Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» icon

Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Скачати 224.73 Kb.
НазваПовідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Дата09.05.2013
Розмір224.73 Kb.
ТипПовідомлення

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

В ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI«Затверджую»

Ректор ДонНТУ

професор

О.А. Мінаєв

" " травня 2005 р.


Інформаційне повідомлення

за підсумками роботи

ІV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів

«Охорона навколишнього середовища

та раціональне використання природних ресурсів»


Голова оргкомітету,

проректор ДонНТУ з наукової

роботи, професор Є.О. Башков


Відповідальний секретар,

професор кафедри "Прикладна екологія

та охорона навколишнього середовища" А.І. Панасенко


^ Донецьк – 2005


IV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" підготовлена і проведена 12-14 квітня 2005 року Донецькими національним технічним університетом і національним університетом за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області.

В роботі конференції брали участь 532 чоловіка, у т.ч. 401 студент, серед яких 35 з інших міст, 18 аспірантів, 63 викладача (23 з них професорів, академіків), 28 провідних спеціалістів та наукових співробітників. На конференції були представлені 36 вищих навчальних закладів України різного профіля, які ведуть підготовку спеціалістів в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також в суміжних галузях науки і техніки.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді:

1. Реалии и перспективы «Сети городов устойчивого развития Украины»

(О.А. Савченко, М.А. Лебедев, сотрудники ООЭО Центр устойчивого развития «Роза Ветров»)

2. Регіональний ландшафтний парк “Меотида” як модель природного парку України

(М.С. Марченко, студент Донецького національного технічного університета, Г.М. Молодан, директор РЛП «Меотида»)

3. Інформація про роботу конференції

(А.І. Панасенко, професор кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища ДонНТУ, канд. техн. наук, відповідальнгий секретар)

Конференція проведена при підтримці Донецької філії ДІПК Мінекоресурсів України.

На засіданнях 11 секцій та пленарному засіданні заслухано та обговорено 170 доповідей студентів та аспірантів (див. табл.1). Відомості про участь вищих навчальних закладів України в конференції зведені в табл.2.


Таблиця 1

Зведення доповідей по секціям


Секція


Доповідей

Примітка


у програмі

у збірці

зроб-лено

Пленарне засідання

2

2

2
1. Знешкодження газових викидів

25

25

19
2. Рекуперація промислових відходів

26

24

17
3. Очищення стічних вод

22

22

11
4. Обладнання екологічно чистих технологій і захисту біосфери

30

30

22
5. Управлінські, економіко-правові

та соціальні аспекти реалізації екополітики

19

19

12
6. Фітооптимізація техногенного середовища та охорона рослинного світу

19

19

16
7. Фауна, екологія та охорона тваринного світу

21

21

15
8. Проблеми екологічної безпеки

32

32

21
9. Хімія довкілля

17

17

11
10. Раціональне використання природних ресурсів

16

16

12
11. Екологічний моніторинг, оцінка ризику й інформаційні технології

24

24

14
Разом:

253

251

172


Таблиця 2

Участь вищих навчальних закладів в роботі конференції


Вищий навчальний заклад

Кількість

Доповідей, шт.

Визнані

найкра-

щими

Включені

у програму

Зроблені доповіді

1. Донецький національний текхнічний університет

125

103

53

2. Донецький національний університет

41

32

17

3. Красноармійський індустріальний інститут

2

-

-

4. Таврічеський національный університет ім. В.І. Вернадського

5

-

-

5. Прикарпатський національний уіиверситет ім. В. Стефаника

1

1

1

6. Національний транспортний университет

1

1

1

7. Дніпропетровський національний університет

1

-

-

8. Харьковський національный університет ім. В.Н. Каразіна

10

6

5

9. Ніжинскький державний університет ім. М. Гоголя

1

-

-

10. Севастопольський національний технічний університет

10

6

6

11. Кузбаський державний технічний університет

1

-

-

12. Національный горный університет

1

-

-

13. Глухівський державний педагогічний університет

2

2

2

14.Харківський національний автомобільно-дорожній університет

4

1

1

15. Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія»

3

-

-

16. Житомирський державний технологічний університет

3

1

1

17. Донбасска національна академія будівництва і архітектури

5

4

3

18. Державний агроекологічний університет

1

-

-

19. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

1

1

1

20. Київська міжрегіональна академія управління персоналом

1

-

-

21. Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського

3

2

2

22. Запорізька державна інженерна академія

1

1

1

23. Львівський національний університет ім. І. Франка

1

-

-

24. Тернопільська академія народного господарства

1

-

-

25. Харківський політехнічний институт

2

-

-

26. Національний університет харчових технологій

2

-

-

27. Національний аграрний університет України

2

-

-

28. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

1

-

-

29. Бердянський державний педагогічний університет

1

-

-

30. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

1

1

1

31. Дніпродзержинський державний технічний університет

1

-

-

32. Харьківська національна академія міського господарства

1

1

1

33. Східноукраїнський національний університет. Северодонецький національний технологічний інститут

1

-

-

34. Білоцерківський державний аграрний університет

1

-

-

35. Івано-Франківський державний технічний університет

1

1

-

36. Горлівський автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ

12

6

2

Разом

251

170

98В табл. 3 наведені дані з участі у роботі конференції студентів Донецького національного технічного університету.


Таблиця 3

Участь студентів ДонНТУ у роботі конференції


Факультет, кафедра

Доповідей

Приміт-ка


У програмі

У збірці

Зроб-лено

^ 1. Факультет екології та хімічної технології

63

63

57
- ХТП

11

11

11
- МАХВ

17

17

16
- ПЕ та ОНС

27

27

23
- ФОХ

3

3

2
- ОХ

5

5

5
^ 2. Гірничо-геологічний факультет

8

8

7
- КК та ЕГ

8

8

7
^ 3. Фізико-металургійний факультет

36

36

26
- РТП і МТ

16

16

14
- ПТ

20

20

12
^ 4. Факультет геотехнологій та управління

7

7

5
- ПД

7

7

5
^ 5. Факультет енергомеханіки і автоматизації

3

3

1
- збагачення корисних копалин

3

3

1
^ 6. Факультет обчислювальної техніки і інформатики

5

5

4
- компьютерні системи моніторингу

5

5

4
^ 7. Факультет компьютерно-інформаційних технологій та автоматики

1

1

1
- АСУ

1

1

1
^ 8. Факультет економіки і менеджменту

1

1

1
- економіки і маркетингу

1

1

1
^ 9. Енергетичний факультет

1

1

1
- ЕС

1

1

1
Разом

125

125

103


Виконані на достатньо високому науковому рівні, які характерізуються застосуванням сучасних засобів досліджень та актуальністю розроблень, глибиною. пророботки питань, роботи студентів спрямовані на вирішення практичних завдань:

  • знешкодження газових викидів та очищення стічних вод підприємств гірничої, металургійної, коксохімічної та інших галузей промисловості;

  • моніторінга стану навколишнього природнього середовища з розробкою методик аналізу;

  • утилизації різноманітних продуктів - відходів промислових підприємств;

  • розробки та удосконалення обладнання екологічно чистих технологій та захисту біосфери;

  • дослідження різних аспектів раціонального природокористування та ресурсозбереження;

  • охорони рослинного та тваринного світу;

  • екологічної безпеки різних технологічних процесів;

  • хімії довкілля;

  • раціонального використання природних ресурсів;

  • екологічного моніторингу, оцінки ризику й інформаційних технологій.


Особлива увага приділялась на конференції проблемі аналізу та істотнього поліпшення екологічного стану у техногенно напруженому Донецько-Приднепровському промисловому регіоні. За підсумками роботи конференції були запропоновані рекомендації по використанню студентських розробок:


Підготувати заявки на патенти

—6.

Опубліковати статей

—80.

Направити роботи на Всеукраїнський конкурс

—23.

Впровадити на підприємствах, в госптематиці та учбовому процесі

—40.Інформація

про проведення ІV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища

та раціональне використання природних ресурсів»


Найменування міністерства, відомства:

Міністерство освіти та науки України

Вид заходу:

Конференція, 11 секцій

Найменування теми:

"Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів"

Місце проведення:

м. Донецьк, національнний технічний університет, національний університет.

Дата проведення:

12-14 квітня 2005 року

Тривалість роботи:

3 дні

Кількість учасників:

532 чоловіка, в т.ч. з інших міст– 44 чоловіка.

Контингент учасників:

401 студент, в т.ч. 35 - з інших міст, 18 аспірантів, 63 викладача, з них 23 професора; 28 провідних спеціалістів та наукових співробітників.

Министерства і відомства, які брали участь в роботі конференції:

Міністерство освіти та науки України,

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Організації-спонсори конференції:

Донецька філія ДІПК

Мінекоресурсів України.

Зроблено доповідей:

172, в т.ч. іншомістними — 35, в обговоренні — 133 чоловік.

Рекомендації конференції:

За результатами обміркування доповідей рекомендується ВНЗ подати 6 заявок на патент, опублікувати 80 статей, підготувати 23 роботи на Всеукраїнський конкурс; впровадити результати 40 робіт.


За матеріалами конференції видана збірка доповідей у 2-х томах (додається).

Для учасників конференції з інших міст проведена екскурсія містом.


Голова оргкомітету,

проректор ДонНТУ з наукової

роботи, докт. техн. наук, професор Є.О. Башков


Відповідальний секретар,

канд. техн. наук, професор А.І. Панасенко

Схожі:

Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 15-17 квітня 2002 року Донецькими...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІIІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 13-15 квітня 2004 року Донецькими...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи VI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи V міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Донецькими національним технічним університетом, національним університетом і Донецькою філією Державного закладу Державний екологічний...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconТезисы международной научно-технической конференции «Функциональные и композиционные материалы»
Збірка доповiдей VІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V міжнародну наукову...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XXIV всеукраїнської наукової конференції аспірантів І студентів
Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIV всеукраїнську наукову конференцiю...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Повідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи