Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) icon

Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету)
НазваПосібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету)
Сторінка1/6
Дата01.01.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /макет методички.docПосібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


С.О. ТЕРНО


ПОСІБНИК ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)


Запоріжжя

2001


УДК: 371.133: 94

371.3: 94


Терно С.О.


Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету): Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗДУ, 2001. — 56 с.


У даному посібнику систематизовано викладені цілі, основні завдання, зміст, організація, форми й методи контролю, методичні поради та вимоги щодо проходження безперервної педагогічної практики студентами історичного факультету.


Рекомендовано до друку науково-методичною радою

історичного факультету

Запорізького державного університету

(протокол № 7 від 28.03.2001 р.)


Відповідальний редактор: І.М. Кривко, кандидат історичних наук,

ст. викладач


Рецензенти:

С.Р. Лях, доктор історичних наук, професор

Ф.Г. Турченко, доктор історичних наук, професор

Г.Ф. Кривоший, кандидат історичних наук, доцент

Відповідальний за випуск:

С.Р. Лях, доктор історичних наук, професор

Коректор: О.А. Пасько


© С.О.Терно, 2001


Зміст

Зміст 4

1. Вступ 5

2. Цілі та завдання практики 5

3. Зміст практики 6

3.1. Навчальна (ознайомча практика) — III курс 6

3.1.1. Завдання і зміст практики 6

3.1.2. Вимоги до оформлення звітної документації 8

3.1.3. Організація й проведення педагогічної практики 10

3.1.4. Обов’язки старост студентських груп: 10

3.1.5. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів 10

3.2. Педагогічна практика — IV курс (освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр») 11

3.2.1. Завдання і зміст практики 11

3.2.2. Вимоги до оформлення звітної документації 13

3.2.3. Організація й проведення педагогічної практики 16

3.2.4. Обов’язки старост студентських груп: 17

3.2.5. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів 17

3.3. Педагогічна практика — V курс (освітньо-кваліфікаційний рівень: «спеціаліст») 18

3.3.1. Завдання і зміст практики 18

3.3.2. Вимоги до оформлення звітної документації 20

3.3.3. Організація й проведення педагогічної практики 24

3.3.4. Обов’язки старост студентських груп: 24

3.3.5. Облік і оцінка роботи студентів-практикантів 24

4. Методичні вказівки 25

4.1. Мета й завдання шкільної історичної освіти 25

4.2. Методика формування історичних понять 28

4.3. Формування методологічної культури в учнів та організація роботи з історичними документами 31

4.4. Підготовка до уроку та оформлення плану-конспекту уроку 36

4.5. Аналіз відвіданих уроків 40

4.6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 43

Додаток 1. 54

Оформлення титульної сторінки звіту 54

Список рекомендованої літератури 561. Вступ


Посібник із педагогічної практики призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.03.03.01. «Історія». В даному виданні систематизовано викладені цілі, основні завдання, зміст, організація, форми й методи контролю, методичні поради та вимоги щодо проходження безперервної педагогічної практики студентами III-V курсів історичного факультету ЗДУ.

За навчальним планом на третьому курсі у п’ятому семестрі передбачена навчальна (ознайомча) практика. Ця форма практичної підготовки є пропедевтичною, основне завдання якої полягає в ознайомленні із системою навчальної роботи закладу освіти, вивченні учнів і колективу класу, участі у поточній навчально-виховній роботі вчителя і класного керівника. На IV курсі на протязі 6 тижнів у восьмому семестрі проводиться виробнича (педагогічна) практика у середній ланці загальноосвітніх навчальних закладів. Цією практикою розпочинається початковий етап засвоєння основ педагогічної професії. Дана форма практичної підготовки спрямована на вивчення педагогічних і організаційно-методичних засад навчально-виховного процесу. Протягом педагогічної практики студенти-практиканти самостійно проводять окремі види занять з учнями, знайомляться з роботою вчителя зі спеціальності, беруть участь у навчально-виховній та методичній роботі вчителів. На V курсі педагогічна практика проводиться протягом 8 тижнів у дев’ятому навчальному семестрі у старшій ланці загальноосвітніх або професійно-технічних закладів освіти. Даний етап практичної підготовки повинен завершувати процес професійної підготовки до роботи вчителем.

Головним критерієм оцінки результатів педагогічної практики є рівень сформованості професійно значущих умінь та рівень професійної спрямованості майбутніх учителів (зацікавленість у педагогічній професії, активність, творче та відповідальне ставлення до роботи вчителя тощо).

2. Цілі та завдання практики


Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Найважливішими завданнями практики є:

 1. поглиблення зв’язку теоретичних знань із реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і виховних завдань, формування психологічної готовності до роботи в школі;

 2. формування у майбутніх учителів педагогічних умінь та навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в безперервній педагогічній самоосвіті;

 3. оволодіння сучасними методами й формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання;

 4. формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

По завершенню педагогічної практики студент повинен уміти:

 1. застосовувати різні методи й прийоми ведення навчально-виховної роботи, спираючись на засоби навчання як на уроках, так і в позаурочний час;

 2. готувати й проводити уроки різних типів;

 3. складати план-конспект уроку відповідно до сучасних вимог методичної науки;

 4. оцінювати знання та вміння учнів у відповідності з вимогами нормативних документів;

 5. обладнати шкільний кабінет;

 6. вести методичні дослідження;

 7. працювати з науково-методичною літературою.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної історико-краєзнавчої практики освітньо-кваліфікаційного рівня
Практика відбувається на базі кафедри історичного краєзнавства лну, краєзнавчого сектору “Паломник” товариства Св. Володимира. Відповідальними...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної музейної та архівної практики освітньо-кваліфікаційного рівня
України І входить до навчальних планів студентів історичного факультету. Термін проходження практики – липень, тривалість – 21 день...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconНавчальний посібник для керівників педпрактики І студентів-практикантів. Вінниця: тов ландо лтд, 2012. 137 с
Куц О. С. Методичні рекомендації до організації педагогічної практики в загальноосвітній школі студентів III-IV курсів факультету...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconЗапорізький національний університет
«Історія». В даній програмі систематизовано викладені цілі, основні завдання, зміст, організація, форми й методи контролю, методичні...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний факультет наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету Інформаційний лист №1
Заявки та тези виступу надсилати відповідальному секретарю конференції, голові наукового товариства студентів та аспірантів історичного...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconЛабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету. Спецкурс «Сучасна Європа»
Лабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconМ. О. Зубрицька 200 р. Програма навчальної археологічно-краєзнавчої практики освітньо-кваліфікаційного рівня
Львівського національного університету імені Івана Франка є обов’язковим елементом навчальної програми. Вона має важливе значення...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconПрограма науково-педагогічної практики
...
Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів історичного факультету
Психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів історичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи