Салтикова Т.О. та ін. Nouvelles Andre Maurois. Lecture a domicile: Навч. посібн. з домашнього читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 92 с. 5,1 о/в арк.

123. Салтикова Т.О., Ружин К.М., Павлюк О.О. Французька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування у студ. ІІ-У курсів комунікативної компетенції. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 5,3 о/в арк.

124. Каніболоцька О.А., Ружин К.М. Професія вчителя іноземної мови і твої перші кроки: навч.-методичн. посібн. з пед.практики. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88 с. 5,0 о/в арк.

125. Каніболоцька О.А., Чаплінська Т.А., Ваніна Г.В. Друга іноземна мова (англійська): навч.посібн. для формування у студентів ІІ-У к. комунікативної компетенції (на базі краєзнавчого матеріалу). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

126. Бондаренко Н.Б., Гаценко О.В., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна. Einfuhrungskurs: Навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. І курсу ф-ту іноз. філології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 121 с. 6,0 о/в арк.

127. Бондаренко Н.Б., Гаценко О.В. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч. посібн. для формування у студ. 2-5 курсів комунікативної компетенції: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 120 с. 6,2 о/в арк.

128. Бондаренко Н.Б., Коломієць К.М., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. кваліфікаційного рівня “магістр”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 120 с. 6,0 о/в арк.

129. Бондаренко Н.Б., Коломієць К.М., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: навч.посібн. для формування комунікативної компетенції у студ. кваліфікаційного рівня “спеціаліст”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - 120 с. 6,0 о/в арк.

130. Бондаренко Н.Б., Курохтіна А.М. та ін. Німецька мова як друга іноземна: практикум з аналітичного читання для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 97 с. 5,5 о/в арк.

131. Курохтіна А.М., Бережний Н.Б., Бондаренко Н.Б. та ін. Німецька мова як друга іноземна: практикум з аналітичного читання. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 80 с. 5,0 о/в арк.

132. Трофименко М.Ю. Французька мова як друга іноземна: практикум з розвитку граматичних навичок для студ. І-ІІ курсів: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 3,5 о/в арк.

133. Зацний Ю.А. Комунікативні стратегії: навч.посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 6,4 о/в арк.

134. Ярцева Л.І. Латинська мова для студентів заочного відділення ФІФ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 3,0 о/в арк.

135. Горло Н.В. Політична сфера суспільства: навч.-метод.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 4,2 о/в арк.

136. Вагіна О.М. Політологія: навч.-метод.посібн. для студентів усіх напрямів підготовки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 88с. 4,5 о/в арк.

137. Воловик В.І., Лепський М.А. та ін. Основи соціальної філософії. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 320 с. 23,0 о/в арк.

138. Воловик В.І. Політична філософія. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 184 с. 10,7 о/в арк.

139. Петриченко В.В., Домніч В.І. та ін. Зоологія хребетних: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 79 с. 4,2 о/в арк.

140. Домніч В.І., Новицький Р.І. Основи мисливствознавства: навч.посібник. – ДНУ, 2011. – 72 с. 4,0 о/в арк.

141. Пересипкіна Т.М., Бойка О.А. Анатомія рослин: теорія, практикум, тести. – К.: Освіта України, 2011. – 236 с. 12,8 о/в арк.

142. Приступа І.В. Основи геоботаніки та фітоценології: навч.посібн. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 110 с. 6,2 о/в арк.

143. Колісник Н.В., Омельянчик Л.О. Методи лабораторної імунології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 116 с. 6,2 о/в арк.

144. Новосад Н.В. Лабораторні тварини і техніка біологічного експерименту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 86 с. 5,5 о/в арк.

145. Омельянчик Л.О., Новосад Н.В., Генчева В.І. Біохімія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 118 с. 7,4 о/в арк.

146. Фролов О.К. Загальна цитологія: конспект лекцій. – Запоріжжя: Copy Art, 2011. – 56 с. 3,2 о/в арк.

147. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Рачинська О.Л. Електрохімія: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 82 с. 5,2 о/в арк.

148. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Коваленко Д.С. Колоїдна хімія: поверхневі явища. Частина 1: Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 103 с. 5,4 о/в арк.

149. Омельянчик Л.О., Синяєва Н.П., Коваленко Д.С. Колоїдна хімія: навч.-метод. посібник до виконання лабораторних робіт. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 86 с. 5,4 о/в арк.

150. Омельянчик Л.О., Гаврилова Л.О., Лашко П.П., Коваленко Д.С. Фізична хімія біополімерів: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 117 с. 4,9 о/в арк.

151. Омельянчик Л.О., Гаврилова Л.О., Перетятько В.В., та ін. Методологія та організація наукової діяльності. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 72 с. 5,3 о/в арк.

152. Генчева В.І., Омельянчик Л.О. Функціональний і елементний аналіз: ідентифікація органічних сполук. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 106 с. 6,6 о/в арк.

153. Бражко О.А., Омельянчик Л.О., та ін. Органічна хімія. Гетероциклічні науки. Загальна характеристика та методи синтезу. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 3,5 о/в арк.

154. Корж О.П. Етологія тварин. – Суми: Університетська книга, 2011. – 236 с. 14,7 о/в арк.

155. Бовт В.Д., Золотаренко-Горбунова Л.М., Гороховський Є.Ю. Основи статистичної обробки результатів у біології та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 76 с. 8,2 о/в арк.

156. Шевченко Н.Ф., Шевчук З.М. Духовний потенціал молоді. – Запоріжжя: ЗНУ. – 100с. 3,6 о/в арк.

157. Калюжна Є.М. Геронтологія. – Запоріжжя: Інтерпрінт, 2011. – 188 с. 9,4 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

158. Калюжна Є.М. Методика та організація наукових досліджень. – Запоріжжя: Інтерпрінт, 2011. – 120 с. 6,2 о/в арк.

159. Ткалич М.Г. Гендерна психологія. – Академвидав, 2011. – 248 с. 13,5 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

160. Грединарова О.М. Схема-модель функціонально-системного підходу як інструмент систематизації знань учнів та формування системного і творчого мислення. – Запоріжжя: Інтерпринт, 2011. – 120 с. 6,8 о/в арк.

161. Мацкевич Ю.Р. Соціальна робота з людьми похилого віку. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 84 с. 4,5 о/в арк.

162. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 8,0 о/в арк. Гриф МОНМСУ.

163. Гринь Л.О. Теоретико-методичні основи вокальної підготовки майбутнього актора. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 140 с. 5,0 о/в арк.

Схожі:

Монографії, 2011 iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Монографії, 2011 iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Монографії, 2011 iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Монографії, 2011 iconПоложення «Про організацію та фінансування підготовки монографії у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»» Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора М.І. Вакуленка
«Про призначення винагороди авторському колективу монографії «Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір» за редакцією
Монографії, 2011 iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Монографії, 2011 iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Монографії, 2011 iconМіжнародному авторському колективу монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії, регулювання»
Щиро вітаю вас з успішним завершенням міжнародного проекту – виданням монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії,...
Монографії, 2011 iconМонографії
Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т....
Монографії, 2011 iconМонографії «Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку», «Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини : буття у просторі та часі». Коротке описання розробки
Монографії «Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку», «Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини :...
Монографії, 2011 iconОпубліковані монографії в Україні
Безгін К. С., Логачова Л. М., Ситник Л. С., Бервенова Т. М., Амоша О.І., Аптекар С. С. всього 100
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи