Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні icon

Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Скачати 44.91 Kb.
НазваСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Дата06.10.2014
Розмір44.91 Kb.
ТипДокументи

Півовар В.В. (ф-т економіки та управління, 2 курс)
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Актуальність. Світова економічна криза, в умовах глобалізації суспільних та соціально-економічних відносин, зумовила у світі переорієнтацію основних цінностей та пошук країнами світу прийнятної моделі економічного розвитку, яка забезпечувала б національну конкурентоспроможність і орієнтувала б національну економіку кожної країни на довготермінове зростання. Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи на світовому ринку.

Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне середовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, яка повинна забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, підвищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне місце в Європейському Союзі.

^ Постановка проблеми. Метою статті є визначення сучасного стану, проблем та перспектив розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Результати дослідження. Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» визначено, що бюджетні витрати на цивільні наукові дослідження в Україні мають становити не менше 1,7% ВВП. Проте фактично цього не відбувається, причому питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП зменшилася від 1,24% у 2004р. до 0,8% у 2011 р. Слід пам’ятати, що активізація інноваційного процесу неможлива без заохочення та ефективного використання новаторської розумової праці, що створює нові знання і новітні технології, а механічне застосування чужих, запозичених «ноу-хау» сьогодні є не настільки цінним, як раніше.

Аналіз інноваційної активності промислових підприємств свідчить про негативний стан інноваційних процесів в Україні. Лише 11,5% від загальної кількості промислових підприємств у 2010р. займалися інноваційною діяльністю, що на 1,5% більше, ніж у попередньому році, але в порівнянні з 2004-2005 роками відбулося зниження їх активності приблизно на 3%. Знизилася і частка інноваційної продукції – в 2011 році вона склала 3,8% від усієї виробленої в країні, а в 2012 році - 3,3%.

Варто підкреслити, що така ситуація, насамперед, пов’язана з:

— недостатнім фінансовим забезпеченням науково-технічної сфери;

— відсутністю стимулів до інновацій у приватного бізнесу;

— недоступністю дешевих довгострокових і середньострокових кредитів;

— згортанням внутрішнього ринку внаслідок низької платоспроможності суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

— негативним станом основних факторів виробництва та інфраструктури ХХ ст.;

— малорозвиненість ринку венчурного капіталу та конкуренції в інноваційному підприємництві.

Основні чинники, які обмежують розвиток венчурного бізнесу в нашій країні:

— економічна нестабільність у країні, дефіцит фінансових коштів, загроза інфляції;

— відсутність чіткої політики сприяння розвитку венчурного бізнесу з боку держави, брак заінтересованості більшості господарських суб’єктів у реалізації принципово нових розробок.

Добре скоординованої та всеохоплюючої системи управління інноваційними процесами в Україні поки що не існує. Таку систему необхідно створювати, використовуючи окремі наявні й запроваджуючи нові елементи, а особливо сприяти розвитку венчурного підприємництва.

Проте, незважаючи на кризові явища, у країні ще не втрачені можливості інноваційного розвитку. Удалося зберегти розгалужену мережу наукових організацій та потужний науковий потенціал. Це, зокрема, наявність визнаних у світі власних наукових шкіл та унікальних технологій з розробки нових матеріалів, фізики низьких температур, ядерної фізики, потенціал літакобудування, ракетно-космічної галузі тощо. А тому Україна може бути залучена в процес циклічного інноваційного руху та має можливості до швидкого економічного зростання на основі технологічного й технічного прориву. Перед нею стоїть стратегічне завдання — пройти етап інтелектуального виробництва і створити основи постіндустріального суспільства за якомога коротший термін, щоб ввійти на умовах рівноправного партнера у світову спільноту. Нині в Україні, зважаючи на останні події, сприятливий момент для розроблення та втілення нової радикальної інноваційної стратегії — входження до глобальної гуманітарної економіки.

Основою прогресивних перетворень в Україні, важливою складовою економічних реформ, що в ній проводяться, має стати державна науково-технічна політика, насамперед запровадження дієвого механізму законодавчої та організаційно-економічної підтримки інноваційної діяльності взагалі, а також малого бізнесу, зокрема венчурного.

Висновок. Україна проголосила курс на інвестиційно-інноваційний розвиток, проте фактично даний курс не реалізовується. Основними перешкодами інноваційного розвитку є політична нестабільність, відсутність належної державної уваги інвестиційно-інноваційним процесам, недостатнє фінансування, відсутність сприятливих умов кредитування тощо. Проте Україна належить до тих країн світу, що мають достатній науково-технічний потенціал у таких напрямах дослідження як: металургія, створення й виробництво найсучасніших моделей авіаційної техніки, суднобудування та машинобудування, ракетно-космічній сфері та інших галузях. Тому зниження впливу негативних факторів на інноваційну сферу дозволить розвивати інноваційно-орієнтовану економіку в Україні.

ЛІТЕРАТУРА


  1. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державної служби статистики

  2. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки і комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

  3. Геєц В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. – Х.: Константа, 2006.– 272 с.

  4. Ковальчук В. М. Структурна перебудова національної економіки в контексті інноваційного розвитку: Монографія / НАН України. Об’єднаний інститут економіки. — К., 2009. — 240 с.

  5. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. метод. посібник / Н.В. Краснокутська, С.В. Гарбуз. – К.: КНЕУ, 2005. – 276.


Схожі:

Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconПроблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Також немало важливими причинами є спад попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, та погіршення...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconКраудфандинг: економічний зміст, стан та перспективи розвитку в Україні
В умовах ринкової економіки важливим стає пошук та залучення інноваційних методів фінансування. Тому в Україні з’являються нові інструменти...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconПрізвище Ім'я
...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconКомітет Верховної Ради України з питань науки І освіти Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку І торгівлі України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Київський національний торговельно-економічний університет Інститу
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ міжнародному бізнес-форумі «проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні»,...
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні icon5. 08010102 «Землевпорядкування». Народногосподарське значення рослинництва. Історія,стан і перспективи розвитку галузі в Україні
Запитання для модульного контролю №1 з дисципліни Основи сільськогосподарського
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні iconГоловні напрямки розвитку державної інноваційної політики в україні
Головна мета державної інноваційної політики полягає в підвищенні технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва, забезпеченні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи