Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» icon

Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Скачати 190.96 Kb.
НазваПовідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Дата09.05.2013
Розмір190.96 Kb.
ТипПовідомлення

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI«Затверджую»

Ректор ДонНТУ

професор

О.А. Мінаєв

" " травня 2003 р.


Інформаційне повідомлення

за підсумками роботи

ІI Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів

«Охорона навколишнього середовища

та раціональне використання природних ресурсів»


Голова оргкомітету,

проректор ДонНТУ з наукової

роботи, професор Є.О. Башков


Відповідальний секретар,

зав. кафедри "Прикладна екологія

та охорона навколишнього середовища" А.І. Панасенко


^ Донецьк – 2003


IІ Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" підготовлена і проведена 15-17 квітня 2002 року Донецькими національним технічним університетом і національним університетом за участю Державного управління екології та природних ресурсів у Донецькій області.

В роботі конференції брали участь 527 чоловік, у т.ч. 443 студента, серед яких 63 з інших міст, 15 аспірантів, 62 викладача (11 з них професорів, академіків), 6 провідних спеціалістів та наукових співробітників. На конференції були представлені 33 вищі навчальні заклади України різного профіля, які ведуть підготовку спеціалістів в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також в суміжних галузях науки і техніки.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді:

1 Техногенные месторождения минерального сырья Украины

(Б.С. Панов, заведующий кафедрой полезных ископаемых и экологической геологии ДонНТУ, докт. геол.-мин. наук, профессор)

2 Некоторые аспекты системы управления твердыми бытовыми отходами

(Бенуа Плэж, руководитель проекта «TASIS» «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области Украины»)

Конференція проведена при підтримці Донецької філії ДІПК Мінекоресурсів України.

На засіданнях 9 секцій та пленарному засіданні заслухано та обговорено 138 доповідей студентів та аспірантів (див. табл.1). Відомості про участь вищих навчальних закладів України в конференції зведені в табл.2.


Таблиця 1

Зведення доповідей по секціям


Секція


Доповідей

Примітка


у програмі

у збірці

зроб-лено

1. Знешкодження газових викидів

12

12

9
2. Рекуперація промислових відходів

29

29

17
3. Очищення стічних вод

16

16

13
4. Обладнання екологічно чистих технологій і захисту біосфери

23

23

21
5. Управлінські, економіко-правові

та соціальні аспекти реалізації екополітики

10

10

7
6. Фітооптимізація техногенного середовища та охорона

рослинного світу

9

9

9
7. Фауна, екологія та охорона тваринного світу

27

26

22
8. Проблеми екологічної безпеки

35

35

26
9. Хімія довкілля

15

15

12
Разом:

176

175

136


Таблиця 2

Участь вищих навчальних закладів в роботі конференції


Вищий навчальний заклад

Кількість

доповідей, шт.

Визнані

найкра-

щими

включені до програми

зроблені доповіді

1. Донецький національний технічний університет

80


60

23

2. Національний технічний університет України (ХПІ)

1

-

-

3. Харьківський національний автомобільно-дорожний університет

4

3

1

4. Луганський національний аграрний університет

2

1

1

5. Подільська державна аграрна академія

1

1

1

6. Харківська державна академія міського господарства

1

1

1

7. Донецький інженерний коледж

1

-

-

8. Чернігівський державний технологічний університет

1

-

-

9. Український державний морський технічний університет

1

1

1

10. Державна академія житлово-комунального господарства

5

4

3

11. Донбаська державна академія будівництва та архітектури

2

2

1

12. Донецький національний університет

39

33

15

13. Автомобільно-дорожний інститут Донецького державного технічного університету

5

5

3

14. Національна металургійна академія України

1

-

-

15. Запорізька державна інженерна академія

3

2

1

16. Запорізький державний університет

1

-

-

17. Національний авіаційний університет

1

-

-

18. Академія митної служби України

1

1

1

19. Харківський державний педагогічний університет

1

1

1

20. Національна юридична академія України

1

-

-

21. Таврічний екологічний інститут

1

1

1

22. Приднепровська державна академія будівництва і архітектури

3

-

-

23. Донецький державний університет економіки та торгівлі

3

3

2

24. Московський державний університет інженерної екології

4

-

-

25. Дніпродзержинський державний технічний університет

3

3

2

26. Криворізький технічний університет

1

1

1

27. Черкаський державний університет

1

-

-

Вищий навчальний заклад

Кількість

доповідей, шт.

Визнані

найкра-

щими

Включені до програми

зроблені доповіді

28. Глухівський державний педагоггчний університет

1

1

1

29. Бердянський державний педагогічний університет

1

1

1

30. Одеська національна морська академія

2

1

1

31. Львівський національний лісотехнічний університет

-

2

1

32. Інститут підприємництва “Стратегія”

-

2

1

33. Севастопольський національний технічний університет

4

4

2

Разом

176

136

66В табл. 3 наведені дані з участі у роботі конференції студентів Донецького національного технічного університету.


Таблиця 3

Участь студентів ДонНТУ у роботі конференції


Факультет, кафедра

Доповідей

Приміт-ка


у програмі

У збірці

зроб-лено

^ 1. Факультет екології та хімічної технології

53

53

45
- ХТП

13

13

11
- МАХВ

11

11

7
- ПЕ та ОНС

18

18

17
- ФОХ

5

5

4
- ОХ

6

6

6
^ 2. Гірничо-геологічний факультет

6

6

6
- КК та ЕГ

6

6

6
^ 3. Фізико-металургійний факультет

8

8

2
- РТП і МТ

6

6

1
- ПТ

2

2

0
- ЕМС

1

1

1
^ 4. Факультет геотехнологій та управління

10

10

6
- ПД

10

10

6
^ 8. Факультет економіки і менеджменту

2

2

1
- економіка і маркетинг

2

2

1
Разом

80

80

60


Виконані на достатньо високому науковому рівні, які характерізуються застосуванням сучасних засобів досліджень та актуальністю розроблень, глибиною. пророботки питань, роботи студентів спрямовані на вирішення практичних завдань:

  • знешкодження газових викидів та очищення стічних вод підприємств гірничої, металургійної, коксохімічної та інших галузей промисловості;

  • моніторінга стану навколишнього природнього середовища з розробкою методик аналізу;

  • утилизації різноманітних продуктів - відходів промислових підприємств;

  • розробки та удосконалення обладнання екологічно чистих технологій та захисту біосфери;

  • дослідження різних аспектів раціонального природокористування та ресурсозбереження;

  • охорони рослинного та тваринного світу;

  • екологічної безпеки різних технологічних процесів;

  • хімії довкілля.


Особлива увага приділялась на конференції проблемі аналізу та істотнього поліпшення екологічного стану у техногенно напруженому Донецько-Приднепровському промисловому регіоні. За підсумками роботи конференції були запропоновані рекомендації по використанню студентських розробок:


Підготувати заявки на патенти

—3.

Опубліковати статей

—59.

Направити роботи на Всеукраїнський конкурс

—12.

Впровадити на підприємствах, в госптематиці та учбовому процесі

—42.


Інформація

про проведення ІI Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища

та раціональне використання природних ресурсів»


Найменування міністерства, відомства:

Міністерство освіти та науки України

Вид заходу:

Конференція, 9 секцій

Найменування теми:

"Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів"

Місце проведення:

м. Донецьк, національнний технічний університет, національний університет.

Дата проведення:

15-17 квітня 2003 р.

Тривалість роботи:

3 дні

Кількість учасників:

527 чоловік, в т.ч. з інших міст –69 чоловік.

Контингент учасників:

443 студента, в т.ч. 63 - з інших міст, 60 викладачів, з них 11 професорів; 4 наукових співробітників, 15 аспірантів, 5 провідних спеціалістів галузі.

Министерства і відомства, які брали участь в роботі конференції:

Міністерство освіти та науки України,

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Організації-спонсори конференції:

Донецька філія ДІПК

Мінекоресурсів України.

Зроблено доповідей:

136, в т.ч. іншомістними — 39, в обговоренні — 78 чоловік.

Рекомендації конференції:

За результатами обміркування доповідей рекомендується ВНЗ подати 3 заявки на патент, опублікувати 59 статей, підготувати 12 робіт на Всеукраїнський конкурс; впровадити результати 42 робіт.


За матеріалами конференції видана збірка доповідей у 2-х томах (додається).

Для учасників конференції з інших міст проведена екскурсія по місту.


Голова оргкомітету,

проректор ДонНТУ з наукової

роботи, докт. техн. наук, професор Є.О. Башков


Відповідальний секретар,

канд. техн. наук, зав. кафедри А.І. Панасенко

Схожі:

Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІV міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 12-14 квітня 2005 року Донецькими...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи ІIІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів підготовлена і проведена 13-15 квітня 2004 року Донецькими...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи VI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПовідомлення за підсумками роботи V міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
Донецькими національним технічним університетом, національним університетом і Донецькою філією Державного закладу Державний екологічний...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconТезисы международной научно-технической конференции «Функциональные и композиционные материалы»
Збірка доповiдей VІ міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V міжнародну наукову...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XXIV всеукраїнської наукової конференції аспірантів І студентів
Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIV всеукраїнську наукову конференцiю...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Повідомлення за підсумками роботи ІI міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи