М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові icon

М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Скачати 80.32 Kb.
НазваМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Дата29.10.2014
Розмір80.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені КОМІСІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В КРАКОВІ

Білоруський державний педагогічний

університет імені Максима Танка
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка відбудеться 16 жовтня 2014 р. на базі Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Сучасне дошкілля в європейському освітньому просторі;

 • Інноваційні технології розвитку дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища;

 • Психологічний супровід становлення особистості дитини в різних соціальних інституціях;

 • Освіта і соціокультурний простір дитинства;

 • Професійна підготовка у проекції трансформації дошкільної освіти.

^ Робочі мови конференції: українська; російська; англійська.

До участі у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» запрошуються представники наукових установ, навчальних закладів, органів управління, громадськості.

Порядок проведення конференції:

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.30 – пленарне засідання;

12.00-13.00 – презентація досвіду освітньої діяльності;

13.00-14.30 – круглі столи;

14.30-15.00 – підведення підсумків.

Умови участі у конференції:

 • до 01 жовтня 2014 року надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу Інституту (www.child_institute@ukr.net). Форма заявки у Додатку 1 до листа;

 • до 01 жовтня 2014 р. надіслати статтю на електронну адресу Вісника Інституту розвитку дитини (visnuk_ird@ukr.net). Вимоги до оформлення статті у Додатку 2 до листа.

^ Вартість публікації у «Віснику Інституту розвитку дитини»: 18 гривень – 1 сторінка.

Оргвнесок - 100 грн. (друк програми конференції, виготовлення сертифіката, комплектування папки учасника конференції, оргвитрати).

Оплату оргвнеску та публікації можна здійснити за адресою: 04114, вул. Автозаводська, 47 Булига Оксана Володимирівна з позначкою «Публікація».
^ Місце проведення конференції: Центральний корпус Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9, зал. засідань Вченої Ради).
З повагою, оргкомітет

^ Адреса оргкомітету:

03186, Київ, вул. Автозаводська, 47, Інститут розвитку дитини НПУ імені М.П. Драгоманова.

Web: http://www.ird.npu.edu.ua/

Контактні телефони:

(044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини

(044) 426-96-07 – випусковий редактор «Вісника Інституту розвитку дитини»,, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Левінець Наталія .Валентинівна.

(067) 504-27-24 – заступник директора Інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Ірина Олексіївна

Сподіваємось на Вашу участь у роботі конференції!

З повагою, оргкомітет

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»


 1. Прізвище

 2. Ім’я

 3. По батькові

 4. Науковий ступінь

 5. Вчене звання

 6. Організація (заклад)

 7. Посада

 8. Тел/факс

 9. E-mail

 10. Тематичний напрям роботи конференції

 11. Назва доповіді

 12. Форма участі: очна, заочна


Додаток 2

Вимоги до структури та оформлення наукових статей для публікації у збірнику

«Вісник Інституту розвитку дитини»:

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті:

УДК (курсивом, вирівнювання по лівому краю);

^ НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, жирним, відцентрована, українською, англійською, російською мовами);

ім’я та прізвище автора (авторів) (курсивом праворуч українською, англійською, російською мовами);

назва міста (курсивом праворуч);

анотація українською, англійською, російською мовами (900–1000 знаків кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки (курсивом);

ключові слова українською, англійською, російською мовами (курсивом);

– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація);

– обсяг статті – 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків) (орієнтовно 12-15 сторінок);

– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

5. Посилання на джерела в тексті подаються відповідно до гарвардського стилю.

6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. До статті додаються:

– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки. Резюме статті надсилається безоплатно.

– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон, e-mail та напрям, за яким подано статтю (філософія, чи педагогіка, чи психологія).

10. Файли мають бути названі прізвищем автора:

Прізвище_стаття.doc Прізвище_рецензія (відсканований документ)

Прізвище_резюме.doc Прізвище_оплата (відсканований документ)

Прізвище_автор.довідка.doc

^ ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ (HARVARD STYLE) ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ.

Приклади зазначення посилання в тексті:

1) Rajaratnam (2001, p. 1005) concludes that, 'The cost to the nation's health of working out of phase with our biological clocks is probably incalculable at present.'

2) The cost to the nation's health of working out of phase with our biological clocks is probably incalculable at present '(Rajaratnam 2001, p. 1005).

Вимоги до оформлення бібліографії (списку використаних джерел)

Порядок згадування джерел.

Джерела в бібліографії вказуються в алфавітному порядку за прізвищем авторів та в хронологічному порядку, тобто, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного й того ж автора, роботи упорядковуються за датою, починаючи з самої ранньої.

Формат посилань.

Деталі, необхідні для оформлення конкретного посилання в бібліографії, залежать від джерела, на який робиться посилання, наприклад, книга, журнальна стаття або Інтернет джерело.

- Web документ із зазначенням автора

Wright, S 2004, Open area test site (OATS) development, undergraduate project, University of Southern Queeensland, Toowoomba, viewed 27 March 2007, [4].

- Web документ без зазначення автора

Educating America for the 21st century: developing a strategic plan for educational leadership by Columbia University 1993-2000 (initial workshop draft) 1994, draft workshop report, Institute for Learning technologies, Columbia University, viewed 16 May 1995, [4].

- Website

The Body Shop Australia 2003, The Body Shop Australia, Mulgrave, Victoria, viewed 31 January 2003, [4].

- Аудіоподкаст

Jane Hutcheon reflects on life in London 2008, podcast, ABC Radio National, 15 June, accessed 18 September 2008, http://www.abc.net.au/correspondents/content/2008/s2274772.htm [4].

Деякі загальні правила передбачають:

Імена авторів:

- Використовуються тільки ініціали авторів;

- Між ініціалами не використовуються ні крапки, ні прогалини.

Назви робіт:

- Використовується мінімальна кількість заголовних букв при написанні назви книг, глав книг чи журнальних статей;

- В назвах журналів різних жанрів і газет заголовні літери використовуються в традиційному вигляді;

- Курсивний шрифт використовується для назв книг, журналів і газет;

- Для назв глав книг і журнальних статей використовуються одинарні лапки.

Перерахування сторінок:

- Книги: в бібліографії зазвичай не вказуються сторінки.

- Журнальні статті: номери сторінок вказуються в кінці посилання, відділяючись від попередніх деталей комами, і далі слідує крапка.

- Для згадки однієї сторінки використовується - p., А для декількох сторінок - pp., Наприклад, рр.11-12

Посилання в цілому:

- Окремі деталі або елементи кожного посилання відділяються комою;

- В кінці всього посилання ставиться крапка.

Роботи одного автора, опубліковані в один і той же рік.

У бібліографії подібного роду роботи розміщуються в алфавітному порядку, виходячи з назв робіт (попереду стоять артиклі в рахунок не приймаються), з використанням літер a, b, c ... після згадування року публікації, наприклад,

Scutt, JA 2003a, 'Future access - discrimination and the Disability Discrimination Act', Access, vol. 5, no.3, pp. 6-10.

Scutt, JA 2003b, 'Without precedent: sex / gender discrimination in the High Court', Alternative Law Journal, vol. 28, no. 2, pp. 74-77 [7].

Схожі:

М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМ І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи», яка...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМ І н істерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова інститут розвитку дитини
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини московський міський педагогічний університет
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут розвитку дитини «Затверджено»
«Бакалавр», які викладаються на 1 І 2 курсах, І спрямована на виявлення рівня сформованості професійної компетентності випускників...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
М І н істерство освіти І науки україни національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут розвитку дитини педагогічний університет імені комісії народної освіти в кракові iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Запрошуються науковці, викладачі, психологи, фахівці різних галузей та сфер діяльності, всі, кого цікавлять проблеми професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи