8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха icon

8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха
Скачати 105.49 Kb.
Назва8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха
Дата05.08.2012
Розмір105.49 Kb.
ТипДокументи

ІІІ (обласний) тур Всеукраїнської олімпіади з історії – 2008/2009


8 клас


1. Позначте усі твердження, що стосуються життєпису і державотворчої діяльності князя В.Мономаха.

а). старший син князя Всеволода Ярославича

б). одружений із донькою візантійського імператора Костянтина Мономаха

в). Брав участь у 83 битвах

г). київський князь упродовж 1113-1125 рр.

д).ініціатор спорудження Успенського собору Києво-Печерської лаври

є). герой «Слова о полку Ігоровім»

ж).Автор «Уставу» та «Повчання дітям»

з).прихильник міжнародних шлюбів своїх дітей із нащадками володарів сусідніх держав

2.Позначте удільні князівства, котрі сформувалися у середині ХІІ ст. на території сучасної України:

а). Волинське, б). Полоцьке, в). Галицьке, г). Київське, д).Смоленське, є). Чернігівське, ж).Рязанське

з).Переяславське

3.Установіть відповідності між датами і подіями історії Київської Русі другої половини ХІ першої половини ХІІ ст.:

а). 1051 р. 1.поява першої писемної згадки назва «Україна»

б). 1068 р. 2.обрання Київським митрополитом Клима Смолятича

в). 1097 р. 3.обрання Київським митрополитом Ілларіона

г). 1113 р. 4.перемога половців над руськими дружинами на р.Альта

д). 1187 р. 5.зібрання руських князів на з’їзді в Любечі

6.початок правління в Києві В.Мономаха

4.Позначте подію, що відбулася 1 липня 1569 р.:

а). прийняття ІІ Литовського статуту

б). укладення Люблінської унії

в). смерть польського короля Сігизмунда ІІ Августа

г). прийняття ІІІ Литовського статуту

д). укладення Брестської унії

5. Позначте державу, що посіла помітне місце у зовнішньополітичній діяльності Д.Вишневецького, І.Підкови, С.Наливайка та інших козацьких ватажків, а також розташована поруч із сучасною Україною:

а). Московія

б). Молдавія

в). Угорщина

г). Білорусь

д). Туреччина

6.Розташуйте поняття з історії Українського козацтва у хронологічній послідовності:

а). «Ординація війська Запорозького»

б). козак

в). «золотий спокій»

г). реєстровий козак

д). доба героїчних походів


Творчі запитання.

1. Поміркуйте над проблемою. Історики по-різному оцінюють Українсько-московський договір 1654 р.:

  1. Українсько-московський договір 1654 р. – це особиста унія гетьмана і царя;

  2. Українсько-московський договір 1654 р. – це військово-політичний союз, що приєднав українські землі до Московської держави.

Яку оцінку поділяєте ви і чому? Свою відповідь аргументуйте.

2. Правильно чи помилково стверджувати, що Великі географічні відкриття сприяли зародженню нових суспільно-економічних відносин (капіталізму)? Свою відповідь обґрунтуйте.

ІІІ (обласний) тур Всеукраїнської олімпіади з історії – 2008/2009

9 клас

1.Заповніть відсутні компоненти в таблиці по темі: «Гайдамацький рух в Україні»

Дата

Керівники

Територія

Результати

1734-1738 рр.
Брацлавщина, Поділля, частина Волині та Галичини
1741-1748 рр.
Брацлавщина, Уманщина
1750 р.
Північне Поділля, Уманщина, Київщина
1768-1769 рр.
Правобережжя
2.Як називалася перша україномовна газета, що вийшла на західноукраїнських землях.

а). «Русалка Дністрова», б). «Зоря Галицька», в). «Діло», г). «Руський собор»

3. Позначте рік остаточного закріпачення українських селян на Гетьманщині.

а). 1764, б). 1775, в). 1783, г). 1785

4. Позначте товариство декабристів, програма якого передбачала створення Української, Чорноморської та Бузької держав із центрами у Харкові, Одесі, Києві.

а). «Союз благоденствія»

б). «Товариства об’єднаних слов’ян»

в). «Північного товариства»

г). «Південного товариства»

5.Які наслідки мала «весна народів» для західноукраїнських земель:

а). Закарпаття, Галичина, і Буковина здобули автономію

б). усі землі у межах Закарпаття Австрійської імперії були об’єднані у єдину адміністративну одиницю

в). на західноукраїнських землях було скасовано кріпацтво

г). сформувалися перші українські партії.

6. Укажіть основне джерело фінансування абсолютної монархії у Франції напередодні Великої революції.

а). доходи духівництва

б). податки з дворянства

в). вдалі військові походи

г). податки з буржуазії та селянства.

7.Знайдіть помилки у реченнях:

Декларації прав людини та громадянина : «1.Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах. 2.Метою кожної держави є забезпечення природних і невід’ємних прав людини. Такими є свобода , власність, безпека і опір гнобленню. 3.Джерело усієї верховної влади завжди знаходиться в особі монарха.4. Свобода полягає в можливості робити все, що не шкодить іншому…»

8.Вкажіть відмінності між англійськими урядами (1815-1847 рр.), політичними заходами та методами їх правління:

А). Віги 1).хлібні закони, 2).підготовка до парламентської реформи,

В).Торі 3).закон про відміну рабства в англійських колоніях 4).придушення мітингів та акцій протесту, 5).обмеження праці дітей та підлітків на фабриках і шахтах, 6).розширення демократичних прав і свобод, друку, зборів, мітингів.7).прийняття репресивних законів (право на арешти, обшуки, введення цензури, заборона мітингів), 8). надання виборчого права католикам, 9).прийняття актів про заборону страйків, 10). прийняття закону про бідних, 11).зменшення мит на низку імпортних товарів, 12).поштова та шкільна реформи.

9.Закінчіть речення.

Держави-учасниці Віденського конгресу 1815 р. переслідували такі цілі..

Серед вимог, що висувалися чартистами у «Народній хартії» 1838 р., були наступні…

10. Що означає поняття "фритредери"?

а). прибічники вільної торгівлі і невтручання держави в економіку Англії

б). прибічники політики протекціонізму

в). частина партії торі, що приєдналася до вігів.

г). назва вільних робітників в Англії


Творчі запитання.

  1. Правильно чи помилково стверджувати, що в наприкінці XVIIІ – першій половині ХІХ ст. відбувається становлення української нації? Свою відповідь обґрунтуйте.

  2. Чому події у Франції кінця XVIII ст. називають Великою революцією? Можливо це була маленька революція? Що мають на увазі під висловом "Велика революція"? Свою відповідь обґрунтуйте.

ІІІ (обласний) тур Всеукраїнської олімпіади з історії.

10 клас

1. Поставте події у хронологічній послідовності, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5

¨

¨

¨

¨

¨

а) Битва під Танненбергом

б) «Верденська м’ясорубка»

в) загибель лайнера «Лузітанія»

г) Ютландська битва

д) Вступ у війну Італії

2.Оберіть твердження, що характеризують розвиток літератури у тоталітарному суспільстві:

А. обмеженість тематики творів;

Б. наявність цензури;

В. перетворення мистецтва у засіб пропаганди панівної ідеології;

Г. наявність різноманітних літературних напрямів;

Д. репресії проти письменників та поетів;

Е. відсутність контролю над культурним життям;

Є. свобода друку;

Ж. свобода слова;

З. наявність творчих профспілок.

^ 3.Хто не входив до складу «Великої трійки» під час Паризької мирної конференції 1919 р. ?

а) c В.Вільсон.

б) c Ж.Клемансо

в) c Д.Ллойд Джордж

г) c В.Орландо

^ 4. Коли відбулося підписання Версальської угоди?

а) 3.11.1919 р.

б) 14.12.1919 р.

в) 28.06.1919 р.

г) 28.07.1919 р.

5. Розташуйте керівні органи Ліги Націй у порядку їх політичного значення:

А. Секретаріат;

Б. Асамблея;

В. Рада;

Г. Мандатна комісія.

6.Співвіднесіть сучасні території України з назвами українських земель у ХΙΙΙ - ХVΙΙΙ ст.:

А. Чернівецька область 1. Брацлавщина

Б. Харківська, Донецька, Луганська, Сумська обл. 2. Гетьманщина

В. Вінницька обл.. 3. Буковина

Г. Чернігівська та Полтавська обл.. 4. Галичина

5. Слобідська Україна

7. Встановіть відповідність між визвольними рухами та їх ознаками:

А.Гайдамацький рух (1 пол. ХVΙΙΙ ст.) 1.Народні месники на Правобережжі та Запоріжжі

Б.Опришківський рух (1 пол. ХVΙΙΙ ст.) 2.повстанські загони нараховували 200-300 осіб

3.загін О.Довбуша нараховував 30-50 осіб

4.опорний пункт знаходився у Карпатах

5.ім’ям лідера названа печера г. Говерла

6.військова дисципліна, козацький реєстр

7.найвище піднесення у 1738-1759 рр.

8.сотник Верлан оволодів Вінницею

8. Вкажіть псевдонім відомого українського письменника М.Фітільова:

А. М.Яловий

Б. М.Хвильовий

В. М.Семенко

Г. М.Рильський

9. Установіть відповідність між іменами та фактами:

А О.Стаханов 1 голова Раднаркому УРСР

Б П.Любченко 2 вибійник шахти «Центральна - Ірмине»

В М.Борецький 3 командуючий Київським військовим округом

Г І.Дубовий 4 митрополит УАПЦ

10. Як називали польських колоністів на західноукраїнських землях в 1921-1939 рр.:

А. зрадники.

Б. розсадники.

В. осадники.

Г. відступники.

^ Творчі запитання.

1. Поміркуйте над проблемою. Чому українці втратили власну державу у 20-х роках ХХ ст.? За яких умов українці могли б зберегти власну державність? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Поміркуйте над проблемою. Чому після Першої світової війни майже в усіх країнах Центральної та Східної Європи установились авторитарні та тоталітарні режими? Свою відповідь обґрунтуйте.

ІІІ (обласний) тур Всеукраїнської олімпіади з історії.

11 клас

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності, вписавши у віконечка відповідні літери

1

2

3

4

5а) Напад Німеччини на Польщу

б) Вступ США в Другу світову війну

в) битва за Москву

г) Тегеранська конференція

д) Вступ СРСР у Другу світову війну
^

2.Визначте відповідність між галузями та приналежністю глобальних проблем людства.


А. екологічні; 1.демографічний вибух;

Б. воєнно-політичні; 2. перенаселення Землі;

В. соціально-економічні; 3.міжнародний тероризм;

4.виснаження природних ресурсів;

5.регіональні конфлікти;

6.проблема біженців;

7.забруднення навколишнього середовища;

8.невиліковні хвороби;

9.накопичення зброї масового знищення.
^

3. Укажіть автора висловлювання «холодна війна»?


а)  Й.Сталін

б)  У.Черчілль

в)  Дж.Оруєлл

г)  Г.Гаррісон


4. Укажіть, кого називають "залізною леді"?

а) Ю.Тимошенко

б) А.Меркель

в) М.Тетчер

г) Б.Бхутто

5. У ХХ ст. термін «економічне диво» використовують стосовно наступних країн (викресліть зайву):

А. США

Б. Італія

В. Японія

Г. ФРН

6.Позначте прізвище діяча, який не був президентом Франції доби існування V Республіки:

А. Ш. де Голль

Б. Ф.Міттеран

В. П.Моруа

Г. Н.Саркозі

7. Позначте рік, в якому Україна стала членом Ради Європи.

А. 1992 р.

Б. 1993 р.

В. 1994 р.

Г. 1995 р.

8. Українські військові не брали участі у миротворчих операціях ООН, що проводились в:

А. Анголі та Гватемалі.

Б. Лівані, Ліберії та Сьерра - Леоне.

В. Східному Тиморі та Кувейті.

Г. Боснії та Герцеговині, в краю Косово.

10. Які грошові знаки використовувались в Україні у період з 1992 по 1996 рр.?

А. гривні.

Б. купони.

В. долари.

Г. рублі.

^ Творчі запитання.

  1. Існують різні оцінки стану України в 60 – 80-х роках ХХ ст. Керівництво радянської України вважало, що досягнуто високого життєвого рівня населення. Сучасні українські історики вважають, що цей період можна назвати “системною кризою”. Спираючись на методи історичного пізнання, проаналізуйте стан українського суспільства (політика, економіка, соціальна сфера та культура) і дайте власну оцінку процесам того часу. Свою відповідь обґрунтуйте.

  2. Яка оцінка євроінтеграційних процесів, на вашу думку, найбільше відповідає дійсності: 1) “Розширення ЄС – це засіб підвищення стандартів життя в усіх європейських країнах”; 2) “Розширення ЄС – це загроза зниженню стандартів життя у західноєвропейських країнах”? Свою відповідь обґрунтуйте.

Схожі:

8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconПрогноз” Інструкція : Прочитайте твердження І дайте відповідь „так” або „ні”. Твердження
В дитинстві у мене була така компанія, де всі намагалися завжди у всьому стояти один за одного
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з українознавства у 2009/2010 н р. Олімпіада проведена 30 січня 2010 року
В олімпіаді взяли участь 81 учень, з них: 7 клас – 13, 8 клас – 19, 9 клас – 16, 10 клас – 16, 11 клас – 17
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconФеномен масової свідомості надія Слободенюк
Масова політична свідомість включає в себе ідеї, теорії, погляди, уявлення, почуття, настрої, ілюзії, помилкові твердження, традиції,...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconМетодика визначення схильності до суїцидальної поведінки
Зараз вам зачитають твердження, навпроти кожного з них ставте оцінку за таким принципом: якщо твердження вам підходить то 2, якщо...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconПояснювальна записка
«Основи медичної діяльності» для учнів 9 класів з тижневим навантаженням – 1 година (35 годин), яка є першим етапом у вивченні таких...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconМіністерство охорони здоров’я україни
До основних пізнавальних психічних процесів належать відчуття, сприйняття, увага, пам’ять І мислення. Усі ці процеси виступають в...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconМіністерство охорони здоров’я україни
До основних пізнавальних психічних процесів належать відчуття, сприйняття, увага, пам’ять І мислення. Усі ці процеси виступають в...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconМетодичні рекомендації щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аес з нагоди 25-х роковин Чорнобильської катастрофи На виконання Указу Президента України
Головною ідеєю таких уроків має бути твердження, що людина відповідальна за майбутнє нашої Землі І прийдешніх поколінь, де б головною...
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconТеми курсових робіт з курсу “Історія держави І права України”
Основні державотворчі нововведення Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха та їх юридичне закріплення
8 клас Позначте усі твердження, що стосуються життєпису І державотворчої діяльності князя В. Мономаха iconЧастина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи