Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
Скачати 64.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
Дата08.10.2014
Розмір64.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

15 листопада 2013 року на базі Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового: розвиток гумору та сатири в літературі», присвячена 90-річчю від дня народження знаного випускника університету П. Глазового.

Маємо честь і приємність запросити до участі у роботі конференції науковців, викладачів вищих навчальних закладів України та співробітників науково-дослідних інституцій, а також докторантів, аспірантів, магістрантів.

^ До обговорення пропонуються такі питання:

 • історичні долі українського народного та літературного гумору та сатири;

 • вплив епох на гумористичне, іронічне та сатиричне образне мислення письменників;

 • розвиток літературних напрямків і стилів (від бароко до постмодернізму) та еволюція українського гумористично-сатиричного письменства;

 • українське прозове, драматичне та поетичне гумористично-сатиричне письмо під царями та генсеками: здобутки і втрати;

 • процес творення канону більш вишуканої і рафінованої культури українського гумору та сатири – П. Глазовий vis епігонства та графоманства;

 • ідейно-тематичне коло «підрадянської» гумористично-сатиричної творчості;

 • творчість Павла Глазового: саморух від негумористичного до гумористично-сатиричних жанрів;

 • психологія сміхотворності письменника в контексті колізії «веселе, смішне – страшне»;

 • константні, домінантні та змінні риси поетичних збірок сатири та гумору П. Глазового 1950—2010-х рр.;

 • жанр усмішки у творчості Остапа Вишні та Павла Глазового;

 • сільська і міська дійсність у дзеркалі гумористики й сатири письменника;

 • характер сміху митця, діапазон сатири;

 • засоби комізму Павла Глазового та їх морально-етичні, виховні потенції;

 • творчість митця в контексті гумору і сатири в журналі «Перець»;

 • П. Глазовий як дитячий письменник;

 • П.Глазовий недовідомий, архівний: текстологічні проблеми вивчення творчої спадщини, збірок літератора;

Учасники в рамках проблематики конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення.

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

Для участі в конференції необхідно подати заявку (форма додається), відомості про автора та короткі тези доповіді (обсягом близько 200 слів) до 15 жовтня 2013 року на таку електронну адресу: glaz_konf_2013@ukr.net, вказавши в темі листа «Заявка на конференцію П. Глазового» та своє прізвище).

Оргкомітет розглядатиме подані теми щодо їх відповідності профілю і тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 7 листопада 2013 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 10 листопада. Просимо обов'язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви окремого листовного запрошення, і вказати точну поштову адресу для його надсилання.

Початок конференції о 10.00 год. 15 листопада 2013 року.

Організаційний внесок —100 гривень.

Подання статті й оплата публікації буде здійснюватися учасниками під час реєстрації.

Матеріали конференції будуть опубліковані після проведення конференції протягом року.

УВАГА: вимоги до публікації статей стандартні, відповідають діючим вимогам до фахових видань (нижче див. технічні параметри).

^ Оплата за публікацію статті. Орієнтовна вартість публікації - 30 грн. сторінка; статті докторів наук друкуються безкоштовно. Поштовий переказ (у разі неможливості прибуття доповідача на конференцію) здійснювати на ім'я та адресу нижчевказаної контактної особи. Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до програми конференції.

Програмою конференції передбачено пленарне засідання, робота секцій і підсумкове засідання.

Проїзд і проживання - за рахунок відряджаючої сторони або учасників конференції.

^ Контактні особи:

Урись Тетяна Юріївна, тел.: (044) 486-39-31.

Йолкіна Лариса Віссаріонівна, тел.: 050-655-75-91

Інші контактні телефони:

486-39-31 - кафедра української літератури;

482-31 -12 - директорат Інституту української філології.

E-mail конференції: glaz_konf_2013@ukr.net

^ ЗАЯВКА

учасника Всеукраїнської наукової конференції

«Від Івана Вишенського до Остапа Вишні та Павла Глазового: розвиток гумору та сатири в літературі»


Прізвище, ім'я, по батькові

 

Науковий ступінь, звання, посада

 

Установа (повна назва)

 

Тема доповіді

 

Домашня адреса, телефони

 

e-mail (заповнити обов'язково, адреса має бути діючою)

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді (так/ні)
Потреба бронювання готелю
^ Для публікації матеріалів у збірнику всім учасникам необхідно надіслати електронною поштою на адресу glaz_konf_2013@ukr.net до 15 жовтня 2013 року – заявку, тези статті й відомості про автора; відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів та магістрів), відскановану квитанцію про оплату публікації (прикріпленими файлами).

Оплата здійснюється поштовим переказом на ім'я Лариси Віссаріонівни Йолкіної. Адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 43/4, кв. 65.
До збірника приймаються статті, що відповідають тематиці конференції і мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1):

- постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин;

- формулювання мети статті;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

- висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.

Автори статей повністю відповідають за правильність викладених фактів, цитат, посилань. Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів.

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів (окрім докторів наук).

^ Технічні вимоги до оформлення статті:

 • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

 • параметри сторінки: формат А4 (210x297 мм), орієнтація - книжна, поля - 2 см

з усіх боків. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок - відступ 1, 25 мм, відступи зліва і справа - 0 мм;

 • текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно

використовувати однотипні лапки («....»), здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–);

 • посилання подаються у квадратних дужках: [6, с. 78];

 • виноски в кінці сторінки не допускаються;

 • орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 6-12 сторінок.

УДК82-1.09
Л. В. Іванченко
^ СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА

У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА


Література

 1. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою" / С. В. Бурдіна. – Луганськ, 2008. – 20 с.

 2. Черданцева Т. 3. Язык и его образы / Т. З Черданцева. – М : Междунар. отношения, 1977. – 218 с.

 3. Неділько Д. О. Про утворення українських прізвищ / Д. О. Неділько // Укр. мова і літер. в шк. – 1967. – № 9. – С. 19–25.

У кінці статті подаються 3 анотації обсягом 5–7рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, імені та по батькові автора, назви статті та ключових слів (3-5 термінів).

Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, не будуть включені до збірника конференції.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист
М. П. Драгоманова відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Митець І час: творчість Андрія Малишка на тлі українського...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconІнститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова
Витрати на переліт, оплата страхування, проживання, харчування, відвідування музеїв, театрів тощо – за рахунок слухачів курсів
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Важливе місце у викладанні курсу сучасної української мови належить з’ясуванню теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань,...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Бакалавр» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу, а саме:...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Молодший спеціаліст» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу,...
Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconРозклад занять студентів 5 курсу Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка на ІІ семестр 2012-2013 навчального року

Міністерство освіти І науки україни інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова інформаційний лист iconEстетичні та моральні ідеали українського народу в Шевченковому слові
Шевченковому слові, присвяченій 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, що відбудеться 12-13 грудня 2013 року в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи