Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка icon

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка
Скачати 211.07 Kb.
НазваПро затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка
Дата19.10.2012
Розмір211.07 Kb.
ТипЗакон

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за червень 2011 року1. Економіка. Економічні явища
Україна. Закони.

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI / Україна. Закони // Орієнтир. – 2011. – № 23.- 8 червня. – С. 10-16. 1. 1.

Економіка України за січень-квітень 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 97.- 31 травня. – С. 6.Татаркин, А.И. Искажение фискальной и регулятивной функций налогов в российской экономике и их влияние на региональные бюджеты / А.И.Татаркин, А.В.Гребенкин, С.И.Татынов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 20. – С. 2-10.

 1. 5.

Шульгіна, Л.М. Еволюція наукових поглядів щодо поняття "споживча цінність товару" / Л.М.Шульгіна, В.М.Мельничук //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 74-80.

2. Інвестиції
Україна. Президент.

Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України: указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 583 / Україна. Президент //Офіційний вісник України. – 2011. – № 39. – С. 99-103. 1. 6.

Бережна, І.Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів / І.Ю.Бережна //Фондовый рынок. – 2011. – № 16. – С. 30-36.

 1. 7.

Гамова, О.В. Аналіз основних методів оцінки інвестиційних проектів на металургійних підприємствах / О.В.Гамова //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 9. – С. 9-11.Гончарук, А. Науково-практичні аспекти прийняття варіативних інвестиційних рішень / А.Гончарук // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 78-85.Капранова, Л.Д. Развитие региональной инвестиционной политики в Северо-Западном федеральном округе / Л.Д.Капранова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 20. – С.23-30.

 1. 8.

Макаренко, А.П. Специфічні закономірності інвестиційних процесів у регіонах України / А.П.Макаренко, Ю.М.Заволока //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 10. – С. 15-19.

 1. 9.

Михайловська, О. Фрактали як ступінь організованості інвестиційних процесів у сучасних умовах / О.Михайловська //Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 27-40.Мищенко, А.В. Нелинейные модели управления производственными инвестициями в условиях неопределенности /А.В.Мищенко, О.А.Артеменко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 19. – С. 12-21.Сергеев, А.А. Инвестиционная привлекательность - основное направление повышения конкурентоспособности предприятий / А.А.Сергеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 19. – С. 41-47.

3. Інновації
Бойко, О.В. Механізм формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств / О.В.Бойко, М.Я.Іваницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 119-123.Бортницький, В.А. Економічне зростання в контексті розвитку регіональних інноваційних систем та капіталу здоров'я: концептуальний підхід / В.А.Бортницький // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 63-78.Вікулов, В.С. Інноваційна діяльність кредитних організацій /В.С.Вікулов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 3-7.Макаров, А.С. Источники и модели финансирования инновационной деятельности организации / А.С.Макаров, Д.А.Сазанова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С. 42-46.Марковський, І.О. Особливості сучасного інноваційного розвитку країн-членів ЄС / І.О.Марковський // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 9. – С. 18-23.

 1. 12.

Сумина, О.Н. Развитие рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии /О.Н.Сумина, Ю.Я.Ткачук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 139-144.

^ 4. Економічний розвиток
Україна. Президент.

Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: указ Президента України від 31 травня 2011 р. № 634/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 104.- 9 червня. – С. 19-21.

Мокряк, В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій /В.Мокряк, Е.Мокряк // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 17-26.Пересадько, Г.О. Соціально-економічний розвиток Сумщини: культурне середовище, його розвиток, інновації та перспективи / Г.О.Пересадько, І.Ф.Козолуп, Ю.Г.Лапіна //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 196-205.

 1. 15.

Степаненко, А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства / А.Степаненко //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 4. – С. 26-29.

 1. 17.

Хвесик, М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи / М.Хвесик // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 4. – С. 8-9.

^ 5. Праця. Організація праці
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 261-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 23.- 8 червня. – С. 20-24.

Вітковський, В.С. Норми робочого часу як гарантія захисту права працівника на життя / В.С.Вітковський // Адвокат. – 2010. – № 12. – С. 22-26.Левашова, О.Н. Содержание и уровни формирования готовности специалиста к профессиональной деятельности в условиях изучения курса "Безопасность жизнедеятельности" /О.Н.Левашова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 5. – С. 23a-30.Назаров, Д. Право молоді на працю: проблеми і перспективи / Д.Назаров // Праця і зарплата. – 2011. – № 19.- 18 травня. – С. 6-7.

 1. 29.

Розторгуєва, Н. Володимир Демура - це успіх у всьому: і в житті, і в спорті, і в роботі: з його ім'ям пов'язують відродження Сумського фарфорового заводу, товариства "Горобина", продукція яких досить знана в різних куточках України та Росії /Н.Розторгуєва // Офіційний вісник Сумської обласної ради. – 2011. – № 2. – С. 22-25.Червінська, Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу / Л.Червінська // Економіка України. – 2011. – № 6. – С.59-65.^ 6. Заробітна плата


 1. 31.

Звонар, В. Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні / В.Звонар // Праця і зарплата. – 2011. – №20.- 25 травня. – С. 4-5.

 1. 32.

Скрипник, О. Шляхи підвищення заробітної плати / О.Скрипник // Праця і зарплата. – 2011. – № 18. - 11 травня. – С. 4-5.

7. Відрядження
Україна. Міністерство фінансів.

Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362 / Україна. Міністерство фінансів //Довідник кадровика. – 2011. – № 6. – С. 90-102. 1. 33.

Валентинова, Т. Надбавка за роз'їзний характер робіт чи відрядження: шукаємо відмінності / Т.Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 48.- 25 травня. – С. 20-22.

8. Відпустка
Ларіна, О. Хвороба під час відпустки: питання подовження відпустки та виплати лікарняних / О.Ларіна // Профспілкові вісті. – 2011. – № 21.- 26 травня. – С. 12.Переверзєва, О. Працівника інституту посеред навчального року переведено з однієї посади на іншу: як розрахувати тривалість відпустки / О.Переверзєва // Все про бухгалтерський облік. – 2011.– № 48.- 25 травня. – С. 62.

 1. 35.

Світлана Даниленко: відпускні освітянам будуть виплачені вчасно: інтерв'ю зі Світланою Даниленко, директором департаменту економіки та фінансування МОНмолодьспорту про підвищення зарплатні бюджетника, еволюцію єдиної тарифної сітки і відпускну кампанію // Освіта України. – 2011. – № 37-38.- 23травня. – С. 6.

 1. 37.

Хамайдюк, О. Відпустки-2011. Документальне оформлення щорічної відпустки. Право на відпустку у зручний час і перенесення відпустки / О.Хамайдюк // Довідник кадровика. – 2011. – № 6. – С. 10-16. – Продовження. Початок у № 5.

^ 9. Ринок праці. Працевлаштування
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 538 /Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2011. – № 23.- 15 червня. – С. 6-7.

Астахова, О. Гнучкі форми зайнятості: плюси і мінуси /О.Астахова // Праця і зарплата. – 2011. – № 23.- 15 червня. – С. 4-5.

 1. 41.

Грищенко, В.Ф. Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку / В.Ф.Грищенко, Л.Ю.Коваленко //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 231-237.

^ 10. Регіональна економіка. Територіальна економіка
Гостева, Н.А. Региональное стратегическое планирование-необходимость учета региональных рисков / Н.А.Гостева, А.Г.Вялкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 20. – С. 45-51.Забарна, Е.М. Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону / Е.М.Забарна, О.Е.Папковська //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 48-52.

 1. 43.

Кудряшова, Е.В. Международный опыт процедур банкротства и внешнего финансового управления в отношении регионов и муниципалитетов / Е.В.Кудряшова, К.А.Хвастунова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 19. – С.54-57.Кузьміч, О.Й. Аналіз деяких факторів, які впливають на вартість нерухомості / О.Й.Кузьміч, В.О.Іванова // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 39. – С. 251-257.Лапыгин, Ю.Н. Снижение трансакционных издержек инвестирования экономики региона при взаимодействии трансакционного и трансформационного секторов / Ю.Н.Лапыгин, О.Л.Гойхер // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 17. – С. 7-11.Павлов, К.В. Методические основы создания фондовых индексов и их использование в процессе прогнозирования экономики / К.В.Павлов, В.И.Ляшенко, С.В.Ляшенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С. 19-27.

 1. 47.

Харічков, С.К. Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму / С.К.Харічков, І.М.Дишловий, С.Г.Нездоймінов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №2. – С. 221-230.

 1. 48.

Шубина, Т.Н. Система управления инвестиционной деятельностью в регионе как основа повышения его инвестиционной привлекательности / Т.Н.Шубина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 17. – С. 57-62.

^ 11. Використання землі
Дацій, О. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни / О.Дацій // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 4. – С. 42-45.Мельничук, О.Ю. Діагностика території при здійсненні землеустрою / О.Ю.Мельничук // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 39. – С. 268-276.Оренда держмайна // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 55 (спецвипуск).- 17 червня. – С. 3-63.Ступень, М. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах /М.Ступень, Л.Дудич // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 4. – С. 49-52.

 1. 50.

Третяк, А.М. Економічна теорія власності на землю: поняття та сутність / А.М.Третяк // Земельне право України: теорія і практика. – 2011. – № 5. – С. 10-18.

 1. 54.

Юрченко, А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні / А.Д.Юрченко // Земельне право України: теорія і практика. – 2011. – № 5. – С. 18-23.

 1. 55.

Янківський, І. Землі потрібен не користувач, орендар на короткий термін, а господар / І.Янківський // Офіційний вісник Сумської обласної ради. – 2011. – № 2. – С. 57-60.

^ 12. Форми організації в економіці
Башук, Т.О. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О.Башук, А.М.Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 179-184.Бойко, М. Правове становище членів виконавчого органу акціонерного товариства / М.Бойко // Довідник кадровика. – 2011. – № 6. – С. 36-40.

 1. 59.

Остапенко, Г. Про соціальний вимір, корпоративні цінності та інвестиції в майбутнє / Г.Остапенко // Сумщина. – 2011. – № 61-62.- 4 червня. – С. 2.Федулова, Л.І. Організаційно-інституційні передумови формування технологічних кластерів як точок росту економіки України / Л.І.Федулова // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7, № 2. – С. 25-34.Федосова, О.В. Тактика і стратегія підприємства при подоланні кризової ситуації / О.В.Федосова // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – № 39. – С. 385-394.

 1. 60.

Чумакова, А.В. Трансформация интегрованных структур бизнеса в современной информационной экономике / А.В.Чумакова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 21. – С.21-26.

13. Фінанси
Україна. Національний банк.

Щодо фінансового моніторингу: лист Національного банку України від 4 квітня 2011 р. № 48-103/634-4584 / Україна. Національний банк // Фінансова справа. – 2011. – № 16. – С. 17-18. 1. 67.

Вовченко, Н.Г. Трансформация национальной финансовой политики в посткризисных условиях / Н.Г.Вовченко, Ю.С.Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 17. – С.2-6.

 1. 69.

Данишевская, И.В. Система финансового стимулирования работодателей и работников, участвующих в государственных и корпоративных пенсионных программах / И.В.Данишевская //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С.51-59.Дьякова, Е.Б. Неналоговые финансовые источники и их регулирование / Е.Б.Дьякова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 19. – С. 33-40.Кобушко, І.М. Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду / І.М.Кобушко, Е.І.Гусейнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 124-130.Ковальова, В. Інструменти, що перемагають інфляцію: значне падіння депозитних ставок для фізосіб сприятиме зацікавленості альтернативами / В.Ковальова // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 93.- 25 травня. – С. 6.Королевич, О.П. Финансовая интеграция в институциональной теории и воплощение в российской практике /О.П.Королевич // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 17. – С. 49-56.Приображенская, В.В. Технология виртуализации - методологический прием интеграции финансового контроля, анализа и управления налоговым обременением предприятия /В.В.Приображенская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С. 10-18.

 1. 70.

Рибак, С.О. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація / С.О.Рибак, Л.Л.Лазебник // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 37-51.Стрельников, М. Украинский финансовый призрак /М.Стрельников // Фондовый рынок. – 2011. – № 18. – С. 18-21.Чувальская, А.И. Финансовый контроллинг как фактор эффективного развития спортивной организации / А.И.Чувальская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 21. – С.33-39.Яценко, Ю. Світовий досвід організації фінансового вирівнювання: уроки для України / Ю.Яценко // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 66-77.

^ 14. Фінансова криза
Буковинський, С.А. Уроки глобальної фінансової кризи: методологічні проблеми реформування міжнародних стандартів банківського регулювання і нагляду / С.А.Буковинський, Т.Є.Унковська, О.Л.Яременко // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 79-89.Резникова, О. Мировой финансово-экономический кризис и международная безопасность: между Карлом Марксом и Адамом Смитом / О.Резникова, А.Ермолаев // Фондовый рынок. – 2011. – № 16. – С. 2-8.

^ 15. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік": Закон України від 12 травня 2011 р. № 3315-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 9-12.Україна. Верховна Рада.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік : постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 р. № 3358-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2011. – № 97.- 31 травня. – С. 6-7. 1. 71.

Дьякова, Е.Б. Механизмы распределения налоговых доходов бюджетов / Е.Б.Дьякова // Финансы. – 2011. – № 5. – С. 19-23.

 1. 72.

Замятина, Н.В. О проблемах дефицитности бюджетов территорий и роста долговых обязательств субъектов Российской Федерации / Н.В.Замятина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С. 34-41.О некоторых результатах мониторинга местных бюджетов РФ // Финансы. – 2011. – № 5. – С. 24-29.
16. Податки
Україна. Державна податкова адміністрація.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27 травня 2008 р. № 355: наказ Державної податкової адміністрації України від 14 квітня 2011 р. №213 / Україна. Державна податкова адміністрація // Фінансова справа. – 2011. – № 16. – С. 20-31. 1. 78.

Маслова, Д.В. К вопросу о методике оценки налоговой нагрузки на первичные доходы экономических агентов /Д.В.Маслова, Л.И.Ушвицкий // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 18. – С. 2-9.

 1. 79.

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків: затверджено наказом ДПА України від 14 квітня 2011 р. № 213 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 48.- 25 травня. – С. 25-44.

 1. 80.

Печенкина, В.В. Проблемы оценки имущественных комплексов при введении налога на недвижимость / В.В.Печенкина, Л.С.Окунева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 20. – С. 11-15.

 1. 81.

Шкарупа, Е.А. Направления совершенствования налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей /Е.А.Шкарупа // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 21. – С. 46-50.

^ 17. Надання позики


 1. 85.

Вишневецька, В. Безпроцентна позика: податковий та бухгалтерський облік / В.Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 40. - 29 квітня. – С. 14-20.Ільницький, Ю. Позика: юридична абетка / Ю.Ільницький //Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 40. - 29 квітня. – С. 5-6.

 1. 87.

Свіржський, Б. Укладення та виконання договору позики /Б.Свіржський // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 40. – 29 квітня. – С. 7-10.
^ 18. Банки. Банківська справа
Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: постанова Правління Національного банку України від 26 квітня 2011 р. № 118 / Україна. Правління Національного банку //Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 32-34.Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: постанова Правління Національного банку України від 4 травня 2011 р. № 134 / Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – С. 35-36. 1. 92.

Банки повертаються до кредитування реального сектору: підсумки рейтингу надійності банків за перший квартал 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 94.- 26 травня. – С. 14-15.Гаттунен, Н.А. Посткризисное восстановление банковского кредитования жилищного строительства: тенденции и проблемы /Н.А.Гаттунен // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 21. – С. 56-60.Дмитренко, Ю.М. Нова парадигма інституційних засад монетарної політики центрального банку / Ю.М.Дмитренко //Фондовый рынок. – 2011. – № 17. – С. 16-21.

 1. 93.

Попова, Т.Ю. Долгосрочное кредитование и проектное финансирование банками с государственным участием НИОКР финансовых инноваций / Т.Ю.Попова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 20. – С. 36-44.Рейтинг надійності українських банків за результатами І кварталу 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 94.- 26 травня. – С. 12-13.

 1. 94.

Рейтингова система оцінювання надійності українських банків за публічною інформацією // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 94.- 26 травня. – С. 16.

 1. 99.

Харламов, В.П. Вопросы взаимодействия банка России с кредитными организациями в части выполнения требований информационной безопасности комплекса БР ИББС / В.П.Харламов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 19. – С.48-53.

^ 19. Фондовий ринок
Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій: Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3265-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2011. – № 39. – С. 25-30.

 1. 106.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку: Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3264-VI / Україна. Закони //Голос України. – 2011. – № 95.- 27 травня. – С. 5.

^ 20. Гроші. Валюта
Рябініна, Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції / Л.Рябініна // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 40-49.Сколотяный, Ю. Деньги МВФ и валютная стабильность: тождественны ли эти понятия? / Ю.Сколотяный // Фондовый рынок. – 2011. – № 17. – С. 2-13.

^ 21. Економічне становище
Громыко, Н.Г. Инструмент первостепенной важности в MLM-бизнесе / Н.Г.Громыко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 114-118.Дроб, О. Оптимізація трансфертного ціноутворення в економічних мережах: деякі теоретичні аспекти / О.Дроб // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 86-95.Радченко, Ю.А. Предметна, конвергентна та інтелектуальна власність: введення до проблеми та спроба класифікації / Ю.А.Радченко // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 21-36.

 1. 109.

Яковлєв, А.І. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи / А.І.Яковлєв, О.П.Косенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 172-178.

^ 22. Міжнародна економіка
Україна. Президент.

Про Положення про Державну митну службу України: указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 582/2011 / Україна. Президент // Орієнтир. – 2011. – № 21.- 25 травня. – С. 23-24.

"Для України життєво важливо розвивати економічну співпрацю з країнами СНД і ЄС": інтерв'ю з Миколою Азаровим //Урядовий кур'єр. – 2011. – № 103.- 8 червня. – С. 4-6.Зверев, А.В. Сотрудничество России и Германии в сфере науки, техники и технологий: к 90-летию торгового представительства России в Германии / А.В.Зверев, А.А.Деревянченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 17. – С. 18-22.Михайлова, Л.І. Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами / Л.І.Михайлова, О.Ю.Слабоспицька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 164-171.Муравйов, В. Європейське право: правова категорія , наука, доктрина / В.Муравйов, К.Смирнова // Право України. – 2011. – №4. – С. 141-147.Смирнова, К. Європейська інтеграція та Україна / К.Смирнова // Право України. – 2011. – № 4. – С. 153-158.Суэтин, А.А. Новые вызовы мировой экономике и попытки их преодоления / А.А.Суэтин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 21. – С. 2-11.

^ 23. Управління. Менеджмент


 1. 3.

Новікова, Н.Л. Економічний інтерес держави при регулюванні відтворювальних процесів / Н.Л.Новікова // Фондовый рынок. – 2011. – № 19. – С. 14-17.

 1. 4.

Багаева, К.О. Использование инструментов финансового менеджмента в многопрофильном холдинге / К.О.Багаева //Финансы. – 2011. – № 5. – С. 63-65.

 1. 5.

Лесик, А. Как создать команду надежных профессионалов? /А.Лесик // Управление персоналом. – 2011. – № 5. – С. 41.

 1. 6.

Проценко, С. HR и линейный руководитель: делим ответственность / С.Проценко, Е.Голубинская // Управление персоналом. – 2011. – № 5. – С. 17-19.

 1. 7.

Рудь, С. Управление эффективностью работы персонала /С.Рудь // Управление персоналом. – 2011. – № 5. – С. 14-16.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів

Схожі:

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПро затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. - с. 10-16. Економіка
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПро затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І науково-технічних розробок на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р.
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків: Закон України від 16 червня 2011 року №3524-vi / Україна....
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПро затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І науково-технічних розробок на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р.
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків: Закон України від 16 червня 2011 року №3524-vi / Україна....
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року №3268-vi / Україна. Закони // Орієнтир. 2011. №23. 8 червня. С. 10-16. Економіка iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи