Новітні матеріали І нанотехнології icon

Новітні матеріали І нанотехнології
Скачати 62.56 Kb.
НазваНовітні матеріали І нанотехнології
Дата27.09.2012
Розмір62.56 Kb.
ТипДокументи

НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

РАДИАЦИОННЫЕ ПЛОТНОМЕРЫ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ 11

ОБРАТНО РАССЕЯННОЕ ГАММА–ИЗЛУЧЕНИЕ

Т. Н. Козак


ДИАГРАММА ИНДЕНТИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 16

В. И. Мощенок, Л. Л. Костина


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ АСТЕРОИДОВ 19

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ COLITEC (CLT)

В. Е. Саваневич, В. Н. Ткачёв, А. Б. Брюховецкий, А. М. Кожухов, В. П. Власенко, Е. Н. Диков


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ В ПРОСТОРОВО 23 ВИКРИВЛЕНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ

^ А. Я. Бомба, А. В. Теребус, С. В. Ярощак


МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГУЛЯРНИХ СТРУКТУРАХ 27

ЗА ПЕРІОДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ КОНВЕКТИВНИХ ЯВИЩ

^ В. Є. Гончарук , В. А. Дмитрук

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ВИТОКІВ РІДИН 32

ІЗ ТРУБОПРОВОДІВ

Л. М. Заміховський, Л. О. Штаєр


МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРИ ТОЧНОМ УЧЕТЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ УСЛОВИЙ ТЕПЛООБМЕНА 35

НА ПОВЕРХ­НОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А. П. Слесаренко, Ю. О. Кобринович

^

УЗАГАЛЬНЕНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИТЯГУВАННЯ МАТЕРІАЛУ 39

ПРИ ВИРОЩУВАННІ МОНОКРЕМНІЮ


К. О. Куделіна, В. Р. Петренко


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ОБ'ЄМУ ГАЗОВОЇ БУЛЬБАШКИ 44

ПРИ ФІКСОВАНІЙ КІЛЬКОСТІ ГАЗОВОЇ ФАЗИ

^ А. О. Малько

СИНТАКСИС ВІЗУАЛЬНИХ МОВ ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНОГО 47
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В. І. Межуєв


СЕГМЕНТАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВі 52

АПРІОРНО-АПОСТЕРіОРНОї іНФОРМАЦІЇ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ інтернет–активності

^ В. М. Сидоренко, О. О. Слабченко, В. О. Морванюк

ВИПАДКОВЕ ПОЛЕ КОНЦЕНТРАЦІЇ У СТОХАСТИЧНО ШАРУВАТОМУ ПІВПРОСТОРІ 55

З ЕРЛАНГІВСЬКИМ РОЗПОДІЛОМ ВКЛЮЧЕНЬ

^ О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак


КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА «TILEWORLD» 60

А. Н. Шушура, К. В. Темник


ПРОГРАМНО-ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ДВУХСЛОЙНЫХ 65 ЭЛЕМЕНОВ КОДИРУЮЩЕЙ МАСКИ системы гамма-видения НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

СПЕКТР

^ Е. А. Краснощеков


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ

Влияние режимов пластической деформации на эксплуатационные 70 характеристики кованых ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

^ О. В. Василевский, В. В. Кухарь

Пути повышения эффективности воздушных классификаторов 75

при сухом помоле

А. Н. Баранов, Р. И. Рыбалко, Е. Н. Сергеев, А. А. Баранова


АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ, 79

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ МЕТОДОМ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ШТМАПОВКИ

^ С. А. Боташев

ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 82

ГРАНУЛЬНОГО АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

В. В. Цыганов, Н. В. Сахнюк, С. С. Видмич


До питання модернізації вітчизняного верстатного парку 86

^ Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, І. С. Білюк


ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ В СМЕСИТЕЛЯХ 91

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

^ Ю. С. Саленко


ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ БОКОВЫХ ПОРОД В ПРИЗАБОЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 95

ЛАВ С РАЗЛИЧНЫМ СТРОЕНИЕМ КРОВЛИ

И. И. Клочко, Н. И. Лобков


Забезпечення стійкості сполучень протяжних виробок шахт 100

^ О. В. Солодянкін, С. М. Гапєєв, В. В. Раскидкин


КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ВЗРЫВНОЙ ШТАМПОВКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 106

ИХ РАЗВИТИЯ. I. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

^ Р. В. Елисеев


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 110 ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ЗА ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

^ Л. М. Сокол., В. В. Підліснюк


АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ В РАМКАХ 115

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ

^ Р. А. Васькін, І. В. Васькіна


ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОГО МУЛУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ ДЕСТРУКЦІЇ 119 МІКРООРГАНІЗМІВ

Ю. М. Садова, А. О. Дичко


ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР. БУДІВНИЦТВО

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ РозтягнутОГО БЕТОНУ між тріщинами 124 СКЛАДЕНИХ позацентрово стиснутих залізобетонних КОНСТРУКЦІЙ

^ Г. К. Биджосян

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ КООПЕРОВАНИХ ТВАРИННИЦЬКИХ 128

БУДІВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕОМ

С. В. Нестеренко


ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ,

НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Інноваційні орієнтири розвитку промисловості України 131

О. І. Маслак

^

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТРАНСМІСІЙНИХ ОЛИВ при СКОРОЧЕННі 137 РІЗНОМАНІТНОСТІ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. М. Хоменко


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ 142 ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

^ Л. А. Квятковська


Методика аналізу ритмічності операційної діяльності гірничорудних підприємств 147

Ю. Б. Кашубiна


РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИБОРУ МЕТОДУ ЦІНОУТВОРЕННЯ 151 ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

^ В. М. Левикін, О. П. Костенко, К. О. Куделіна


МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 156

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

^ А. Б. Почтовюк


СУЧАСНІ АСПЕКТИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 159

M. I. Сокур, О. В. Сундирєв


ІНВЕСТУВАННЯ У ВИЩУ ОСВІТУ: УМОВИ ТА СПЕЦИФІКА 167
^

О. А. КраттОцінка використання персоналу на внутрішньофірмовому ринку праці 174

В. В. Дружиніна


ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 178 МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

^ Л. М. Сакун


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

теоретичні та практичні аспекти Стратегічного обліку 183

з урахуванням перспективного розвитку підприємства

^ А. О. Касич, Р. М. Циган

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 187

Л. П. Шаповал


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОКИСЛОВ АЗОТА 191

ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВНІХ ЭМУЛЬСИЙ

А. М. Павленко, А. В. Кошлак, О. С. Осенняя, В. Е. Черниченко


ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ВІЙСЬКОВІ КАЗАРМИ У ЗАБУДОВІ КРЕМЕНЧУКА 195

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ Х1Х–ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

А. М. Лушакова


РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ СТАНОВОЇ СИЛИ У СТУДЕНТІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ 199

У РІЗНИХ ПОБУТОВИХ УМОВАХ

Т. І. Лошицька

Правила оформлення статей 203

Список авторів 204

Схожі:

Новітні матеріали І нанотехнології iconЗапитання на 1 модульний контроль з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні"
В основі яких наукових галузей лежать нанотехнології. Де знаходять застосування наноматеріали та нанотехнології?
Новітні матеріали І нанотехнології iconНанотехнології в медицині
...
Новітні матеріали І нанотехнології iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Новітні матеріали І нанотехнології iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Новітні матеріали І нанотехнології iconДовідково-бібліографічний відділ нанотехнології – наука майбутнього
Н 25 Нанотехнології – наука майбутнього : реком список джерел (2006 – 2011) / Харків нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. О. Рибакова,...
Новітні матеріали І нанотехнології iconІнтернет-конференції "Новітні технології в електроенергетиці"
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Новітні технології в електроенергетиці",...
Новітні матеріали І нанотехнології iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства електротехнічні матеріали. Провідникові, магнітні й напівпровідникові матеріали
Розділи “Провідникові матеріали”, “Магнітні матеріали” І “Напівпровідникові матеріали”: Тексти лекцій з курсу “Електротехнічні матеріали”...
Новітні матеріали І нанотехнології icon"новітні комп’ютерні технології nocote'2013" запрошення
Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі 11-ої Міжнародної науково-технічної конференції нокоте'2013 “Новітні комп’ютерні...
Новітні матеріали І нанотехнології iconБланк кафедри голові Ради снт імені О. А. Киселя Джумі К. А. Характеристика-рекомендація Різниченка Андрія Олександровича
Нму імені О. О. Богомольця, старанний та наполегливий в роботі та навчанні. Поглиблено вивчає основи медичних наук, завзято студіює...
Новітні матеріали І нанотехнології iconБланк кафедри голові Ради снт імені О. А. Киселя Свінціцькому І. А. Характеристика-рекомендація Різниченка Андрія Олександровича
Нму імені О. О. Богомольця, старанний та наполегливий в роботі та навчанні. Поглиблено вивчає основи медичних наук, завзято студіює...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи