Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 75.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата31.07.2012
Розмір75.65 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ВСТУП

В останні роки промисловість України розвивається високими темпами. З’явилось багато робочих місць і посад для середньої керівної ланки, тому випускники технікумів бажають отримати повну вищу освіту з можливістю працювати у робочі дні тижня.

Керуючись статтею 42 закону України “Про вищу освіту” , враховуючи прохання підприємств, де працюють молодші спеціалісти, і з метою реалізації концепції безперервної ступеневої підготовки фахівців високої кваліфікації, розроблені наступні розділи робочої програми, за змістом яких потрібно проводити фахові вступні іспити за напрямком 6.050802, "Електронні пристрої та системи"


Розділ 1 . Теоретичні основи електротехніки


 1. Електричні кола постійного струму, розкрити переваги та недоліки, область застосування. Простіше коло: схеми – принципова та заступна.[1-2]

 2. Поняття та умовно-позитивні напрямки ЕРС, струму та напруги. Одиниці вимірювання. [1-2]

 3. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності та енергії, витраченої в опорі. [1-2]

 4. Проаналізувати закони Кірхгофа, їх фізичний зміст. Приклади складання рівнянь по цим законам до різних кіл. [1-2]

 5. Дати оцінку режимам генерування та приймання електроенергії джерелами ЕРС. Ознаки роботи джерела ЕРС генератором та приймачем електроенергії. [1-2]

 6. Дати оцінку послідовному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентного опора, напруги, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування. [1-2]

 7. Дати оцінку паралельному з’єднанню приймачів. Схема, формули для еквівалентної провідності, струму, потужності. Закон Ома. Переваги та недоліки з’єднання. Область застосування. [1-2]

 8. Дати оцінку змішаному з’єднанню приймачів. Розрахунок кола з змішаним з’єднанням приймачів. Формула переходу від еквівалентного опора до провідності та навпаки. [1-2]

 9. Проаналізувати однофазні електричні кола змінного струму: переваги та область застосування. Промислове одержання синусоїдних ЕРС, напруги та струму. [1-2]

 10. Однофазні кола: ЕРС, напруга, струм. Відношення між миттєвими, амплітудними, діючими значеннями напруги, струму та ЕРС. [1-2]

 11. Дати зображення синусоїдних ЕРС, напруги та струму формулами, часовими та векторними діаграмами, комплексними числами. Кут зсуву фаз. [1-2]

 12. Дати аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму резистивного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності). [1-2]

 13. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму індуктивного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної індуктивної потужності). [1-2]

 14. Аналіз електромагнітних та енергетичних процесів при окремому підключенні у коло змінного струму ємнісного елемента (схема, формули та діаграма напруги, струму і миттєвої потужності, поняття реактивної ємнісної потужності). [1-2]

 15. Обгрунтувати закони Кірхгофа на змінному струмі. Складання синусоїдних ЕРС. [1-2]

 16. Обгрунтувати послідовне з’єднання резистивного, індуктивного та ємнісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники напруги та опорів. Закон Ома (комплексна форма та її еквіваленти для модулів). [1-2]

 17. Обгрунтувати паралельне з’єднання резистивного, індуктивного та ємнісного елементів у колі змінного струму. Векторна діаграма. Трикутники струмів та провідностей. [1-2]

 18. Оцінити вплив відношень індуктивності та ємності на процеси у колах змінного струму при послідовному та паралельному з’єднанні елементів. Резонанси напруги та струму. [1-2]

 19. Дати оцінку енергетичним процесам у колах постійного та змінного струмів. Поняття активної, реактивної та повної потужності, ККД та коефіцієнта потужності. Формули для активної, реактивної та повної потужності для приймача у колі постійного та однофазного змінного струму. [1-2]

 20. Проаналізувати закон Ома для ділянки кола. Формула для знаходження опору провідника постійного перерізу. Формули для знаходження потужності та енергії, витраченої в опорі. [1-2]Розділ 2. Електроніка


 1. Напівпровідниковий прилад – діод. Його будова, характеристика, позначення, галузі застосування. Накреслити схему увімкнення. [3-6]

 2. Дати визначення тиристору. Привести його будову, вольт-амперну характеристику, схему увімкнення. Проаналізувати основні властивості. [3-6]

 3. Проаналізувати основні типи однофазних некерованих випрямлячів. Накреслити схему однофазного однонапівперіодного випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення. Накреслити для діода часову діаграму напруги. [3-6]

 4. Проаналізувати принцип дії двохнапівперіодного нульового випрямляча. Обгрунтувати форму вихідної напруги. Накреслити для одного діода часові діаграми струму та напруги. [3-6]

 5. Схема однофазного мостового некерованого випрямляча. Проаналізувати принцип формування вихідної напруги. Визначити основні співвідношення. [3-6]

 6. Проаналізувати принцип дії трифазного мостового випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги. [3-6]

 7. Проаналізувати принцип дії трифазного нульового некерованого випрямляча. Накреслити схему, часові діаграми вихідної напруги. [3-6]

 8. Принцип роботи біполярного транзистора, характеристики і параметри. [3-6]

 9. Частотні властивості біполярних транзисторів. [3-6]

 10. Схеми включення транзистора і їх особливості. [3-6]

 11. Схема заміщення транзистора як стандартного чотириполюсника в h-параметрах. [3-6]

 12. Т-образна схема заміщення транзистора, як стандартного чотириполюсника. [3-6]

 13. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальним емітером, характеристики, параметри. [3-6]

 14. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальним колектором, характеристики, параметри. [3-6]

 15. Підсилювальний каскад по схемі включення із загальною базою, характеристики, параметри. [3-6]

 16. Частотні властивості підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах. [3-6]

 17. Принцип роботи польового транзистора, характеристики і параметри, схема заміщення як стандартного чотириполюсника. [3-6]

 18. Підсилювач на польовому транзисторі, включеному по схемі із загальним витоком, характеристики, параметри. [3-6]

 19. Підсилювач на польовому транзисторі, включеному по схемі із загальним стоком, характеристики, параметри. [3-6]

 20. Підсилювачі потужності і класи роботи трансформаторних підсилювачів. [3-6]

 21. Однотактний трансформаторний підсилювач потужності класу А на біполярному транзисторі, схема, характеристики і параметри. [3-6]


Розділ 3. Метрологія


1. Поняття вимірювання. [7-10]

2. Прямі вимірювання, їх суть. [7-10]

3. Непрямі вимірювання, їх суть. [7-10]

4. Поняття погрішності вимірювання. [7-10]

5. Абсолютна погрішність вимірювання і засобу вимірювання. [7-10]

6. Відносна погрішність вимірювання і засобу вимірювання. [7-10]

7. Приведена погрішність вимірювання і засобу вимірювання. [7-10]

8. Поняття засобу вимірювання. [7-10]

9. Систематична погрішність вимірювання - поняття. [7-10]

10. Випадкова погрішність вимірювання - поняття. [7-10]

11. Поняття класу точності засобу вимірювання. [7-10]

12. Призначення класу точності засобу вимірювання. [7-10]

13. Поняття метрологічної характеристики засобу вимірювання. [7-10]

14. Однократне і багатократні вимірювання [7-10]

15. Целесобразність багатократних вимірювань. [7-10]

Розділ 4. Інформатика


 1. Алгоритм. Властивості алгоритму. [11-15]

 2. Опис алгоритмів за допомогою блок-схем. [11-15]

 3. Прості типи даних. [11-15]

 4. Арифметичні операції. [11-15]

 5. Функції числових параметрів. [11-15]

 6. Введення даних з клавіатури. [11-15]

 7. Виведення даних на екран монітора. [11-15]

 8. Читання даних з файлу. [11-15]

 9. Запис даних у файл. [11-15]

 10. Опис формату даних. [11-15]

 11. Оператори умовного виконання. [11-15]

 12. Оператор вибору. [11-15]

 13. Цикл з постумовою. [11-15]

 14. Цикл з передумовою. [11-15]

 15. Цикл з лічильником. [11-15]

 16. Символьний тип даних. [11-15]

 17. Рядкові дані. [11-15]
 18. ^

  Поняття масиву. Одномірні масиви. [11-15]

 19. Багатомірні масиви. [11-15]


 20. Впорядковування елементів масиву за збільшенням або убуванню (сортування). [11-15]

 21. Пошук елементу в масиві. [11-15]

 22. Процедури і функції. [11-15]

 23. управління екраном в текстовому режимі. [11-15]

 24. управління екраном в графічному режимі. [11-15]Перелік рекомендованої літератури

 1. Электротехника/Ю. М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.— М: Энергоатомиздат, 1985.—552 с, ил.

 2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учебник для электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей ВУЗов.- М.Ж Высшая школа, 1978.-528 с.

 3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1991. — 622с

 4. Виноградов Ю.В. Основы электронной и полупроводниковой техники: Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. — Изд. 2-е., доп.— М.: Энергия, 1982. — 536с.

 5. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. — К.: Вища школа, 1985. — 400с.

 6. Прянишников В.Я. Электроника. Курс лекций. — Санкт–Петербург: “Корона принт”, 1998. — 398 с.

 7. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.: Изд-во стандартов, 1985.- 248с.

 8. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

 9. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для ВУЗов/ Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк. Е.М. Душин. Под ред Е.М. Душина . – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480с.

 10. Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрипник. – К.: Либ ідь, 2001. – 408 с.

 11. Фараонов В.В. Турбо Паскаль(в 3-х книгах). Книга 1. Основы Турбо Паскаля.-М.:Учебно-инженерный центр <<МВТУ ФЕСТО Дидактик>>, 1992.-304с., с ил.

 12. Турбо Паскаль 6.0. Руководство пользователя. Книга 1. Издание четвертое. Тверь: <<Центропрограммсистем>>, 1991.-260с., с ил.

 13. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. - М.: Финансы и статистика , 2000.

 14. Березин Б. И., Березин С. Б. Начальный курс С и С++. – М.: ДИАЛОГ- МИФИ, 1999

 15. Культин Н. Б. С/С++ в задачах и примерах – СПб.: БХВ- Петербург, 2001Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи