О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р icon

О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Скачати 361.53 Kb.
НазваО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Дата05.08.2012
Розмір361.53 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


М А Т Е Р І А Л И

до спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

від 9 вересня 2011 р.


К и ї в - 2011


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


9 вересня 2011 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


^

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й


1. Підсумки 2010/2011 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2011/2012 навчальний рік.

Доповідач - ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця академік НАМН України, професор В.Ф. МОСКАЛЕНКО.

^ 2. Внесення змін до Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ЯВОРОВСЬКИЙ.

^ 3. Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2011/2012 навчального року.

Доповідач - відповідальний секретар Приймальної комісії професор О.М.НАУМЕНКО.

^ 4. Поточні справи.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Голова профспілкового комітету М.М. Лук’янець

^ Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


РІШЕННЯ

спільного засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

з питання “ Підсумки 2010/2011 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

на 2011/2012 навчальний рік”

від 9 вересня 2011 р.


Заслухавши доповідь ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка та враховуючи результати обговорення, Конференція трудового колективу та Вчена рада констатують, що протягом 2010/2011 н.р. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця як головний вищий медичний навчальний заклад України з питань навчально-методичної роботи і координатор впровадження положень Болонської декларації серед ВМНЗ України працював над втіленням в життя положень, накреслених стратегічними документами державного і галузевого рівнів та міжнародними угодами, що укладені Україною в освітній і медичній сферах.

В основу діяльності університету було покладено стратегічні документи державного та галузевого рівнів, насамперед, Програму Президента України «Україна для людей», Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір», закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік», укази Президента України від 21.12.2010 р. №1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», від 27.04.2011 р. №504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», доручення Президента України від 19.10.2010 р. щодо реформування системи охорони здоров'я, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, у т.ч. від 27.08.2010 р. №1728-р. «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року», від 08.09.2011 р. №1795-р «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», рішення підсумкових колегій МОЗ України від 03.03.2010 р. та 20.04.2011 р. та підсумкової колегії МОН України від 22.04.2010 р., колегій МОЗ України (30.11.2009 р., 26.02.2010 р., 29.04.2010 р.), колегій МОН України (29.10.2009 р., 27.05.2010 р.), спільного засідання колегії МОЗ України та робочої групи Комітету з економічних реформ при Президентові України за напрямом «Реформа медичного обслуговування» (31.03.2011 р.), галузеві накази. Реалізація поставлених перед університетом завдань здійснювалася відповідно до «Перспективного плану розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2004-2010 роки» та «Перспективного комплексного плану розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2011-2017 рр.)».

Стратегічними напрямами роботи закладу у 2010/2011 н.р. були підвищення якості медичної освіти і науки, поетапна реалізація положень, визначених основними напрямами державної політики та міжнародними угодами України, діяльність з формування єдиного європейського освітнього та наукового простору, підвищення престижу НМУ в Україні і за кордоном, підготовка до відзначення 170-річчя закладу.

Непересічною подією, яка визначила вектор розвитку закладу на майбутнє, стали вибори ректора НМУ, які відбулися 29.10.2010 р. Представлена кандидатом на посаду ректора академіком Москаленком В.Ф. програма «До нової якості освіти – через конкурентоспроможну науку», а також схвальна оцінка звіту про діяльність університету протягом 2003-2010 рр. забезпечили одностайну підтримку запланованої стратегії та обрання ректора на новий термін. Напрями та заходи запропонованої Програми стали основою для розробки «Перспективного комплексного плану розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2010-2017 рр.)», який затверджено Вченою радою закладу.

Визначними подіями в житті університету, які сприяли зростанню іміджу закладу і одночасно є свідченням високого його авторитету, у звітному році стали неодноразові зустрічі колективу університету з Міністром охорони здоров’я України (5), Головою Київської міської державної адміністрації (5), начальником ГУОЗ м. Києва (6), начальником Головного управління освіти і науки КМДА (4), головою Шевченківської районної у м. Києві держадміністрації (2); проведення урочистостей з нагоди випуску лікарів і провізорів 2011 р. в Національному палаці мистецтв «Україна» за участю Міністра охорони здоров’я України, Президента НАМН України, народних депутатів України, представників МОЗ України, інших міністерств і відомств, НАМН України, зарубіжних посольств та дипломатичних місій, інших почесних гостей, батьків; проведення урочистих зборів співробітників і студентів університету, присвячених посвяті першокурсників у студенти, у Національному палаці мистецтв «Україна» за участю Міністра охорони здоров’я України, народних депутатів України, представників Київської міської державної адміністрації, дипломатичного корпусу, керівників освітніх і наукових установ та закладів, інших почесних гостей; відвідання університету представниками міжнародних агенцій, у т.ч. ВООЗ та ЄРБ ВООЗ, провідних зарубіжних науково-освітніх закладів; випуск учнів Українського медичного ліцею НМУ в Центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»; відкриття нової сучасної аудиторії імені проф. В.Ф. Войно-Ясенецького, яку визнано кращою навчальною аудиторією серед країн СНД (07.12.2010 р., Москва, РФ), встановлення меморіальної дошки та барельєфу Святителю Луці; проведення в НМУ засідання ради ректорів Київського регіону; проведення в НМУ засідання Громадської ради з розробки стратегії розвитку м. Києва до 2025 р. та круглого столу КМДА «Перспективи розвитку та впровадження інноваційних медичних технологій у м. Києві».

Звітний період ознаменувався підготовкою до 170-річного ювілею НМУ, 200-річчя з дня народження проф. В.О. Караваєва, 130-річчя з дня народження О.О. Богомольця, 130-річчя з дня заснування СНТ імені О.А. Киселя та 120-річчя з дня народження М.О. Булгакова і реалізацією заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» та наказом НМУ «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування Національного медичного університету імені О.О.Богомольця».

Завдяки комплексному та плановому характеру роботи усіх структурних підрозділів упродовж звітного періоду досягнуто суттєвих позитивних зрушень у навчально-виховній, методичній, науковій, фінансово-економічній, адміністративно-господарській та інших видах діяльності університету.

Головним пріоритетом роботи закладу було забезпечення високої якості освіти відповідно до європейських стандартів. На базі НМУ продовжувала функціонувати робоча група МОЗ України з впровадження положень Болонської декларації в навчальний процес ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та розробки нормативного, методичного, інформаційного забезпечення цього процесу. Здійснювалось подальше впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), удосконалювалось рейтингове оцінювання навчальної і громадської діяльності студентів. Відбувся перший випуск спеціалістів, які навчалися за європейською кредитно-трансферною системою, вперше в історії закладу випускникам 2011 р. було вручено додаток до диплома європейського зразка Diploma supplement, що є реальним впровадженням в життя принципів Болонської системи. Рішенням ДАК України в закладі акредитовано спеціальність «медична психологія» за IV рівнем акредитації. Протягом звітного періоду розроблено методичне забезпечення впровадження КМСОНП на ІІІ-VІ курсах. Оновлено зміст навчальних дисциплін і їх структурування відповідно до вимог кредитно-модульної системи, введено нове нормування науково-педагогічного навантаження для кафедр, на яких ведеться викладання за КМСОНП. Сформовано внутрішньоуніверситетську мережу «Інтранет» та інтерактивні навчально-методичні комплекси з дисциплін, які розміщено на web-сторінках факультетів та кафедр.

Досвід НМУ з упровадження КМСОНП широко обговорено на нарадах МОЗ України та МОН України, науково-методичних конференціях в Україні і за кордоном, зокрема в провідних освітніх та наукових закладах Китаю, Російської Федерації, Польщі,Словаччини, Угорщини, Швеції тощо.

Провідних фахівців НМУ (45 осіб) було включено до складу робочих груп МОЗ України з підготовки національних підручників для студентів ВНЗ IV рівня акредитації, вони взяли участь у проведенні робочої наради з підготовки національних підручників.

Зростанню якості навчально-методичної роботи в університеті сприяли модернізація та поліпшення матеріально-технічної бази закладу, закупівля та встановлення 568 одиниць комп’ютерної та оргтехніки, у т.ч. 3 відео-аудіо-комплексів, на суму 3,8 млн грн, інтенсифікація її використання в навчальному процесі, забезпечення усіх кафедр мультимедійними системами та розширення мережі Інтернет.

Протягом 2010/2011 н.р. суттєво поліпшилось забезпечення навчальною літературою студентів, у т.ч. на електронних носіях. Придбано 25,3 тис. примірників нової навчальної і наукової літератури на загальну суму 3,5 млн грн. Розроблено 24 методичних рекомендації для груп з англомовною формою навчання та надано в бібліотеку 1,8 тис. примірників, одержано 560 підручників та навчальних посібників з 10 дисциплін.

Про активну роботу авторських колективів закладу свідчить підготовка та видання співробітниками університету 59 типових навчальних програм, а також 27 підручників і 105 посібників, з яких відповідно 26 та 36 рекомендовано МОН України та МОЗ України для використання в навчальному процесі. Кілька навчальних видань відзначено на державному та міжнародному рівні: І місце в Першому всеукраїнському конкурсі видань для ВНЗ «Університетська книга – 2010» отримав навчальний посібник «Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД», ІІ місце – підручник «Клінічна фармакологія» у номінації «Краще навчальне видання з медицини»; дипломом переможця Міжнародної книжкової виставки (м. Москва, РФ) в номінації «Краще медичне видання 2010 року» було нагороджено підручник «Клінічна імунологія та алергологія».

На результатах навчальної діяльності позитивно позначилася системна підготовка до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», що дозволило підвищити рейтингове місце університету серед ВМНЗ України при складанні іспитів з фармації та зберегти призові місця з загальної лікарської підготовки та стоматології. Так, НМУ посів І місце серед ВМНЗ України за результатами складання «Крок-1. Фармація», ІІ місце - «Крок-1. Загальна лікарська підготовка», «Крок-2. Загальна лікарська підготовка», «Крок-2. Стоматологія», ІІІ місце - «Крок-1. Стоматологія», «Крок-2. Фармація».

Університет було затверджено базовим ВНЗ і проведено на його кафедрах ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з чотирьох навчальних дисциплін. Завдяки постійній увазі керівництва університету до цього питання, систематичній роботі навчально-методичного відділу та колективів кафедр студенти університету посіли І місце серед ВМНЗ України за кількістю призових місць - 26, у т.ч. 11 – перших, 8 – других, 7 – третіх, у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Ліцеїсти НМУ отримали 25 призових нагород у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.

Свідченням визнання високого рівня додипломної і післядипломної підготовки фахівців стало призначення 16 студентам, аспірантам і молодим вченим університету стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, імені Миколи Амосова, а також отримання 4 премій НАМН України та Асоціації ВМНЗ України. Вченою радою НМУ 46 студентам було надано іменні та персональні стипендії.

Для системи охорони здоров’я закладом підготовлено та випущено у 2011 р. 1241 фахівця (1152 лікаря та 89 провізорів), у т.ч. 155 – для зарубіжних країн. Серед випускників – 831 лікар за спеціальністю „лікувальна справа”, 321 – за спеціальністю „стоматологія”, 89 провізорів за спеціальністю „фармація”. З 641 випускника, які навчалися за державним замовленням, 332 особи (51,8%) направлено на роботу у сільську місцевість. Здійснено другий випуск фахівців англомовної форми навчання і четвертий випуск спільного факультету підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ імені О.О.Богомольця та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Перед приймальною комісією університету у 2010/2011 н.р. стояли важливі завдання формування нової стратегії підготовки до проведення вступної кампанії 2011 р. з урахуванням сучасних демографічних та соціально-економічних реалій - в умовах зменшення загальної чисельності випускників середніх шкіл – потенційних абітурієнтів та зростання конкуренції між ВМНЗ, впровадження електронної реєстрації абітурієнтів. Це вимагало подальшого вдосконалення та розширення форм і методів профорієнтаційної та агітаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів в усіх адміністративних територіях України і за кордоном з використанням сучасних інформаційних засобів, пропагування нових форм доуніверситетської підготовки, укладання угод з органами виконавчої влади України про цільову підготовку фахівців охорони здоров’я. У 2011 р. вперше було укладено угоди з Київською міською державною адміністрацією на підготовку 60 фахівців, започатковано реалізацію Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я м. Києва на 2011-2017 роки. В рамках підготовки до вступної кампанії було проведено широку агітаційну роботу, включаючи створення і демонстрацію агітаційних роликів про НМУ на телебаченні, виступи в засобах масової інформації, у т.ч. на телебаченні, радіо та шпальтах газет і журналів, облаштування інформаційних електронних табло, інформаційно-рекламних банерів, наметів, створення нової версії сайту НМУ і web-сайту ректора зі зворотним зв’язком. Агітаційні та інформаційно-просвітницькі заходи здійснювались в ході проведення Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня серця, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, Всесвітнього дня без тютюну, акцій з вимірювання артеріального тиску тощо. Університет взяв участь в експерименті «Електронний вступ 2011», запровадженні електронної реєстрації абітурієнтів. Значний вплив на результати вступної кампанії справили функціонування розгалуженої системи доуніверситетської підготовки, яка включає підготовчі курси різної тривалості та дистанційну форму навчання (заочну) з відповідним навчально-методичним забезпеченням; організація і проведення днів відкритих дверей в НМУ і 8 обласних центрах України; проведення підсумкової атестації випускників підготовчого відділення та VІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею НМУ; функціонування багатоканальної телефонної лінії приймальної комісії; регулярне проведення соціологічних опитувань потенційних абітурієнтів. Як наслідок застосування нової стратегії підготовки до вступної кампанії, було забезпечено конкурс на місця державного замовлення та контрактні місця, до приймальної комісії надійшло понад 11,8 тис. заяв від більше ніж 5,1 тис. абітурієнтів, що складає сьому частину від загального обсягу абітурієнтів ВМ(Ф)НЗ України і свідчить про високий авторитет та престиж НМУ. Було опрацьовано та прийнято 1386 електронних заяв від 622 абітурієнтів, що склало 12,1% від загального числа абітурієнтів. Здійснено найбільший за усі роки прийому до університету набір на навчання за державним замовленням (755 осіб), на контрактну форму навчання було прийнято 1137 осіб. Серед рекомендованих до зарахування близько 50% становлять особи з середнім балом сертифікату 180-200 балів. Питома вага осіб з золотою чи срібною медаллю або дипломом з відзнакою серед осіб, яких зараховано на місця держзамовлення, становить 40,0%. Студентами НМУ стали представники усіх регіонів України, у т.ч. тих, де є ВМНЗ. Серед зарахованих на навчання 2 переможці міжнародних олімпіад та конкурсів з профільних дисциплін, 280 осіб, які мають золоту, срібну медаль або диплом з відзнакою, понад 400 юнаків і дівчат, які набрали від 190 до 200 балів з кожного предмета. Успішне завершення вступної кампанії стало запорукою фінансової стабільності та подальшого розвитку університету.

Інтенсифікація науково-інноваційної діяльності сприяла виконанню колективом НМУ значних обсягів науково-дослідних робіт, що здійснювалися в рамках міжнародних угод та наукового супроводу виконання тематики за пріоритетними національними проектами, у т.ч. в рамках Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр., на замовлення МОЗ України та Київської міської державної адміністрації. У виконанні наукових робіт університет активно співробітничав з 64 науковими і освітніми закладами. Результати виконання наукової тематики дозволили подати 249 заявок та отримати 179 патентів на винаходи, розробити і затвердити в МОЗ України 418 гігієнічних нормативів, 34 методичні вказівки, опублікувати понад 1,6 тис. наукових праць, у т.ч. 227 – за кордоном, 31 монографію, включити 24 пропозиції в Галузевий реєстр нововведень, зробити близько 1,8 тис. доповідей на наукових форумах різних рівнів, суттєво активізувати участь студентів у науковій роботі, у т.ч. в заходах міжнародного рівня, що забезпечило перемогу 10 студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. За вагомі наукові розробки 2 співробітникам закладу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Звіт ректора про науково-практичну діяльність НМУ за 2010 р. отримав схвальну оцінку МОЗ України.

Завдяки впровадженню комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів, регулярних зустрічей ректора та керівництва університету з претендентами на вступ до магістратури, аспірантури, клінічної ординатури, студентським активом, майбутніми випускниками, які претендують на працевлаштування в закладі, викладачами пенсійного віку, звітів претендентів на посади завідувачів кафедр на ректораті та Вченій раді університету, запровадженню контрактних відносин між адміністрацією та науково-педагогічними працівниками в НМУ вдосконалено добір та використання кадрів, збільшено чисельність завідувачів кафедр, викладачів та асистентів допенсійного віку, питому вагу викладачів до 40 років та зменшено частку викладачів віком понад 65 років, створено дієвий резерв на посади на переважній більшості кафедр, досягнуто нижчого, ніж в цілому у ВМ(Ф)НЗ України показника питомої ваги викладачів без наукового ступеню. За звітний період було обрано 1 декана, 10 завідувачів кафедр, у т.ч. 3 – вперше, вперше обрано на посаду професора кафедри 1 доктора наук, на посади доцентів кафедр – 21 особу. У 2011 р. в заклад працевлаштовано 34 кращі випускники 2011 р.

Динамічно розвивалася міжнародна співпраця в освітній та науковій сферах. Університетом укладено 2 двосторонні угоди про співробітництво із зарубіжними освітніми закладами, посилено взаємодію в рамках дво- та багатосторонніх угод з університетами Європи. Видатні науковці закладу входять до авторитетних міжнародних організацій, у т.ч. комітетів ВООЗ та ЄРБ ВООЗ. Широко практикуються читання лекцій провідними вченими НМУ в європейських освітніх закладах та виступи з лекціями в університеті видатних зарубіжних фахівців зі США, Швеції, Ізраїлю, Польщі, Нідерландів, Російської Федерації. Співробітники університету беруть активну участь у телеконференціях із зарубіжними партнерами, проведенні майстер-класів, тренінгів, читанні лекцій в on-line режимі тощо. В НМУ успішно реалізуються проект ЄС «Erasmus Mundus», спільні українсько-шведський, українсько-американський та об’єднаний українсько-європейський науково-освітній проекти. Протягом року прийнято 11 зарубіжних делегацій, здійснено 83 відрядження до 25 країн світу, у т.ч. з метою стажування. Продовжується активний обмін студентами під час проходження літньої практики, за що заклад неодноразово отримував подяки від зарубіжних партнерів.

Поліпшення забезпечення клінічних кафедр та Стоматологічного медичного центру НМУ сучасним медичним обладнанням на 3,2 млн грн, відкриття нового сучасного навчального хірургічного комплексу, впровадження новітніх технологій та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, розташування клінічних кафедр університету на 3 нових базах дозволили удосконалити лікувально-консультативну роботу та забезпечити кращі умови для практично-орієнтованого навчання студентів і лікарів(провізорів)-інтернів. Фахівці університету активно залучались до консультативної, організаційної, експертної допомоги в МОЗ України, брали участь у численних апаратних та селекторних нарадах МОЗ України, засіданнях робочих груп МОЗ України. Новим аспектом лікувально-консультативної діяльності стало надання стоматологічної медичної допомоги 12 школам, 6 дошкільним закладам м. Києва, 12 дитячим будинкам України. Значний обсяг профілактичної та консультативної допомоги було надано фахівцями університету в рамках участі у багатьох загальнодержавних та загальноміських акціях, у т.ч. організація та проведення «Дня донора», участь у соціальному проекті «Тиждень донора крові» у м. Києві, організація та проведення «Днів вакцинації», проведення за погодженням з КМДА безкоштовної акції з вимірювання артеріального тиску.

В університеті продовжувалась послідовна реалізація Концепції виховної роботи, було укладено нову «Угоду про співробітництво між адміністрацією та студентським парламентом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», активно розвивалось студентське самоврядування, що сприяло підвищенню самосвідомості студентів, зростанню культурного рівня та ерудиції, формуванню активної громадянської позиції та утвердженню здорового способу життя. Велике виховне значення мало урочисте відзначення 66-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшанування ветеранів, вручення ветеранам сертифікатів та відзнаки «Ветеран Великої Вітчизняної війни Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» тощо. Важливим нововведенням стали запрошення до участі в університетських заходах представників духовенства та виступи їх перед студентами. Про гуманістичне спрямування виховної роботи свідчать патронат органів студентського самоврядування над 4 дитячими будинками, функціонування «групи милосердя» (волонтерів) для надання допомоги та психоемоційної підтримки ветеранам війни та праці, хворим на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, дітям-сиротам й іншим категоріям населення.

Підвищенню духовності студентів і викладачів, патріотичному вихованню сприяло видання серії історико-публіцистичних матеріалів про всесвітньовідомих випускників НМУ, у т.ч. книги «Дух, душа і тіло», присвяченої Архієпископу Луці, а також письменнику М.О. Булгакову, першому декану медичного факультету проф. В.О. Караваєву, деканам медичного факультету Університету Святого Володимира, ректорам університету. Свідченням високої оцінки духовного спрямування просвітницько-виховної роботи, що проводиться в закладі, стало нагородження ректора університету Відзнакою Предстоятеля Української Православної Церкви і Орденом Святителя Луки. Підтвердженнями визнання зростання авторитету студентського активу та успішності виховної роботи стали, зокрема, очолювання представниками НМУ Ради представників студентського самоврядування при МОЗ України, робота представників студентського парламенту НМУ в Українській асоціації студентського самоврядування, Всеукраїнській студентській раді, Раді з питань молодіжної політики при КМДА, численні перемоги студентів закладу на авторитетних міжнародних і Всеукраїнських конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях тощо.

Продовжувалась послідовна діяльність адміністрації і профспілкового комітету, спрямована на покращення соціального захисту співробітників і студентів. Протягом звітного року посадові оклади співробітників університету зросли на 10,6%, у т.ч. професорсько-викладацького складу – на 3,7%. На преміювання і матеріальну допомогу співробітникам університету було виділено 11,3 млн грн, планомірно підвищувались стипендії, надавалась матеріальна допомога та виплачувались премії студентам, магістрам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам. Одним із підтверджень високого рівня роботи щодо соціального захисту співробітників і осіб, що навчаються, стало визнання НМУ кращим ВМНЗ України з питань оздоровлення співробітників та студентів (лист МОЗ України від 03.11.2010).

Зміцнення фінансово-економічного стану університету у 2010/2011 н.р. досягалося шляхом удосконалення стратегічного планування залучення коштів, оптимізації структури та обсягів надходжень і видатків, збільшення обсягів навчання в інтернатурі на умовах контракту, надання платних стоматологічних послуг, виконання науково-дослідних та консультативних робіт на госпдоговірній основі. Базове фінансування університету з усіх джерел за звітний період збільшилось на 7,4%.

Протягом звітного року успішно вирішувався ряд стратегічних питань розвитку НМУ у адміністративно-господарчій сфері. Зокрема, було здійснено капітальний ремонт та оснащення сучасною аудіо-відеотехнікою лекційних аудиторій в морфологічному (аудиторія №2) та стоматологічному корпусах, проведено капітальні і поточні ремонти приміщень кафедр, навчальних корпусів і гуртожитків, що сприяло поліпшенню умов праці, навчання та побуту, забезпечило можливості для підвищення якості навчально-виховного, наукового та лікувально-консультативного процесів. Продовжувалось будівництво навчально-лабораторного комплексу з бібліотекою та нового гуртожитку. Було започатковано програму «Вікна НМУ – 5000», зокрема, замінено на енергозберігаючі 27,1% з 4152 вікон.

Багатоаспектна, новаторська, плідна діяльність закладу була відзначена багатьма міжнародними та державними нагородами. Університет нагороджено золотою медаллю ХІV Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» в номінації «Духовний розвиток молоді та фізичне вдосконалення – як необхідна складова виховання та освіти», відзначено почесним званням «Лідер сучасної освіти», УМЛ НМУ – срібною медаллю в номінації «Застосування сучасних засобів навчання в загальноосвітній школі, професійно-технічній та позашкільній освіті» та почесним званням «Лідер сучасної освіти»; золотою медаллю ІІ виставки-презентацiї «Інноватика в освіті України» в номінації «Інноватика у вищій освіті», УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Інноватика у загальноосвітньому закладі»; золотою медаллю та дипломом переможця Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2010» у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи», УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді»; золотою медаллю та Гран-прі ІІ Міжнародної виставки-презентації «Сучасні навчальні заклади – 2011» у номінації «Упровадження системи компетенцій – як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі», УМЛ НМУ – золотою медаллю у номінації «Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій»; золотою медаллю ХІХ міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2011» у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» та почесним званням «Лідер національної освіти», УМЛ НМУ – золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та почесним званням «Лідер національної освіти»; дипломом та 185 нагородами за участь в організації і проведенні науково-практичних заходів Міжнародної спеціалізованої виставки «Медичний форум 2011».

Співробітників університету протягом звітного періоду було включено до складу ДАК України, Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров’я МОЗ України, Науково-експертної ради при Антимонопольному Комітеті України, Координаційної науково-методичної ради з вищої освіти МОЗ України, Колегії МОЗ України, Колегії ГУОЗ КМДА тощо.

Високий професіоналізм і здобутки викладачів НМУ в науковій і освітній сферах гідно оцінено міжнародною спільнотою та державою, про що свідчить робота співробітників університету членами Комітету ВООЗ з політики і координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок та підготовки наукових кадрів в галузі відтворення населення від Європейського регіону ВООЗ та Постійного комітету Європейського регіонального комітету ВООЗ; обрання академіками та член-кореспондентами НАМН України, член-кореспондентом НАПН України, віце-президентом НАМН України; нагородження медаллю Теодора Більрота; присудження Державної премії України у галузі науки і техніки, академічної премії НАМН України в галузі профілактичної медицини за цикл наукових праць, Національної премії України «Гордість країни» в номінації «Лікар року»; присвоєння почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений лікар України»; нагородження Почесною грамотою МОЗ України, Подякою Міністра охорони здоров’я України, Почесною грамотою МОНмолодьспорту України, Відзнакою Голови Київської міської державної адміністрації.

Логічним результатом досягнутих протягом останніх років кардинальних позитивних змін у сфері кадрової політики, навчально-методичній роботі, міжнародному співробітництві, науковій діяльності і виховній роботі стало те, що університет четвертий рік поспіль зберігає провідні позиції в університетському рейтингу за проектом ЮНЕСКО “ТОП 200 Україна”, зокрема, у звітному році НМУ знову посів почесне IV місце серед ВНЗ України та І місце – серед ВМ(Ф)НЗ України.

Відповідно до вимог державних та галузевих законодавчих і нормативних документів та з метою удосконалення діяльності НМУ у 2011/2012 н.р. Конференція трудового колективу та Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:


1. Звіт ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка про підсумки 2010/2011 н.р. і завдання колективу на 2011/2012 н.р. схвалити.

2. Стратегічними напрямами роботи закладу у 2011/2012 н.р. вважати подальше підвищення якості медичної освіти і науки, поетапну реалізацію положень, визначених основними напрямами державної політики та міжнародними угодами України, активну діяльність з формування єдиного європейського освітнього та наукового простору, підвищення престижу НМУ в Україні і за кордоном, підготовку та відзначення 170-річчя закладу (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники структурних підрозділів, студентський парламент.

3. Підвищити ефективність організаційної роботи шляхом впровадження сучасних технологій менеджменту в управлінсько-розпорядчу діяльність, системного підходу до планування заходів з вирішення оперативних та стратегічних завдань, посилення виконавської дисципліни, подальшої структурної оптимізації закладу, підвищення мотивації до якісного проведення навчально-виховного, наукового, лікувально-консультативного процесу, використання системи рейтингової оцінки діяльності та методів заохочення за її результатами з метою удосконалення обґрунтування та прийняття управлінських рішень (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, керівники структурних підрозділів, студентський парламент.

4. Пріоритетними завданнями у сфері навчально-методичної роботи вважати подальше формування інноваційного освітнього середовища, впровадження в університеті системи управління якістю освітньої діяльності на основі ідеології загального управління якістю та стандарту ДСТУ ISO 9001, європейської кредитно-трансферної системи та її технології – кредитно-модульної системи навчання, компетентнісної моделі підготовки лікарів і провізорів, удосконалення інноваційної гнучкої технології планування та організації навчального процесу, його навчально-методичного забезпечення, нормативного, методичного та інформаційного супроводу, рейтингового оцінювання знань студентів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, запровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій у т.ч. телемедичних, розробку інтегрованих навчальних програм та створення навчально-виробничих комплексів з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації для подальшого зарахування їх випускників на скорочений термін навчання, створення університетського редакційно-видавничого комплексу, впровадження програм «Електронний підручник для студентів» та «Електронний довідник для лікаря», створення і розвиток освітнього порталу університету, мережі інноваційних навчально-виробничих лабораторій (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з економічних питань, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, декани, завідувачі кафедр.

5. Інтенсифікувати діяльність щодо впровадження інноваційних форм і методів навчання, у т.ч. доуніверситетської підготовки, дистанційних форм навчання, створення міжнародного центру дистанційної освіти, загальноуніверситетського центру набуття і контролю умінь та практичних навичок студентів, реалізації концепції безперервного навчання протягом життя, видачі європейського додатку до диплому, проведення моніторингу здійснення навчально-виховного процесу та його результатів (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з економічних питань, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи і післядипломної освіти, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, декани, завідувачі кафедр.

6. Продовжити роботу щодо підвищення якості підготовки студентів, лікарів-інтернів та провізорів-інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок”, посилення системної підготовки студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових конкурсах за професією, міжнародних конференціях і конкурсах; підвищити персональну відповідальність деканів, завідувачів кафедр, викладачів та осіб, що навчаються, за результати іспитів «Крок» і участі в олімпіадах і конкурсах (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи і післядипломної освіти, начальник навчально-методичного відділу, декани, завідувачі кафедр.

7. Зосередити зусилля на впровадженні сучасних інформаційних та дистанційних технологій у навчальний процес та інші види діяльності, розвитку інформаційної інфраструктури університету, інформатизації та переоснащенні бібліотеки університету, розширенні знань та компетенцій співробітників і студентів в галузі новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, оснащенні лекційних аудиторій комплексами аудіо-візуальних технічних засобів, розбудові освітнього порталу університету, розвитку сателітного сайту для абітурієнтів НМУ та системи попередньої електронної реєстрації абітурієнтів через мережу Інтернет, створенні цифрового інтерактивного освітньо-наукового медичного телевізійного каналу на базі технології IPTV, запровадженні методик телематичної та дистанційної освіти, розробці та широкому впровадженні навчальних комп’ютерних програм, запровадженні в університеті комплексної системи автоматизованого електронного документообігу (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з економічних питань, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, начальник навчально-методичного відділу, відповідальний секретар Приймальної комісії, декани, завідувачі кафедр.

8. Підвищити якість проведення виробничої практики студентів за рахунок розширення мережі клінічних баз, розробки сучасних програм і забезпечення відповідного методичного супроводу, підвищення відповідальності клінічних кафедр за практичну підготовку студентів (протягом навчального року).

Відповідальні: декан з виробничої практики, декани факультетів, завідувачі кафедр.

9. В системі післядипломної підготовки лікарів та провізорів зосередити зусилля на забезпеченні якісного прийому до інтернатури, дотримання основних принципів післядипломної медичної освіти, у т.ч. безперервності і ступеневості, обґрунтуванні та створенні нових сучасних програм навчання відповідно до вимог кредитно-модульної системи, впровадженні передових освітніх технологій, у т.ч. дистанційних, коригуванні навчального процесу на післядипломному етапі згідно з впровадженими інноваціями, удосконаленні форм і методів післядипломного навчання, створенні нових підручників та навчальних посібників для післядипломної освіти (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи і післядипломної освіти, декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, начальник навчально-методичного відділу, директор Українського тренінгового центру сімейної медицини, завідувачі кафедр.

10. Важливими завданнями щодо підвищення кваліфікації викладачів і фахівців вважати подальше впровадження системи безперервного професійного розвитку, створення нової концепції підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, запровадження дистанційного навчання викладачів, у т.ч. через локальну мережу Інтранет, інших нових форм організації навчального процесу, поліпшення його науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення, інтенсифікацію роботи авторських колективів кафедр з видання сучасної навчально-методичної літератури, удосконалення навчальних програм, укладання угод про взаємообмін викладачами з зарубіжними освітніми закладами (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан ФПК, завідувачі кафедр.

11. Пріоритетними напрямами роботи Приймальної комісії університету у 2011/2012 н.р. вважати подальше вдосконалення та розширення форм і методів профорієнтаційної та агітаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів в усіх регіонах України і за кордоном з використанням сучасних інформаційних засобів, пропагування нових форм доуніверситетської підготовки, укладання угод з країнами СНД, поширення практики укладання угод з місцевими органами виконавчої влади України про цільову підготовку фахівців охорони здоров’я (до травня 2012 р.).

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії, проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, декани факультетів.

12. Вважати стратегічним напрямом, запорукою динамічного розвитку університету оптимізацію обсягів прийому іноземних громадян на навчання за усіма спеціальностями, у т.ч. на англомовну форму, поліпшення їх забезпечення методичною літературою та підручниками, подальше залучення студентів-іноземних громадян до участі в наукових та навчально-виховних заходах (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, завідувачі кафедр.

13. Основними напрямами кадрової політики вважати послідовне впровадження Програми комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ, формування дієвого резерву кадрів на всі посади, розширення обсягів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на контрактних засадах, подальше залучення талановитої молоді до викладацької роботи та створення умов для її професійного зростання, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження програми власних університетських грантів для молодих перспективних науковців, розробку системи стимулювання та мотивації, стажування фахівців закладу у провідних європейських та світових науково-освітніх центрах, забезпечення дієвого резерву кадрів на всі посади (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, декани, завідувачі кафедр.

14. Забезпечити подальшу реалізацію засадничих принципів підготовки науково-педагогічних кадрів шляхом широкого використання можливостей магістратури, аспірантури і докторантури, удосконалення планування дисертаційних робіт за пріоритетними напрямами бюджетних і договірних наукових досліджень, створення умов для їх успішного виконання та захисту, посилення відповідальності наукових керівників і консультантів, підвищення якості підготовки кандидатів і докторів наук за рахунок посилення конкурентоспроможності інноваційних розробок, їх інтегрованості в світовий науковий простір та продовження практики спільної підготовки науковців з провідними європейськими і світовими науково-освітніми закладами (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач аспірантури, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, вчений секретар університету, декани, завідувачі кафедр.

15. Пріоритетами наукової роботи вважати подальший розвиток наукового та винахідницько-інноваційного менеджменту і трансферу технологій, створення інфраструктури підтримки інноваційної діяльності, забезпечення розвитку існуючих та створення нових наукових напрямів і шкіл, формування творчих наукових колективів спільно з провідними вітчизняними і зарубіжними закладами і установами, посилення конкурентоспроможності в отриманні наукових грантів, розширення участі в розробці та науковому супроводі державних цільових програм і комплексних заходів в охороні здоров’я, збільшення обсягів фінансування за рахунок розширення госпдоговірної тематики, науковий моніторинг та підвищення якості науки, активізацію рекламно-комерційної роботи з метою пропаганди конкурентоспроможних результатів наукових досліджень, впровадження новітніх розробок в практику охорони здоров’я і навчальний процес, залучення студентів до наукової та винахідницько-інноваційної діяльності, широке висвітлення медико-інноваційного процесу на форумах різних рівнів (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник НДС, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, директори наукових установ НМУ, завідувачі кафедр.

16. Розширювати та поглиблювати міжнародне співробітництво за рахунок виконання діючих та укладання нових дво- та багатосторонніх угод в освітній і науковій сферах, реалізації спільних з партнерами НМУ освітньо-наукових проектів підготовки кадрів, у т.ч. українсько-шведського проекту, українсько-американського проекту з підготовки менеджерів охорони здоров’я та об’єднаного українсько-європейського проекту в рамках програм ЄС «Erasmus Mundus», проведення наукових, у т.ч. студентських, форумів англійською мовою, їх широкого інформаційного супроводу (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи.

17. У сфері гуманітарної освіти та виховання спрямувати зусилля на подальше втілення в життя Концепції виховної роботи серед студентів НМУ, всебічний розвиток особистості студентів, формування у них активної громадянської позиції, почуття патріотизму, високих моральних якостей та духовних запитів, збереження і поповнення історичної спадщини закладу, примноження університетських традицій, усвідомлення власної відповідальності за себе і суспільство в цілому, заохочення ініціативи, розширення волонтерського руху, утвердження здорового способу життя (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, голова студентського парламенту.

18. Створити університетський центр соціологічних досліджень з метою проведення постійного соціально-психологічного моніторингу проблем сучасної молоді, розробити положення про Раду з координації виховної діяльності, організації конкурсів, фотовиставок, виставок творів мистецтва, літератури, видання збірок, забезпечення роботи клубів за інтересами, гуртків, творчих колективів, участі в інформаційно-просвітницьких заходах тощо (до березня 2012 р.).

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки.

19. З метою подальшого поступального розвитку студентського самоврядування передбачити послідовну реалізацію «Угоди про співробітництво між адміністрацією та студентським парламентом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», розширення діяльності його органів, активне залучення студентської молоді до розробки та прийняття управлінських рішень, організації їх виконання, зміцнення міжуніверситетських і міжнародних зв’язків з молодіжними студентськими організаціями, координацію діяльності студентського самоврядування серед ВМНЗ України (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, голова студентського парламенту.

20. У повному обсязі і своєчасно виконати затверджені плани заходів МОЗ України та університету, спрямовані на запобігання корупційним і злочинним проявам, у т.ч. шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед викладачів і студентів, функціонування „Телефону довіри”, „Пошти студентської довіри”, „Стенду довіри”, рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті університету, активного залучення органів студентського самоврядування та представників іноземних земляцтв до анонімного анкетування студентів (протягом навчального року).

Відповідальні: проректори, декани, начальник юридичного відділу, керівники інших структурних підрозділів, голова студентського парламенту.

21. Важливими завданнями лікувально-консультативної роботи вважати удосконалення лікувально-діагностичного процесу, впровадження інноваційних технологій професійної підготовки фахівців, створення Медичного центру університету як унікальної клініки, університетських навчально-науково-виробничих комплексів, подальше впровадження на клінічних кафедрах сучасних медичних технологій, що відповідають засадам доказової медицини, поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підвищення ефективності використання медичного обладнання, розширення медичної практики на госпрозрахункових засадах, забезпечення готовності клінічних кафедр до участі у медичному забезпеченні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (протягом навчального року).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи і післядипломної освіти, завідувачі клінічних кафедр.

22. Пріоритетними заходами щодо соціального захисту співробітників і студентів вважати поліпшення умов праці, навчання, відпочинку, оздоровлення та підвищення матеріального добробуту, розширення мережі центрів громадського харчування, реконструкцію СОТ «Медик», започаткування програми «Ветеран університету», організацію диспансеризації, створення стаціонарного медичного пункту (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, голова профкому співробітників, проректор з економічних питань, голова студентського парламенту, голова профкому студентів.

23. З метою зміцнення фінансово-економічного стану університету впровадити науковий менеджмент у сфері фінансово-економічної діяльності, стратегічний план модернізації та оптимізації матеріально-технічної бази закладу, забезпечити зростання доходів, економічне стимулювання та підвищення фінансової стійкості університету, збільшити надходження від надання платних освітніх та інших послуг за рахунок збільшення їх обсягів і розширення переліку джерел надходжень, оптимізувати структуру та обсяги надходжень і видатків (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректори, начальник планово-фінансового відділу, головний бухгалтер, декани, керівники структурних підрозділів, завідувачі кафедр.

24. Головними завданнями у сфері адміністративно-господарської діяльності вважати розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази для навчального та наукового процесів, забезпечення збереження основних фондів, надійну експлуатацію будівель, споруд, інженерних комунікацій та обладнання, продовження будівництва навчально-лабораторного комплексу з бібліотекою та нового гуртожитку, своєчасні регламентні роботи. Приділити першочергову увагу проведенню капітальних та поточних ремонтів в окремих навчальних та адміністративному корпусах, завершенню реконструкції та модернізації нової сучасної лекційної аудиторії морфологічного корпусу, безперебійному забезпеченню комунальними послугами (протягом навчального року).

Відповідальні: ректор, проректор з адміністративно-господарської роботи, проректор з економічних питань, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу.

25. Контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу та Вченої ради НМУ покласти на ректора, голову профкому співробітників, голову студентського парламенту, голову профкому студентів.


Головуючий на засіданні

Конференції трудового колективу

М.М. Лук’янець

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Секретар зборів

доцент Л.П. Бідна


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

^ РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання „Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2011/2012 навчального року”

від 9 вересня 2011 р.


Заслухавши та обговоривши звіт відповідального секретаря Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професора Науменка О.М. про набір студентів на перший курс 2011/2012 навчального року, Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

П О С Т А Н О В Л Я Є:


  1. Звіт відповідального секретаря Приймальної комісії професора Науменка О.М. про роботу Приймальної комісії з набору студентів на перший курс 2011/2012 навчального року взяти до відома та схвалити.
  1. Результати прийому студентів на перший курс Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 2011/2012 навчального року затвердити.^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 4. Поточні справи.

4.1. Вручення випускникам медичних факультетів 2011 року – відмінникам навчання - додатків до диплому міжнародного зразка (Diploma supplement).

Вручав ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф.


4.2. Громадське обговорення висунутої Вченою радою Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік роботи: „Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка впровадження нових засобів запобігання цій патології”. Робота розроблена колективом авторів у складі: Кравченко В.І. - д.мед.н., професор (ДУ „Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»); Корзун В.Н. - д.мед.н., професор (ДУ «Інститут гігієни та медичної екології НАМН України»); Боцюрко В.І. - д.мед.н., професор (Державний Івано-Франківський медичний університет); Максін В.І. - д.хім.н., професор (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Марков В.В. - к.мед.н., ст.н.с. (ДУ „Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»); Ярощук А.П. – директор науково-виробничої компанії «Йодіс»; Мельніченко В.М. – д.тех.н., директор з наукової роботи науково-виробничої компанії «Йодіс».

Доповідач: в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.

В обговоренні представленої наукової роботи виступили: академік НАН України, член-кор. НАМН України, професор ШИРОБОКОВ В.П., член-кор. НАМН України, професор БАРДОВ В.Г., професор БОДНАР П.М., член-кор. НАМН України, професор МАЛАНЧУК В.О., член-кор. НАМН України, профессор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

Всі члени Вченої ради, які взяли участь в обговоренні, підтримали висунення роботи та всього авторського колективу на здобуття Державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки.

Рішення про підтримку висунення на здобуття Державної премії України 2011 року в галузі науки і техніки обговореної роботи прийнято відкритим голосуванням одноголосно.


4.3. Затвердження звіту стипендіата Кабінету Міністрів України клінічного ординатора кафедри хірургії №1 МОРОЗА Владислава Владиславовича.

Доповідач: в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.


4.4. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри організації та економіки фармації НМУ к.фарм.н. ГАЛА Лілії Олексіївні.

Доповідач: в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.


4.5. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації асистенту кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ к.м.н. КОПЧАКУ Андрію Володимировичу.

Доповідач: в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.


4.6. Затвердження кандидатур студентів – претендентів на призначення премії/стипендії Київського міського голови.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Я.В.


4.7. Затвердження списку співробітників університету - претендентів на відзначення з нагоди 170-річчя Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Доповідач: голова профкому ЛУК’ЯНЕЦЬ М.М.


Схожі:

О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconВважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання
Вченої ради географічного ф-ту чну ім. Ю. Федьковича від 20 вересня 2011 р. «Звіт декана проф. В. П. Руденка «Про основні напрями...
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99№309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового...
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconУхвал а вченої ради географічного факультету чну ім. Ю. Федьковича від
Чну ім. Ю. Федьковича від 19 вересня 2012 р. (протокол №2) щодо звіту декана географічного факультету проф. В. П. Руденка "Про основні...
О. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи