Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія icon

Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія
Скачати 42.46 Kb.
НазваРозвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія
Дата08.10.2014
Розмір42.46 Kb.
ТипОбґрунтування

РОЗВИТОК УЯВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ
Багаліка Наталія

м. Бровари
Сучасні соціокультурні та економічні умови України потребують обґрунтування і реалізацію нових методологічних засад виховання. Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, державними національними програмами “Освіта” та “Діти України” визначено, що центром виховного впливу має стати дитина, а метою – формування соціально активної, творчої, гуманістично спрямованої особистості. При цьому особливої ваги набуває єдність виховних впливів упродовж всього періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства.

  З’ясовано, що сучасні психологи визначають уяву насамперед як психічний процес, який виражається у:

  1) побудові образу засобів і кінцевого результату предметної діяльності суб'єкта;

  2) створенні програми поведінки, коли проблемну ситуацію не визначено;

  3) продукуванні образів, що не програмують, а замінюють діяльність;

  4) створенні образів, відповідних опису об'єкта.

  На основі вивчення наукової літератури з’ясовано, що уяву слід розглядати на відтворювальному (репродуктивному) і творчому рівнях. Відтворювальна уява передбачає створення образів відповідно до певного опису. Основою творчої уяви є створення нових образів, які реалізуються в оригінальних і цінних продуктах діяльності за допомогою інтелектуальних операцій [4].

Доведено, що пріоритетом в роботі з дошкільниками є формування творчої уяви.

Продуктивні види діяльності, як і гра, мають моделювальний характер. У грі дитина створює модель стосунків між дорослими; у продуктивній діяльності, моделюючи предмети навколишнього світу, вона наближається до створення реального продукту, в якому її уявлення про предмет, явища, ситуації набуває матеріального втілення у малюнку, конструкції, об'ємному зображенні [1].

С. Рубінштейн відзначав, що гра зберігає і розвиває дитяче в дітях, що вона є їхньою школою життя і практикою розвитку. Д. Ельконін підкреслював, що гра відноситься до символічно – моделювального типу діяльності, в якому операційно-технічна сторона мінімальна, наявні скорочені операції та умовні предмети.

У дитячій грі відбувається перенесення значень з одного предмету на інший (уявна ситуація), тому, можливо, діти і віддають перевагу невизначеним предметам, за якими не закріплено жодної дії. Існувала думка, що в грі все може бути всім (В.Штерн), але на думку Л.Виготського, так може міркувати людина, що забула своє дитинство. Перенесення значень з одного предмету на іншій обмежене можливостями показу дії. Процес заміщення одного предмету іншим підпорядкований правилу: заміщати предмет може лише такий предмет, з яким можна відтворити щонайменше малюнок дії.

Сюжетно-рольова гра – це відтворення дітьми дій дорослих і стосунків між ними. По суті, це - образна гра за певним задумом дітей, який розкривається через відповідні події (сюжет) і розігрування дітьми.

Структурними компонентами сюжетно-рольової гри є роль, сюжет, зміст, правила, ігрові дії, рольові і реальні стосунки, ігрові предмети і предмети-замінники [5].

Ігри молодших і старших дітей відрізняються сюжетами. Для наймолодших дітей типовими є ігри з побутовим сюжетом («сім'я»); діти середнього дошкільного віку вибирають також ігри з виробничими сюжетами («залізниця», «будівництво», «лікарня», «дитячий садок», «магазин»); старші дошкільники часто організовують ігри із суспільно-політичним сюжетом («космос», «війна», «вибори» тощо). Поступово діти вводять у свої ігри сюжети з улюблених казок і кінофільмів. У грі переплітаються реальні і казкові сюжети, особливо в дітей після 4-х років.

Ігрові сюжети та роль діти молодшого дошкільного віку ще не планують, вони виникають залежно від того, який предмет потрапить їм під руку: слухавка - гратимуть у лікаря, термометр - буде медсестрою. Через володіння предметом, з яким можна виконувати ігрову дію, нерідко між дітьми виникають конфлікти. Тому часто "на машині їдуть два шофери", "хворого оглядають два лікарі", "обід готують кілька мам". Оволодіння новим предметом зумовлює зміну ролі.

Творчі ігри становлять найбільш насичену типову групу ігор дошкільнят. Творчими їх називають тому, що діти самі визначають мету, зміст і правила гри, відображаючи здебільшого навколишнє життя, діяльність людини та відносини між людьми.

Значна частина творчих ігор — це сюжетно-рольові ігри "в когось" або "в щось". Діти зображають людей, тварин, роботу лікаря, будівельника тощо. Усвідомлюючи, що гра — не справжнє життя, малюки тим часом  по-справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, свої думки та почуття, сприймають гру як важливу справу. Насичена яскравими емоційними переживаннями, сюжетно-рольова гра залишає в свідомості дитини глибокий слід, який позначається на її ставленні до людей, їхньої праці, взагалі до життя. До сюжетно-рольових ігор належать також ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності [2].

Організація сюжетно-рольової гри у садку сприяє створенню в дитячому колективі щирої, доброзичливої атмосфери співпраці та взаєморозуміння. Діти граються разом — а отже, й розподіляють обов’язки, приймають спільні рішення, обстоюють свою думку, здобувають свій перший досвід співіснування у суспільстві [3].

Отже, у процесі ігрової діяльності відбувається активний розвиток усіх мисленнєвих процесів, формується емоційна сфера, а сюжетно-рольові ігри загалом сприяють підготовці дитини до подальшого успішного навчання у школі.

Керівництво сюжетно-рольовою грою — нелегка справа для педагога. Воно потребує неабиякого терпіння, спостережливості й педагогічного такту.
Список використаних джерел

1. Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1 (А-О): Пер. с англ. М.: Вече, АСТ, 1999. – 544 с.

2. Дидактичні та сюжетно-рольові ігри. 3–4 роки життя / Упоряд.: Т.Г.Тристапшон.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 112 с.

3. Козлова С А. Дошкольная педагогика/ С А. Козлова, Т.А. Куликова. - М: Академия, 1998. - 432 с.

4. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум; пер. с англ. А. Маслов. – [9-е изд.].– СПб.: Издательство «Питер», 2008. – 992 с.

5. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология: Учебник/ Л. Ф. Обухова. - М., Российское педагогическое агентство. 1996. – 374 с.

6. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы детской игры/ Д.Б. Эльконин // Психологическая наука и образование. – 1996. – № 3. – С. 23 – 28.

Схожі:

Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconПоложення Закону „Про дошкільну освіту", „ Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку", планування педагогічної роботи музичних керівників днз. План
Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconОсобливості застосування гри-драматизації як засобу розвитку дітей молодшого дошкільного віку

Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconПрограма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка
України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу,...
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconРозвиток дрібної моторики дітей дошкільного віку із знм у процесі декоративного малювання
Проблема розвитку дрібної моторики у дітей з порушенням мовлення сьогодні посідає одне з перших місць серед праць і досліджень провідних...
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія icon«затверджено» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу,...
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconЗавдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconТем Розвиток логіко-математичних умінь у дітей дошкільного віку План Поняття “класифікація”,“серіація”, “упорядкування”
Параметри, якими можуть виражатись відношення між упорядкованими предметами Розвиток серіаційних умінь
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconОмельченко тетяна григорівна
Корекція донозологічних станів організму дітей молодшого шкільного віку в процесі
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення сюжетно-рольової гри багаліка Наталія iconБільш детально про послуги кімнати для дітей Центру підтримки сім'ї «Студентський лелека» у кімнаті для дітей Центру підтримки сім'ї «Студентський лелека»
У кімнаті для дітей Центру підтримки сім'ї «Студентський лелека» для вас та ваших дітей створені можливості для перебування немовлят,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи