Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» icon

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет»
НазваДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет»
Сторінка1/12
Дата05.08.2012
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наукове студентське товариство

Біологічний факультет


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК


ЗБІРКА ТЕЗ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ


12 ГРУДНЯ 2009 РОКУ


Запоріжжя, 2009


УДК: 502.3(477) (063)


ОРГКОМІТЕТ

Тимченко С. М. –д. і .н., професор, ректор ЗНУ

Бостан С. К. – д. юрид.н., доцент, проректор з наукової роботи

Меняйло В. І. – к. ф.-м. н., доцент, начальник науково-дослідного сектору

Христич І. А. – координатор Наукового студентського товариства

Омельянчик Л. О. – д. фарм.н., професор, декан біологічного факультету, зав.кафедри хімії

Лях В. О. - д. б. н, професор, зав.кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин

Бовт В. Д. – д. б. н, професор, зав.кафедри загальної та прикладної екології та зоології

Колісник Н. В.- д. б. н., професор, зав.кафедри імунології та біохімії

Єщенко В. А. – д. б. н., професор, зав.кафедри фізіології з курсом цивільної оборони

Фролов О. К. – д. м. н., професор кафедри імунології та біохімії

Бражко О. А. – д. б. н., професор кафедри хімії

Копійка В. В. – к. б. н., доцент кафедри імунології та біохімії, заступник декана біологічного факультету з наукової роботи

Дударєва Н. В. –голова Наукового студентського товаривства біологічного факультету ЗНУ


Відповідальний за випуск:

Копійка В. В. – к. б. н., доцент кафедри імунології та біохімії, заступник декана біологічного факультету з наукової роботи

Дударєва Н. В. –голова Наукового студентського товаривства біологічного факультету ЗНУ


УДК: 502.3(477) (063) Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук». – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 130 с.


УДК: 502.3(477) (063)


Запорізький національний університет, 2009

Автори тез, 2009


ЗМІСТ


СЕКЦІЯ №1: БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН. САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО


^ Бойченко А., Яковлєва-Носарь С. СТАН ТРАВ’ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ БАЛКИ ШИРОКА...10.

Головченко К. ІНДУКЦІЯ КАЛУСО-ТА ОРГАНОГЕНЕЗУ У CLEMATIS RESTA L………11

Гусєва Н. ВПЛИВ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС КАЛУСОГЕНЕЗУ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ IN VITRO ЛИСТОВИХ ЕКСПЛАНТІВ АНТУРІУМУ………………………………………………………………………………………12

^ Данилевська Т., Приступа І. Біоіндикація стану навколишнього середовища м. Запоріжжя за допомогою деревних листяних рослин…………………...13

Дударєва Н. ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ…….14

^ Запорожець Н., Савеленко В. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІКУСІВ В УМОВАХ ІНТЕР’ЄРІВ..…………………………………………………………………………15

Кавецька Т., Приступа І. хвороби роз в колекції Запорізького миського дитячого ботанічного саду. ……………………………………………………………16

Калмикова К. МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК У ЗРАЗКІВ ІПОМЕЇ…………………………………….17

Карпова Х. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІКСБОРДЕРІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА...............................................................................................................................................18

Кліменко О. ВИВЧЕННЯ ОЗНАК ДЕКОРАТИВНОСТІ У ЗРАЗКІВ ALCEA ROSEA………19

Кривошей У. ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО КОМБІНАТУ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН. ....................................................20

^ Левчук Г., Яранцева В. ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД ЛИСТЯ РІЗНИХ ТИПІВ ХЛОРОФІЛЛЬНИХ МУТАНТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО. .................................................................................................21

Лисоконь О. Вплив умов вирощування на декоративність рослин роду Тагетес (Tagetes). ....................................................................................................................22

^ Литовченко А., Самарська О. МІНЛИВІСТЬ ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК РОСЛИН ПРИРОДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ кінського часнику звичайного. ...................24

Лук’янов А. ГЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК У НОВИХ ЛІНІЙ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО. ......................................................................................................................................25

Міщенко Н. ОЗЕЛЕНЕННЯ ЕТНОСЕЛА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ........................................26

Передерій К. Характеристика деяких ознак зразків соняшника, створеного за участю дикого виду h. agrofilus. ..............................................27

Повхан Г. МОЖЛИВІСТЬ НАПРЯМКІВ СЕЛЕКЦІЇ РИЦИНИ НА ДЕКОРАТИВНІСТЬ. .....28

Позднюк А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ HELICHRYSUM У ДЕКОРАТИВНОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ ...................................................................................................................................29

Поляков В. ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ТРИГЛІЦЕРІДІВ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО .............................................................................................................................................................30

Прус Г. Ефемери та ефемероїди північно-східної частини о. Хортиця…...31

Радченко Ю. Використання газопоглинальноi здатностi кiмнатних рослин для озеленення цехiв ..........................................................................................32

Резниченко В. СТАН ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗАПОРІЗЬКОГО АБРАЗИВНОГО КОМБІНАТУ ....................................................................................................................................33

Рибалко Н. ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАТИВНОЇ СФЕРИ Hibiscus sуriacus В ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ .............................................................................................................34

Скутельник А. СТРУКТУРА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВІДВАЛІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО КОМБІНАТУ ..................................................................................................35

^ Тигова А., Яремчук М., Бойка Е. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛИСТЬЕВ ЛУНАРИИ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ .................................................................................................................36

Ткаченко Н., Приступа І. алелопатична активність водорозчинних виділень однорічних квіткових рослин ........................................................................................37

Тогобицька А. Лишайники острова Хортиця ................................................................38

Толстоус М. Морозостійкість деяких видів жимолості як показник інтродукціі ..................................................................................................................................39

Ушкевич Н. Індукована гамма-опроміненням зміна мінливості деяких  кількісних ознак у рицини ...............................................................................................40

^ Хамазюк О., Качура Д. Варіювання забарвлення квітки у Linum grandiflorum Desf. та успадкування цієї ознаки гібридами F1 .................41

Харченко О. СТВОРЕННЯ НИЗЬКОРОСЛОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ СОНЯШНИКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАПРЯМКУ ........................................................................................42


СЕКЦІЯ №2: ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН


Адамова К. МІКРОМІЦЕТНІ КОМПЛЕКСИ ГРУНТУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ...................................................................................................................................43

Глоба Ю. СТРЕС У БАКТЕРІЙ ПІД ДІЄЮ ТЕМПЕРАТУРИ І КИСЛОТ ................................45

Бутенко В. ФЕНОЛОГІЯ ТА ПОШИРЕННЯ МОЛІ МІНУЮЧОЇ КАШТАНОВОЇ В М. ЗАПОРІЖЖІ .....................................................................................................................................46

Драний В. Хижі напівжорсткокрилі Запорізької області .....................................48

Жоглова Ю. Фауністичний склад та добова динаміка чисельності кровосисних комарів Дніпропетровської області .............................................49

Кандибка Ю. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАНОВИХ КУЛЬТУРАХ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ......................................................50

Савченко І., Гура Н. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК ...........................................51

Селюк Н. ПАРАЗИТОФАУНА БДЖОЛИНИХ РОДУ APIDAE В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ .............................................................................................................................................................52

Сумцова А. ХАРАКТЕР ТА ПРИЧИНИ ПОШКОДЖЕННЯ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ЛИСТОВІЙКАМИ ...........................................................................53

Федоренко О. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОШИРЕНЯ ПОПЕЛИЦЬ У М. ЗАПОРІЖЖЯ …….54

Череп К. ВПЛИВ СS137 НА РАДІОАКТИВНІСТЬ ВОДОЙМ ………………………………….55

Якобі С. МОНІТОРИНГ ТА Екотоксикологічне обґрунтування застосування сучасних пестицидів при вирощуванні зернових культур. ........................................................................................................................................57


СЕКЦІЯ № 3: ФІЗІОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад запорізький національний університет

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад запорізький національний університет

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад Запорізький національний університет

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» iconИ запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи