Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" icon

Аналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2009"
Скачати 66.03 Kb.
НазваАналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2009"
Дата05.08.2012
Розмір66.03 Kb.
ТипДокументи


Сергій Терно,

докторант Запорізького національного університету, завідувач лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін

Аналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2009"

(22 лютого 2009 р., Запорізький національний університет)


У пробному незалежному оцінюванні з історії України взяло участь 502 особи. Над виконанням тестових завдань зошита № 1 працювало 250 осіб, а над виконанням тестових завдань зошита № 2 працювало 252 особи. Статистична обробка результатів тестування дозволяє стверджувати, що зошит № 1 та зошит № 2 були аналогічними за трудністю виконання.

Наприклад, середньостатистичний учень, що працював над зошитом № 1, надав 48 правильних відповідей із 130. Майже те саме можна стверджувати й про середньостатистичного учня, який працював над зошитом № 2 (46 правильних відповідей). У відносному вимірі цей показник становить по зошиту № 1 – 37 %, а по зошиту 2 – 36 %, тобто середньостатистичний учень надав 36-37 % правильних відповідей. Інші виміри, які указують нам на центральну тенденцію, тобто характеризують середні показники (мода, медіана), майже однакові. Таким чином, можна стверджувати, що основний принцип зовнішнього незалежного оцінювання – рівні умови – був витриманий під час "Пробного незалежного оцінювання – 2009" в ЗНУ.

Абітурієнтам слід звернути увагу на те, що під час випробування вони надали в середньому лише 37 % правильних відповідей. Основний висновок, який випливає із цього показника, такий: поки що абітурієнти слабко підготовлені до проходження зовнішнього незалежного оцінювання – 2009. Отже, слід активізувати роботу із підготовки до ЗНО з історії України.

Обстеження показало, що абітурієнти відповідали на запитання з різною успішністю, тобто деякі періоди історії України засвоєні ліпше, деякі гірше. Слід відзначити, що різниця у засвоєнні різних періодів не є значною. Наведемо результати виконання тесту у таблиці (див. табл. 1.1.)

^ Таблиця 1.1. Розподіл кількості правильних відповідей по періодам

Період історії України

Кількість правильних відповідей в цілому по зошиту № 1 у %

Кількість правильних відповідей в цілому по зошиту № 2 у %

Від найдавніших часів – перша половина XVI ст.

40 %

42 %

Друга половина XVI ст. – перша половина XVIІІ ст.

35 %

33 %

Друга половина XVIІІ ст. – початок ХХ ст.

38 %

30 %

1914 – 1939 рр.

37 %

37 %

1939 – початок ХХІ ст.

34 %

33 %


Із наведених даних випливає, що абітурієнтам слід звернути особливу увагу на два історичні періоди з історії України:

 1. друга половина XVI ст. – перша половина XVIІІ ст.

 2. ^ 1939 – початок ХХІ ст.

Обстеження показало, що абітурієнти із різною успішністю виконують тестові завдання різних форм. Наведемо у таблиці отримані дані щодо успішності виконання тестових завдань різних форм (див. табл. 2.2.)


^ Таблиця 2.2. Успішність виконання тестових завдань різних форм

Форма тестового завдання

Кількість правильних відповідей в цілому по зошиту № 1 у %

Кількість правильних відповідей в цілому по зошиту № 2 у %

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (з 1-50 запитання) – всього 50

42 %

40 %

Завдання на встановлення відповідності (з 51-61 запитання) – всього 11

37 %

33 %

Завдання на встановлення правильної послідовності (з 62-70 запитання) – всього 9

30 %

31 %


Наведені дані свідчать про те, що найуспішніше абітурієнти виконують завдання з вибором однієї правильної відповіді (40-42 % правильних відповідей), дещо гірше обстежені впоралися із завданнями на встановлення відповідності (33-37 % правильних відповідей), найскладнішими виявилися завдання на встановлення правильної послідовності (30-31 % правильних відповідей). Таким чином, у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтам слід особливо звернути увагу на тренування у виконанні завдань на встановлення правильної послідовності, у другу чергу – на тренування у виконанні завдань на встановлення відповідності.

Обраховані коефіцієнти кореляції результатів виконання тесту дозволяють стверджувати:

 1. Якщо абітурієнт добре виконує завдання з історії України періоду 1914-1939 рр., то він майже так само добре виконує завдання із історії України 1939 р. – початку ХХІ ст. (коефіцієнт кореляції – 0,4 – поміркований зв’язок);

 2. Якщо абітурієнт непогано виконує завдання з новітньої історії України (1914 р. – початок ХХІ ст.), то він так само непогано виконує і завдання з історії України від найдавніших часів до першої половини XVI ст. (коефіцієнт кореляції по зошиту № 1 – 0,4 – поміркований зв’язок, по зошиту № 2 – 0,5 – значний зв’язок)

 3. Якщо абітурієнт добре виконує завдання на вибір однієї правильної відповіді, то він майже так само добре розв’язує завдання на встановлення правильної відповідності (коефіцієнт кореляції по зошиту № 1 – 0,6 – значний зв’язок; по зошиту № 2 – 0,3 – поміркований зв’язок).

 4. Виявлений цікавий факт: коефіцієнти кореляції по зошиту № 1 суттєво зросли у порівнянні із тестуванням 25 січня 2009 р. і коливались від 0,4 до 0,6.

Які висновки можна зробити на підставі цих фактів? Найбільш імовірним поясненням є те, що серед обстежених зросла питома вага тих, хто розпочав систематичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Вірогідно, що це відбулося внаслідок проведення "Пробного незалежного оцінювання" 25 січня 2009 р. в ЗНУ, коли учні випробували себе та отримали інформацію про рівень своєї підготовки. Напевно, досвід пробного тестування стимулював абітурієнтів. Самий важливий висновок, який з цього випливає, такий: ті абітурієнти, що прийшли вдруге і готувалися протягом місяця, демонструють значно більші успіхи. Середні показники залишились майже такими, як і за тестування 25 січня 2009 р. Але при цьому слід пам'ятати, що середньостатистичний учень – це умовний учень, оскільки в загальних показниках ми маємо середньозважену оцінку. Високі бали підготовлених учнів урівноважуються низькими балами тих, хто прийшов уперше і не готувався. Таким чином, абітурієнтам слід усвідомити, що підготовка сприяла покращенню їхніх результатів. Отже, серед обстежених можна виділити сукупність абітурієнтів, які активно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Саме ця частина абітурієнтів демонструє більш стабільні успіхи у виконанні завдань на різні історичні періоди та різні форми. Отже, всім абітурієнтам слід негайно розпочати підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання шляхом повторення історії України та тренування на виконання завдань різних тестових форм.
^

Загальні висновки:


 1. Абітурієнтам необхідно активізувати роботу із підготовки до ЗНО-2009 з історії України.

 2. Абітурієнтам слід звернути особливу увагу на два історичні періоди з історії України:

 • друга половина XVI ст. – перша половина XVIІІ ст.

 • 1939 – початок ХХІ ст.

 1. Необхідно приділити значну увагу тренуванню у виконанні завдань на встановлення правильної послідовності, у другу чергу – на тренування у виконанні завдань на встановлення відповідності.

 2. Всім абітурієнтам слід негайно розпочати підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання шляхом повторення історії України та тренування на виконання завдань різних тестових форм.
^

Як підготуватися до ЗНО?


 1. Візьміть підручники з історії України для 6-11 класів, затверджені Міністерством освіти і науки України (див. перелік на сайті Українського центру оцінювання якості освіти), або посібники для абітурієнтів з історії України.

 2. Складіть план повторення на тиждень, місяць, квартал відповідно до програми ЗНО (див. сайт Українського центру оцінювання якості освіти). У плані слід чітко зазначити кількість тем (параграфів) на кожен тиждень, місяць, квартал. Спланувати свою роботу слід так, щоб ви встигли вивчити всю історію України від найдавніших часів до сучасності, крім того залишили тиждень-два на повторення вивченого.

 3. Кожного дня виділяйте час на вивчення відповідної теми.

 4. Складайте конспекти тем, використовуйте логічні та графічні організатори інформації (більш детально про це: Терно С. Проблемні задачі з історії для старшокласників: Дидактичний посібник для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Вид. 2-е, доопр. та допов. - Запоріжжя: Просвіта, 2008. - 32 с.).

 5. В конспектах зазначайте основні дати, події, дійові особи, причини, наслідки, характеристики, оцінки. Складіть хронологічну таблицю. Запам’ятовування підвищиться, якщо ви організуєте інформацію графічно у вигляді логічних схем, графіків, діаграм та ін.

 6. Після вивчення історії певного періоду слід обов’язково через деякий час її повторити. Саме тому план вашої роботи повинен передбачати час на повторення. Наприклад, вивчили тему № 1, вивчаєте тему № 2, потім повторюєте тему № 1, вивчаєте тему № 3 і так далі.

 7. Після вивчення кожної великої теми перевіряйте себе шляхом тренування у виконанні тестових завдань, але пам’ятайте, що не будь-який тренувальний посібник може для цього згодитися. Краще користуватися тими посібниками, в яких тестові завдання різних форм наведені відповідно до історичних періодів та тем. Так буде корисніше для запам’ятовування.


Пам’ятайте: ваш результат під час зовнішнього незалежного оцінювання цілковито залежить від вашої підготовки! Не легковажте цим! Успіх чекає на того, хто готовий наполегливо працювати й докладати зусиль!

Бажаю Вам успіху!Схожі:

Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconАналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2009"
Запорізького національного університету, завідувач лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconАналітична записка про результати виконання "Пробного незалежного оцінювання – 2010"
Запорізького національного університету, завідувач лабораторії інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconНаказ №718 -130 о/д від 29 грудня 2011 року м. Чернівці м. Івано-Франківськ Про затвердження мережі пунктів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
«Про внесення змін до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 17. 10. 2011 р. №92», а також з метою організації якісного...
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconНаказ №92 від 17 жовтня 2011 року Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році
України 11 листопада2008 р за №1097/15788, постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 р. №796 (із змінами), з метою надання...
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconМережа пунктів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року

Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconЗагальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження зовнішнього оцінювання
Ознайомтесь із Правилами прийому до вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, результати зовнішнього оцінювання...
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconВитяг   з Порядку проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання по Харківському регіональному центру оцінювання якості освіти у 2012 році
...
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconПро затвердження Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2008 року №946 / Україна.
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconНаказ №18 111 о/д 18. 01. 2011 м. Чернівці м.Івано-Франківськ від 30 грудня 2010 року Про затвердження мережі пунктів пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації
Аналітична записка про результати виконання \"Пробного незалежного оцінювання – 2009\" iconПсихологічна адаптація абітурієнта до зовнішнього незалежного оцінювання Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування,
Процес адаптації до зно вимагає нових форм підготовки до оцінювання знань методом тестування, особливо в умовах, коли результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи