Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р
Скачати 118.27 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р
Дата15.09.2012
Розмір118.27 Kb.
ТипДокументи
1. /BNN_02_2011.rtfБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

лютий 2011 р.
001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 1 (82) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 146 с.

(1 прим.)001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 2 (83) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 150 с.

(1 прим.)001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 3 (84) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 116 с.

(1 прим.)001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 4 (85) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с.

(1 прим.)001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 5 (86) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 180 с.

(1 прим.)001.891

В53

Вісник Вінницького Політехнічного інституту. № 6 (87) / голов. ред. Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 146 с.

(1 прим.)004.451

Т58

Топхем, Д.

Юникс и Ксеникс = Unix and Xenix / Д. Топхем, В. Ч. Хай ; пер. с англ. В. В. Макарова, В. Ф. Оверченко ; под ред. В. Д. Никитина. – М. : Мир, 1988. – 392 с.

(1 прим.)005.12

С40

Сіренко, І. В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент організацій" / І. В. Сіренко, О. О. Поткін ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)027.021(477.83)

К91

Кунанець, Н. Е.

Наукові бібліотеки Львова (1784 - 1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : монографія / Н. Е. Кунанець. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 242 с.

(1 прим.)232.931

С13

Сагач, Г. М.

Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) / Г. М. Сагач. – К. : Джулія, 2001. – 104 с.

(3 прим.)321:35.08

Б73

Богданова, Н. О.

Політологічний аналіз професійної підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 23.00.02 / Н. О. Богданова ; ЧДУ ім. Петра Могили ; наук. кер. М. О. Багмет. – Миколаїв, 2010. – 17 с.

(1 прим.)323:316.77

Н42

Недбай, В. В.

Сучасні політичні комунікації: медійно-технологічний аспект : монографія / В. В. Недбай. – О. : Фенікс, 2009. – 328 с.

(7 прим.)330.1

К56

Ковальова, І. Г.

Методичні вказівки до тем курсу політекономії, що самостійно вивчаються студентами інженерно-економічного факультету. У 5 ч. Ч. 4 / І. Г. Ковальова, М. Г. Простяков ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)336.22(477)

У45

Україна. Кодекси.

Податковий кодекс України. – К. : ІВЦ ДПА України, 2010. – 336 с.

(2 прим.)342.4:321(477)

У45

Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 224 с.

(2 прим.)378

Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 63 / голов. ред. О. П. Гребельник. – К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2010. – 117 с.

(1 прим.)378

Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 65 / голов. ред. О. А. Удод. – К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2010. – 127 с.

(1 прим.)378

П78

Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 62 / голов. ред. Є. М. Суліма. – К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2010. – 76 с.

(1 прим.)378.4

С16

Салми, Дж.

Создание университетов мирового класса / Дж. Салми ; пер. с англ. Т. М. Королевой. – М. : Весь Мир, 2009. – 110 c.

(1 прим.)502.1:628.5

Б68

Благодатний, В. В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Методи та засоби очищення повітря та води від забруднень" / В. В. Благодатний, Н. І. Магась ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)502.1:628.5

Б68

Благодатний, В. В.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Методи та засоби очищення повітря та води від забруднень" / В. В. Благодатний, Н. І. Магась ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – 56 с.

(42 прим.)53(03)

Ф50

Физический энциклопедический словарь. Т. 1. А - Д / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Сов. энцикл., 1960. – 664 с. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).

(1 прим.)53(03)

Ф50

Физический энциклопедический словарь. Т. 2. Е - Литий / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Сов. энцикл., 1962. – 608 с. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).

(1 прим.)53(03)

Ф50

Физический энциклопедический словарь. Т. 3. Литосфера - Пи-мезоны / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Сов. энцикл., 1963. – 624 с. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).

(1 прим.)53(03)

Ф50

Физический энциклопедический словарь. Т. 4. Пинч-эффект - Спайность минералов / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Сов. энцикл., 1965. – 592 с. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).

(1 прим.)53(03)

Ф50

Физический энциклопедический словарь. Т. 5. Спектр - Яркость / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 576 с. – (Энциклопедии. Словари. Справочники).

(1 прим.)577.1

М38

Мащенко, В. В.

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу "Біохімія" (експериментальна частина) / В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)577.1

М38

Мащенко, В. В.

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу "Біохімія" (експериментальна частина) / В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – 35 с.

(50 прим.)621.3

Е50

Електротехніка і електромеханіка ЕТЕМ-2010 : міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен., 23 - 24 листоп. 2010 р. : програма / НУК ; голова орг. ком. С. С. Рижков ; відп. за вип. В. В. Трибулькевич. – Миколаїв : НУК, 2010. – 12 с.

(2 прим.)621.3

Е50

Електротехніка і електромеханіка ЕТЕМ-2010 : міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен., 23 - 24 листоп. 2010 р. : матеріали / НУК ; відп. за вип. В. В. Трибулькевич. – Миколаїв : НУК, 2010. – 130 с.

(2 прим.)621.791.9

Р81

Роянов, В. О.

Дефекти та якість при зварюванні і споріднених процесах : підручник / В. О. Роянов, В. Я. Зусін, С. С. Самотугін. – Маріуполь : Рената, 2010. – 226 с.

(5 прим.)629.5

А22

Автоматизация судовых технических средств : науч.-техн. сб. Вып. 16 / глава редкол. С. И. Горб. – О. : ОНМА, 2010. – 130 с.

(1 прим.)629.5

А22

Автоматизация судовых технических средств : науч.-техн. сб. Вып. 15 / глава редкол. С. И. Горб. – О. : ОНМА, 2009. – 125 с.

(1 прим.)629.5(063)

М43

Международная научно-практическая конференция в честь 80-летнего юбилея профессора В. В. Козлякова : сб. докл. / под ред. проф. Г. В. Егорова. – О. : Николай Дубров, 2010. – 312 с.

(1 прим.)629.5(091)

Т19

Тарануха, Н. А.

Кораблестроение. Кафедре кораблестроения КнАГЕУ 50 лет. История. Люди. Достижения / Н. А. Тарануха. – Владивосток : Дальнаука, 2010. – 351 с.

(1 прим.)629.526

Е51

Елисеев, В. К.

Толкач на транце. (Подвесной мотор глиссирующего судна) / В. К. Елисеев. – К. : Сталь, 2010. – 224 с.

(1 прим.)629.565.2

О-75

Основи проектування плавучих доків : навч. посібник / О. С. Рашковський [та ін.] ; під заг. ред. О. С. Рашковського. – Херсон : РАЛ-поліграфія, 2011. – 232 с.

(20 прим.)629.7

У45

Украинский аэрокосмический журнал. Вып. № 1 (3) / гл. ред. В. Р. Бурда. – Николаев : УНПЦАП, 2009. – 128 с.

(1 прим.)657

К44

Кіскіна, Ю. О.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами спеціальності "Економіка підприємства" / Ю. О. Кіскіна, О. С. Циганова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)658:811.111

Ф27

Фатєєва, В. Г.

Методичні рекомендації з розвитку навичок усної англійської мови зі спеціальності "Економіка підприємства". У 2 ч. Ч. 2 / В. Г. Фатєєва, О. М. Майстренко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)72.012

Е91

Ефимов, А. В.

Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное оборудование интерьера : учеб. пособие / А. В. Ефимов, М. В. Лазарева, В. Т. Шимко. – М. : Архитектура-С, 2008. – 136 с.

(1 прим.)808.5

О-53

Олефіренко, В. В.

Княгиня риторики : поетич. розповідь про Галину Сагач / В. В. Олефіренко. – К. : Джулія, 2002. – 112 с.

(3 прим.)811.111

A18

Acklam, R.

Premium. B2 Level : coursebook / R. Acklam, A. Crace. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 208 p. + CD.

(1 прим.)811.111

A18

Acklam, R.

Premium. B2 Level. In 3 audio discs. CD 1 - 3 / R. Acklam, A. Crace. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – CD.

(1 прим.)811.111

B32

Baxter, S.

Pearson Test of English. General. Skills Boosters. Level 2 : student's book / S. Baxter, T. Cook, S. Thompson. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 144 p. + audio CD.

(1 прим.)811.111

B32

Baxter, S.

Pearson Test of English. General. Skills Boosters. Level 2 : teacher's book / S. Baxter, T. Cook, S. Thompson. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 160 p. + audio CD.

(1 прим.)811.111

B83

Boyd, E.

Premium. C1 Level : coursebook / E. Boyd, A. Crace. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 206 p. + CD.

(1 прим.)811.111

B83

Boyd, E.

Premium. C1 Level. In 2 audio discs. CD 1 - 2 / E. Boyd, A. Crace. – Harlow : Pearson : Longman. – CD.

(1 прим.)811.111

C83

Cosgrove, A.

Premium. C1 Level : workbook with key / A. Cosgrove. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 144 p. + CD.

(1 прим.)811.111

D84

Dubicka, I.

Premium. B2 Level : workbook with key / I. Dubicka, M. O'Keeffe. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 142 p. + CD.

(1 прим.)811.111

L87

Longman. Exam Activator : classroom and self-study exam preparation / B. Hastings [et al.]. – Harlow : Pearson : Longman, 2010. – 232 p. + 2 audio CDs.

(1 прим.)811.111

H95

Hutchison, S.

Premium. B1 Level : workbook with key / S. Hutchison. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 110 p. + CD.

(1 прим.)811.111

H95

Hutchison, S.

Premium. C1 Level : teacher's book / S. Hutchison. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 144 p. + CD.

(1 прим.)811.111

H95

Hutchison, S.

Premium. B1 Level : teacher's book / S. Hutchison, R. Roberts. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 160 p. + CD.

(1 прим.)811.111

R66

Roberts, R.

Premium. B1 Level : coursebook / R. Roberts. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 174 p. + CD.

(1 прим.)811.111

R66

Roberts, R.

Premium. B1 Level. In 2 audio discs. CD 1 - 2 / R. Roberts. – Harlow : Pearson : Longman. – CD.

(1 прим.)811.111

T27

Taylore-Knowles, J.

Premium. B2 Level : teacher's book / J. Taylore-Knowles. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 188 p. + CD.

(1 прим.)811.111

W96

Wyatt, R.

Premium Plus. B2 Level : photocopiables pack / R. Wyatt. – Harlow : Pearson : Longman, 2008. – 126 p.

(1 прим.)811.111

W96

Wyatt, R.

Premium Plus. C1 Level : photocopiables pack / R. Wyatt. – Harlow : Pearson : Longman, 2009. – 134 p.

(1 прим.)811.111

И44

Иллюстрированный англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана / ред. Г. М. Андреева. – М. : Кредо, 1992. – 272 с.

(1 прим.)811.16

Г61

Головко, Ж. С.

Современное языковое строительство в Восточной Славии (вторая половина ХХ - начало ХХI веков) : монография / Ж. С. Головко. – Х. : Факт, 2010. – 176 с. – Автограф.

(1 прим.)81'25

Б73

Богданова, О. О.

Методичні вказівки з курсу "Теорія та практика технічного перекладу" / О. О. Богданова, Т. В. Кисельова, Л. І. Петрович ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – DVD. – Назва з етикетки диску.

(2 прим.)82.09(477.73)

К85

Крючков, Ю. С.

Я пришел из детства... ; Презентация. Литературные вехи моей жизни : автобиография : эссе / Ю. С. Крючков. – Николаев : elТalisman, 2010. – 400 c. – Автограф.

(2 прим.)94(477.7)

Р31

Реабілітовані історією. Миколаївська область. У 27 т. Кн. 5 / голов. ред. П. Т. Тронько. – К. : Миколаїв : Світогляд, 2010. – 653 с.

(1 прим.)Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Збірник наукових праць нук : наук вид. №2 (437) / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 168 с. + ел копія
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2011 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи