Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону icon

Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону
Скачати 176.41 Kb.
НазваПоложення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону
Дата14.09.2012
Розмір176.41 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ОНУ


____________ В.А. Сминтина

«____» ____________ 2009 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ, УКОМПЛЕКТУВАННЯ,

РЕМОНТУ ТА СПИСАННЯ РОБОЧИХ І УЧБОВИХ МІСЦЬ УНІВЕРСИТЕТУ,

ЩО ОСНАЩЕНІ ЗАСОБАМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


(виправлене та доповнене)


УЗГОДЖЕНО:


Помічник ректора ОНУ

з комп’ютерних та інформаційних технологій


____________ В.В. Мороз

«____» ____________ 2009 р.


Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи


____________ В.С. Ігнатенко


Головний бухгалтер


____________ Л.О. Калініна


ОДЕСА 2009


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Дане положення регламентує порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих і учбових місць ОНУ, що оснащені засобами обчислювальної техніки (далі МОДЕРНІЗАЦІЯ), а також процедури документального оформлення модернізації.

 2. МОДЕРНІЗАЦІЯ може проводитися як силами центру інформаційних технологій, так і з залученням сторонніх організацій на основі відповідних договорів.
 1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ.

 1. Основою для проведення МОДЕРНІЗАЦІЇ є розпорядження начальника центру інформаційних технологій або помічника ректора з комп’ютерних та інформаційних технологій.

 2. Робочі або учбові місця (класи), що МОДЕРНІЗУЮТЬСЯ, виводяться з експлуатації і передаються для модернізації в підрозділ університету на основі відповідних розпоряджень.

 3. Після завершення МОДЕРНІЗАЦІЇ робочі або учбові місця (класи) повертаються відповідним підрозділам ОНУ. Деталі та вузли, що перебувають у робочому стані та були замінені при модернізації ПЕОМ, підлягають оприбуткуванню для подальшого використання при ремонтах ПЕОМ. Деталі та вузли, що перебувають неробочому стані, підлягають списанню та здачі на склад.
 1. ^ ПРОЦЕДУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ.

 1. Перелік документів, які оформляються при проведенні МОДЕРНІЗАЦІЇ, приведений нижче:

 • паспорт ПЕОМ (див. Додаток 1);

 • акт укомплектування нового комп’ютера (див. Додаток 2);

 • акт виведення робочого або учбового місця (класу), з експлуатації і передачі його в підрозділ або організацію, що здійснює модернізацію (див. Додаток 3);

 • акт модернізації - ремонту ПЕОМ, зі зміною основних характеристик ПЕОМ у відділі обліку матеріальних коштів бухгалтерії ОНУ (див. Додаток 4),.

У разі вилучення з комп’ютера комплектуючих ціна розраховується на основі статистичних даних, (що були взяті з каталогу комп'ютерної і офісної техніки Hot Line, м. Київ, Україна, та утверджені експертною комісією університету) у вигляді процентного відношення (коефіцієнту) до повної вартості ПЕОМ середньої цінової категорії. Для ПЕОМ з монітором ці коефіцієнти мають наступні значення:

Відеотермінал (монітор)

0,30

Материнська плата

0,15

Центральний процесор

0,12

Накопичувач на жорсткому магнітному диску (НЖМД)

0,12

Модулі ОЗП (оперативна пам’ять)

0,09

Корпус

0,025

Блок живлення

0,025

Контролер відеотерміналу (відеокартка)

0,05

Накопичувач на оптичному диску (СD/DVD)

0,05

Накопичувач на гнучкому магнітному диску (НГМД)

0,02

Клавіатура

0,02

Маніпулятор «миша»

0,01

Мережева картка

0,01

Звукова картка, карман, тощо

0,01


Для ПЕОМ без монітора коефіцієнти мають наступні значення:

Материнська плата

0,22

Центральний процесор

0,17

Накопичувач на жорсткому магнітному диску (НЖМД)

0,17

Модулі ОЗП (оперативна пам’ять)

0,13

Корпус

0,04

Блок живлення

0,04

Контролер відеотерміналу (відеокартка)

0,07

Накопичувач на оптичному диску (СD/DVD)

0,07

Накопичувач на гнучкому магнітному диску (НГМД)

0,03

Клавіатура

0,03

Маніпулятор «миша»

0,01

Мережева картка

0,01

Звукова картка, карман, тощо

0,01

Примітка: якщо в ПЕОМ комплектуючий компонент присутній в кількості більше однієї одиниці, то процентне відношення ділиться на кількість одиниць цього комплектуючого.


 • акт введення робочого або учбового місця (класу), до експлуатації і передачі його матеріально відповідальній особі (див. Додаток 5);

 • акт списання (див. Додаток 6).


РОЗРОБИВ:


Начальник центру інформаційних

технологій М.М. Драгуновський

Додаток 1


^ ПАСПОРТ ПЕОМ


_________________________________________________________________________ (найменування)


Інвентарний номер _________________________________________________________


Вартість, грн. _____________________________________________________________Найменування комплектуючих та характеристик

Одиниці виміру

ХАРАКТЕРИСТИКА

^ ТИП, МОДЕЛЬ

1

Процесор, частота/тип

МГц2

ОЗП, об’єм

Мб3

НЖМД, об’єм /інтерфейс

Гб4

НГМД, розмір

Дюйм5

Оптичний привід

X

 

 

6

Монітор діагональ/тип

так/ні, модель7

Відеоадаптер

Мб
 

8

Миша

так/ні9

Клавіатура

так/ні10

Мережний адаптер

Мбіт/c11

Звуковий адаптер

Біт12

Колонки

так/ні
 

13

Модем

Кбіт
 

14

Мікрофон

так/ні15

Інше

вказати
 

Примітка: коли в ПЄОМ є, наприклад, два комплектуючих ОЗП, то необхідно вказати обидва в окремих рядках.


^ Ремонти та модернізації

Дата

Найменування робіт

Тип робіт

(встановлення \ видалення)

Інвен­тарний №

Комплектуючі

Вартість комплекту-

ючого

Остаточна вартість ПЄОММатеріально-відповідальна особа____________________________________________

Додаток 2

ОНУ імені І. І. Мечникова


ЗАТВЕРДЖУЮ__________________(проректор)


«_____» _______________________р.


АКТ

^ УКОМПЛЕКТУВАННЯ ПЕОМ

Комісія в складі: __________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


склала даний акт в тому, що з наступних комплектуючих

Інвен­тарний №

Найменування

Кількість

Вартість


укомплектовано системний блок ____________________________________________________________

Комісія вважає за необхідне списати перераховані вище комплектуючі з матеріально-відповідальної особи ____________________ та оприбуткувати системний блок________________________________________

на матеріально-відповідальну особу _________________________

Вартість ПЕОМ складає ___________________________ гривень _______коп.

Паспорт нової ПЕОМ створено.

Голова комісії __________________________

Члени комісії ___________________________

___________________________

___________________________


___________________________

Додаток 3


А К Т


виведення робочого або учбового місця (класу), з експлуатації.

Даним актом підтверджується факт передачі _____________________________________

(виконавець робіт)

Інвен­тарний №

Найменування


від _______________________________________________________________________________

(підрозділ ОНУ)

для проведення діагностики, ремонтно-відновних робіт і модернізації.Прийняв:
Здав:

Представник ____________________
Представник підрозділу ОНУ

(виконавець робіт)_________ ____________________________
_________ ____________________________

(ПІБ)
(ПІБ)

«____» ________________ 20__ р.
«____» ________________ 20__ р.

Додаток 4

ОНУ імені І. І. Мечникова


ЗАТВЕРДЖУЮ__________________(проректор)


«_____» _______________________р.


АКТ

^ МОДЕРНІЗАЦІЇ-РЕМОНТУ ПЕОМ

Комісія в складі: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

склала даний акт в тому що з ПЕОМ, інвентарний номер _______________, балансова вартість_____________ грн., з метою модернізації-ремонту вилучені й підлягають постановці на баланс наступні комплектуючі:

Інвен­тарнийНайменування

Кількість

Вартість


, а у випадку виходу з ладу списанню наступні комплектуючі:

Інвен­тарнийНайменування

Кількість

Вартість


і встановлені нові й додаткові комплектуючі:

Інвен­тарнийНайменування

Кількість

ВартістьНова вартість справжньої ПЕОМ після модернізації
_____________________________________ гривень _______коп.

Зміни в паспорт внесені.

Голова комісії __________________________

Члени комісії ___________________________

___________________________

___________________________


Додаток 5


А К Т


введення робочого або учбового місця (класу) до експлуатації.

Даним актом підтверджується факт передачі _____________________________________

(підрозділ ОНУ)

Інвен­тарний №

Найменування


від _______________________________________________________________________________

(виконавець робіт)

після проведення діагностики, ремонтно-відновних робіт і модернізації.Прийняв:
Здав:

Представник ____________________
Представник виконавця робіт

(підрозділ ОНУ)_________ ____________________________
_________ ____________________________

(ПІБ)
(ПІБ)

«____» ________________ 20__ р.
«____» ________________ 20__ р.

Додаток 6

ОНУ імені І. І. Мечникова


ЗАТВЕРДЖУЮ__________________(проректор)


«_____» _______________________р.


^ АКТ СПИСАННЯ ОСНОВНИХ КОШТІВ


№ Док.

Дата операції

Код опера­ції

ПідрозділІнвен­тарнийЗавод-ський №

Найменування

Кіль-кість

Дебет

Кредит

Сума

Сума зносу

Комісія, призначена ректором ОНУ імені І. І. Мечникова на підставі наказу № 30-02 від

28. 11. 01. г., провела огляд

Найменування об’єкту

В результаті огляду об’єкту комісія встановила:

 1. Поступило на підприємство « » р. та введено « » р.

 2. Кількість ремонтів на суму грн.

 3. Вага об’єктів за паспортом

 4. Технічний стан і причина списання

Висновок комісії;____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Перераховані в цьому акті предмети у присутності комісії перероблені в утиль, який підлягає оприбутковуванню: приймальна\накладна N від ______ __________________200_ рокуУтиль

Од. вим.

Кількість

Сума

Вартість

Металобрухт

Дрантя

Дрова

Утиль, що не підлягає оприбутковуванню, знищений у присутності комісії

Голова комісії: ___________________

Члени комісії: ___________________

__________________

___________________

___________________


Схожі:

Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconКового ступеня (Методичні поради) 3-є видання, виправлене І доповнене Редакція 'Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України Видавництво «Толока» Київ • 2007
Методичні поради. 3-тє видання, виправлене І доповнене/ Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.:...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (змінене та доповнене) схвалено вченою радою університету 24. 02. 2006 р., протокол №6 загальні положення
Дане Положення розроблено для проведення педагогічного експерименту щодо запровадження в університеті кредитно-модульної системи...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconКафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії
України та інтересам територіальної громади Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconНаказ № Проректор Декан Голова студ профкому 2005р
Про студентські гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка” І наказу ректора №1200 від 26. 07. 2005 року...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconПоложення про порядок проведення вступних випробувань Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань до Національного університету харчових технологій...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconПоложення про порядок поселення студентів, та використання місць у гуртожитках студмістечка
У зв’язку з утворенням інститутів, збільшенням числа факультетів та внаслідок дефіциту місць для поселення першого курсу впроваджуються...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconВитяг з статуту одеського національного університету імені І.І. Мечникова в ону діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі І дорадчі органи
Для розгляду основних питань навчально-виховної діяльності ону під головуванням ректора створюється Вчена рада ону
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Положення про порядок проведення модернізації, укомплектування, ремонту та списання робочих І учбових місць університету, що оснащені засобами обчислювальної техніки (виправлене та доповнене) узгоджено: Помічник ректора ону iconЗаява на створення підключення до лом ону підрозділу ону імені І.І. Мечникова Прошу створити додаткову точку підключення до локальної обчислювальної мережі ону (в кількості – 1 точка) за адресою: Розташування
Прошу створити додаткову точку підключення до локальної обчислювальної мережі ону (в кількості – 1 точка) за адресою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи