Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році icon

Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році
Скачати 83.88 Kb.
НазваПро формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році
Дата18.11.2012
Розмір83.88 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
Від 02. 10. 2012 1/9-701

На № ___________ від _________

Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації

Про формування плану проведення
наукових конференцій та семінарів
з проблем вищої освіти і науки у 2013 році

Наукові заходи посідають важливе місце у вирішенні наукових, науково-технічних, науково-методичних проблем та сприяють узагальненню і поширенню результатів наукових досліджень, що проводяться у системі вищої освіти.

Міністерство щорічно проводить роботу з упорядкування організації міжнародних і всеукраїнських конференцій та семінарів, сприяє зв'язку вищих навчальних закладів з науковими установами та закладами системи освіти, поширює рекомендації для використання на практиці.

Проте, у плануванні, підготовці та проведенні наукових заходів є певні недоліки. Зокрема, аналіз планів проведення наукових конференцій та семінарів попередніх років показав, що ряд заходів дублюється; конференції, які проводяться з року в рік, втрачають актуальність; частина заходів присвячена вирішенню регіональних питань, які не завжди є важливими для решти регіонів. Звітні матеріали, надіслані деякими вищими навчальними закладами, не включають ні рекомендацій, ні рішень, ні навіть матеріалів (тез). Теми окремих заходів є загальними і не відображають зміст наукових конференцій та семінарів. Вражає кількість заходів, що організовується окремими закладами протягом календарного року, та виникає питання щодо якості їх проведення.

З метою впорядкування та усунення недоліків в організації і проведенні наукових конференцій та семінарів при підготовці пропозицій на 2013 рік пропонуємо врахувати наступні рекомендації:

 • до плану включати лише конференції і семінари з найбільш актуальних наукових, науково-технічних, науково-методичних питань, які організовуються та проводяться спільно з МОНмолодьспорту, та спрямовані на вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів;

 • у назві заходу чітко відображати наукову проблематику, що пропонується для обговорення;

 • оптимізувати затрати на проведення заходів за рахунок планування і проведення їх спільно з іншими вітчизняними вищими навчальними закладами та установами;

 • надати обґрунтування доцільності проведення заходу із зазначенням кількості учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів) та місця проведення;

 • захід має охоплювати значну кількість учасників (100-300 осіб і більше), супроводжуватись виданням матеріалів і завершуватися прийняттям відповідного рішення або рекомендацій;

 • уникати абревіатур, незрозумілих скорочень і умовних позначень, а також чітко зазначати рівень конференції (семінару), термін і місце проведення, зазначати повну назву навчального закладу чи установи зарубіжних країн та їх місцезнаходження;

 • надати інформацію про кількість запланованих і фактично проведених конференцій (семінарів) у 2012 році.

Для висвітлення на конференціях та семінарах у 2013 році пропонуємо включити наступні пріоритетні напрями: завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства; взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»; модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу; забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя; міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті; управління якістю освіти; удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки та ін.

Пропозиції та обґрунтування до Плану проведення наукових конференцій і семінарів на наступний рік, звіт за минулий рік просимо надсилати до 15 листопада 2012 року за формами, що додаються на адресу: 03035, м. Київ, вул.Урицького, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, відділення науково-методичного забезпечення змісту вищої освіти, к.304, а також на е-mail: iitzo_science@ukr.net (із зазначенням теми "Пропозиції назва вищого навчального закладу") у форматі документ Word. Телефони для довідок (з 9.00 до 13.00): (044) 248-17-43.

Пропозиції, що не відповідають вищезазначеним рекомендаціям, розглядатися не будуть.


Додаток: на 2 арк.


Перший заступник Міністра Є. М. Суліма


Додаток

листа Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 02.10.2012 р. № 1/9 - 701


Форма 1

^ Пропозиції до плану проведення наукових конференцій та семінарів

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік

___________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


№ з/п

Тема

конференції

(семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

1.1

ІІ. Всеукраїнські конференції

2.1
….
ІІІ. Міжвузівські конференції

3.1

ІV. Семінари

4.1


^ V. Інтернет-конференції

5.1


Ректор (проректор з наукової роботи) (підпис)


Виконавець: (ПІБ, телефон)Форма 2

Обґрунтування

доцільності проведення наукового заходу


Назва заходу (рівень, форма проведення) ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тема заходу _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата проведення _________________________________________________________________

Місце проведення ________________________________________________________________

Кількість учасників (в т.ч. з інших країн для міжнародних заходів)_______________________


В обґрунтуванні потрібно зазначити наступні відомості:

 • мета проведення заходу;

 • коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці;

 • основні питання, що пропонуються для обговорення;

 • наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.


Ректор (проректор з наукової роботи) (підпис)


Форма 3

^ ЗВІТ

про проведення наукових конференцій та семінарів

з проблем вищої освіти і науки у 2012 році

___________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


^ Загальна кількість запланованих наукових заходів*_______________

Кількість фактично проведених наукових заходів _______________


№ з/п

(№ за планом*)

Тема

конференції

(семінару)

Кількість учасників

(в тому числі іногородніх)

Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції (семінарі)

Примітки

1

2

4

5

6Ректор (проректор з наукової роботи) (підпис)


*Згідно з Планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік (лист МОНмолодьспорту від 20.01.2012 №1/9-42)


Схожі:

Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПро формування плану проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в 2011 році
Міністру освіти І науки арк, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПро формування плану проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в 2011 році
Міністру освіти І науки арк, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни
До формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни
До формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconЗавідувачу кафедри
України плану проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 р., прошу до 1 листопада 2012 р надати до...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПлан проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа) відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПлан проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Вищий навчальний заклад (установа) відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПро план проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2013 рік
Міністру освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти І науки обласних, Київської, Севастопольської...
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconЗвіт про проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки у 2012 році Черкаського державного технологічного університету (назва вищого навчального закладу)
Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції (семінарі)
Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році iconПро План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2014 рік
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Управлінням, департаментам освіти і науки обласних, Київської,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи