Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни icon

Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Скачати 131.88 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Дата29.12.2012
Розмір131.88 Kb.
ТипПротокол

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГЕНЕТИКИ РОСЛИН


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________________ О.Г. Бондар

(підпис)


«_____» _____________2009 р.ПРОГРАМА


навчальної практики з садово-паркового господарства

6.090103 «Садово-паркове господарство»

3 курс (VІ семестр)

Денне відділення


УХВАЛЕНО

на засідання НМР

біологічного факультету

Протокол № від

Голова НМР біологічного фак-ту

____________ В.В. Перетятько

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри СПГ та ГР

протокол № від __________

Завдувач кафедри

_____________ В.О. Лях

(підпис)
Запоріжжя


2009

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна практика з садово-паркового господарства для студентів ІІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 6.090103 „садово-паркове господарство”) – один з важливіших етапів учбового процесу; вона дає можливість ознайомиться з головними тенденціями в озелененні міських та сільських районів, екологічними умовами вирощування головних сільськогосподарських та декоративних культур‚ сформувати практичні навички по догляду за зеленими насадженнями

Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин ЗНУ, Запорізький міський дитячий ботанічний сад.

Навчальним планом передбачено проведення екскурсій у межах м. Запоріжжя, у приміську зону, камеральної обробки матеріалів екскурсій в аудиторії, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань студентами.

Тривалість навчальної практики з садово-паркового господарства для студентів ІІІ-го курсу складає 24 робочих дня (216 годин). Практика з садово-паркового господарства складається з двох модулів.

Форма підсумкового контролю – залік.


^ Основні обов’язки керівника практики та студентів:


Керівник практики:

 • перед початком контролює підготовленість місця для проведення екскурсій;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: проводить інструктаж про порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи (щоденники, календарний план, індивідуальне завдання та інші методичні рекомендації);

 • повідомляє студентам про форму звітності з практики, яку прийнято на кафедрі, а саме: подання щоденнику, письмового звіту;

 • забезпечує високу якість проходження практики згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проводить з ними обов’язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки тощо;

 • контролює виконання студентами правил поведінки на екскурсіях та в лабораторіях кафедри, веде табель відвідування студентами практики;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.


Студенти при проходженні навчальної практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно приступити до практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно здати звіт та необхідну документацію та скласти залік з практики.^ Цілі і завдання практики


Мета навчальної практики з садово-паркового господарства: вивчити методи практичного польового і камерального дослідження різних типів ландшафтного озеленення району практики та вміти аналізувати одержані матеріали; одержати практичні навички по догляду за рослинами.


^ Основні завдання практики:

Поглибити теоретичні знання з курсів „Інтер’єрне озеленення”, „Лісова таксація”, „Фітомеліорація”, „Фітопатологія”. Сформувати у студентів практичні навички по визначенню оптимальних умов зростання рослин, підбору асортименту для озеленення міських та сільських територій різного призначення. Вивчити сучасний стан озеленення Запорізького регіону.


^ Вимоги до знань та вмінь:

За підсумками навчальної практики студент повинен знати:

 • сучасні методи визначення оптимальних умов зростання росли;

 • принципи підбору асортименту рослин;

 • сучасний стан озеленення Запорізької області.


вміти:

 • проводити зйомку існуючого положення;

 • створювати архітектурні групи;

 • визначати оптимальні умови для зростання рослин;

 • проводити камеральну обробку одержаних в ході екскурсії матеріалів;

 • аналізувати одержані матеріали;

 • вести польовий щоденник;

 • складати звіт за результатами досліджень.


Зміст практики


МОДУЛЬ І


1. Ознайомлення з метою і завданнями практики, правилами збору зразків, оформлення звіту, формою ведення щоденника. Отримання індивідуального завдання з практики. Проведення інструктажу з техніки безпеки під час екскурсій та при роботі в лабораторіях. – 9 годин.

2. Екскурсія: „Ландшафтна архітектура м. Запоріжжя”. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

3. Екскурсія: „Запорізький дитячий міський ботанічний сад. Асортимент рослин відкритого та закритого ґрунту. Різноманіття рослинних ресурсів. Створення композицій.” Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

4. Камеральна обробка даних. Визначення за допомогою визначника деякої нестачі елементів живлення у рослин, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. – 9 годин.

5. Знайомство з озелененням сільських районів. Екскурсія. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

6. Екскурсія до лісництва м. Васильївка. Знайомство з асортиментом рослин для степового лісорозведення. Пошкодження деревних рослин хворобами та шкідниками. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

7. Камеральна обробка даних. Визначення за допомогою визначника шкідників та хвороб рослин на зразках, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

8. Озеленення приміської зони. Екскурсія у приміську зону. Оформлення письмового звіту. - 9 годин.

9. Камеральна обробка даних, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

10. Екскурсія до ботанічного саду м. Дніпропетровськ. Асортимент рослин, догляд за колекціями. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

11. Камеральна обробка даних, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

12. Опрацювання рекомендованої літератури. - 9 годин.


^ МОДУЛЬ ІІ


13. Екскурсія до о. Хортиця. Штучне озеленення. Шкідники та хвороби рослин. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

14. Камеральна обробка даних, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

15. Догляд за рослинами відкритого ґрунту. - 18 годин.

16. Догляд за рослинами закритого ґрунту. - 18 годин.

17. Знайомство з озелененням сільських районів. Екскурсія. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

18. Камеральна обробка даних, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

19. Екскурсія до парку Панай м. Дніпрорудний. Поєднання природної та штучної рослинності при створенні архітектурних композицій. Оформлення письмового звіту. – 9 годин.

20. Камеральна обробка даних, які були зібрані під час екскурсій. Оформлення письмового звіту та щоденника. - 9 годин.

21. Написання звіту. Робота в бібліотеці з додатковою літературою.

22. Здача матеріалів практики. Складання заліку.


Індивідуальні завдання.

1. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки Запорізького міського дитячого ботанічного саду. Провести естетичну оцінку ландшафту.

2. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки парку „Перемоги”. Провести естетичну оцінку ландшафту.

3. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки ЦПКіВ „Дубовий гай”. Провести естетичну оцінку ландшафту.

4. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки парку Металургів. Провести естетичну оцінку ландшафту.

5. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки ЦПКіВ „Дубовий гай”. Провести естетичну оцінку ландшафту.

6. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки парку ім. Гагаріна. Провести естетичну оцінку ландшафту.

7. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення ділянки парку Енергетиків. Провести естетичну оцінку ландшафту.

8. Складання пояснювальної записки. Зйомка існуючого положення алеї Слави. Провести естетичну оцінку ландшафту.


^ Форми і методи контролю


В процесі проведення практики поточний контроль здійснюється в наступних формах:

форми контролю

терміни контролю

 • перевірка індивідуальних завдань

в кінці практики

 • перевірка завдань самостійної роботи

тематична перевірка

 • перевірка звіту практики

в кінці практики

 • перевірка щоденнику

щоденно

 • залік

в кінці практики

Вимоги до звіту


Кожен студент у кінці практики зобов’язаний представити:

 1. Щоденник, оформлений на спеціальному бланку університету. У ньому повинна бути коротко і конкретно описана виконана студентом робота в період практики;

 2. ^ Польовий щоденник, заповнений згідно методичним рекомендаціям (має містити нотатки під час екскурсій, опис типів ґрунту, ґрунтоутворюючих порід району практики, короткий опис знайомства з роботою лабораторій та секторів);

 3. ^ Звіт практики, оформлений у зошиті, обсяг 20 сторінок рукописного тексту, повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, аркуші звіту повинні бути зшиті (має містити розділ з охорони праці, поточні щоденні записи, висновки та список використаної літератури);

 4. Індивідуальне завдання.

Щоденник (оформлений на спеціальному бланку) перевіряється, затверджується керівником практики і зберігається на кафедрі.


^ Підведення підсумків практики


Підсумки навчальної практики підводяться у процесі складання студентом заліку керівнику практики.

Студенти, які виконали всі завдання згідно програми практики, оформили відповідно всім вимогам польовий щоденник, щоденник практики, індивідуальне завдання, звіт, отримують залік в останній день практики.

Студент, який не виконав програму практики і отримав менш ніж 50 балів при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Результати складання заліку заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці студента і журналі обліку успішності.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВНавчальна практика з садово-паркового господарства складає 2 модулі.

За кожний вид контролю студент отримує бальні оцінки, які сумуються в межах модулю і виступатимуть надалі складовою загальної бальної оцінки.

Рейтингова оцінка (РО) модульного контролю складається з:

- РО оформлення щоденника практики – до 5 балів;

- РО опанування практичними навичками та методиками - 5 балів;

- разом за 1 модуль – 30 балів;

- разом за 2 модуль – 30 балів;

- РО оформлення звіту – 20 балів;

- РО індивідуального завдання – 20 балів.

Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу викладачем сумарного модульного балу з дисципліни у традиційну академічну оцінку національної шкали.


A

Відмінно – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

91-100
B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

81-90
C

Добре – в загалі правильна робота з певною кількістю помилок

69-80
D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

60-68
E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям

50-59
FX

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію (з можливістю повторного складання)

40-49
F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з обов‘язковим повторним курсом

менше 40


Навчально-методичні матеріали


Основна література:

 1. Киселев Г.Е. и др. Комнатное садоводство. – М.: Изд-во с/х лит-ры, 1956. – 504с.

 2. Сербина Е.Н. Проектирование участка. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 32с.

 3. Романча Л.В. Озеленение сада. – К.: Урожай, 1989. – 184с.

 4. Карин Грайнер, Анжелика Вебер. Современное оформление сада. – Внешсигма, 1998. – 128с.

 5. Озеленение населенных мест. /Ред. В.И. Ерохина. – М.: Стройиздат, 1987. – 480с.

 6. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 190с.

 7. Кретович В.Л. Биохимия растений. – М.: Высш. шк.,1986. – 503с.

 8. Методы биохимического исследования растений/ Ред. А.И. Ермакова. – Л.: Колос, 1972. – 456с.

 9. Ландшафтный дизайн от А до Я. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. – 320с.

 10. Рычкова Ю.В. Альпийские горки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. – 32с.

 11. Поляков А.Н., Набатов Н.М. Лесоводство и лесная таксація. – М.: Экология, 1992. – 336с.

 12. Рульков В.В. Лесоводство и лесная таксація. – М.: Агропромиздат, 1988. – 256с.

 13. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.: Лесная пром-сть, 1982. – 552с.


Додаткова література:

 1. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССр. Ред. Н.А. Кохно. – К.: Наук. думка, 1980. – 236с.

 2. Кваша В.В., Кохно Н.А., Собко В.Г., Майко Т.К. Сад над Славутичем. – К.: Изд-во СП «Свенас», 1993. - 192с.

 3. Приходько С.М. Цілюща флора у вашій кімнаті. - К.: Наук. думка, 1990. – 192с.

 4. Справочник цветовода-любителя Юга Украины./ П.В. Данильчук, И.О. Крамар, Н.Д. Ревуцкая, Т.К. Ростеванова. – Одесса: Маяк, 1990. – 200с.

 5. Семенов Д.В. Кактусы и др. суккуленты в доме и в саду. – М.: ЗАО «Фитон+», 2000. – 256с.

 6. Довідник квітникаря-любителя. /Ред. Т.М. Черевченко. – К.:Урожай, 1994. – 368с.

 7. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь-Букс, 2001. – 256с.

 8. Хессайон Д.Г. Все о вечнозеленых растениях. - М.: Кладезь, 1999. – 128с.

 9. Ч. Бем и др. Энциклопедия садовода. - 1989.

 10. Александрова М.С. Сто лучших растений для вашего сада. – М.: ЗАО «Фитон+», 2001. – 272с.

 11. Хессайон Д.Г. Все о теплицах и зимних садах. - М.: Кладезь-Букс, 2001. – 200с.

 12. Хессайон Д.Г. Все о газонах. - М.: Кладезь-Букс, 2000.

 13. Архитектурная композиция садов и парков./ Ред. А.П. Вергунов. – М.: Стройиздат, 1980. – 249с.

 14. Лесные травянистые растения: Биология и охрана. Справочник/ Ю.Е. Алексеев и др. – М.: Агропромиздат, 1988. – 222с.

 15. Генсірук С.А. Використання і відновлення лісових ресурсів України. - К., 1972. – 51с.

 16. Генсирук С.А. Леса Украины. – М.: Лесная пром-сть, 1975. – 280с.

 17. Спурр С.Г., Барнес Б.В. Лесная экология (перевод с англ.). – М.: Лесная промышленность, 1984.

 18. Сукачев В.Н., Дылис Н.В. Основы лесной биогеоценологии. – М.: Наука, 1964.

 19. Чертов О.Г. Экология лесных земель. – Л.: Наука, 1981.

 20. Дідух Я.П., Ємшанов Д.Г., Школьніков Ю.А. Використання фітоіндикаційних оцінок при вивченні структури лісових екосистем // Укр. ботан. ж. – 1997, т.54, №1. – С. 147-152.

 21. Бельгард А.Л. Степное лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1971.

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Бази практики – кафедра садово-паркового господарства та генетики рослин зну, Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconЗ наукової практики державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра фізіології з курсом цивільної оборони
Програма з курсу “Наукова практика” відповідає навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності “Біологія”
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни повна назва кафедри «затверджую»
Курс (назва) розрахований на студентів курс факультет напрям підготовки
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни iconДержавний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет” міністерства освіти та науки україни
Навчальна практика з дендрології для студентів ІІ курсу денної форми навчання (спеціальність 130400 – "Садово-паркове господарство")...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи