Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата31.07.2012
Розмір46.7 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.04010301, 8.04010301 Геологія


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1. Стадийність геологорозвідувального процесу.

2. Оцінка якості корисної копалини на різних стадіях розвідки.

3. Угруповання запасів по їхньому промислово-економічному значенню.

4. Застосування математичного моделювання на різних стадіях розвідки.

5. Класифікація запасів по ступені розвідувальності.

7. Задачі технологічного випробування.

8. Особливості підрахунку запасів на різних стадіях розвідки.

9. Задачі мінералогічного випробування

10.Підрахунок запасів: загальна формула і порядок проведення.

11.Що розуміється під погрішностями геологічних аналогій.

12. Підрахунок запасів супутних компонентів.

13. Визначення справжній потужності шару по скривленій шпарі.

14. Фактори, що визначають вибір технічних засобів розвідки.

15. Задачі валового випробування.

16. Способи визначення об'ємної ваги корисної копалини.

17. Системи геолого-розвідницьких робіт.

18. Достоїнства і недоліки бороздового випробування.

19. Методи визначення середніх значень потужності рудного тіла й інших

параметрів підрахунку запасів.

20. Щільність розвідницької мережі і її визначення на різних стадіях розвідки.

21. Методика і задачі поінтервального випробування.

22. Необхідне число вимірів, що забезпечує визначення середніх значень у

межах припустимої погрішності.

23. Методи оптимізації розвідницької мережі.

24. Методика і задачі секційного випробування.

25. Сутність підрахунку запасів способом геологічних блоків.

26. Коефіцієнт анізотропії, як фактор, що визначає форму розвідницької мережі.

27. Задачі валового випробування.

28. Сутність підрахунку запасів способом розрізів.

29. Об'єкти вивчення, мети і задачі попередньої розвідки. Обґрунтування глибини розвідки.

30. Методика і задачі добору групових і об'єднаних проб.

31. Підрахунок запасів способом експлуатаційних блоків.

32. Об'єкти вивчення, мети і задачі детальної розвідки.

33. Способи прогнозування якості корисної копалини.

34. Оконтуривание методом екстраполяції.

35. Задачі і методика проведення внутрішнього лабораторного контролю.

36. Прогнозування й оцінка вмісту побіжних компонентів на основі взаємозв'язків між ними.

37. Проведення контуру блоків запасів методом інтерполяції.

З8. Задачі дорозвідки полів діючих гірських підприємств.

39. Контроль випробування.

40. Проведення контуру блоків прогнозних ресурсів.

41. Угруповання родовищ по складності їхньої будови.

42. Коефіцієнт рудоносністі.

43. Умови передачі родовища гірничодобувної промисловості.

44. Добір проб при колонковому бурінні свердловин у різних типів корисних

копалин.

45. Коефіцієнт переривчастості і використання його при оконтуриванні.

46. Задачі експлуатаційної розвідки.

47. Загальні поняття про кондиції.

48. Мінімально-промисловий і бортовий вміст корисного компоненту.

49. Способи оцінки вірогідності геологорозвідувальних робіт

50. Обґрунтування бортового вмісту корисного компонента в рудах.

51. Блокування запасів.

52. Схеми обробки проб.

53. Оцінка якості комплексних руд шляхом перерахування на основний компонент.

54. Види випробування і їхнє призначення.

55. Принципи організації і розвитку розвідницької мережі.

56. Кондиції, зв'язані з вибором систем відпрацьовування родовища

57. Розробка тимчасових і постійних кондицій.

58. Задачі випереджальної експлуатаційної розвідки.

59. Переваги і недоліки кернового випробування.

60. Обґрунтування і застосування метропроцента щодо оконтурівання блоків і

підрахунку запасів.

61. Варіаційний аналіз. Задачі і схема виконання.

62. Емпіричні і теоретичні графіки розподілу випадкових величин.

63. Нормальний закон розподілу, його характеристики і застосування. Правило

трьох сигм.

64. Міри положення і міри розсіювання в розподілі випадкових величин.

65. Довірчий інтервал і довірчі границі. Погрішності

визначення середнього, дисперсії, асиметрії й ексцесу.

66. Схема перевірки статистичних гипотез. призначення й область застосування.

67. Критерії для перевірки узгодженості емпіричного і теоретичного

законів розподілу, область застосування.

68. Критерії для порівняння середніх і дисперсій, область застосування.

69. Схема однофакторного дисперсійного аналізу. Призначення і розв'язувані задачі.

70. Схема двофакторного дисперсійного аналізу. Призначення і розв'язувані

задачі.

71. Схема перевірки наявності кореляційного зв'язку. Характеристики лінійного та кореляційного зв'язку.

72. Схема перевірки наявності кореляційного зв'язку. Характеристики нелінійного кореляційного зв'язку.

73. Множинний кореляційний зв'язок. Постановка задачі і характеристики

множинного кореляційного зв'язку.

74. Регресійний аналіз. Розв'язувані задачі і схема його проведення.

75. Метод найменших квадратів побудови рівняння регресії. Оцінка точності отриманої залежності.

76. Постановка задачі просторового аналізу. Різні види просторових моделей.

77. Гірничо-геометрична модель. Дії з топографічними поверхнями.

78. Модель Калістова просторової мінливості геологічної ознаки.

79. Геометро-статистична модель. Умови застосування і порядок її побудови.

80. Способи виділення закономірної складової мінливості геологічної ознаки.

81. Задачі тренд аналізу. Критерії для перевірки гіпотези про наявність тренда.

82. Графічні методи перевірки кореляційної залежності у статистиці і

просторовому моделюванні.

83. Застосування автокореляціоної функції для вирішення геологорозвідувальних задач.

84. Задачі і схема проведення тренда-аналізу.

85. Використання моделей просторової мінливості для рішення

задачі оптимізації геологорозвідувальної мережі.

86. Використання статистичних моделей для визначення необхідного числа

розвідницьких перетинань.

87. Факторний аналіз. Розв'язувані задачі і схема його проведення.

88. Метод головних компонентів для рішення геологічних задач.

89. Множинний регресійний аналіз. Ваги перемінних і оцінка

вірогідності отриманого рівняння.

90. Методи розпізнавання образів. Розв'язувані задачі й основні алгоритми.


Голова фахової атестаційної комісії Волкова Т.П.

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05050205, 05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи