Іноваційна діяльність підприємства icon

Іноваційна діяльність підприємства
Скачати 45.61 Kb.
НазваІноваційна діяльність підприємства
Дата06.10.2014
Розмір45.61 Kb.
ТипДокументи

Закропивний Олександр, ФтаУ, 2 курс, ЕЕП-207
big_pik@mail.ru

ІНОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. Однією з найважливіших умов ефективного господарювання є створення та реалізація конкурентоспроможних товарів і послуг, які виробляються з використанням результатів інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність є невід'ємною складовою виробничо-господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і вдосконалення його виробничих сил та організаційно-економічних відносин. [1] Впровадження інновацій на підприємстві сприяє збільшенню прибутку, дозволяє продовжити життєвий цикл підприємства та покращити його конкурентоспроможність.

^ Постановка проблеми. Метою даної статті є визначення основних теоретичних та методичних аспектів процесу формування та використання інноваційної діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання.

^ Результати дослідження. Інноваційний розвиток потребує вирішення на державному рівні ряду завдань у сферах діяльності суб`єктів господарювання, спрямованих на виявлення відхилень від головної мети внутрішніх і зовнішніх елементів діяльності, пошук і обґрунтування шляхів їх приведення в гармонійну відповідність, що має на меті створення умов стійкого соціально-економічного розвитку як самого суб`єкта так і суспільства в цілому.[2]

Об'єктом інноваційної діяльності є інновація. Інновація — багатогранна економічна категорія. Її сутність як і зміст інноваційної діяльності не залишаються поза увагою вчених уже більше століття. Результати досліджень в інноваційній сфері є основою різних теоретичних концепцій, гіпотез, моделей тощо. інновація є кінцевим результатом упровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання економічного, соціального та інших ефектів. Інноваційна діяльність є багатогранним процесом трансформації та використання новітніх ідей і знань.

Нововведення — це оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень чи розробок, експериментальних робіт у якій-небудь сфері суспільної діяльності. Вони існують у вигляді: відкриттів, винаходів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, документації на новий чи удосконалений продукт, технологію, управлінський чи виробничий процес; ноу-хау; наукових понять, підходів чи принципів; документа (стандарту, рекомендацій, методики, інструкції і т.п.); результатів маркетингових досліджень.

Найбільш актуальна тематика представлена розробками в області інформаційних технологій і захисту навколишнього середовища. Найважливіше місце відведене дослідженням в області живої матерії, включаючи медичну тематику, і технологіям розробки альтернативних джерел енергії й енергозбереження. Тематика, що одержала ранг найбільшої пріоритетності, останнім часом пов'язана з рішенням наступних проблем: штучного інтелекту, надпровідності, нанотехнологій і мікромашин, використання сонячної енергії, глибокої переробки відходів. В області нових матеріалів основні напрямки досліджень охоплюють: керування атомно-молекулярним механізмом із метою одержання заданої структури матеріалів і речовин; вивчення можливостей активного використання властивостей живої матерії для створення багатофункціональних матеріалів і процесів їхнього одержання; розробку матеріалів, "дружелюбних" до навколишнього середовища.

Прогрес у технологіях переробки інформації, системах телекомунікації і фінансових технологій спричиняє формування єдиного світового ринку товарів, капіталу й праці. Положення країни в геополітичній конкуренції в XXI столітті будуть визначати освіта і здоров'я населення, розвиток науки, можливості інформаційного середовища, розвиток ключових виробничо-технологічних систем новітнього технологічного укладу, здатність господарського механізму генерувати високу інноваційну активність, стан системи освіти й охорони здоров'я.[3]

Практика показує, що активізувати інноваційну діяльність можна завдяки створення на підприємствах незалежних самокерованих колективів та проектних команд. Такі колективи (Honda-автомобілебудування;IBM-виробництво персональних комп'ютерів; NipponElectric Company-проектування й виробництво мікропроцесорів та ін.) працюють набагато ефективніше, ніж ієрархічні[5].У таких колективах лідерство базується на вміннях і компетентності, а не на формальних чинах і званнях. У результаті відбувається лавиноподібне зростання кількості та якості творчих рішень.

Висновки. Останнім часом конкурентоспроможність на ринку все більше залежить від продукції, в основу якої покладені нові знання. Науково-технічний прогрес, визнаний у всьому світі як найважливіший фактор економічного розвитку, все частіше пов`язується з поняттям «інноваційний процес». Це єдиний у своєму роді процес, який поєднує науку, техніку, економіку та підприємництво. Він полягає в одержанні новації і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

Здійснення інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, зумовлено складною взаємодією багатьох факторів. Так, результати діяльності в інноваційній сфері не лише впливають на суспільство й науково-технічний прогрес, а й відчувають у собі зворотній його вплив, при чому у будь-яких аспектах: науково-технічному, організаційному, соціальному, виробничому, економічному.

Світова економіка зазнає циклічних коливань через зміну технологій з подальшим підвищенням конкурентоспроможності виробництва, поглиблення інтеграції. Тому інновації відіграють вирішальну роль у циклах економічного розвитку, становлять основу перетворень соціально-економічних систем, визначають темпи і масштаби економічних процесів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009.

2. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Е 45 Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 662 с.

3. Богуславська О.Г. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку – 2008

4. Шипуліна, Ю.С. Розвиток теоретико-методолігічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С.Шипуліна, С.М.Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. 1. – С. 103-112.Схожі:

Іноваційна діяльність підприємства iconІндивідуальне завдання №1 (виконується студентом в складі підгрупи, що імітує діяльність підприємства) максимальна оцінка – 7 балів кожному виконавцю
Проаналізувати діяльність самостійно обраного (гіпотетичного) підприємства та сформувати для нього стратегію, визначивши склад організаційних...
Іноваційна діяльність підприємства iconМ. О. Гавриленко
Соціокультурна анімація, як іноваційна технологія підвищення рівня соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій...
Іноваційна діяльність підприємства iconРозділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва
Наукові підходи до вивчення впливу фактору обмеженості на виробничо-господарську діяльність підприємства можна умовно поділити на...
Іноваційна діяльність підприємства iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Іноваційна діяльність підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів денної...
Іноваційна діяльність підприємства iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
Іноваційна діяльність підприємства iconІнформаційна діяльність підприємства

Іноваційна діяльність підприємства iconДіяльність підприємства у світлі синергетики
Підприємство як відкрита стаціонарна система складається з підсистем, між якими існують функціональні зв’язки. Метою даної роботи...
Іноваційна діяльність підприємства iconДіяльність підприємства у світлі синергетики
Підприємство як відкрита стаціонарна система складається з підсистем, між якими існують функціональні зв’язки. Метою даної роботи...
Іноваційна діяльність підприємства iconКонспект лекцій з курсу «тендерна діяльність»
Конспект лекцій з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи