Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 icon

Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Скачати 83.08 Kb.
НазваПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Дата19.10.2012
Розмір83.08 Kb.
ТипПоложення

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Наука України

Поточний інформаційний список

за IV квартал 2011 рокуУкраїна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3714-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2011. – № 184.- 4 жовтня. – С. 3.

// Урядовий кур'єр. – 2011. – № 184.- 6 жовтня. – С. 20.

// Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 13-14.Україна. Президент.

Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України : затверджено Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 437/2011 / Україна. Президент // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2011. – № 6: Правове регулювання інформаційних відносин. – С. 205-212.Україна. Президент.

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. – 2011. – № 14. – С. 7-9.Україна. Президент.

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік : указ Президента України від 20 травня 2011 року № 592/2011: серед отримувачів Космінський Ю.О., Криворучко Д.В., Шипуліна Ю.С., Шкарупа О.В. / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 16. – С. 62-66.Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації : постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 193.- 19 жовтня. – С. 22.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та плану оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету: постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1176 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 221.- 26 листопада. – С. 21.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 69. – С. 22-23.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1121-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 47.- 7 грудня. – С. 13.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1197 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 48.- 14 грудня. – С. 12-13.Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення державної наукової установи "Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи": розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 р. № 1042-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 201.- 29 жовтня. – С. 20.Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження Переліку наукових спеціальностей: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 78. – С. 215-233.Україна. ВАК.

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій: розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 "Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 9-10. – С. 2-10.Україна. ВАК.

Про внесення змін до Переліку наукових фахових видань України: наказ ВАК України від 17 червня 2011 р. № 576 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 8. – С. 2.Україна. Президія Національної академії наук.

Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання "Винахідник року Національної академії наук України" в 2010 році: постанова Президії Національної академії наук України від 11.05.2011 року № 146 / Україна. Президія Національної академії наук // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 5-10.

Ануфрієва, О.Л. Рефлексія як складова якісної підготовки наукового дослідження / О.Л.Ануфрієва // Проблеми освіти. – 2011. – № 67. – С. 122-127.Басок, Б.И. Некоторые вопросы коммерциализации научных разработок академических институтов / Б.И.Басок, И.К.Лечуга // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 66-70.Буркинський, Б. Науково-навчально-виробничі комплекси в інноваційному розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень / Б.Буркинський, С.Філіппова // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 8. – С. 8-10.Впровадженння управлінських інновацій: наукові дискусії та рекомендації // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 452-462.Гагауз, И.Б. Возможны ли аналоги европейских Science Cities в Украине? / И.Б.Гагауз // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 84-87.Горська, С. "Новітні напрямки наукових досліджень розробляємо разом зі студентами": інтерв'ю із деканом юридичного факультету Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана Віталієм Опришком / С.Горська // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 212.- 15 листопада. – С. 17.Дащенко, А. Проблемы коммерциализации результатов научных исследований / А.Дащенко, Н.Сурьянинов // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 8. – С. 17.Жмакин, И.А. История, состояние и перспективы научно-исследовательской и инновационной деятельности: [Тверская государственная медицинская академия] / И.А.Жмакин // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 63-69.Жук, А. "Диссертационная ловушка" на пути к построению инновационной экономики / А.Жук // Вопросы экономики. – 2011. – № 9. – С. 121-133.Идрисов, А.А. Размышления о современных условиях публикации научных исследований / А.А.Идрисов // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 74-78.Инструмент измерения инновационной активности для правительства // Ректор вуза. – 2011. – № 7. – С. 8-13.Ілляш, І. Свято у наших Кулібіних: до Дня винахідника і раціоналізатора / І.Ілляш // Голос України. – 2011. – № 173.- 17 вересня. – С. 1, 4.Касимов, A.M. Новая технология утилизации фосфогипса для производства гипсовых вяжущих и изделий для строительной индустрии / A.M.Касимов, Е.Е.Решта // Экология и промышленность. – 2011. – № 3. – С. 90-93.Коваль, З.О. Оцінювання надійності партнерських відносин з врахуванням стратегії комерціалізації інновацій у межах екосистеми / З.О.Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2011. – № 706. – С. 93-99.Колосов, О. Пропозиції щодо підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних університетах (10 років) / О.Колосов // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 6. – С. 47-55.Короденко, М. Оксен Лісовий: "Наше завдання - виховувати Едісонів": інтерв'ю із директором Національного центру "Мала академія наук України" Оксеном Лісовим про те, як розвивати і стимулювати дитину / М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 73-74.- 26 вересня. – С. 8.Костенко, О. Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми / О.Костенко, А.Нерсесян // Віче. – 2011. – № 14. – С. 7-10.Крилова, О. Облік науково-дослідних робіт / О.Крилова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 104.- 14 листопада. – С. 56-57.Левин, В.И. Наука в России: что дальше / В.И.Левин // Alma mater. – 2011. – № 10. – С. 79-84.Мазур, А.А. Роль государства в объединении инновационного потенциала украинской науки и промышленности / А.А.Мазур, С.В.Пустовойт // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 47-51.Марков, Б.Ф. Государственная метрологическая система. Основные направления развития / Б.Ф.Марков // Український метрологічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 7-12.Наукова сесія відділення хімії НАН України, присвячена Міжнародному року хімії та Дню науки // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 3-4.Науковці СумДУ в США: старший викладач кафедри електроенергетики СумДУ Володимир Косяк отримав індивідуальний грант в Університеті Юта в Солт-Лейк-Сіті (США) // Сумщина. – 2011. – № 105.- 21 вересня. – С. 1.Онопрієнко, М.В. Інформаційні технології в науці: методологічний вплив і проблеми / М.В.Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2011. – № 3. – С. 48-58.Осауленко, М. Нобелівську премію з літератури присуджено поетові Томасу Транстремеру / М.Осауленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 5. – С. 111.Павельева, Т.Ю. Научные школы с позиций экстернализма и интернализма / Т.Ю.Павельева // Alma mater. – 2011. – № 11. – С. 19-22.Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників // Праця і зарплата. – 2011. – № 42.- 16 листопада. – С. 4-7.Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" АМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2011 р. // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 3. – С. 144-145.Погляд, С. Управление наукой / С.Погляд // Управление качеством. – 2011. – № 8. – С. 36-38.Роль держави у процесі комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності: зарубіжний досвід / К.В.Ковтуненко, М.С.Яценко, Л.О.Волощук, О.В.Скаленко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 139-144.Сімсон, О. Генеза інноваційних теорій у контексті загального суспільно-історичного розвитку / О.Сімсон // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 5. – С. 65-71.Соловйов, В.П. Інновації: як ми їх розуміємо, що від них чекаємо і чого не хочемо помічати / В.П.Соловйов // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 5. – С. 81-88.Таланчук, П. Інженерні науки і український характер: бездоріжжя чи роздоріжжя? [наукова сфера України] / П.Таланчук // Голос України. – 2011. – № 230.- 7 грудня. – С. 9.У Києві відкрито унікальний науково-навчальний центр "Наноелектроніка і нанотехнології" // Голос України. – 2011. – № 198.- 22 жовтня. – С. 10.Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України - двадцять п'ять років // Наука та наукознавство. – 2011. – № 3. – С. 3-16.Щур, Е. Стратегія нелінійного прогнозування: роздуми на роздоріжжі : погляд українського мислителя, визнаного корифея вітчизняної генетики, академіка АМН України В. Кордюма про явище та ідеї трансгуманізму / Е.Щур // Науковий світ. – 2011. – № 7. – С. 14-15.Янюк, Л. Доктор-лазер: перший у світі лазерний скальпель винайшли в Україні / Л.Янюк // Україна молода. – 2011. – № 178.- 6 жовтня. – С. 13.Ярошенко, Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років / Т.Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 3-10.Схожі:

Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки: серед отримувачів державної стипендії Фильштинський Леонід Аншелович :...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки: серед отримувачів державної стипендії Фильштинський Леонід Аншелович :...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": указ Президента...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": указ Президента...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconE-mail: library ssu@ukr net
України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік : указ Президента України від 20 травня 2011 року № 592/2011:...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconE-mail: library ssu@ukr net
України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік : указ Президента України від 20 травня 2011 року №592/2011:...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 library sumdu edu
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року : указ Президента України від 18 травня 2012 року №329/2012...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (витяг): указ Президента України від 20 травня 2011...
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (витяг): указ Президента України від 20 травня 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи