Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» icon

Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Скачати 48.14 Kb.
НазваПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дата06.10.2014
Розмір48.14 Kb.
ТипПоложення


ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1. Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту», затвердженого Указом Президента України 17.01. 2002 р. №2984-ІІІ, та Статуту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (прийнятий конференцією трудового колективу від 22.12.2005 р. та затверджений Міністерством освіти і науки України 27.12.2005 р., зі змінами та доповненнями, затвердженими Міністерством освіти і науки України 24.09.2009 р. та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 18.11.2011 р.).

2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

3. Вчена рада – орган колегіального розгляду найважливіших питань діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти України згідно зі Статутом Університету.

4. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про науково-технічну діяльність» тощо, Указами Президента України «Про основні напрями реформування освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, цим Положенням, Статутом Університету (прийнятий Конференцією трудового колективу від 22.12.2005 р. та затверджений Міністерством освіти і науки України 27.12.2005 р., зі змінами та доповненнями, затвердженими Міністерством освіти і науки України 24.09.2009 р. та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 18.11.2011 р.).

5. Головою Вченої ради є ректор Університету, заступником голови – перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, який за відсутності ректора виконує обов’язки голови Вченої ради. Обов’язки голови Вченої ради також можуть покладатися на проректора Університету, якого за наказом призначено виконувачем обов’язків ректора Університету.

5.1. До складу Вченої ради Університету належать за посадами ректор, проректори, директори вищих навчальних закладів, що є структурними підрозділами Університету (інститутів та коледжів), декани, головний бухгалтер, секретар Вченої ради, керівники органів самоврядування Університету, зокрема органів студентського самоврядування, а також виборні представники від науково-педагогічних працівників, що обрані серед завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники від інших співробітників Університету, які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники органів студентського самоврядування. При цьому не менше як 75% від загального складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники Університету; не менше як 10% від її загального складу – представники студентів та аспірантів (осіб, що навчаються).

5.2. Виборних представників обирає вищий колегіальний орган громадського самоврядування (конференція трудового колективу) Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

5.3. Вчену раду представляє голова ради (ректор) або (за його дорученням) перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи чи проректор Університету, якого за наказом призначено виконувачем обов’язків ректора.

5.4. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету й підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради (ректору).

5.5. Зміни в складі Вченої ради здійснює ректор Університету відповідним наказом згідно до п.1 ст.34, п.1 ст.37 Закону України «Про вищу освіту», пп. 4.5, 5.1 та 5.2 Статуту Університету.

5.6. Термін повноважень Вченої ради – 7 років.

6. Вчена рада Університету:

6.1. Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проект Статуту та Колективного договору, а також зміни й доповнення до них.

6.2. Подає пропозиції ректорові Університету щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів і коледжів та головного бухгалтера.

6.3. Обирає таємним голосуванням на посади завідувачів кафедрами та професорів.

6.4. Розглядає звіти професорів та завідувачів кафедрами в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

6.5. Заслуховує звіт декана факультету в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

6.6. Обирає таємним голосуванням кандидатури на присвоєння вченого звання доцента та професора.

6.7. Розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема Стратегії інноваційного розвитку Університету, Програми кадрового забезпечення Університету тощо.

6.8. Розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків в Університеті.

6.9. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури.

6.10. Розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

6.11. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.

6.12. Розглядає питання про висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак.

6.13. Рекомендує кандидатів з кращих студентів та аспірантів для отримання іменних стипендій.

6.14. Ухвалює рішення про організацію навчального процесу.

6.15. Вирішує питання про створення чи ліквідацію структурних підрозділів (факультетів, кафедр, інститутів, навчальних та навчально-тренувальних центрів тощо).

6.16. Розглядає звіти про стан справ у структурних підрозділах Університету, в тому числі відокремлених структурних підрозділах.

6.17. Розглядає проекти навчальних планів, встановлює перелік і затверджує програми наук (дисциплін).

6.18. Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.19. Розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення.

6.20. Розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів.

6.21. Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування.

6.22. Розглядає та ухвалює кошторис доходів і видатків Університету.

6.23. Розглядає та затверджує звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності.

6.24. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку.

6.25. Розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету.

7. З метою розв’язання конкретних проблем Університету можуть бути створені робочі комісії Вченої ради з науково-дослідної роботи, організації навчального процесу, соціального розвитку тощо. Голів робочих комісій призначає голова Вченої ради (ректор).

8. Інші питання діяльності Вченої ради Університету, зокрема процедурні, викладені в Регламенті Вченої ради Університету.

Схожі:

Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconА. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон
Про Вчену раду двнз київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПоложення про приймальну комісію державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» І. Загальна частина
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган двнз «кнеу...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» андрійчук федір юрійович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 8 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до коледжу інформаційних систем І технологій державного вищого навчального закладу " київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (надалі – кіст двнз “кнеу імені Вадима Гетьмана”) здійснюється...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconПорядок денний засідання Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про основні завдання та організацію роботи Науково-методичної ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconВойчак Анатолій Володимирович, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович
Роботу виконано у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України,...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи