Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” icon

Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
НазваКафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
Дата23.03.2013
Розмір49.2 Kb.
ТипДокументи

КАФЕДРА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”


Створена 1992 року на базі кафедри практичного курсу російської мови під назвою „ Кафедра практичного курсу української мови” з метою викладання української мови в усіх інститутах університету. У зв’язку із введенням Міністерством освіти України до навчального плану вузів курсу „ Ділова українська мова” напрямок педагогічної діяльності кафедри змінився. З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує читання української мови за професійним спрямуванням, ділової української мови практикуму з української мови та українського правопису.

Викладачами кафедри створено і запроваджено програми з української мови за професійним спрямуванням, ділового мовлення, за якими навчаються студенти всіх інститутів. Розроблені методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з української мови за професійним спрямуванням, ділової української мови з урахуванням специфіки кожного інституту; курс лекцій, який містить основні питання писемного та усного професійного мовлення. За комплексними контрольними роботами з української мови за професійним спрямуванням, розробленими членами кафедри, Міністерство освіти України перевіряє стан успішності студентів з української мови інших вишів . Підготовлено нову програму з практикуму з української мови та українського правопису.

Кафедру з 1992 очолює професор Світлана Володимирівна Шевчук. 1954 року народження, Україна, село Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області.

У 1975 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

Кандидат філологічних наук (1990р.), нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1995р.), професор (2002р.), член-кореспондент Київської академії наук (2002р.), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2004р.), академік Академії вищої освіти України (2007), академік-секретар відділення філології та мистецтвознавства. Нагороджена медаллю «Будівничий України» від Просвіти України (2006р.), почесною грамотою «За вагомий особистий внесок у розвиток української мови і культури та з нагоди відзначенння 193-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка» від киїського міського голови (2007р.); ордером княгині Ольги III ступеня (2009);

Нагороджена знаком МОНУ “ За наукові досягнення ”(2008р.); медаллю НПУ

“ За наукові досягнення ” (2009р.); присуджено нагороду АН ВО Ярослава Мудрого “ За визначний здобуток у галузі науки і техніки ”(2011р.); золота медаль М.П. Драгоманова (2012р.); медаль “ 20 років АН ВО ” (2012р.)

Праці проф. С.В. Шевчук присвячені питанням сучасної української літературної мови, українській мові за професійним спрямуванням та українському діловому мовленню. Впродовж останніх років вона стала автором циклу перших підручників з української мови за професійним спрямуванням, ділової української мови , які користуються заслуженим успіхом у викладачів, студентів вищих навчальних закладів освіти, вчителів шкіл („Українська мова за професійним спрямуванням ” (2010-2013рр), Українське ділове мовлення ” (2003- 2012рр), за який нагороджена дипломом університету; „Ділове мовлення: Модульний курс ” (2003-2011рр.). За її редакцією й вагомою участю виходять схвально зустрінуті педагогічною громадськістю посібники: „Сучасні ділові папери ” (1999-2012рр), „Службове листування: довідник ” (1999р.); „Сучасна українська літературна мова ” (2000-2012рр.); „Практикум з українського ділового мовлення ” (2002-2009рр.); „ Українська мова за професійним спрямуванням: Робочий зошит - практикум ” (2012р); „ Українська мова за професійним спрямуванням: зошит тестового контролю ” (2012р); „ Ділова українська мова: Дистанційний курс ” ( 2009р); „Українська мова: комплексна підготовка до тестування ” ( 2008); „Ділова українська мова: тестові завдання ” (2002р.); „Контрольні роботи з ділової української мови” (2002р.). Нею підготовлено також посібники для школи: „ Складаймо іспит з рідної мови ” (1997р.); „ Українська мова. Збірник диктантів ” (1999-2007рр.). Для широкого кола користувачів вийшли друком словники: „Російсько - український і українсько-російський словник: Відмінна лексика” (1992, 1997р); „Російсько-український словник ділового мовлення” (2002-2011рр.); „Разом, окремо, через дефіс: Словник- довідник” (2003р.).

Як блискучий лектор С.В. Шевчук виступає з лекціями з актуальних проблем мовознавства, зокрема ділового мовлення, в різних установах: в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів, Держкомстаті, Інституті ядерної фізики; виступає на радіо й телебаченні. В газеті „Іменем закону” та часописі „Секретар-референт” постійно веде рубрику „Вивчаємо українську мову”.

На кафедрі працюють кандидати філологічних наук, доценти С.В. Глущик, О.В. Дияк, О.О. Кабиш, кандидат педагогічних наук Т.М. Лобода, кандидат філософських наук, старший викладач В.І. Зуєва, старший викладач І.В. Клименко, старший викладач Л.В. Підкамінна, що захистила вже кандидацьку дисертацію, асистент Ю.Б. Виноградова.

Науково-методична робота членів кафедри охоплює широке коло проблем українського мовознавства.

Предметом наукових зацікавлень кандидата педагогічних наук

Т.М. Лободи є комплексний аналіз організації самостійної роботи студентів у процесі викладання української мови.

Кандидат філологічних наук, доцент С.В. Глущик займається дослідженням української антропоніміки другої половини XVII ст. (на основі Генерального опису Лівобережної України 1765-1769рр.).

Кандидат філологічних наук, доцент О.В. Дияк досліджує структурно-семантичні зв’язки твірних і похідних дериватів у межах словотвірного гнізда. Не менш важливим в науково - педагогічній діяльності О.В. Дияк стали питання українського ділового мовлення, висвітлені у посібнику „Сучасні ділові папери ” (у співавторстві).

Кандидат філологічних наук, доцент О.О. Кабиш досліджує лексико-семантичні процеси, що відбуваються в словниковому складі сучасної української мови . Важливими в науково-педагогічній діяльності

О.О. Кабиш стали питання практичної стилістики, культури української мови, української мови за професійним спрямуванням, висвітлені в наукових статтях та навчальних посібниках для вищої школи.

Кандидат філософських наук В. І. Зуєва досліджує мову як суспільне явище, що історично змінюється, причини змін у мові, сучасне мовне становище в Україні. Ці проблеми висвітлені в наукових статтях.

У колі наукових інтересів кандидата філологічних наук , старшого викладача Л.В. Підкамінної проблеми стилістики української мови, лексичної семантики, лінгвістики тексту, риторики, професійної комунікації , лінгвосинергетики.

Продовжують роботу над дисертаціями асистенти О.С.Клак, Ю.Б.Виноградова, старший викладач І.В. Клименко.

З метою сприяння індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності, а також розвитку дистанційної форми навчання створено електронні варіанти виданих членами кафедри підручників, навчальних посібників.

Члени кафедри свідомі своєї відповідальності, яка стала максимою кафедрального життя: вболіваючи за долю українського слова, за стан рідної мови в суспільстві, докладати щонайбільше зусиль до її популяризації й повносилого функціонування, тому за сприянням ректора університету академіка НАПН України, члена кореспондента НАН України Віктора Андрущенка, організовують і щорічно проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію “ Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі ”.

Також викладачі кафедри працюють над створенням програмного комплексу навчальних дисциплін модульного об’єктно - орієнтованого динамічного навчального середовища ( MOODLE).

У перспективі кафедра планує лабораторію професійна комунікація.

Схожі:

Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconІсторія кафедри культури української мови
Викладачами кафедри створено авторську програму з української мови за професійним спрямуванням, що затверджена наказом мон україни...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconЛистопада 201 3 року відбудеться
Кафедра культури української мови Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconЗаявка учасника всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми культури української мови І мовлення»
Шостюк Зоряни Володимирівни, адреса: кафедра української мови і літератури, Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська,...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconІнформаційний лист-запрошення
Кафедра української мови І літератури Національного університету “Острозька академія” запрошує учнів 11 класів знз україни взяти...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconКафедра культури української мови українська мова вчора, сьогодні, завтра в україні І світі
Андрущенко в. П., ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член апн україни, доктор філософських...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням
В умовах розбудови української держави дедалі більшого значення набувають проблеми духовної культури нації, піднесення вартості української...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconКафедра української літератури
Полтавському державному педагогічному університеті за ініціативи викладачів кафедри української літератури та української мови відбулася...
Кафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ” iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи