«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon

«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко
Назва«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко
Сторінка1/2
Дата14.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор_______________А.Ф.Павленко

«24» лютого 2011 р.


УХВАЛА

Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

"Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана"

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії

2010/2011 навчального року


від 24 лютого 2011 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що зимова екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", ухваленого Вченою радою університету 30 березня 2006 р.

Комплексний аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів. Склали екзамени за усіма дисциплінами 23683 студента або 75,2%. Кількість студентів, які успішно склали екзамени в зимову екзаменаційну сесію 2010/2011 навчального року на 3,0 % більше, ніж за підсумками зимової сесії попереднього року. Так, кількість студентів, які успішно склали екзамени з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

— по базовому ВНЗ — 14392 чол. (71,3%), має місце зростання на 2,9 %;

— по Криворізькому економічному інституту — 2954 чол. (79,2 %), зниження складає 0,9%;

— по Кримському економічному інституту — 2613 чол. (74,3 % ), зростання на 6,5 %;

— по Економічному коледжу —813 чол. (93,6 %), зростання на 2,0%;

— по Коледжу інформаційних систем і технологій — 722 чол. (83,7%), зростання на 14,9 %;

— по Сімферопольському коледжу — 694 чол. (95,9 %), зниження на 1,1 %;

— по Криворізькому коледжу економіки та управління – 767 чол. (95,4%), зростання на 0,9 %;

— по Роменському економічному коледжу – 600 чол. (95,5%) зростання на 5,5%;

— по Коледжу економіки та управління — 128 чол. (78,0 %), зниження складає 0,1%.

Порівняно з попереднім навчальним роком кількість студентів, які успішно склали зимову сесію на денній формі навчання:

— по базовому ВНЗ — 9864 чол., відбулось зростання на 4,2%;

— по Криворізькому інституту — 2216 чол., зниження на 0,5 %;

— по Кримському інституту — 1640 чол., зростання на 11,4 %;

— по Економічному коледжу — 787 чол., зростання на 2,8 %;

— по Коледжу інформаційних систем і технологій —722 чол., зростання на 14,9%;

— по Сімферопольському коледжу – 460 чол., зростання на 3,0 %;

— по Криворізькому коледжу економіки та управління – 606 чол., зростання на 1,2 %;

— по Роменському економічному коледжу – 600 чол., зростання на 6,1%;

— по Коледжу економіки та управління — 108 чол., зниження на 2,4%.

На вечірній формі навчання базового ВНЗ кількість студентів, які успішно склали зимову сесію - 434 чол., успішність зросла на 5,7 %.

На заочній формі навчання порівняння кількості студентів, які успішно склали зимову сесію, складає:

— по базовому ВНЗ — 4094 чол., зниження на 0,8%;

— по Криворізькому інституту — 738 чол., зниження на 2,7%;

— по Кримському інституту — 973 чол., зниження на 1,3 %;

— по Економічному коледжу — 26 чол., зниження на 2,7 %;

— по Сімферопольському коледжу –234 чол., зниження на 2,4 %;

— по Криворізькому коледжу економіки та управління — 161 чол., зниження на 0,6%;

— по Коледжу економіки та управління — 20 чол., зростання на 8,6%.

Кількість студентів денної форми навчання, які здали сесію без оцінки «незадовільно» і одержали оцінки “відмінно” і “добре” по базовому університету у розрізі факультетів, характеризується наступними даними:

Таблиця 1

Факультети

Кіль-ть студентів, які здали всі предмети навчального плана

Кіль-ть студентів, які отримали оцінки "відмінно" і "добре"

чол.

%

чол.

%

Економіки АПК

525

82,2

351

54,9

Кредитно-економічний

883

68,9

492

38,4

Економіки та управління

1524

73,4

858

41,4

ІС і технологій

520

77,0

313

46,4

Управління персоналом та маркетингу

952

72,1

525

39,7

МЕ і менеджменту

1909

72,7

1161

44,2

Обліково-економічний

926

76,0

619

50,8

Фінансово-економічний

1719

71,7

1072

44,6

Юридичниий

906

78,8

581

50,2

^ Разом по денній формі навчання

9864

73,7

5972

44,6Аналіз результатів екзаменів денної форми навчання базового ВНЗ показує що показники успішності у поточному році порівняно з попередніми роками покращилися.

Таблиця №2
2009/2010 н.р.

2010/2011 н.р.

Відхилення

Абсолютна успішність, %

88,2

89,2

1,0

Якість, %

64,9

68,4

3,5

Середній бал

3,8

3,93

0,13
^ Порівняння успішності студентів денної форми навчання

в зимові екзаменаційні сесії

2010/2011 та 2009/2010 навчальних років

в розрізі кафедр по факультетам

Таблиця 3

Факуль-тет

Найменування кафедри

Успішність, %

^ Середній бал

абсолютна

на "5" і "4"

10/11

09/10

Відх.

10/11

09/10

Відх.

10/11

09/10

Відх.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Економі-ки аграрно-промис-лового комплек-су

Економіки агропромислових формувань

93,1

92,5

0,6

76,5

73,7

2,8

4,20

3,95

0,25

Обліку, аналізу і аудиту в АПК

93,0

88,0

5,0

76,3

68,4

7,9

4,00

3,89

0,11

Політичної історії

88,3

91,4

-3,1

66,4

68,3

-1,9

3,90

3,81

0,09

Фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по факультету

90,0

91,3

-1,3

70,0

69,0

1,0

4,00

3,80

0,20

^ Економіки та управління

Економіки підприємств

89,7

89,6

0,1

66,8

65,8

1,0

3,90

3,82

0,08

Історії та теорії господарства

88,0

85,9

2,1

65,1

61,4

3,7

3,80

3,77

0,03

Макроекономіки та державного регулювання

86,2

78,0

8,2

60,0

53,2

6,8

3,80

3,54

0,26

Менеджменту

84,7

79,1

5,6

64,9

54,1

10,8

3,80

3,59

0,21

Політичної економії обліково-економічного факультету

84,4

93,4

-9,0

61,5

69,6

-8,1

3,70

3,89

-0,19

Політичної економії факультетів управління персоналом та маркетингу

86,5

81,8

4,7

66,4

56,8

9,6

3,90

3,56

0,34

Стратегії підприємств

90,0

86,9

3,1

69,4

63,9

5,5

4,00

3,80

0,20

Разом по факультету

87,2

83,9

3,3

64,4

59,7

4,7

3,80

3,70

0,10

Інформаційних систем і техно-логій

Вищої математики (ФІСІТ)

81,8

78,4

3,4

59,6

52,3

7,3

3,70

3,51

0,19

Економіко-математичного моделювання

85,9

85,8

0,1

62,2

61,5

0,7

3,80

3,77

0,03

Інформатики

93,8

88,4

5,4

75,5

62,5

13,0

4,10

3,73

0,37

Інформаційних систем в економіці

90,1

85,3

4,8

75,5

62,2

13,3

4,10

3,80

0,30

Інформаційного менеджменту

84,8

81,9

2,9

68,8

58,5

10,3

4,10

3,81

0,29

Статистики

86,7

86,1

0,6

65,2

66,0

-0,8

3,90

3,82

0,08

Разом по факультету

86,7

85,8

0,9

65,1

63,0

2,1

3,90

3,80

0,10

^ Кредит-но - економічний

Банківських інвестицій

82,5

80,2

2,3

57,1

55,5

1,6

3,70

3,62

0,08

Банківської справи

88,8

90,0

-1,2

65,8

60,5

5,3

3,90

3,74

0,16

Менеджменту банківської діяльності

82,0

75,3

6,7

58,3

55,3

3,0

3,70

3,53

0,17

Філософії

94,6

93,0

1,6

76,6

69,7

6,9

4,10

3,89

0,21

Разом по факультету

90,5

89,6

0,9

69,8

64,8

5,0

3,90

3,80

0,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Міжна-родної економіки і менеджменту

Європейська інтеграція

89,9

 

89,9

70,5

 

70,5

4,10

 

4,10

Іноземних мов факультету міжнародної економіки та менеджменту

93,6

88,4

5,2

75,5

73,4

2,1

4,20

4,23

-0,03

Міжнародний облік та аудит

92,9

 

92,9

76,5

 

76,5

4,10

 

4,10

Міжнародні фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародного менеджменту

90,5

91,5

-1,0

74,2

72,4

1,8

4,20

4,14

0,06

Міжнародної економіки

91,1

91,3

-0,2

71,1

71,7

-0,6

4,00

3,95

0,05

Міжнародної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німецької мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Української мови та літератури

96,7

97,8

-1,1

83,4

91,3

-7,9

4,20

4,42

-0,22

Разом по факультету

92,9

91,0

1,9

76,0

72,6

3,4

4,10

4,10

0,00

^ Обліко-во - економічний

Аудиту

93,7

98,9

-5,2

81,6

91,8

-10,2

4,30

4,22

0,08

Бухгалтерського обліку

82,8

82,8

0,0

59,8

57,8

2,0

3,70

3,63

0,07

Обліку в кредитних та бюджетних установах та економічного аналізу

92,3

89,0

3,3

81,3

74,0

7,3

4,20

4,01

0,19

Обліку підприємницької діяльності

90,9

91,7

-0,8

77,6

73,3

4,3

4,10

3,99

0,11

Разом по факультету

87,5

88,0

-0,5

70,3

68,1

2,2

4,00

3,90

0,10

^ Управ-ління персоналом та марке-тингу

Вищої математики (ф-т упр перс та маркетингу)

72,8

75,1

-2,3

40,5

42,2

-1,7

3,30

3,30

0,00

Іноземних мов факультету упр перс та маркетингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетингу

94,4

90,7

3,7

76,4

69,9

6,5

4,10

3,91

0,19

Політології та соціології

95,8

95,7

0,1

74,3

71,7

2,6

4,10

3,98

0,12

Регіональної економіки

94,6

94,1

0,5

74,5

71,2

3,3

4,00

3,90

0,10

Управління персоналом та економіка праці

93,9

92,7

1,2

75,6

69,4

6,2

4,10

3,92

0,18

Разом по факультету

91,2

90,5

0,7

70,3

66,0

4,3

4,00

3,80

0,20

^ Фінансово – еконо-мічний

Іноземних мов фінансово-економічного факультету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхування

89,8

93,1

-3,3

69,7

64,8

4,9

3,90

3,82

0,08

Фінансів

88,6

86,2

2,4

68,2

60,2

8,0

3,90

3,71

0,19

Фінансів підприємств

92,2

91,1

1,1

72,7

64,8

7,9

4,00

3,78

0,22

Фінансові ринки

92,5

90,0

2,5

76,6

69,3

7,3

4,10

3,89

0,21

Разом по факультету

90,1

88,9

1,2

70,6

63,3

7,3

4,00

3,80

0,20

Юридичний

Конституційного та адміністративного права

86,6

77,7

8,9

62,5

49,9

12,6

3,70

3,43

0,27

Міжнародного та європейського права

79,9

76,3

3,6

62,2

55,7

6,5

3,80

3,63

0,17

Педагогіки та психології

91,6

93,9

-2,3

76,9

74,0

2,9

4,00

3,92

0,08

Правового регулювання економіки

88,3

87,9

0,4

68,0

64,1

3,9

3,90

3,81

0,09

Теорії та історії держави і права

90,9

87,8

3,1

70,1

68,1

2,0

3,90

3,80

0,10

Цівільного та трудового права

85,7

93,6

-7,9

69,3

76,5

-7,2

3,90

4,02

-0,12

Разом по факультету

86,2

87,8

-1,6

66,7

66,9

-0,2

3,80

3,80

0,00

^ Разом по КНЕУ

89,2

88,2

1,0

68,6

64,9

3,7

3,90

3,80

0,10Отримані після аналізу екзаменів висновки такі:

Таблиця 4

Оцінка

2009/2010н.р

2010/2011н.р

Відхилення

Відмінно

A

30,5
30,2
-0,3

Добре

B

36,6

15,0

38,5

15,5

1,9

C

21,6

23,0

Задовільно

D

21,4

4,6

20,5

4,5

-0,9

E

16,8

16,0

Незадовільно

FX

8,7

5,5

8,2

5,1

-0,5

X

3,2

3,1

Не з`явилось
2,8
2.6
-0,2

Академічна заборгованість

під час зимової екзаменаційної сесії 2010/2011н.р.

Таблиця 5

Форма навчання

Загальна кількість складання екзаменів

Всього академічних

заборгованостей

з них

FX (повторне складання)

%

F (повторне вивчення дисципліни)

%

Кіль-кість

%

Денна

60753

4986

8,2

3091

5,1

1895

3,1

Вечірня

2747

304

11,1

203

7,4

101

4

Заочна

23444

2458

10,4

1651

7,0

807

3,4


Порівняно з минулим роком за всіма формами навчання кількість студентів, що мають академічну заборгованість зменшилася на 2,9%, а тих що мають більше 2-х академічних заборгованостей зменшилася на 0,7%.

У таблиці наведена кількість студентів базового ВНЗ, що мають академічні заборгованості за результатами сесії.

Таблиця 6

Форма

Навчання

Мають академічну

заборгованість


%

Мають більше 2-х

академічних заборгованостей


%
09/10

10/11

09/10

10/11

09/10

10/11

09/10

10/11

Денна

4115

3369

29,7

25,2

610

412

4,4

3,1

Вечірня

381

195

36,4

30,0

48

46

4,6

7,1

Заочна

1693

1852

28,4

30,0

131

159

2,2

2,6

Разом

6196

5416

29,7

26,8

793

617

3,8

3,1


В зимову сесію 2010/2011 н.р. загальна успішність по денній формі навчання студентів - бюджетників вища за успішність контрактників на 24,88%, (в минулому році 25,71%) по факультетах ці перевищення коливаються від 12,04% (на юридичному факультеті), до 29,48% (на факультеті управління персоналом та маркетингу). По заочній формі навчання загальна успішність бюджетників вища на 15,25%, від найменшого показника на обліково-економічному факультеті (10,47%), до найбільшого ( 17,87%) на факультеті економіки та управління.

Порівняння результатів зимових сесій денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету зросла у бюджетників на 3,27%, у контрактників на 4,1%.

Крім того, з різних причин студенти денної форми навчання не з’явились на екзамени 1573 рази, що складає 2,6 % від їх загальної кількості.

На основі даних електронного журналу можемо виділити дві основні негативні тенденції. Перша: знаходиться ряд викладачів, які знаходять 36 унікальних студентів що мають за результатами поточного контролю 0 - 5 балів, а на іспиті отримують 55 – 60 балів. У таблиці приведені дані по факультетам на кафедрах яких працюють такі викладачі.

Таблиця 7

Факультети

Кількість студентів,

що мають 0 – 5 балів

Економіки та управління

12

Управління персоналом та маркетингу

6

Інформаційних систем і технологій

5

Міжнародної економіки і менеджменту

6

Фінансово-економічний

2

Кредитно-економічний

5

Усього

36


Друга: ^ 406 студентів, які при поточному оцінюванні отримали більше 30 балів, на екзамені отримують незадовільну оцінку. Можливо недостатня методично-консультативна підтримка викладачів, які ведуть семінарські, практичні та лабораторні заняття, та контроль за ними з боку лектора. Чия у цьому вина потрібно у кожному випадку розібратися на засіданнях кафедр. Але є ряд «принципових» викладачів, які 24 таким студентам поставили незадовільну оцінку при отриманні на екзамені трохи менше 30 балів (26,28). У таблиці приведені дані по факультетам на кафедрах яких працюють такі викладачі.


Таблиця 8

Факультети

Поточне оцінювання більше 30 балів

Результати екзамену

(26,28 балів)

Економіки та управління

78

3

Управління персоналом та маркетингу

46

4

Інформаційних систем і технологій

48

0

Фінансово-економічний

48

4

Кредитно-економічний

24

1

Обліково-економічний

11

1

Економіки АПК

25

3

Юридичний

126

8

Усього

406

24На виконання Ухвали Вченої ради університету "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи" від 30 березня 2006р. деканатами і кафедрами університету проведена значна робота по організаційно-методичному забезпеченню поточного контролю знань.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету з кожної навчальної дисципліни розміщено комплект методичних матеріалів, складниками яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню екзаменів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Результатом проведеної роботи з удосконалення системи контролю знань студентів стало підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи упродовж навчального року. Створені більш сприятливі умови для вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом їх розмежування за змістом й у часі; підвищилася об'єктивність при оцінюванні знань студентів.

В той же час зимова екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- зберігається неналежна організація самостійної роботи студентів;

- семестрові екзамени не завжди відповідали вимогам пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи";

- має місце виставлення поточних оцінок в кінці семестру, а не систематичне оцінювання роботи студентів на протязі семестру та занесення результатів в електронний журнал;

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок у різних формах;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і журналів обліку поточної успішності не відповідає затвердженим нормативно-методичним матеріалам. Так, 41 (в минулому році 25) викладач не дотримувався нормативного документу "Порядок оцінювання знань студентів", що ухвалений Вченою радою університету 28.05.2009 р.

- потребує підвищення об'єктивність оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності, особливо викликає тривогу розбіжність в результатах поточної і підсумкової успішностей;

- необхідно деканам і завідувачам кафедр проаналізувати високий рівень незадовільних оцінок, більше 40,0% , у деяких викладачів.

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження деканатами і кафедрами додаткових заходів щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до літньої екзаменаційної сесії.

  1   2

Схожі:

«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про удосконалення структури Кримського економічного інституту кнеу ім. Вадима Гетьмана
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про стан навчально-методичного забезпечення та вдосконалення видавничої діяльності в університеті»
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про затвердження нової редакції варіативної складової навчальних планів бакалаврського рівня підготовки”
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про робочі навчальні плани бакалаврського рівня підготовки на 2007/2008 навчальний рік»
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую: Ректор А. Ф. Павленко
Ці та інші напрацювання утворюють базу для формування модулів навчального плану та освітньо-професійних програм
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2008/2009 навчального року та роботу Державних екзаменаційних комісій
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр І факультетів базового вищого навчального закладу та стан їх готовності до нового 2008/2009 н р.”
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів і кафедр університету до нового 2009/2010 н р.”
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Економічний ресурс, який являє собою сукупність І комбінацію інформації, знань, інтелекту, інновацій, є настільки важливим, що його...
«затверджую» Ректор А. Ф. Павленко iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи