Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова icon

Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Скачати 117.79 Kb.
НазваКадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Дата08.08.2012
Розмір117.79 Kb.
ТипДокументи

Кадри викладачів політології і права


Богдан Андрусишин,

Директор Інституту політології і права

Національного педагогічного університету

ім. М.П. Драгоманова


У жовтні 1992 року в НПУ ім. М.П.Драгоманова відкрився новий факультет – соціально-гуманітарний. Його заснування пов’язане з реорганізацією освітньої сфери, коли в результаті кардинальних змін у суспільно-політичному житті на карті світу з’явилася незалежна Україна.

Проголошення незалежності України відкрило нову сторінку в історії нашого навчального закладу. В результаті активних домагань колективу вузу у 1993 р. інституту було повернуто ім’я видатного вченого-енциклопедиста, борця за вільну українську школу М.П.Драгоманова

За 15 років існування соціально-гуманітарний факультет накопичив значний досвід навчально-виховної, науково-методичної та організаційної роботи. Головним завданням факультету, відображеним у наказі ректора значилося: підготовка „для різних типів шкіл, вищих та середніх навчальних закладів України спеціалістів соціально-гуманітарного напрямку – соціологія, політологія, соціальна та інженерна психологія, правознавство, менеджмент та інше, а також з метою удосконалення соціальної і гуманітарної підготовки випускників інституту”.

Соціально-гуманітарний факультет став першою такою структурою у вищих навчальних закладах України.

Перші п’ять років деканом новоствореного підрозділу був доцент В.Й. Скиба, пройдений важкий шлях становлення в НПУ імені М.П. Драгоманова соціально-гуманітарного факультету. Це був період довготривалого налагодження освітньо-професійних підвалин для підготовки спеціалістів нового фаху: накопичувалися необхідні ресурси, створювалися базові спрямування і засоби для забезпечення навчального процесу, розроблялися відповідні документи для всього циклу підготовки фахівців, вівся інтенсивний пошук розв’язання кадрових проблем.

У його складі працювали загальноуніверситетські кафедри:

 • історії України (зав.кафедрою проф.Кузьмінець О.В.);

 • політології і соціології (зав.кафедрою проф.Безродний Є.Ф.);

 • філософії (зав.кафедрою проф. Волинка Г.І.);

 • економічної теорії ( зав.кафедрою проф.Радіонова І.Ф.);

 • правознавства (зав.кафедрою проф.Пастухов В.П.);

 • культурології (зав.кафедрою проф.Закович М.М.);

 • психології (зав.кафедрою доц. Левченко М.В.).

Соціально-гуманітарний факультет став своєрідним „донором” для створення нових інститутів: Інституту соціальної роботи і управління, Інституту філософської освіти і науки та Інституту соціології, психології та управління.

Інститут політології, соціології, права створений згідно наказу № 379 від 03.07.2006 р. в червні 2006 року, правонаступником соціально-гуманітарного факультету, який започаткував свою роботу в жовтні 1992 року і став одним із провідних підрозділів в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

У зв’язку з реорганізацією Інституту політології, соціології, права змінена назва на Інститут політології та права.

Навчально-виховний процес в Інституті забезпечують кафедри:

 • теорії та історії держави і права, завідувач кафедри проф. Андрусишин Б.І.

 • цивільного та кримінального права, завідувач кафедри доц.Марущак А.І.

 • правознавства, завідувач кафедри доц. Салтовський І.О.

 • політичних наук, завідувач кафедри проф. Бабкіна О.В.

 • соціально-політичних дисциплін, завідувач кафедри доц. Ващенко К.І.

 • економічної теорії, завідувач кафедри проф. Радченко В.В.

 • теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри проф. Булда А.А.

У складі кафедр функціонують навчальні лабораторії, і центри: криміналістична лабораторія (завідуючий: ст.викл.Пєсцов Р.Г.), центр правової допомоги (керівник: викладач Макосій Н.М.), центр політичного аналізу і прогнозування (керівник – проф. Телешун С.О.); центр правової освіти (спільно з Інститутом держави і права імені В.М.Корецького), лабораторія і кабінет сучасних інформаційних технологій (завідуючий: проф. Булда А.А.). Функціонує громадська організація „Феміда”.

Колектив Інституту політології та права проводить достатню роботу із забезпечення належної якості підготовки фахівців зі спеціальностей: „Політологія”, „Правознавство” та спеціалізації: політична освіта; політичний менеджмент та зв’язки з громадськістю; політолог, викладач політології; політичний аналіз, прогнозування та державне управління; магістр права, викладач права.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • бакалавр

 • спеціаліст

 • магістр.

Навчально-виховний процес в інституті забезпечують, зокрема докторів наук, професорів - 18 кандидатів наук, доцентів - 39. Всього в Інституті працює 96 викладачі: 59,4% захищених, з них штатних дипломованих спеціалістів – 48,3 %. Науковцям і широкому загалу відомі імена провідних вчених України, академіків, докторів наук, професорів: академіка НАН України, директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора юридичних наук, професора Шемшученка Ю.С., академіка Української академії політичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора політичних наук, професора Горбатенка В.П., академіка Української академії історичних наук, доктора історичних наук, професора Андрусишина Б.І., заслуженого діяча науки і техніки, академіка Української академії політичних наук, заслуженого працівника МВС України, доктора юридичних наук Бабкіна В.Д., академіка Української академії політичних наук, доктора політичних наук Бабкіної О.В., академіка Української академії політичних наук, доктора політичних наук Варзаря І.М.,, професора докторів юридичних наук, професорів - Пилипчука В.Г., Стеценка С.Г., Акуленка В.І., Осадчого В.І., Костенка О.М., Калюжного Р.А., Колодія А.М., Кучеренко І.М., Огірка Р.С., Тимченка А.П., Заслуженого юриста України Александрова Ю.В., Салтовського І.О.; докторів політичних наук, професорів - Бебіка В.М., Телешуна С.О., Бідзюри І.П.; докторів економічних наук, професорів - Гоша О.П., Радченка В.В., Білої С.О., Боброва В.Я., Калинюка І.С., Ковальчука Т.Т., Петрової І.Л., доктора педагогічних наук, професора Булди А.А.

Сьогодні в інституті навчається понад 632 студентів (455 - на денній формі навчання, 160 - на заочній формі навчання, 17 – на екстернатній формі навчання), фактично з усіх областей України,міст Києва і Севастополя.

На денній формі навчання на контрактній основі перебуває 26,8 % студентів, на держбюджеті - 73,2 %; на заочній формі навчання – відповідно 45 % на контрактній основі, 55 % - на держбюджеті.

Як засвідчують річні звіти університету за останні п'ять років за показниками якісної і абсолютної успішності наші студенти завжди перебувають в групі лідерів, а випускники бакалаврату за останні три роки за показниками абсолютної успішності займають перше місце в університеті.

Для більш цікавого і різноманітного проведення лекцій і семінарських занять, з метою реалізації положень Болонського процесу, кафедри Інституту залучають науковців НАН України, практичних працівників міністерств і відомств, викладачів з інших ВНЗ України та зарубіжних країн. Так, зокрема до викладання правознавчих дисциплін залучаються вчені Інституту держави і права ім. В.М.Корецького, викладачі Київського національного університету внутрішніх справ України, академії СБУ, працівники міністерств, освіти і науки, праці і соціальної політики юстиції України, для підготовки політологів долучаються вчені Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, Української академії державного управління при Президентові України, університету „Україна”, Інституту стратегічних досліджень. Інститут має ділові контакти з Вищою соціально-політичною школою в м. Прага (Чехія), Московським міським педагогічним університетом (РФ), Ростовським державним педагогічним університетом (РФ), Білоруським педагогічним університетом, Вищою школою інформації та суспільно-юридичних наук в м. Бидгощ (Польща), Інститутом соціології університету імені Отто фон Геріке (Німеччина, Магдебург), Вищою школою управління міста Гданськ (Польща), Вищою школою педагогічною імені Едукації народової в місті Кракові (Польща), платформа „Діалог Євразія” (Туреччина), університетом м.Умса (Швеція).

До навчального процесу залучаються провідні державні, громадські та церковні діячі, народні депутати, наприклад, 26.02.2007 року була проведена відкрита лекція міністра праці і соц.політики кандидата економічних наук М.М.Папієва на тему: „Сучасні проблеми соціальної політики і її правове забезпечення”; 12.10.2007 року проведена публічна лекція академіка НАН України, директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора юридичних наук, професора Шемшученка Ю.С.на тему: „Актуальні проблеми екологічного права”, публічна лекція „Життєві орієнтири молоді” Патріарха Київського і всієї Руси - України Філарета та ін.

Науково-дослідна робота в інституті засвідчує, що її планування та тематична спрямованість, здійснюється відповідно до наукових напрямків та інтересів викладачів кафедр. В Інституті діє спеціалізованна рада по захисту кандидатських дисертацій з політичних наук. На провідних кафедрах діє аспірантура з спеціальностей: (12.00.08. – „Кримінальне право, кримінологія, кримінально – виконавче право”, 12.00.03. – „Цивільне право, цивільно- процесуальне право”, 23.00.01. – „Історія та теорія політичної науки”, 23.00.03 – „Політична культура та ідеологія”, 12.00.01. – „ Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень”, 08.00.01 – „Економічна теорія та історія економічної думки”). На кафедрі політичних наук працює докторантура. У стадії формування знаходиться вчена спеціалізованна рада з теорії та історії держави і права, правових та політичних вчень, економічної теорії.

Про високу ефективність наукової роботи свідчить і той факт, що за останній рік якісно підвищився коефіцієнт захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2006-2007 н.р. в інституті захищено 1 докторську дисертацію (Бідзюра І.П.) та 9 кандидатських дисертацій (на здобуття наукового ступеня кандидата екомічних наук: Штундер І.О., на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: Бульбенюк С.А., Карнаух А.А., Морозова О.О., Жабінець Н.В., Бутовська-Ілюшка І.О., Свентицька О.В., на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Снігур І.Й., Дубчак Л.С.). Також захистили кандидатські дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук випускники нашого інституту – Скаржинський М.В. і Гончаренко Н.

В поточному році та найближчим часом планується захист кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Губань Р; Купіна Л.Ф., Корнієнко П.С., Мудролюбова Н.В., Пєсцов Р.Г.; докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Огірко Р.С., на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Остапенко М.А.

В аспірантурі всіх кафедр Інституту навчається 95 аспірантів, з них на бюджетній формі – 60 аспірантів, на контрактній – 35.

Зокрема, на спеціальності „Правознавство” на другому курсі навчається на бюджеті – 6 аспірантів, на контрактній формі навчання – 16. ¼ з усіх аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова з 2006 року навчається в Інституті політології та права. В докторантуру при кафедрі політичних наук направлено Остапенко М.А.

Викладачі – політологи (голова проф. Бабкіна О.В.) є авторами стандартів з політології. Викладачі-юристи (голова проф. Андрусишин Б.І.) входять до складу групи по розробці нових Державних стандартів з правознавства.

Випускники різних років працюють в системі як державних, так і комерційних освітниіх закладів, що безперечно є підтвердженням рівня підготовки фахівців інституту.

Протягом 15-ти років існування інституту отримали дипломи понад 3 тисяч студентів.

Велика кількість випускників працює в наукових і навчальних установах м. Києва, державних та комерційних установах.

В інституті професійно організована науково-дослідна робота студентів в 15 проблемних групах, складені плани роботи 11 гуртків, заняття проводяться відповідно до загальноуніверситетського графіку. В них займається 180 студентів. Заняття гуртків внесено в розклад.

Зокрема, на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт студенти політологи зайняли призові місця: Орлова Інна – 1 місце, Тужанський Дмитро – 2 місце, Гаврилюк Дмитро – 3 місце.

Важливими віхами в науковому житті інституту є щорічні наукові конференції: зокрема, - Міжнародні під назвою юридичні читання. У квітні 2007 р. вже відбулися треті; Міжнародна науково-теоретична конференція „Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі” відбулася 8-9 лютого 2006 р..

В інституті виходять журнали і часописи, які є фаховими згідно вимог ВАК України з юридичних, політологічних, соціологічних дисциплін „Економіка і право”, „Юридичний журнал”, „Нова парадигма”. В процесі реєстрації знаходиться часопис „Політологія”

Виховна робота в інституті є важливою складовою в навчально-виховному процесі. Колектив Інституту проводить належну роботу з національно-патріотичного виховання. В рамках огляду-конкурсу на кращу організацію національно-патріотичного виховання студентської молоді в інститутах університету систематично організовуються зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної Війни, круглі столи, конференції, присвячені дню Перемоги, до дня визволення Києва і України. Бажаними гостями в Інституті є почесні професори університету ,полковник, голова ради ветеранів М.А.Рябухін, професори В.Ю. Ніколаєнко, полковник медичної служби О.Н. Чуйченко, контр – адмірал О.В. Поляков. Є певний досвід з організації патріотичного виховання студентів засобами фізичної культури. Ректорат, спортивний клуб „Олімп”(президент О.П. Питомець), кафедра ФВО МВС нагородила збірну команду інституту з баскетболу як 4-х разових чемпіонів НПУ ім.. М.П.Драгоманова відповідним дипломом та кубком на вічне зберігання. Протягом останніх 7-8 років Інститут входить у першу трійку загальноуніверситетської спартакіади. Наставники та викладачі інституту опікуються проблемами організації життєдіяльності студентів в гуртожитку № 3 (завідуюча В.І.Бовт), в якому проживають наші студенти, а саме: організації самообслуговування і контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, організації дозвілля тощо.

Органи студентського самоврядування займають особливе місце у житті інституту. Функціонують старостат, Студентська Рада, студентське профбюро (голова Метельський Олександр) та Бюро молодіжного центру, які здійснюють студентське самоврядування в усіх сферах навчального, громадського та побутового життя студентів інституту. Органи студентського самоврядування працюють в умовах тісної співпраці з адміністрацією інституту. Зокрема, традицією є проведення регулярних розширених нарад дирекцій, наставників академгруп, старостат на яких обговорюються питання академічної успішності, проведення загальноінститутських, громадських і святкових заходів, організації дозвілля тощо.

В інституті відновлений випуск студентської газети „Студентська платформа”, редактором якої є студент 4-го курсу відділення „політологія” Олександр Радчук.

Для виявлення думки студентів щодо рівня організації виховної роботи та розвитку студентського самоврядування зі студентами в Інституті проводиться анкетування, метою яких є виявлення загального ставлення студентів до організації виховної роботи в Інституті та розвитку студентського самоврядування, інших важливих питань життєдіяльності Інституту.


^ Концепція розвитку Інституту політології та права у 2005-2015 рр.

 • Упродовж 2006-2015 рр. започаткувати за напрямами підготовки – „Право” спеціальності „Правознавство” кваліфікацію „Бакалавр права зі знанням іноземної мови”; у напрямі підготовки „Політологія” спеціальності ”Політологія” кваліфікацію „Політичний менеджмент”.

 • Започаткувати нову освітню програму „Економічна політика” з кваліфікацією „Політолог. Вчитель економіки” (на платній основі).

 • Започаткувати підготовку фахівців за напрямом 0101 – „Педагогічна освіта” спеціальності „Правознавство” з кваліфікацією „Педагог – вихователь установ виправної системи, вчитель правознавства”.

 • На виконання наказів МОН України від 20.10.2004 р. № 811 „Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність”, від 27.10.2004 р. „Про запровадження положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності”, від 03.12.2004 р. „Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності” відкрити спеціальність „Інтелектуальна власність”.

 • Реорганізувати кафедру цивільного та кримінального права й створити на її базі:

 • кафедру кримінально-правових дисциплін та правосуддя;

 • кафедру цивільних та економічно-правових дисциплін.

 • Створити методичну лабораторію і кабінет сучасних інноваційних технологій правничої, політологічно-економічної, соціологічної освіти і навчання.

 • Реорганізувати кафедру методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін в кафедру теорії і методики викладання правознавчих, політологічних та економічних дисциплін.

 • Розширити підготовку науково-педагогічних кадрів через відкриття докторантури з спеціальності 23.00.01 – „Теорія та історія політичної науки”, 23.00.03 – „Політична культура та ідеологія”, аспірантури зі спеціальності 12.00.02 – „Конституційне право”, 12.00.07 – „Теорія управління, адміністративне право, інформаційне право”; 13.00.02 – „Теорія і методика навчання дисциплін” (Правознавство, політологія, економіка).

 • Придбати свій комп’ютерний навчальний клас.

 • Придбати технологічно нові технічні засоби навчання – графопроектори, мультимедійні проектори, телевізійні комплекси, аудіоапаратуру для обслуговування аудиторних занять.

 • Розширити та вдосконалити локальну комп’ютерну мережу Інституту у напрямі збільшення кількості персональних комп’ютерів, підключених до мережі ІНТЕРНЕТ та інших міжнародних інформаційних систем.

Ми би просили керівництво університету звернути увагу на підсилення матеріальної бази університету. Мова йде про сучасне обладнання ряду аудиторій, установку одного, двох комп’ютерних класів, актового залу для засідань Вченої ради Інституту та деяких авторських аудиторій (наприклад, кабінет для академіка НАН України Ю.С. Шемшученка). Відомо, що Інститут заробляє має певну суму з позабюджету. Ми б просили певну частину (1,3 чи 20%) використати на розвиток Інституту. Ми будемо залучати і сторонніх спонсорів. Ми хочемо зробити Інститут зразковим.

Схожі:

Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет
До 20-річчя створення Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет
До 20-річчя створення Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconБалуцька леся Мар'янівна
Франка, отримавши кваліфікацію "магістр політології". З 2010 р аспірант кафедри політології. З 2011 р асистент кафедри політології...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова інститут політології та права на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова протокол
Вступний іспит має комплексний, синтетичний характер та орієнтований на виявлення знань, умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconНаукове товариство Інституту політології та права інформує
Для участі в роботі конференції необхідно направити на адресу університету до 30 квітня 2008 р заявку (зразок додається), тези або...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова icon6. 060101 ”Правознавство” інститут політології та права
Україні вивчення адміністративного права стає нагальною проблемою для кожного свідомого громадянина
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconДо уваги
Головний редактор – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconКафедра кримінального права
Робоча навчальна програма з курсу «Основи кримінального права» підготовлена для студентів, факультету соціології та політології,...
Кадри викладачів політології І права Богдан Андрусишин, Директор Інституту політології І права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова iconІнститут політології, соціології, права Кафедра теорії та історії держави І права Тестові завдання з Конституційного права України Варіант №1
Верховною Радою України за спільним поданням кандидатури Головою Верховної Ради України та Президентом України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи