Основні напрями магістерських дипломних робіт icon

Основні напрями магістерських дипломних робіт
Скачати 111.49 Kb.
НазваОсновні напрями магістерських дипломних робіт
Дата22.08.2012
Розмір111.49 Kb.
ТипДиплом

Основні напрями магістерських дипломних робіт

(8508/1 «Державний фінансовий менеджмент»)


(денна, вечірня та заочна форми навчання)

Преамбула


Вірний вибір теми магістерської роботи значною мірою визначає успішність у її підготовці. Тема має відображати особисті інтереси студента та його обізнаність із відповідною проблематикою, наявність певних напрацювань за попередні роки навчання.

Робота студента над магістерською роботою починається із складання проекту її плану. Ця робота засвідчує, наскільки студент знайомий із даною проблемою та визначає його здатність до її дослідження.

Слід мати на увазі, що кафедра пропонує студенту лише головні напрями магістерських робіт. Обравши напрям, студент повинен разом з науковим керівником сформулювати кінцевий варіант теми роботи. Студенту також надається право запропонувати власну тему магістерської роботи, якої немає в переліку.


Макрофінансова проблематика

Виконується тільки на матеріалах центральної ланки у структурі відповідної системи органів, а саме – Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України тощо.


 1. Державні фінанси України та їх роль у забезпеченні соціально-економічної політики.

 2. Актуальні проблеми макрофінансової стабілізації в Україні.

 3. Система державних фінансів України та її оптимізація.

 4. Бюджет держави як інструмент макроекономічного регулювання.

 5. Податки в системі державного регулювання економіки.

 6. Роль бюджету у реалізації соціальної політики держави.

 7. Фонди державного соціального страхування та їх розвиток в Україні.

 8. Система формування доходів бюджету та її вдосконалення.

 9. Система видатків бюджету та її оптимізація.

 10. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, джерела покриття та шляхи мінімізації.

 11. Фінансова політика держави та засоби її реалізації.

 12. Фінансове планування на макрорівні.

 13. Координація діяльності фінансових органів держави в забезпеченні державного фінансового контролю.

 14. Державний фінансовий аудит і його розвиток в Україні.

 15. Реструктуризація державних фінансів в Україні.

 16. Державне соціальне страхування в системі ринкових відносин.

 17. Пенсійний фонд України та вдосконалення пенсійного забезпечення.

 18. Державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на випадок тимчасової втрати працездатності.

 19. Державне соціальне страхування у сфері зайнятості населення.

 20. Державний кредит і його роль у формуванні доходів держави.

 21. Внутрішні державні запозичення в Україні.

 22. Зовнішні державні запозичення України.

 23. Кредитні взаємовідносини України з МВФ і Світовим банком.

 24. Державний борг України і проблеми його обслуговування.

 25. Система управління державним боргом.

 26. Планування залучення державних позик.

 27. Первинний і вторинний ринок боргових зобов’язань держави.

 28. Обслуговування внутрішнього державного боргу.

 29. Обслуговування зовнішнього державного боргу.

 30. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 31. Гарантований державний борг і його проблеми в Україні.

 32. Боргова безпека держави.

 33. Розвиток взаємовідносин між Україною та міжнародними фінансовими організаціями.

 34. Взаємовідносини України з МВФ.

 35. Взаємовідносини України з зі Світовим банком.

 36. Взаємовідносини України з ЄБРР.

 37. Інвестиційна діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні.

 38. Фінансові відносини між Україною та міжнародними фінансовими організаціями з проектів технічної допомоги.

 39. Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання.

 40. Податки в системі державного регулювання економіки.

 41. Податкова система України: етапи становлення та перспективи розвитку.

 42. Податкові реформи в умовах ринкової трансформації економіки.

 43. Податки як основа формування доходів бюджету.


Бюджет, бюджетна система і бюджетний процес

Виконується на матеріалах відповідної ланки (центральної, середньої, базової) органів системи Міністерства фінансів України і Державної казначейської служби України


 1. Актуальні проблеми розбудови бюджетної системи України.

 2. Державний бюджет України і його роль у реалізації економічної та соціальної політики держави.

 3. Місцеві бюджети та їх роль у реалізації регіональної фінансової політики.

 4. Взаємовідносини між бюджетами та шляхи їх вдосконалення.

 5. Міжбюджетні трансферти.

 6. Бюджетне субсидіювання та його інструменти.

 7. Вертикальне та горизонтальне фінансове вирівнювання.

 8. Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення в умовах демократизації суспільства.

 9. Бюджетне планування: засади, організація, методологія.

 10. Бюджетне планування як спосіб збалансування суспільних інтересів.

 11. Складання та затвердження Державного бюджету України.

 12. Складання та затвердження місцевих бюджетів (на конкретному прикладі).

 13. Бюджетна програма як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків.

 14. Моніторинг та оцінка бюджетних програм в Україні.

 15. Результативні показники бюджетних програм та їх вдосконалення.

 16. Програмно – цільове бюджетування.

 17. Система виконання місцевих бюджетів.

 18. Казначейська система касового виконання бюджету та її розвиток в Україні.

 19. Механізм виконання доходної частини бюджету.

 20. Організація виконання видаткової частини бюджету.

 21. Звітність про виконання бюджету та шляхи її удосконалення.

 22. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

 23. Бюджетне фінансування науки та його вдосконалення.

 24. Бюджетний механізм соціального захисту населення в умовах розвитку ринкових відносин.

 25. Фінансування соціальної сфери.

 26. Фінансування дошкільного виховання дітей.

 27. Бюджетне фінансування загальної середньої освіти.

 28. Фінансування вищої освіти.

 29. Фінансування охорони здоров’я.

 30. Фінансування культури і культурно-освітніх закладів.

 31. Фінансування закладів соціального забезпечення.

 32. Фінансове забезпечення фізичної культури і спорту.

 33. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність.

 34. Фінансування судової влади України та його вдосконалення.

 35. Видатки бюджету на фінансування державного апарату.

 36. Видатки бюджету на міжнародну діяльність.

 37. Видатки бюджету на оборону.

 38. Видатки бюджету на природоохоронну діяльність.
^

Місцеві фінанси


Виконується на матеріалах відповідної ланки (центральної, середньої, базової) органів системи Міністерства фінансів України 1. Місцеві фінанси і проблеми їх розвитку в Україні.

 2. Місцеві бюджети як основа фінансової бази органів місцевого самоврядування.

 3. Обласні бюджети та їх роль у регіональному розвитку.

 4. Районні бюджети в системі фінансування соціально-економічного розвитку.

 5. Бюджети великих індустріальних міст (на прикладі відповідного бюджету).

 6. Бюджети середніх та малих міст (на прикладі відповідного бюджету).

 7. Бюджети районів у великих містах (на прикладі відповідного бюджету).

 8. Бюджети сіл та проблеми їх формування (на прикладі відповідного бюджету).

 9. Система доходів місцевих бюджетів та її розвиток (на прикладі відповідного бюджету).

90.а.Бюджет столиці України - м. Києва.

 1. Місцеві податки та їх роль у податковій системі України.

 2. Місцеві податки і збори: проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування.

 3. Місцеві податки як фіскальний та регулюючий інструмент місцевих органів влади.

 4. Бюджетне планування на регіональному рівні.

 5. Система видатків місцевих бюджетів (на прикладі відповідного бюджету).

 6. Фінансування соціально-економічного розвитку регіону.

 7. Видатки місцевих бюджетів на благоустрій.

70.Методи дотування місцевих бюджетів та їх вдосконалення.

 1. Фінансування житлового господарства.

 2. Фінансування комунального господарства.
^

Державний фінансовий контроль


Виконується на матеріалах відповідної ланки (центральної, середньої, базової) органів Державної контрольно-ревізійної служби України, Державної казначейської служби України, Рахункової палати України 1. Система державного фінансового контролю в Україні та шляхи підвищення його ефективності.

 2. Бюджетний контроль та напрями його вдосконалення.

 3. Рахункова палата України та її роль у забезпеченні оптимальності фінансової діяльності держави.

 4. Контроль органів Державного казначейства за цільовим використанням бюджетних коштів.

 5. Контрольно-ревізійна служба держави та напрями вдосконалення її діяльності.

 6. Організація і методи контрольно-ревізійної роботи.

 7. Координація діяльності органів державного фінансового контролю.

 8. Ревізія роботи фінансових органів та її вплив на підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 9. Фінансовий контроль за діяльністю державних цільових фондів та політика його розвитку (в цілому або в розрізі окремого фонду).

 10. Бюджетний контроль за формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів у соціальній сфері ( в розрізі окремої галузі соціальної сфери або групи установ цієї галузі).

 11. Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та вдосконалення методів її проведення (в розрізі окремої галузі бюджетної сфери або групи установ цієї галузі).

 12. Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств житлового господарства.

 13. Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств комунального господарства.

 14. Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки.

 15. Моніторинг і оцінка діяльності органів державного фінансового контролю.

 16. Державний фінансовий аудит в Україні.

 17. Аудит ефективності використання бюджетних коштів.

 18. Інспектування бюджетних закладів у системі державного фінансового контролю.

 19. Контроль та організація державних закупівель в Україні.

 20. Адміністративний аудит у системі державного фінансового контролю.

 21. Урядовий фінансовий контроль та шляхи підвищення його ефективності.

 22. Парламентський фінансовий контроль та напрями його вдосконалення.

 23. Громадський фінансовий контроль в Україні та його розвиток.Податки


Виконується на матеріалах відповідної ланки (центральної, середньої, базової) органів Державної податкової служби України 1. Податки на споживання та перспективи їх розвитку в Україні.

 2. Система прибуткового оподаткування юридичних і фізичних осіб та її оптимізація.

 3. Майнове оподаткування та шляхи його розвитку в Україні.

 4. Платежі за ресурси та їх вплив на раціональне природокористування.

 5. Система оподаткування юридичних осіб в Україні.

 6. Система оподаткування фізичних осіб в Україні.

 7. Оподаткування операцій з цінними паперами в Україні

 8. Податок на додану вартість як фіскальний інструмент держави.

 9. Податок на додану вартість в системі оподаткування споживання.

 10. Податок на додану вартість та його роль у формуванні бюджетів.

 11. Податок на додану вартість: проблеми вдосконалення механізму справляння та адміністрування.

 12. Роль податку на додану вартість в регулюванні споживчого попиту і пропозиції.

 13. Податок на додану вартість і його вплив на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

 14. Акцизне оподаткування і його розвиток в Україні.

 15. Акцизний збір та його роль у системі оподаткування споживання в Україні.

 16. Акцизний збір: проблеми вдосконалення механізму справляння та адміністрування.

 17. Митне оподаткування в Україні та його роль у формуванні доходів бюджету.

 18. Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин.

 19. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування.

 20. Податок на прибуток підприємств і його вплив на ефективність господарювання в Україні.

 21. Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування підприємств.

 22. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму справляння та адміністрування.

 23. Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів держави та суб’єктів господарювання.

 24. Податок з доходів фізичних осіб: проблеми становлення і розвитку в Україні.

 25. Податок з доходів фізичних осіб в системі оподаткування населення.

 26. Податок з доходів фізичних осіб і його роль у розвитку підприємницької діяльності.

 27. Оподаткування доходів громадян та шляхи його вдосконалення в Україні.

 28. Оподаткування доходів громадян як основа прибуткового оподаткування.

 29. Податок з доходів фізичних осіб: проблеми вдосконалення механізму справляння та адміністрування.

 30. Податок з доходів громадян та його роль в регулюванні доходів населення.

 31. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесу.

 32. Оподаткування фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

 33. Земельний податок, його бюджетне та регулююче значення.

 34. Фіксований сільськогосподарський податок та його роль у розвитку сільськогосподарського виробництва.

 35. Державне мито та напрями його справляння в Україні.

 36. Податкова служба України та шляхи вдосконалення її роботи.

 37. Податковий менеджмент в системі управління фінансами.

 38. Прогнозування податкових надходжень: методологія, проблеми, перспективи.

 39. Адміністрування податків як складова податкового менеджменту.

 40. Управління податковим боргом в Україні.

 41. Моніторинг податкових ризиків.

 42. Податковий облік і звітність в Україні.

 43. Податкова звітність та її аналіз у процесі прийняття управлінських рішень податковими органами.

 44. Податкове рахівництво в системі управління податками.

 45. Роль податкового рахівництва в управлінні податковими ризиками.

 46. Облік платників в органах державної податкової служби: проблеми та шляхи вдосконалення.

 47. Облік податків та податкових платежів в органах державної податкової служби: проблеми та шляхи вдосконалення.

 48. Порядок визначення та узгодження податкових зобов’язань платників: практика застосування та проблеми вдосконалення.

 49. Погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом: практика застосування та проблеми вдосконалення

 50. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань; списання та погашення податкового боргу: практика застосування та проблеми вдосконалення

 51. Відповідальність платників за порушення податкового законодавства як засіб боротьби з ухиленням від оподаткування.

 52. Ухилення від сплати ПДВ: методи контролю та способи попередження.

 53. Ухилення у сфері оподаткування доходів громадян.

 54. Ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

 55. Ухилення від сплати акцизного збору.

 56. Податковий контроль: форми, методи, ефективність.

 57. Податковий контроль в Україні і його роль у виконанні бюджету.

 58. Державна податкова адміністрація України: шляхи вдосконалення її контрольної роботи.

 59. Податковий аудит у системі податкового контролю.

 60. Контрольна робота податкових органів у сфері оподаткування ПДВ.

 61. Контрольна робота податкових органів за правильністю нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

 62. Контрольна робота податкових органів у сфері оподаткування підакцизних товарів.

 63. Контрольна робота податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян.

 64. Контроль у сфері оподаткування юридичних осіб.

 65. Контроль у сфері оподаткування фізичних осіб.

 66. Податковий контроль у сфері банківської діяльності.

 67. Податковий контроль у сфері вексельного обігу.

 68. Податковий контроль достовірності оподаткування операцій з цінними паперами.

 69. Непрямі методи контролю: необхідність та проблеми застосування в Україні.

Схожі:

Основні напрями магістерських дипломних робіт iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Основні напрями магістерських дипломних робіт iconГрафік захисту магістерських кваліфікаційних робіт І дипломних проектів за спеціальністю 07010501

Основні напрями магістерських дипломних робіт iconТеми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання

Основні напрями магістерських дипломних робіт iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Основні напрями магістерських дипломних робіт iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи