Розвиток банківського сектору icon

Розвиток банківського сектору
Скачати 61.79 Kb.
НазваРозвиток банківського сектору
Дата22.08.2012
Розмір61.79 Kb.
ТипДокументи


Паценко Олег Юрійович

К.е.н., доцент

Кафедра фінансів і банківської справи

ВНЗ "Національна академія управління"


РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ


ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ДО ЄС:

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Розвиток національної економіки, складні, підчас суперечливі питання набуття нею міжнародних конкурентних переваг безумовно багато в чому залежать від динаміки розбудови макросередовища в країні, одним з найважливіших аспектів якої є перетворення та розвиток банківського сектору. Беззаперечно, великої ролі тут відіграють структурні зміни, що відбуваються в ньому, питання кількості та якості регуляторів на ринку банківських послуг, можливість інституційних змін, ролі Центрального банку країни, необхідності та можливості присутності на ринку філій іноземних банків тощо [2].

Цікавим в даному контексті, зважаючи на зростаючу макроекономічну стабілізацію української економіки, наявність певних проблем в розвитку банківського сектору України, є питання динаміки та деяких наслідків розвитку банківської сфери в Чеській Республіці, яка з 1 травня 2004 р. стане членом ЄС.

В процесі дерегуляції банківського сектору Чеська Республіка проходила ряд послідовних стадій. На першій стадії здійснювався перехід від великого монобанку до мережі комерційних банків (1990 р. – Центральний банк, Комерційний банк (KB), Ощадбанк (CS), Чеський торговий банк/Інвестиційний та поштовий банк (CSOB/IPB), а також один комерційний банк; на кінець року кількість комерційних банків збільшується до 4-х); апогею ця перша стадія досягає в 1995 році, коли загальна кількість банків складає 55. Великою і майже невирішуваною проблемою цього періоду розвитку сектору стає неповернення кредитів, коли доля так званих “фальсифікованих кредитних угод” сягає більш ніж 50% [8]. Частково її вдається регулювати, створивши Консолідаційний банк ЧР. На цьому тлі починається другий етап розбудови банківської системи ЧР, якому притаманне посилення нагляду ЧНБ за діяльністю комерційних банків, особливо малих та середніх. Наприклад, банки, що не досягли межі у 8% ринкової капіталізації активів, включаються до стабілізаційного фонду і можуть отримувати пільгові кредити терміном до 7 років [7]. Протягом трьох років також заборонено видавати ліцензії на здійснення банківської діяльності і розпочато пошук інвесторів для оздоровлення банківської сфери. Однак такі жорсткі заходи не дали свого результату, оскільки якість кредитних портфелів банків не покращувалась, а фінансування в секторі здійснювалося за рахунок венчурних вкладень, до того ж все це відбувалося на фоні прогресуючої інфляціїї та зростаючого валютного курсу.

Кількість банків починає скорочуватись, особливо це стосується малих та середніх банків, натомість починаються процеси приватизації великих державних банків. Так, KB поглинається Societe Generale, CS – Erste Bank, CSOB/IPB – банком Nomura (являє собою найбільш потужну банківську групу ЧР). На теперішній час 95% всього банківського сектору ЧР контролюється західними банками, іноді у формі мінорітарної участі, особливо це стосується малих та середніх банків. Треба зауважити тут, що в цілому кількість банків продовжує знижуватись, і сьогодні їх уже 37, а розподіл виглядає так: всього лише 9 банків контролює чеський капітал, з них 2 – за участю держави, натомість 26 – з переважною часткою іноземного капіталу, з них 9 – філії іноземних банків [7,8]. Для проникнення на ринок банківських послуг ЧР іноземні банки використовували переважно такі методи, як створення філії чи дочірньої структури, придбання місцевого банку в рамках первинної приватизації, подекуди в результаті банкрутства, або портфельні інвестиції в діючий місцевий банк та поступове підвищення акціонерної присутності аж до повного контролю за ним [1, 2, 7]. На наш погляд, це відображало тенденції, що тоді склалися в економіці багатьох постсоціалістичних країн: неможливість забезпечити ефективність та стабільність сектору, необхідність залучення для цього сучасних банківських технологій, невідповідність обсягів національного капіталу, який був спроможний забезпечити реальну ціну банків [1, 3]. Уряд Чехії був вимушений в процесі приватизації проводити “очищення” активів приватизованих банківських установ від сумнівних кредитів, до того ж на ринку спостерігалася кризова ситуація, про що вже йшлося вище. Нарешті, достатня зрілість правових інституцій та законодавства в галузі корпоративного управління бізнесом робила ринкове середовище в ЧР більш прозорим, що підвищувало ступінь довіри до банківського сектору з боку іноземних партнерів.

Слід прийняти до уваги дію ще одного чинника. На фоні деякої стагнації на ринку країн ЄС, що відбувалася протягом останніх років, іноземні банки розглядали свою присутність в країніх Східної Європи як один з засобів збільшення доходності операцій (наприклад, лише за рік після придбання Societe Generale чеський Komercni Banka вийшов на рівень дохідності капіталу у 30,7% в річному виразі) [1, 2, 5]. Відбуваються зміни на краще за багатьма показниками: зокрема, кількість “фальсифікованих” кредитів знижується до рівня 21-22%, покращуються показники оборотності активів. Разом з тим, дещо знижуються показники доходності та ефективності банківського сектору в цілому. Тенденція останніх років – деяке незначне погіршення стану великих банків, що знайшло своє відображення в зменшенні показників дохідності активів (з 4,15% до 3,74%) протягом періоду з 1999 р. по 2002 р [7, 8]. Треба зауважити тут і той факт, що великого національного бізнесу в Чехії немає, а основною клієнтською групою філій іноземних банків та дочірніх банківських установ є іноземні та місцеві компанії, переважно зорієнтовані на зовнішньоторгівельну діяльність [7, 9].

Зміни торкнулися і таких аспектів, як введення в дію законодавства щодо електронного обігу грошей, запровадження в дію закону про фінансових арбітрів (вступив в дію з 1.01.2003 р.) - позасудової інституції для забезпечення переказів коштів та вирішення виникаючих суперечок, мінімізації втрат від неякісних операцій банків (сама установа налічує власне фінансового арбітра, 2-х помічників, асистента, секретаря). Продовжується і дискусія щодо єдиного регулятора на ринку. Сьогодні їх декілька: Чеський Національний Банк, Комісія по цінних паперах (контроль за діяльністю страхових компаній), Міністерство фінансів ЧР (контроль за діяльністю страхових та пенсійних фондів), спеціальний орган нагляду за кредитними спілками [7].

В цілому слід зауважити, що лібералізація банківського сектору в ЧР призвела до покращання ефективності фінансового посередництва, що знайшло свій вираз у скороченні розриву між процентними ставками по депозитах та кредитах банків, зменшенні долі проблемних кредитів тощо. Щоправда, цей факт може трактуватися і з тих позицій, що безнадійні кредити списувалися з балансів банків до приватизації і переводилися до спеціальних державних агенцій (Консолідаційний банк ЧР). Необхідно відзначити, що урізноманітнення структури, покращення якості та доступності фінансових послуг надає додаткових переваг лише певним користувачам кредитних ресурсів, зокрема, філіям іноземних компаній чи фізичним особам з високими доходами, а це має наслідком посилення нерівномірності розподілу фінансових ресурсів в економіці. Ускладнився і процес отримання кредиту місцевими малими та середніми компаніями, сільськогосподарськими фірмами, підприємствами державної форми власності [1].

Проблемним тут залишається і твердження щодо того, що пристуність іноземних банків підвищує релевантність банківської системи до кризових явищ, оскільки досвід, наприклад, Аргентини свідчить про те, що іноземні партнери в умовах кризи найчастіше не схильні підтримувати національні банки – партнери [1, 4, 6]. Найбільш вірогідним тут представляється сценарій розвитку, за якого доля іноземного капіталу в банківському секторі буде залишатися стабільною, а кількість гравців – скорочуватись внаслідок процесів поглинання, особливо після входження ЧР до ЄС [3].

Неоднозначний та суперечливий досвід Чеської Республіки у розбудові банківського сектору підлягає, на нашу думку, подальшому вивченню, особливо в умовах, коли необхідність залучення іноземних інвесторів в економіку України зростає, ставляться задачі посилення іноваційної складової економічного зростання, підтримки малого та середнього бізнесу.


^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Верников А. Иностранные банки в Восточной Европе // Международная экономика и международные отношения. – 2003. - № 8. – С.97-107.

  2. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках // Международная экономика и международные отношения. – 2003. - № 2. – С.15-25.

  3. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация // Международная экономика и международные отношения. – 2003. - № 2. – С.42-47.

  4. Романова З. Латинская Америка в поисках безопасной экономики // Международная экономика и международные отношения. - 2003. - № 11. – – С.91-101.

  5. Шакина А. Прямые иностранные инвестиции в странах Восточной Европы // Международная экономика и международные отношения. – 2003. - № 2. – С.48-51.

  6. Юданов Ю. Балтийский регион: особенности формирования благоприятного климата для прямых иностранных инвестиций // Международная экономика и международные отношения. – 2002. - № 12. – С.58-67.

  7. www.cnb.cz – сайт Чеського Національного Банку.

  8. www.mfcr.cz – сайт Міністерства фінансів Чеської Республіки.

  9. www.czechinvest.org – сайт державної агенції ЧР із залучення інвестицій.


Схожі:

Розвиток банківського сектору iconОцінка стабільності банківського сектору за сигнально-індикативним підходом
Вищезазначене породжує посилену увагу науковців до розробки підходів до оцінювання рівня стабільності банківського сектору, завчасного...
Розвиток банківського сектору iconРозвиток фінансового сектору україни як основа забезпечення стабільності економіки о. В. Козьменко, д е. н., К. В. Багмет, О. М. Пахненко
В ринковій економіці роль фінансового сектору важко переоцінити, адже саме через нього відбувається розподіл та кругообіг фінансових...
Розвиток банківського сектору iconРозвиток банківського сектору
Беззаперечно, великої ролі тут відіграють структурні зміни, що відбуваються в ньому, питання кількості та якості регуляторів на ринку...
Розвиток банківського сектору iconТрадиційні підходи до оцінки вартості банку та можливість їх використання в Україні
З деякого часу питання оцінки вартості банку досить пильно розглядається українськими науковцями. Поясненням цього є стрімкий розвиток...
Розвиток банківського сектору iconАвтоматизація процесу рейтингової оцінки банків: вибір методики рейтингування
На сучасному етапі розвитку банківського сектору України основним фактором стратегічного розвитку банківських організацій є ефективна...
Розвиток банківського сектору iconАвтоматизація процесу рейтингової оцінки банків: вибір методики рейтингування
На сучасному етапі розвитку банківського сектору України основним фактором стратегічного розвитку банківських організацій є ефективна...
Розвиток банківського сектору iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Розвиток банківського сектору iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні
Розвиток банківського сектору iconТеми дипломних робіт для студентів 5 курсу кредитно-економічного факультету на 2013-2014 н р
Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання і нагляду в Україні
Розвиток банківського сектору iconНа Звітно-виборчій конференції Наукового товариства студентів та аспірантів
Вибори голів та заст голів студентського сектору нтса на факультетах; вибори активу студентського сектору нтса факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи