Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації icon

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації
Скачати 216.27 Kb.
НазваЕлектромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації
Дата11.10.2012
Розмір216.27 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

KREMENCHUK MYKHAYLO OSTROGRADSKIY

NATIONAL UNIVERSITY


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ,

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

INSTITUTE OF ELECTROMECHANICS,

ENERGYSAVING AND CONTROL SYSTEMS


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SYSTEMS, MODELING AND OPTIMIZATION METHODS


ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

CONFERENCE PROCEEDINGS


Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – 424 с.


Electromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10th International conference of students and young researches in Kremenchuk on March 28-29, 2011. – Kremenchuk, KrNU, 2012. – 424 р.


ISSN 2079-5106


До збірника увійшли матеріали доповідей, представлених на Х Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», яка організована та проведена Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Збірник призначено для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, фахівців з електротехніки, електромеханіки та автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Представлено результати досліджень та розробок молодих учених із провідних технічних вузів та наукових закладів України (Кременчук, Донецьк, Вінниця, Кривий Ріг, Київ, Харків, Запоріжжя, Луганськ, Івано-Франківськ, Львів, Кіровоград, Краматорськ, Суми, Комсомольськ, Дрогобич), країн Росії, Республіки Білорусії, Словаччини, Марокко, Німеччини у напрямках: електромеханічні системи, моделювання та оптимізація; діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження; енергетика та енергетичні системи; автоматизація; електричні машини та апарати; інновації в освіті та виробництві; проблеми вищої школи; комп’ютерні технології в освіті та виробництві.


The conference proceedings include the reports presented in the 10th International conference of students and young researches «Electromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods», which is organized and held by the Institute of Electromechanics, Energysaving and Control Systems of the Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University. The conference proceedings are intended for students, masters, post-graduates, competitors for science degree, beginners in science, professionals in electrotechnics, electromechanics and automation of technological processes and industries.

It is presented the results of research and developments of the beginners in science from leading technical higher learning and scientific institutions of Ukraine (Kremenchuk, Donetsk, Vinnytsia, Kryvyi Rig, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lugansk, Ivano-Frankivsk, Lviv, Kіrovograd, Kramatorsk, Sumi, Komsomolsk, Dragobych) and countries: Russia, Republic of Belarus, Slovak Republic, Morocc and Germany in the fields of: electromechanical systems, modeling and optimization methods; diagnosis of electromechanical systems, energy and resource saving; energetic and energy systems; automation; electric machinery and apparatus; innovations in education and production; problems of higher education; computer technologies in education and industry.


Затверджено науково-технічною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол №2 від 22.02.2012р.)


Approved by the Science and Technical Council of the Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University (record №2 from 22.02.2012)


ЗМІСТ


МОЛОДИМ УЧЕНИМ – УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 16


ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ.

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ.


ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

^ Сидоренко В.М., Бельська В.Ю., Павловський М.О., Коваль Т.П. 17


Circuit Simulation using Sparse Tableau Analysis in MATLAB

Vansáč M., Tomčíková I., Perduľak J. 19


ПРИМЕНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 3-Х КООРДИНАТНОГО СТАНКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ»

^ Каменцев Б.Б., Каменцев Б.Б. 21


НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ НАПРЯМУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

^ Романюк Н.О., Панченко Х.В. 23ЕЛЕКТРОННО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З НАПРЯМКУ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

Руденко К.В. 25


EMBEDDED SYSTEMS FOX BOARD

Bučko R., Kováč D. 27


СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОНОМНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ НА БАЗІ LEGO MINDSTORMS

^ Ващенко С.А., Гаврилець Г.О. 29


МІНІМІЗАЦІЯ КОЛИВАНЬ ПІДВІШЕНОГО ВАНТАЖУ ЕЛЕКТРОТАЛІ ЗАСОБАМИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Дзятловський С.П., Гладир А.І. 31


ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ПЕРЕХОПЛЕННЯ SQL-ЗАПИТІВ У СЕРЕДОВИЩІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

^ Костенко П.П., Гученко М.І., Стовба В.В. 33


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЕРУВАННЯ АВТОНОМНИМ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ З ОБМЕЖЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ

^ Гулак О.С., Лисенко Т.І., Конох І.С. 35


РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Романенко С.С., Ткаченко А.В. 37


АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКУ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ ПРИ ФОРМУВАННІ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ МАШИН

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

^ Удовицький О.В., Ломонос А.І. 39


БАЗА ДАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ВИРОБІВ

Філіппова М.В., Філіппов О.В. 41


СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПЛАТФОРМ

^ Гладир А.І., Зачепа Н.В., Мотруніч О.О. 43


дослідження використання Інформаційно-комунікаційних технологій
у підготовці фахівців технічних спеціальностей

^ Коваль Т.П., Замарев Г.В., Павловський М.О. 45


ПІДСИСТЕМА ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ІМІТАЦІЙНИХ
ТА ФІЗИЧНИХ СТЕНДАХ

Прітченко О.В., Заїченко О.М. 47


СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИНАМІЧНИХ СТОРІНОК

^ Хоріщенко Я.В., Перекрест А.Л. 49


МОБІЛЬНИЙ РОБОТ-СОРТУВАЛЬНИК МАЛОГАБАРИТНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ LEGO MINDSTORMS

Лисенко Т.І., Лісіцин Д.В., Перекрест А.Л. 51


КОНТРОЛЬ ОБРОБЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ
ЇХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

^ Волошко О.В., Барандич К.С., Вислоух С.П. 53


ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Прітченко О.В., Калінов А.П., Григоренко І.В. 55


ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

^ Павлюченко Д.П., Перекрест А.Л. 57


АВТОМАТИЗАЦІЯ


AUTOMATIC MEASUREMENT OF MAGNETIC FIELD

Molnár J. 59


TEACH-ROBOT REMOTE CONTROL USING GLOBAL NETWORK

Vince T., Kováč D. 61


THE LABORATORY EQUIPMENT FOR STUDY THE DIGITAL CONTROL SYSTEMS OF AUTOMATIC
DC ELECTRIC DRIVES

Gaponov Y. 63


ПРОГРАМНІ МОДУЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СПЕКТРОМ МИТТЄВОЇ ПОТУЖНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ

^ Кніжнік Є.Н., Конох І.С., Руденко Н.А. 65


РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ РЕЖИМОМ БУДІВЛІ

Лісний М.І., Богомолова М.Д. 67


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ

^ Мозговой А.В., Кобылянский М.А., Величко А.Л., Сердюк А.А., Сукач С.В. 69


ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ
ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

^ Перекрест А.Л., Карайбіда Т.В., Найда В.В., Кравець О.М. 72


НАВЧАЛЬНИЙ РОБОТОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА ТУР-10

Абдрахманов В.Х., Неборак О.І. 74
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЕГО В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

^ Кобылянский М.А., Мозговой А.В., Величко А.Л. 76


Особенности использования модулей управления коллекторными двигателями awd10 для автоматизации РОБОТОТЕХНИЧЕСКОго оборудования

^ Конох И.С., Абдрахманов В.Х., Кравец А.М. 79


СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Величко А.Л., Кобылянский М.А., Мозговой А.В. 81


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ


PROGRAM FOR DETERMINING THE MOST ECONOMICAL SOLUTION FOR OBJECT´S
HEATING PURPOSES

^ Bačko M., Kováč D. 83


SIMULATION OF MAGNETIC FIELDS OF ELASTOMAGNETIC SENSOR IN COSMOS/EMS ENVIRONMENT

Hodulíková A., Kováč D. 85


THE INFLUENCE OF THE MAGNETIZATION CURVE DESCRIPTION ON DYNAMIC CHARACTERISTICS
IN THE VECTOR CONTROL SYSTEM OF INDUCTION MOTOR

^ Svystun A., Ogar V. 87


CALCULATING OF INDUCTANCE OF SPIRAL COIL USING COMSOL MULTIPHYSICS

Kováč D., Ocilka M., Vansáč M. 89


THE GRAPHICAL INTERFACE OF VIRTUAL CONSTRUCTOR FOR HYDROTRANSPORT SYSTEMS

Korenkov E. 91


COntrol design of multiphase boost converter with high energy efficiency

^ Kováč D., Perduľak J., Vansáč M. 93


модифицированные по критерию Максимальной добротности и запаса устойчивости коэффициенты стандартных распределений

Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г. 95


ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ КАСКАДНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ

^ Антонов М.Л., Межевський Д.В. 98


УТОЧНЕННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ
З ДОСЛІДІВ ТРИФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

^ Баришев В.В., Шеїна Г.О. 100


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

^ Белая Л.В., Торопов А.В. 102


СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЕНЕРГОФОРМУЮЧОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННОЮ МАШИНОЮ
З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ЯК ГАМІЛЬТОНОВОЮ СИСТЕМОЮ

^ Білецький Ю.О. 104


ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПРИМУСОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Бордюг Д.М., Носач Є.В., Гладир А.І. 106


МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКОЙ ГЛУБОКИХ ШАХТ

^ Босак А.В., Абрамчук Р.В., Зайцева Ю.В. 108


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

Власенко В.А. 110


ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПУНКТОВ

^ Волжан М.Н. 112


УДОСКОНАЛЕННЯ ДИНАМІКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН ЗА ПРИНЦИПОМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПАРАМЕТРІВ

Задорожня І.М. 114


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И СТРУКТУРЫ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Зачепа Ю.В. 116


ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

^ Босак А.В., Белая Л.В., Датко С.П. 118


ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЧАСТИЦ В РАБОЧЕм пространстве ДИСКОВОГО МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА

^ Земзюлин М.А. 120


ОБЕРТОВИЙ ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ КОНТРРОТОРНОЇ ВІТРОУСТАНОВКИ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ
ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Ковальчук А.І. 122


СИСТЕМА ПРЯМОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО ЖИВИТЬСЯ
ВІД БАГАТОРІВНЕВОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ

^ Козакевич І.А., Гембарський Я.С. 124


СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
С ЕМКОСТНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Зачепа Ю.В. 126


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАНА НА ПІДСТАВІ ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ

^ Корнієнко С.В., Клімченкова Н.В., Березниченко З.О. 128


ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА

Кравец А.М., Коренькова Т.В. 130


BOND GRAPH МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПУСКУ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ НА ВІДКРИТУ ЗАСУВКУ

^ Курляк П.О. 132


ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ
ДВИГУНОМ З УРАХУВАННЯМ ВТРАТ В СТАЛІ

Лиходій І.О., Огарь В.О. 134


Разработка Оптимального по энергозатратам управления Движениями
башенного крана

^ Макаревич Е.В., Шамардина В.Н., Палис Ф., Палис Ш. 136


АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

^ Малякова М.С., Калинов А.П. 138


ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ ШЛЯХОМ КОМПЕНСАЦІЇ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕСИМЕТРІЇ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

^ Мельников В.О., Калінов А.П. 140


алгоритм отслеживания «дрейфа» параметров асинхронного двигателя
для микропроцессорных систем управления

Однолько Д.С. 142


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ШЛЯХОМ КОМПЕНСАЦІЇ ЗМІННИХ СКЛАДОВИХ ЙОГО ПОТУЖНОСТІ

^ Орел І.І., Чумачова А.В. 144


ВПЛИВ РІЗНИЦІ ДІАМЕТРІВ КОЛІСНИХ ПАР ТА НЕСИМЕТРІЇ ОПОРІВ ДВИГУНІВ
НА ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОВОЗА

Панченко К.С., Артеменко А.М. 146


АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТИРИСТОРНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ДРОСЕЛЯ
ДЛЯ СИЛОВОГО КОЛА ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ

^ Паранчук Р.Я., Мацигін А.Б. 148


СПОСТЕРІГАЧ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ
З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ

Мельников В.О., Калінов А.П. 149


СИСТЕМА ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ІЗ РЕКУПЕРАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ У ЛАНКУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ

^ Питулько І.І., Кальницький А.О. 151


ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ С УПРАВЛЯЕМЫМ ШИМ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

^ Пономарёв Д.С. 153


Моделювання режимів роботи електротехнічного комплексу для електробуріння
із застосуванням віртуального програмування

^ Поточний А.І., Марухній В.В. 155


СИНТЕЗ НЕЙРОННОГО РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ

Приймак Б.І., Бурлака О.П. 157


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ
ІЗ САМОЗБУДЖЕННЯМ

^ Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І. 159


КОМПЛЕКСНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК КАРЬЕРА

Романец Д.В. 161


АНАЛІЗ МЕТОДІВ УРАХУВАННЯ ЗМІНИ СТАНУ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

^ Свистун А.В., Огарь В.О., Бородін О.М. 163


СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ КЕРУВАНЬ З НЕЛІНІЙНОЮ ФУНКЦІЄЮ АКТИВАЦІЇ

Сергієнко С.А., Задорожнєв О.А. 165


ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАВИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ

^ Сердюк А.А., Коренькова Т.В. 168


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДІЛЬНИЦІ
ШАХТИ МЕТОДОМ ЗМІННИХ СТАНУ

Сивокобиленко В.Ф., Василець С.В. 170


ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

^ Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С. 172


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРИЧНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Титюк В.К., Кіковка С.В. 174


ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

^ Торопов А.В., Баранов С.А., Черняев К.А., Гуменюк М.А. 176


ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С КОНДЕНСАТОРНЫМ САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В СТАЛИ

^ Ченчевой В.В. 178


СИСТЕМИ РЕГУЛЬОВАНОГО ПУСКУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В УМОВАХ АВТОМОНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Ульянов А.В., Сергієнко С.А. 180


АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ СТРУКТУР БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

^ Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. 182


КРАНОВЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ЗАТВОРА СЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ

Хребтова О.А., Артеменко Л.Л. 183


АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ДВОДВИГУННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАТВОРУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛК «VIPA»

^ Хребтова О.А., Лещук О.Ю., Пшенишний В.В. 184


СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДЪЕМА ЗАТВОРА
СЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ

Хребтовa О.А., Чаленко А.О. 186


ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАЧАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

^ Ченчевой В.В. 188


ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ РУДНИКОВОГО ДВОВІСНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

Чорна В.О., Гайдай А.В. 191


ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ВІБРОКИП’ЯЧОГО ШАРУ

^ Чубик Р.В. 193


ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ К-14

Шокарьов Д.А., Іващенко В.В. 195


ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ

^ Шутька А.В., Коренькова Т.В. 197


Математична модель турбулентного вітропотоку для комп’ютерного і фізичного моделювання роботи вітроустановок

Щур В.І. 199


ИЗМЕРЕНИЕ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПИТАНИИ
ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

^ Юхименко М.Ю., Мисько А.И. 201


ЕФЕКТИВНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Ящук В.В. 203


підвищення моменту вентильно-індукторного електроприводу тролейбуса

Істоміна Н.М., Гусєва А.А. 205


Дослідження аварійних режимів роботи Імпульсного перетворювача рудничного контактного електровозу

^ Чорна В.О., Грицай І.Д. 207


особенности моделирования систем электропривода
с преобразователями энергии

Ватуля Е.И., Бердай Абдельмажид 209


РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ БУРОВОГО СТАНКА СБШ-250МН

^ Слободенюк Д.В., Жбанов Є.Л. 211


возможность создания системы электроснабжения для управления аварийными процессами в электромеханических комплексах

^ Василькова Т.C. 213


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ УТЕЧЕК
В ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ

Шутька А.В., с С.В., Коренькова Т.В. 215


Весовое содержание кислорода в атмосферном воздухе как регулируемый

параметр при создании систем обеспечения необходимого микроклимата
в помещениях

^ Гулая И.С. 218


РЕАЛІЗАЦІЯ РЕВЕРСИВНОЇ МОДЕЛІ ГІСТЕРЕЗИСУ ДЛЯ СИМЕТРИЧНИХ ТА НЕСИМЕТРИЧНИХ ЦИКЛІВ ПРИ ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

Донченко Р.М. 220


РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ С транспортным ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

^ Жуков С.Ф., Важинский А.И. 222


Алгоритм вибору параметрів електросилової установки з Урахуванням динаміки польоту літального апарату

Іванченко Д.С., Мірошниченко А.В., Масько О.М. 224


ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СТИРЛИНГА

^ Кислицын Ю.И., Колот А.В. 226


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Гулая И.С., Перекрест А.Л., Заквасов В.В., Довбыш А.А. 228


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСАХ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ

^ Ковальчук В.Г., Коренькова Т.В. 231


К разработке ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО частотно-регулируемого электропривода насосного агрегата

Коротаев П.А. 233


ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРБІННИХ РЕЖИМІВ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ МІСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

^ Курченко О.С., Перекрест А.Л. 235


Енергоефективне управління роботою електротехнічного комплексу тролейбуса

Лосіна К.І. 237


Вплив динамічних властивостей канАту на РОБОТУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ піДйому затвора зливної греблі

^ Хребтова О.А., Коваль І.С. 239


ФОРМУВАННЯ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ ДВИГУНА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Хребтова О.А., Кулік М.В., Хребтов Є.О. 241


АЛГОРИТМЫ РЕЛЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОНДЕНСАТОРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

^ Цепляев О.С., Дорожко М.О., Рокитный А.А., Скляр О.Г. 243


ЭНЕРГОПРОЦЕССЫ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ С КАВИТАЦИОННЫМИ АВТОКОЛЕБАНИЯМИ

Ковальчук В.Г., Коренькова Т.В. 245


ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ПРИСТРОЯМИ В СИСТЕМІ ВЗАЄМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

^ Срібна М.В., Ломонос А.І., Руденко М.А. 247


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭНЕРГОБАЛАНСА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
С НЕЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Мосюндз Д.А., Коренькова Т.В. 248


дослідження роботи тягових електричних двигунів двохосьового електровозу
під час короткочасного відриву пантографу

^ Сухоніс Т.Ю. 251


ПІДТРИМАННЯ БАЛАНСУ ЧАСТКОВИХ НАПРУГ В ЛАНЦІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ БАГАТОРІВНЕВОГО ІНВЕРТОРА З ФІКСУЮЧИМИ ДІОДАМИ

Козакевич І.А., Кулик О.М. 253


моделювання позаштатних режимів роботи тягового електротехнічного
комплексу тролейбуса при «залИпанні» контактів групового командоконтролера

^ Курись Л.В., Лосіна К.І. 255


Модельные исследования двухфазноГО тягового электропривода
рудничного электровоза

Омельченко А.В. 257


ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


A COMPARISON OF INDUCTION MOTOR’S DIAGNOSTIC METHODS BASED ON SPECTRA ANALYSIS
OF CURRENT AND INSTANTANEOUS POWER SIGNALS

^ Kalinov A.P., Mamchur D.G. 259


THE SOFTWARE DEVELOPMENT FOR INDUCTION MOTORS DIAGNOSTIC SYSTEM BASED
ON POWER SPECTRA ANALYSIS

Kravchenko O.S., Usenko M.A. 261


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

^ Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В. 263


принципы и пути управления качеством преобразования энергии
в электроприводах переменного тока

Бердай Абдельмажид, Черный А.П. 266


ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОШКОДЖЕННЯМИ СТРИЖНІВ РОТОРА

^ Ромашихіна Ж.І., Ганьшина М.В. 268


Про вплив акустичного Й електромагнітного шуму електроприводів
на біологічні системи

Костюк О.В., Чорний О.П., Нікіфоров В.В. 270


РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

^ Лесной Н.И. 272


ОБЗОР СПОСОБОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ

Ребедак О.А. 274


ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН З НЕЛІНІЙНОСТЯМИ
В СИЛОВОМУ КОНТУРІ

Рева А.С. 276


ефективність ідентифікації електромагнітних параметрів асинхронних двигунів
з псевдополігармонічними сигналами напруги та струму

^ Ромашихін Ю.В., Сметана Р.В., Остроушко І.Л. 278


ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕЖИМОВ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В.  280


екстремальний алгоритм керування коєфіцієнтом корисної дії насосу
для змішаного з’єднання агрегатів

^ Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. 282


ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ОСЛАБЛЕНИЙ КРЕПЛЕНИЙ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Гаврилец Г.О. 284


ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВОДНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ «НЕПТУН»

^ Михайличенко Д.А., Лісний М.І., Мажейкіс І.Е. 286


АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Гноевой К.В., Огарь В.О. 288


ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЬОВОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В АСИНХРОННОМУ
ДВИГУНІ З ПОШКОДЖЕННЯМИ СТРИЖНІВ РОТОРА ДЛЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ

^ Ромашихіна Ж.І., Калінов А.П. 290


ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ нормальними РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
З врахуванням якості функціонування регулюючих пристроїв

^ Рубаненко О.О., Рубаненко І.О. 292


ОцІНКА акустичних характеристик ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ЯК спосіб
КОНТРОЛЮ їх СТАНУ

Неборак О.І., Чорна О.А. 294


РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БЛОКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ

^ Бойко В.С., Сотник М.І., Хованський С.О. 296


ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ. МЕТОДИ
І ЗАСОБИ СИМЕТРУВАННЯ

Отченаш М.О., Шокарьов Д.А. 298


ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ


optimal dispatch of renewable energy sources including in virtual power plant using the firefly algorithm

^ Ivanecký J., Hropko D. 300


ОСОБЛИВОСТІ та проблеми ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Й Електроспоживання КРЕМЕНЧУЦЬКОГО АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО ЗАВОДУ

^ Бабенко О.Ю., Шаповал А.О. 302


АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ СПОЖИЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА РОЗДРІБНОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ

Веремійчук Ю.А., Панасюк М.П., Замулко А.І. 304


РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

^ Гришанов С.О., Канашевіч М.О. 305


ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИФАЗНОГО ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ НА КОЕФІЦІЄНТ СПОТВОРЕННЯ СИНУСОЇДАЛЬНОСТІ НАПРУГИ

^ Давидов О.Ю., Качалка В.Ю. 307


ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ МЕРЕЖ ОПЕРАТИВНОГО
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Жук І.А. 309


ПЕРЕДАЧА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

^ Захарченко А.А., Чашко М.В. 311


АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВНОЇ
ПОНИЖУВАЛЬНОЇ ПІДСТАНЦІЇ 4/1 ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНого КОМБІНАТу

^ Сокіл А.М., Кушніренко О.В., Карлик Є.П. 312


АВТОНОМНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

^ Красюков Р.В., Зачепа Ю.В. 314


Підвищення ЕФЕКТИВНОСТі засобів КОМПЕНСАЦії ЄМНІСНИХ сТруміВ В еЛЕКТРИЧнИХ мережах 6−10 кВ

^ Лебедка С.М. 316


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

Мосюндз Д.А., Коренькова Т.В. 318


СИСТЕМА ЭНЕРГОУЧЕТА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

^ Никитина А.В., Загорулько В.В. 320


РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ У ЧАСІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ПРІОРИТЕТНО-КРОКОВОГО МЕТОДУ

Серебренніков С.В., Петрова К.Г. 322


Аналіз пристроїв ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ енергії теплих Висхідних потоків ПОВІТРЯ в системах вентиляції

^ Середа Д.С., Габрильчук К.І. 324


ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ В УМОВАХ ШАХТ

Сінчук І.О., Бойко С.М., Щербак М.А. 326


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ–ПОТРЕБИТЕЛЬ
СО СЛОЖНЫМ ВИДОМ НАГРУЗКИ

^ Мосюндз Д.А. 328


РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ

Стойчев С.В., Чашко М.В. 330


ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ГРУПОВИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЯНКИ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

^ Глушко О.В., Бялобржеський О.В. 332


АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Заболотний А.П, Федоша Д.В., Мамбаєва В.С. 334


ФОТОВОЛЬТАИКА ЛОКАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

^ Вакула Б.В., Чашко М.В. 336


ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З використанням нормативного значення технічних втрат потужності

^ Казьмирук О.І., Лесько В.О., Рубаненко О.О. 338


Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів

Килимчук А.В. 340


К РЕАЛИЗАЦИИ РЕКУПЕРАТИВНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
С ИОНИСТОРАМИ

^ Гончар А.С., Семиков А.В. 342


ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
НА ВАГОНАХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Сулим А.А., Сычев С.Д., Распопин В.Р., Хозя П.А., Мельник А.А., Федоров В.В. 344


АНАЛИЗ ПУТЕЙ повышениЯ эффективности эксплуатации городского электротранспорта

^ Сергиенко С.А., Коваль В.А. 345


ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

Сулим А.А., Ломонос А.И. 346


ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ


DEVELOPMENT OF ELECTRICAL CONTACTS CONDITION DIAGNOSTICS METHODS AT HIGH
VOLTAGE EQUIPMENT

^ Golieva A. 347


УРАХУВАННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ СЕРДЕЧНИКІВ СТАТОРІВ ПРИ РОБОТІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У СКЛАДІ КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Колотило І.А. 348


Комплексный подход эффективного использования массы и габаритов неактивной части турбогенераторов с воздушной системой охлаждения

^ Минко А.Н. 350


РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Мруженко А.В., Сукач С.В. 352


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАХИСТІВ ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

^ Сольона О.Я., Ковальов О.П., Демченко Г.В. 354


СТРУКТУРНИЙ синтез генераторів для вітроенергетичних установок
з використанням закону гомологічних рядів

^ Березюк А.А., Лисак В.В., Шинкаренко В.Ф. 356


РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

^ Сёмка А.А. 358


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СИНХРОННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Буць В.А. 360


ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ДВУХ И ТРЕХМЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

^ Гунько И.А. 362


АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАГНІТНИХ ПОЛІВ У МАШИНАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Кущ І.А. 363


СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

^ Носач Е.В. 365


ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМ В УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ

Ткач С.А. 367


БЕЗДАТЧИКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ

^ Чавычалов М.В. 368


Генетичний синтез просторових ізомерів У структурі геному ВИДУ плоских електромеханічних дезінтеграторів з кільцевою обмоткою

Лисак В.В., Шинкаренко В.Ф. 370


ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕРЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ В СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

Москаленко Е.Н., Прус В.В. 372


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Дмитриев М.К. 374


Список авторів 376


Анотації 380

Схожі:

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconПравила оформлення матеріалів до збірника Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації»
Обсяг матеріалу – 1–2 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2003)
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconІнформації про нього та типу обмежень вибрати метод, побудувати алгоритм та скласти програму розв'язку задачі оптимізації; застосувати середовище matlab для математичного моделювання та розв'язку задач оптимізації об'єктів та систем керування
Вища математика, Теорія автоматичного керування, Числові методи І моделювання на еом
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації icon«Інженерна та комп’ютерна графіка»
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій», «Методи синтезу та оптимізації»,...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації icon2М. В. Куклінський
...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconКонспект лекцій з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем»
...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconПрограма спецкурс «Моделювання та аналіз аналогових І цифрових радіоелектронних схем» Спецiальнiсть: 070203 прикладна фiзика
У спецкурсі вивчаються методи формування математичних моделей радіоелектронних схем на макрорівні у вигляді системи звичайних диференційних...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconПаспорт спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи
Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Нетрадиційні...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconРобота випускника магістратури електротехнічного факультету спеціальності «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» Шевкуненка В. О
Робота випускника магістратури електротехнічного факультету спеціальності «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» Шевкуненка...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconМіністерство освіти І науки україни
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та 3 курсу заочної форми навчання зі спеціальностей 092201 «Електричні...
Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації iconПередмова
Методи варіаційного числення знаходять широке застосування в різних галузях науки та виробництва при постановці та розв'язуванні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи