Зміст icon

Зміст
Скачати 82.41 Kb.
НазваЗміст
Дата11.10.2012
Розмір82.41 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ

Зміст


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

О ВЛИЯНИИ НАМАГНИЧЕННОСТИ ТЕЛА, ЕГО ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО ИМ
Придубков П.Я.

8
ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ИНВЕРТОРА С ШИМ НАПРЯЖЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЙ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАГРУЗКЕ
Полищук П.И.

11
К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ВЫХОДНОГО ШИМ НАПРЯЖЕНИЯ IGBT-ИНВЕРТОРА
Полищук П.И.

14

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ПРО ІНСТИТУТ ОБМЕЖЕННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВНАСЛІДОК ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
Гайкова Т.В.

18

інформаційні системи і моделювання

Транспортна задача зі стохастичним попитом
Сіра О.В., Бачкір Л.В.

22
^

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ
пути обеспечения надежности работы дробилок
Федотьев А.Н., Федотьев Н.А.

26

Сучасний стан і перспективні методи обробки високомарганцевих сталей
Федотьєва Л.П.

31

Влияние механических свойств сталей на силы резания при термофрикционной обработке
Покинтелица Н.И.

37


ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОЛИВАНЬ КЕРОВАНИХ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ ВІД ГІДРАВЛІЧНОГО ПІДСИЛЮВАЧА КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ
Солтус А.П., Черненко С.М., Черниш А.А.

40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕГУНКОВОГО ИНЕРЦИОННОГО ВИБРАТОРА ИЗ УСЛОВИЯ ЕГО КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ
Хабло Г.П., Вакуленко Р.А.

44
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МАРШРУТНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Шурупов В.О.

46
АНАЛІЗ ВІДПРАВЛЕНЬ ВАНТАЖІВ У АВТОМОБІЛЬНО-АВІАЦІЙНОМУ СПОЛУЧЕННІ
Тертиниченко Ю.О.

48
ВИкОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕГУЛЯТОРА ДИЗЕЛЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ
Лісовал А.А., Гуменчук М.І., Костриця С.В.

50
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СМІТТЄВОЗІВ
Процик О.П., Коцюк О.Я.

52
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗУПИНКИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Ламбуцький М.М.

55
Погрешности переточки сборных фрез с прямолинейной передней поверхностью, затылованных по дуге окружности
Деркач Ю.А., Поляков И.И.

59
До питання побудови маршрутної мережі приміського пасажирського сполучення
Кристопчук М.Є.

63
розробка і дослідження однорежимного регулятора швидкості для транспортного дизеля
Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Добровольський О.С

67
Формування маршрутів контейнерних перевезень у змішаному сполученні
Варшавець А.В.

70

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Використання циклічних навантажень для оцінки міцності крихких матеріалів і гірських порід
Чебуров С.А., Мисліцький С.М.

73
К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ВЫХОДА МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ ПРИ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, А ТАКЖЕ БУРЕНИЯ, РАСХОДА ВВ И СЕЙСМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
Швыдько П.В., Мельник Г.В., Быков Е.К., Духин И.В., Гафиулов В.В., Конончук В.А., Устименко К.Е.

76
исследование влияния различных форм донной части скважинного заряда на проработку подошвы уступа и дробление массива
Воробьев В.В., Пеев А.М., Щетинин В.Т.

80
О влиянии конструкции удлиненного заряда ВВ на выход переизмельченных фракций при разрушении горных пород
Воробьёв В.В., Долударев В.Н., Пеев А.М., Помазан М.В.

82
Чувствительность артиллерийских порохов к удару при их старении
Буллер М.Ф., Щербань В.В.

85
Оцінка еколого-гідрологічного впливу на довкіллля вибухових робіт при розробці нерудних родовищ корисних копалин
Бакка М.Т., Давидова І.В.

88
ОПЫТ ВЗРЫВАНИЯ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ПЕРЕМЕННОГО ДИАМЕТРА ПО ВЫСОТЕ УСТУПА
Белоконь М.П., Николенко Е.В., Яицков К.В., Яны С.В.

93
ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ УМОВ УТВОРЕННЯ КВАРЦУ З ПЕГМАТИТІВ
ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА
Панасюк А.В., Остафійчук Н.М.

96
Пути снижения техногенной нагрузки на окружающую природную среду при открытой разработке месторождений
Панасенко А.И., Ткач О.С.

98
Сравнительный анализ продуктов,
образующихся при уничтожении противопехотных мин
Маренец М.А., Буллер М.Ф., Щербань В.В., Банишевский В.В.

100
Влияние площади соприкасающихся тел при ударе на интенсивность дробления образцов горных пород
Комир В. М., Чебенко Ю. Н.

103
методика расчета параметров буровзрывных работ
при дроблении слоистых горных пород
Комир В.М., Мыслицкий С.М., Назаренко С.В., Сокуренко В.А.

105
Обоснование рациональных условий взрывного нагружения массива в зависимости от материала забойки и свойств ВВ
Ищенко К.С., Никифорова В.А., Логвина Л.А.

108
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ И ОБВОДНЕННОСТИ
ГОРНЫХ ПОРОД НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ
Ефремов Э.И., Пономарев А.В., Баранник В.В.

111
Выбор и обоснование экологических показателей оценки технологических схем подготовки и вскрытия карьерного поля
Гуменик И.Л., Панасенко А.И., Летучий В.В.

114

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Дослідження впливу Кременчуцького НПЗ на токсичність ґрунтів за ростовим тестом
Прищепа Л.В., Дєнісов Ю.І., Новохатько О.В.

117
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН
Сливка Г.В., Міськевич С.В., Сливка Ю.Г., Шаульська О.В.

120
моделювання та прогнозування техногенного забруднення
грунтів району відвалу фосфогіпсу
Пляцук Л. Д., Трунова І. О., Васькін Р. А.

123
ЗНИЖЕННЯ рівнів ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ – УМОВА РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Пляцук Л.Д., Гурець Л.Л., Положій О.А.

127
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ (ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ)
Мосьпан В.А., Дрипан Ю.А., Берг А.В.

130
ГІДРОДИНАМІКА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ ПРОМЗОНИ МІСТА КРЕМЕНЧУКА
Мамедов О.І., Петренко В.Р., Труш В.Є.

135
ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ВІД ОКСИДІВ СУЛЬФУРУ
Ковальчук О.В., Шинкарук Н.О., Ханик Я.М.

139
Біотестування. Сучасний стан практичного використання
Єфремова О. О., Крайнов І. П.

142
БІОТЕХНОЛОГІЯ МОЛОЧНО–СИРОВАТКОВИХ НАПОЇВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Дідух Н.А., Мудряк Н.Л.

145
ЭКОТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Дензанов Г.А., Ковальчук А.В.

151
ЭКОТЕХНОЛОГИИ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ
Дензанов Г.А., Ковальчук А.В.

154
Питна вода Кременчука: сезонні та постійні проблеми та можливі шляхи їх вирішення засобами локальної доочистки
Грабовська Л.Л., Крайнов І.П.

157
Методологія оцінки впливу на стан атмосферного повітря джерел вторинного пилового забруднення
Бахарєв В.С.

160

Економічні та маркетингові дослідження виробничо-підприємницької діяльності

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ „Кременчуцький Лікеро-Горілчаний Завод” ДО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Дворник М. О., Черніченко В. Є.

163

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
Семёнов В.О.

166
Правила оформлення статей до вісника

168
Список авторів

170

Резюме

171
Вісник КДПУ. Випуск 6/2006 (41). Частина 1Схожі:

Зміст iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст iconЗміст зміст 3
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах...
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками зимової сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2009/10 навчального року
Зміст iconOverview зміст фем тесет медичний Гуманітарний Еліт sheet 1: зміст
Результати успішності студентів за підсумками літньої сесії 2008/09 навчального року
Зміст iconЗміст contents andriy Pashuk
Результат цієї діалогічної дискусії засвідчує, що хоча зміст суспільного буття пройнятий суперечливими процесами, його історична...
Зміст iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст iconЗміст Стор
Перед титульним аркушем має бути заява навчального закладу до монмолодьспорт щодо проведення акредитаційної експертизи, далі зміст...
Зміст iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Дидактика розкриває основі категорії, зміст, принципи побудови навчання, методи, форми організації процесу навчання, а також контроль...
Зміст iconЛекція 10 структура І зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу види зовнішньоторгових договорів Зміст І характеристика основних умов контракту
Практична реалізація міжнародних комерційних операцій (мко) здійснюється на основі застосування певних правових норм та конкретних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи