А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом icon

А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом
Скачати 398.51 Kb.
НазваА. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом
А.Ф. Павленко _____________ П. П. Андрєєв «___»_______________2
Дата22.08.2012
Розмір398.51 Kb.
ТипДиплом


ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Ректор Голова Державної фінансової інспекції України

_______________ А.Ф. Павленко _____________ П. П. Андрєєв

«___»_______________2011 р. «___»_______________2011 р.


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ

ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

студентів спеціальності 8508 «Фінанси і кредит»

магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»

фінансово-економічного факультету

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансів

протокол № __ від __ червня 2011 р.


Завідувач кафедри фінансів

____________________ В. М. Федосов

«____»____________________ 2011 р.


ЗМІСТ

1. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

2. Інспектування у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

3. Інспектування органів державної влади та управління

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

4. Інспектування у сфері матеріального виробництва, послуг та фінансових послуг, будівництва і за зверненнями правоохоронних органів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

5. Інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів (для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

^ 6. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

^ 7. Контроль у сфері державних закупівель

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

8. Гармонізація державного внутрішнього фінансового контролю

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).


^ 1. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ,

а також інспектування місцевих бюджетів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80)


^ 1.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 1.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 1.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ, його основні завдання. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту виконання державних (бюджетних) програм і місцевих бюджетів, діяльності бюджетних установ, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. Особливості контролю за збереженням державного та комунального майна.

Контроль виконання цільових державних (бюджетних) програм та їх ефективність. Контроль дотримання бюджетних призначень на виконання програм.

Контроль за ефективністю використання бюджетних позичок. Стан погашення заборгованості.

Контроль законності та обґрунтованості проведення міжбюджетних трансфертів.

Інспектування місцевих бюджетів. Методичні прийоми та способи, які застосовуються в процесі інспектування місцевих бюджетів. Процес інспектування та його учасники. Порядок організації інспектування як комплексу взаємопов’язаних етапів здійснення державного фінансового контролю на конкретному об’єкті контролю. Організація проведення інспектування. Систематизація та узагальнення виявлених порушень. Оформлення результатів інспектування та їх реалізація. Прийняття рішень за результатами інспектування.


^ 1.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 1.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 2. Інспектування у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 2.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 2.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 2.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Основні напрями контролю розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Методика виявлення порушень.

В контролі використання бюджетних коштів на соціальну сферу, студент має знати:

— склад і структуру видатків на соціальний захист і забезпечення; практику контролю соціальних закладів, його організацію; особливості контролю деяких закладів соціального обслуговування (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо);

— склад і структуру видатків на освіту; особливості організації діяльності бюджетних закладів освіти; порядок контролю середніх загальноосвітніх шкіл; знання оперативно-сітьових показників діяльності школи, порядку їх визначення; знання системи оплати праці педагогічних працівників, порядку перевірки їх заробітної плати і тарифікації; уміння складати і перевіряти кошторис закладу освіти; особливості контролю шкіл-інтернатів; практику контролю установ освіти нового типу (ліцеї, гімназії тощо);

— практику контролю дошкільних закладів; оперативно-сітьові показники дошкільних закладів, порядок їх визначення; систему оплати праці працівників дошкільних закладів і перевірки їх заробітної плати; особливості складання і перевірки кошторису дошкільного закладу;

— склад і структуру видатків на охорону здоров'я; особливості організації перевірки бюджетних закладів охорони здоров'я; знання оперативно-сітьових та інших показників діяльності закладів охорони здоров’я, порядку їх обчислення і перевірки; знання системи оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і порядку перевірки їх заробітної плати; уміти складати і перевіряти кошторис, тарифікаційний список та штатний розпис закладів охорони здоров'я;

— склад і структуру видатків на культуру та мистецтво; особливості перевірки бібліотек, будинків культури та інших культурно-просвітницьких закладів; уміння перевіряти установи фізичної культури та спорту; особливості контролю використання бюджетних коштів на державну підтримку олімпійського та параолімпійського руху.

Завдання, напрями та джерела контролю каси і готівки. Методика контролю фактичної наявності готівки в касі та дотримання умов її збереження. Документальна перевірка касових операцій за джерелами надходжень і витрачання готівки. Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.


^ 2.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 2.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


3. Інспектування органів державної влади та управління

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 3.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 3.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 3.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Видатки бюджетів на утримання апарату головних розпорядників бюджетних коштів: складання та виконання паспорту бюджетної програми, в тому числі обґрунтованість визначених у ньому результативних показників; виконання кошторису доходів і видатків та законність, обґрунтованість і своєчасність його складання, затвердження та внесення змін; правомірність списання на видатки грошових коштів і матеріальних цінностей за напрямами економічної класифікації видатків; дотримання встановлених лімітів на утримання службових легкових автомобілів, на капітальний та поточний ремонт приміщень і споруд, на капітальне будівництво; оцінка фінансового стану галузі, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків. Методика виявлення порушень.

Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.


^ 3.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 3.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 4. Інспектування у сфері матеріального виробництва, послуг та фінансових послуг, будівництва і за зверненнями правоохоронних органів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 4.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 4.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 4.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Перевірка дотримання та виконання фінансового плану.

Контроль загальновиробничих витрат на виробництво продукції, робіт (послуг). Перевірка правильності визначення собівартості продукції, робіт (послуг). Обґрунтованість включення до складу собівартості прямих та непрямих витрат.

Контроль розрахунків за виконані роботи і надані послуги. Контроль внутрішніх розрахунків. Перевірка розрахунків за іншими операціями та кредиторами.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями та короткостроковими позиками. Контроль поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Реальність кредиторської заборгованості.

Контроль за правильністю розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, повнота і своєчасність внесення платежів до них. Порядок інформування органами державної контрольно-ревізійної служби органів державної податкової служби про порушення, які можуть свідчити про недотримання вимог податкового законодавства.

Контроль використання бюджетних коштів в пріоритетних галузях економіки та окремих підприємствах та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Перевірка правильності зарахування доходів і оцінки результатів діяльності. Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Контроль операцій з реалізації продукції, виконаних робіт (наданих послуг). Послідовність контрольних дій. Методи і прийоми контролю випадків заниження доходів від реалізації продукції, виконання робіт (послуг).

Методи і способи контролю результатів діяльності. Перевірка достовірності відображення у фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності. Особливості організації перевірки в умовах застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу чи амортизації необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктами господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.


^ 4.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 4.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 5. Інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів (для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 5.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 5.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 5.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Контроль за виконанням головними розпорядниками бюджетних коштів своїх функцій, визначених Бюджетним кодексом України.

Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків. Методика виявлення порушень.

Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктом господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Контроль використання бюджетних коштів агропромисловому комплексі та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Прийняття рішень за результатами контролю.


^ 5.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 5.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 6. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 6.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права департаменту (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему департаменту (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників департаменту (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками департаменту (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в департаменті (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами департаменту (працівниками відділу).


^ 6.2. Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (відділ). Внутрішні документи, що формуються в департаменті (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в департамент (відділ) з інших департаментів (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності департаменту (відділу).


^ 6.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Державний фінансовий аудит суб'єктів господарювання державного сектору економіки, його мета, основні завдання та складові. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки та інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. Особливості контролю за збереженням державного та комунального майна.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктами господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Контроль використання бюджетних коштів та оцінка ефективності їх використання.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення. Прийняття рішень щодо усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому.


^ 6.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 6.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 7. Контроль у сфері державних закупівель

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 7.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права управління (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему управління (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників управління (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками управління (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в управлінні (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


^ 7.2. Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності управління (відділу).


^ 7.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Проведення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель та його практичне здійснення в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували в періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобіганням їм у подальшому.

Програма контролю державних закупівель. Завдання, об’єкти та джерела інформації для контролю державних закупівель. Нормативно-правова база. Порядок призначення контролю державних закупівель. Фактичний та документальний контроль. Контроль усунення виявлених у ході ревізій порушень і недоліків державних закупівель, що пред’являються керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ. Узагальнення даних про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.


^ 7.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 7.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


^ 8. Гармонізація державного внутрішнього фінансового контролю

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 26 тижнів, кількість балів - 80).


^ 8.1. Організація роботи департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права управління (відділу), його місце в структурі органу державної контрольно-ревізійної служби. Скласти організаційно-структурну схему управління (відділу), де проводиться практика. Знати посадові обов’язки, права та відповідальність працівників управління (відділу). Скласти розподіл повноважень між працівниками управління (відділу) та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в управлінні (відділі) — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).


^ 8.2. Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

Знати законодавство щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, Стандарти бухгалтерського обліку і державного фінансового контролю, а також порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян з питань діяльності управління (відділу).


^ 8.3. Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу) (8 тижнів, кількість балів - 30).

Координація діяльності, погодження планів внутрішньої роботи контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення оцінки фахового рівня працівників таких підрозділів. Здійснення контролю за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Аналіз звітності про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Статус відомчих контрольно-ревізійних підрозділів та їх керівників. Мета та основні завдання контрольно-ревізійної роботи у центральних органах виконавчої влади. Особливості організації контрольного процесу. Нормативно-правова база. Програма контролю. Права посадових осіб контрольно-ревізійних підрозділів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.

Особливості перевірки основної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю. Контроль стану збереження державного і комунального майна та його використання. Перевірка стану розрахункової дисципліни в підпорядкованих установах та організаціях.

Контроль виконання рішень за результатами власних контрольних заходів та контрольних заходів інших державних органів.

Узагальнення і звітування про результати роботи контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.


^ 8.4. Облік і звітність діяльності департаменту (відділу) (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності департаменту (відділу). Організація облікової діяльності департаменту (відділу). Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність департаменту (відділу). Зібрати річну звітність про діяльність департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки.


^ 8.5. Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу) (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність департаменту (відділу) узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи департаменту (відділу) не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи департаменту (відділу) належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи департаменту (відділу) в розрізі контрольних заходів та об’єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.


Склад додатків до звіту із практики:

  1. Структура підрозділу органу державної контрольно-ревізійної служби (схема).

  2. План контрольно-ревізійної роботи підрозділу.

  3. Програма ревізії (умовна) або план та програма державного фінансового аудиту (умовні), залежно від підрозділу.

  4. Акт ревізії (умовний) або аудиторський звіт (умовний), залежно від підрозділу.

  5. Документація про застосування фінансових санкцій (умовна).

  6. Ситуаційні приклади порушень, виявлені за результатами контролю конкретного підрозділу, та прийняті рішення.
Керівник бази практики ______________ “__”________________ 2011 року
^

Календарний план


проходження практики слухачем магістерської програми “Державний фінансовий менеджмент” при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана __________________________________________________ у_________________________________________________________________

(назва бази практики)

з “___”____________________ 2011 року до “___” _______________ 2012 року

Тема дипломної роботи магістра________________________________________ ____________________________________________________________________

№ з/п

Розділ магістерської практики

Кількість тижнів для виконання

З якого по яке число включно

Керівники практики

1

Організація роботи департаменту (відділу)

42

Інформаційне забезпечення роботи департаменту (відділу)

43

Контрольно-ревізійна робота департаменту (відділу)

84

Облік і звітність діяльності департаменту (відділу)

45

Аналіз результатів діяльності департаменту (відділу).

6


Всього:

26
Керівник практики КНЕУ імені Вадима Гетьмана _________________________________


^ В результаті проходження переддипломної практики студент повинен:

знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань організації контрольно-ревізійної роботи — головні завдання, функції, права та структуру органів державної контрольно-ревізійної служби, посадові обов'язки, права й відповідальність працівників органів державної контрольно-ревізійної служби; організацію і методи контрольно-ревізійної роботи на різних ділянках; порядок прийняття керівниками органів державної контрольно-ревізійної служби рішень; порядок вилучення документів, що засвідчують факти правопорушень; порядок розгляду скарг підприємств, організацій, установ, громадян з питань діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби тощо;

уміти провадити державний фінансовий контроль виконання бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснювати державний фінансовий контроль заробітної плати і соціальних виплат, каси і касових операцій, розрахункових і кредитних операцій, операцій з необоротними активами, збереження і використання запасів, доходів, фондів, фінансових результатів і фінансового стану, стану обліку, внутрішнього фінансового контролю та фінансової звітності; оформляти результати державного фінансового контролю і протоколи про адміністративні правопорушення; складати звіти, інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них; проводити аналіз доцільності надання та ефективності використання бюджетних коштів тощо.


Схожі:

А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. Ф. Павленко > П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconЗакон 22 августа 1996 года №125-фз
ФЗ, от 27. 07. 2010 n 198-фз, от 08. 11. 2010 n 293-фз, от 28. 12. 2010 n 426-фз, от 02. 02. 2011 n 2-фз, от 16. 06. 2011 n 144-фз,...
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Охорона праці в галузі: типова навчальна програма з нормативної дисципліни для вищих навчальних...
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconДокументи
1. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/1.Пояснювальна записка.doc
2....

А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconС. Ю. Андрєєв Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Спецкурс за тематикою магістерської роботи" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 092103) "Міське будівництво...
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії та фізіології людини І тварин " затверджую " Проректор з навчальної роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Біоенергетика» для магістрантів за напрямом підготовки 0101 педагогічна освіта, спеціальністю...
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. Ф. Павленко 2011 р
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2011. – 8 с
А. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2011 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2011. – 8 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи