Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р icon

Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р
Скачати 50.34 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р
Дата14.09.2012
Розмір50.34 Kb.
ТипПоложення

"ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор ________________А.Ф.Павленко

“25” листопада 2010 р.


Ухвала

Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”


Про результати роботи

Державних екзаменаційних комісій у 2010 році


від 25 листопада 2010 р.


Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відмічає, що робота Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання проведена у відповідності до "Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет" ухваленого Вченою радою 30.09.2004р.

Для захисту магістерських робіт і здачі екзаменів бакалаврами в цілому по КНЕУ на всіх факультетах було сформовано 19 Державних екзаменаційних комісій, які очолили видатні вчені і найдосвідченіші спеціалісти. Робота ДЕК пройшла без збоїв.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр":

Випуск в базовому вузі по денній формі навчання:

В 2009 році -2428, з них 349, або 14,37% - дипломів з відзнакою,

абсолютна успішність -86,2% .

В 2010 році -2222, з них 320, або 14,4% - дипломів з відзнакою,

абсолютна успішність -97,8% .

В цьому році випущено також в Криворізькому економічному інституті 326 бакалаври і в Кримському економічному інституті 1720 бакалаврів.

Випуск по вечірній формі навчання в базовому вузі становив:

В 2010 році - 280 бакалаврів з них 4, або 1,4% - з відзнакою,

абсолютна успішність – 92,0%.

Випуск по заочній формі навчання в базовому вузі становив:

В 2010 році - 1006 бакалаврів з них 0, або 0,0% - з відзнакою,

абсолютна успішність – 83,7%.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст":

В базовому ВНЗ – підготовка такого освітньо-кваліфікаційного рівня не проводилась.


В Криворізькому економічному інституті отримали дипломи спеціаліста 202 особи. Абсолютна успішність захисту дипломних робіт – 99,5%, якість – 76,3%

В Кримському економічному інституті отримали дипломи спеціаліста 23 випускника. Абсолютна успішність – 100%, якість захисту дипломних робіт – 82,6%.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр":

Випуск в базовому вузі в по денній формі:

В 2009році –1801, з них 185, або 10,1% - диплом з відзнакою;

В 2010 році –1889, з них 342, або 18,1% - диплом з відзнакою;

Випуск магістрів в базовому вузі в по вечірній формі:

В 2010 році – 245, з них 15, або 6,1% - диплом з відзнакою;

Випуск магістрів в базовому вузі в по заочній формі:

В 2010 році –1496, з них 10, або 0,7% - диплом з відзнакою;

В Центрі магістерської підготовки КНЕУ захищено 53 дипломних роботи, з них 6 з відзнакою (11,32%),

В Криворізькому економічному інституті отримали дипломи магістра 151 випускник, абсолютна успішність захисту 100%, якість 84,1%.

В Кримському економічному інституті отримали дипломи магістра 34 випускника. Абсолютна успішність – 100%, якість захисту дипломних робіт – 82,3% .

Всього, таким чином, в університеті державну атестацію успішно пройшли: 9656 випускники, з них: 5554 бакалаврів, 234 спеціалістів, 3868 магістрів.

Але є спеціальності на які потрібно звернути увагу (додатки 1,2). Аналіз складання державних іспитів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр показав результати по абсолютній успішності нижче норми: вечірня - менеджмент промислових підприємств – 72,7%, маркетинг – 79,4%; заочна - менеджмент промислових підприємств – 80,0%, менеджмент державних установ – 85,4%, економічна кібернетика – 87,1%, фінанси і кредит – 68,5%, банківська справа – 89,5%, економіка АПФ – 88,0%, правознавство – 74,8%.

Викликає занепокоєння стан використання комп`ютерної техніки при виконанні дипломних робіт: денна форма навчання – 9,5%, вечірня – 29,1%, заочна – 26,6%. Для підсилення використання комп`ютерної техніки необхідно або виділити викладача на кафедрі, який би консультував студентів, або, як було раніше, консультують викладачі інших кафедр зі знанням комп`ютерної техніки. Дослідного характеру дипломних робіт було: денна форма навчання – 17,7%, минулого року – 7,6%; вечірня – 5,8%, минулого року 4,2%; заочна – 3,0%, минулого року – 12,9%.

Залучення зовнішніх експертів до участі в роботі ДЕК дало позитивний ефект. Експерти провели аналіз захисту дипломних робіт і подали ряд рекомендацій. Вони відмітили що студенти підготовлені для роботи по спеціальності, як в науковій, так і в педагогічній сфері професійної діяльності. До основних недоліків в основному віднесено: слабкий критичний аналіз використаних джерел у першому розділі, більше уваги необхідно приділяти аналітичній частині. Основні пропозиції: урізноманітнити тематику проблемних питань: в роботах давати розрахунок економічної та соціальної ефективності розроблених пропозицій. Більшість зовнішніх експертів зробили аналіз роботи ДЕК.

Вчена рада ухвалила:


1. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр у термін до 11 лютого 2011 року:

1.1. Розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів та кафедр підсумки робота Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання.

1.2. Ширше використовувати комп`ютерну техніку при виконані дипломних робіт.

1.3. Збільшити кількість дипломних робіт, які мають дослідницький характер.

1.4. Вважати безумовним подачу розгорнутих пропозицій зовнішніх експертів ДЕК.

2. Контроль за виконанням Ухвали покласти на проректорів з науково-педагогічної роботи А.М.Колота та С.В.Степаненка.

Вчений секретар Ю.І. Кусий


Схожі:

Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconПоложення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р
Державних екзаменаційних комісій на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр та магістр всіх форм навчання проведена у відповідності...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconНаказ №509-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення державної атестації випускників 2011-2012 н р
«Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи», діючого навчального плану підготовки фахівців спеціальності...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих навчальних планів підготовки спеціалістів та з метою якісного...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconПоложення про куратора академічної групи Нова редакція за змінами та доповненнями затверджено вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» р. Протокол №
Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана є студентська академічна група, робота з якою є найважливішим...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університет ухваленого Вченою радою 30. 09. 2004р iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
move to 1143-14534
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи