О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р icon

О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р
Скачати 214.47 Kb.
НазваО. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р
Дата05.08.2012
Розмір214.47 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 11 лютого 2011 р.


Київ – 2011


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


11 лютого 2011 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну і наукову роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

^ 1. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ЗА 2010 РІК.

Доповідачі: ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф., голова профкому співробітників ЛУК’ЯНЕЦЬ М.М.

^ 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ «ПЕРСПЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ (2011-2017 рр.)».

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.

^ 3. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР І ФАКУЛЬТЕТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ У 2009/2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

^ 4. ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО УЧАСТІ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2010/2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Доповідачі - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П., начальник навчально-методичного відділу доцент ОСТАПЮК Л.І.

5. ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ І СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ НА 2010/2011 н. р.

^ 6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. МОСКАЛЕНКО


Голова профспілкового комітету М.М. ЛУК’ЯНЕЦЬ

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. ЯРЕМЕНКО

^ МАТЕРІАЛИ ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2010 РІК

Колективний договір – це нормативний акт соціального партнерства, що регулює виробничі відносини, умови праці, її оплату і охорону, питання соціального розвитку колективу, його участь в управлінні університетом, відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов'язань за договором.

Метою договору є створення і підтримання необхідних виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, інших співробітників університету, захист їх прав та інтересів на рівні не нижчому, ніж передбачено чинним законодавством.

Укладення колективного договору позитивно впливає на мотивацію праці, допомагає скласти об’єктивне уявлення про реальні інтереси і потреби працівників, встановити партнерські взаємини адміністрації з профспілкою, дозволяє переконатися, наскільки профспілка є ефективним помічником у роботі з персоналом.

Колективний договір встановлює для працівників певні права та гарантії, які поліпшують соціально-економічне становище порівняно з рівнем, визначеним законодавством.

Профспілковий комітет та адміністрація університету постійно співпрацюють над вирішенням проблем, які виникають в колективі. Ці проблеми значною мірою можна вирішити за умов соціального партнерства, коли зацікавлені сторони рухаються в одному напрямку. Соціальне партнерство – це двостороння, заснована на незалежності та рівноправності сторін, тісна взаємодія адміністрації та трудового колективу. В нашому університеті соціальне партнерство реалізується в формі колективного договору, а змістом соціального партнерства є домовленість з питань забезпечення зайнятості, створення безпечних умов праці та охорони здоров'я працівників, дотримання законодавства про оплату праці та соціального захисту працюючих в межах не нижчих, ніж встановлені чинним законодавством.

Діючий колективний договір прийнято на Конференції трудового колективу університету 26 лютого 2009 р. і його дія передбачена на 2009 – 2011 роки.

В діючому колективному договорі 14 розділів, 159 пунктів, з них 157 виконуються повністю, 2 пункти виконуються не в повному обсязі.

Щорічно адміністрація та профспілковий комітет звітують перед Конференцією трудового колективу університету про основні напрямки діяльності, ефективність використання фінансових ресурсів, у т.ч. для соціального захисту співробітників.

Адміністрація та профспілковий комітет вживають всіх необхідних заходів щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць. За умовами колективного договору робота за сумісництвом надається у першу чергу співробітникам університету, і тільки при неможливості забезпечення навчального процесу власними силами запрошуються працівники з інших установ.

Адміністрація університету, виходячи з реальних можливостей, прагне до виконання зобов'язань, які перебувають в межах її компетенції, дотримання законодавства України і нормативних документів, створення безпечних умов праці, задоволення побутових та соціально-культурних потреб працівників університету.

Поряд з витратами на навчальну, наукову та господарську діяльність, адміністрація виділяє кошти на утримання в належному стані навчальних корпусів, гуртожитків, закладів громадського харчування, санаторію-профілакторію, спортивно-оздоровчого табору (СОТ) „Медик”.

Згідно з умовами колективного договору зарахування на роботу здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Кодексу Законів про працю України.

Припинення трудових відносин здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація вживає всіх необхідних заходів щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Укомплектованість кадрами станом на 01.01.2011 року становить 96.4%, що відповідає укомплектованості кадрами станом на 01.01.2010 року.

При неможливості укомплектування структурних підрозділів штатними працівниками робота за сумісництвом надається у першу чергу співробітникам університету.

Станом на 01.01.2011 року в університеті працює за сумісництвом 473 особи (на 01.01.2010 року – 464 особи), у тому числі за внутрішнім – 293 (на 01.01.2010 року - 280), за зовнішнім – 180 осіб (на 01.01.2010 року – 184).

Чергові щорічні відпустки надаються тривалістю не менше 24 календарних днів згідно графіків відпусток або заяви співробітника. Додаткові відпустки надаються згідно з діючим чинним законодавством. Відпустки без збереження заробітної плати надаються на підставі заяви співробітників відповідно до Закону „Про відпустки” та інших нормативних актів. В університеті організовано підвищення кваліфікації фахівців і співробітників відповідно з графіком роботи.

Перепідготовка та просування працівників з посади на посаду здійснюються за виробничою необхідністю з урахуванням ділових якостей працівників, кваліфікаційних вимог до посади, на яку пересувається працівник.

Протягом 2010 р. на посади професорів переведено 2 працівники (за 2009 р. - 3), на посади доцентів – 14 (за 2009 р. - 26), на посади асистентів – 30 та на посади викладачів - 8 осіб.

Соціальна політика адміністрації університету та профспілкового комітету спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження та підвищення його матеріального добробуту. Для наших співробітників основним джерелом доходів є заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць. Заборгованості та затримки виплат немає, мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2011 р. становить 941.00 грн.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. № 337 здійснювалося підвищення посадових окладів працівникам університету: з 1 січня та з 1 квітня 2010 р. - відповідно на 1,9% та 2,2%, з 1 липня та з 1 жовтня - відповідно на 1% та 1,1%, з 1 грудня – на 1,65% (з 1 по 6 розряд тарифної сітки) та на 1,87% (7 розряд).

Протягом 2010 року посадові оклади збільшено на 7,9%.

З січня 2011 року розмір заробітної плати збільшено на 2,14%.

Тільки на виплату премій та матеріальної допомоги у 2010 р. витрачено 14,2 млн. грн., а саме: матеріальна допомога - на суму 3,5 млн. грн., преміювальні виплати - на суму 10,7 млн. грн.

Середня заробітна плата протягом 2010 р. збільшилася і становила: для науково-педагогічних працівників – 4584,84 грн.; наукових працівників – 2476,2 грн.; навчально-допоміжного персоналу – 1190,1 грн.; науково-допоміжного персоналу – 1098,2 грн.

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. Адміністрація університету планомірно спрямовує зусилля на забезпечення здоров'я та працездатності співробітників і студентів. Співробітники університету, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, а також із забруднюючими факторами, забезпечені згідно встановлених нормативів за рахунок фонду з охорони праці спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та дезинфікуючими засобами, аптечками першої медичної долікарської допомоги потерпілим.

Відповідно до наказу № 68 від 26.02.2009 р. «Про результати чергової атестації робочих місць за умовами праці» встановлено доплату за несприятливі та шкідливі умови праці.

Працівники, задіяні в роботу у шкідливих умовах, отримують щорічно додаткову відпустку та доплати до посадового окладу у розмірі 12% та 24% за шкідливі та несприятливі умови праці, а також доплати у розмірі 10% за використання в роботі дезинфікувальних засобів та прибирання туалетів. Сума доплат на зазначені цілі за рік складає 1225838,18 грн.

З метою створення безпечних умов праці та охорони здоров'я працівників протягом 2010 року виконано значний обсяг ремонтних та регламентних робіт, а саме: проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти аудиторій, холів, приміщень кафедр, житлових приміщень гуртожитків, фасадів, покрівель, приміщень загального користування, заміна вікон, поточні ремонти систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічного обладнання, електричних мереж тощо.

Згідно із затвердженим планом заходів з питань охорони праці на поточний рік проводились інструктивно-методичне навчання з відповідальними за охорону праці, семінарські навчання з керівниками структурних підрозділів адміністративно-господарської частини; розроблено, погоджено і затверджено відповідні інструкції, проводяться вступні та чергові інструктажі, оновлено оснащення кабінету з охорони праці, обладнано куточки з охорони праці, проводяться передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів; навчальні корпуси та гуртожитки обладнано засобами безпеки і пожежогасіння.

Профспілковий комітет за підтримки адміністрації університету приділяє велику увагу оздоровленню співробітників. Оздоровлення проводиться протягом всього року, путівки видаються на підставі заяв співробітників та довідок лікувальних закладів, які підтверджують необхідність оздоровлення в тому чи іншому санаторії. У 2010 р. путівки на санаторно-курортне лікування отримали 69 співробітників.

Найбільшим попитом користуються санаторії гастроентерологічного профілю (Трускавець, Моршин, Миргород, Товтри, Збруч) – 55% всіх путівок; рідше відвідуються санаторії пульмонологічного профілю (Південний берег Криму, Одеса) – 17%, санаторії для лікування органів опори та руху (Хмільник, Синяк, Саки, Київська міська бальнеологічна лікарня) – 18%, санаторії кардіологічного профілю (санаторії «Жовтень», «Ворзель», «Конча-Заспа») – 10%.

У 2010 р. було задоволено всі заяви співробітників на путівки. Їх отримували професори (6%), доценти (18%), старші викладачі та асистенти (15%), допоміжний персонал (61%). При неможливості надати путівку відповідного профілю профком проводив компенсацію за самостійно придбану путівку. У 2010 р. 4 співробітники придбали путівки за власний рахунок та отримали часткову компенсацію за рахунок коштів профспілкового бюджету.

Послугами СОТ „Медик” у 2010 р. скористалися 519 відпочиваючих, а саме: 77 співробітників, 150 студентів, 27 дітей та 265 членів сімей. Джерелами фінансування цього виду оздоровлення є фонд соціального страхування, профспілковий бюджет, кошти адміністрації (зокрема, на утримання табору), а також самих відпочиваючих.

З метою поліпшення організації культурно-масових заходів в СОТ „Медик” в період відпочинку співробітників, студентів, дітей та членів сімей за рахунок коштів профспілкового бюджету придбано плазмовий телевізор, відеоплеєр, заохочувальні призи та сувеніри на суму 10,7 тис. грн.

Протягом 2010 р. було проведено ряд цілеспрямованих заходів для покращення відпочинку співробітників, студентів та їх дітей: проведено 4 суботники по прибиранню території табору від наслідків суворої зими, в яких взяли участь співробітники, студенти та учні ліцею; відремонтовано туалети, проведено косметичний ремонт їдальні, літнього кінотеатру, дахи 26 будиночків; баскетбольно-волейбольні майданчики застелено гумовим покриттям.

Протягом 2010 р. на базі СОТ «Медик» було проведено ряд спортивних заходів за участю студентів університету.

З 14 травня 2009 р. створилася гостра проблема навколо СОТ «Медик» відповідно до позовної заяви Козинської селищної ради до Господарського суду Київської області щодо визнання недійсним Державного акту на право постійного користування землею.

Адміністрацією спільно з профспілковим комітетом було проведено низку заходів по захисту свого права постійного користування землею: направлено понад 100 звернень до вищих інстанцій та посадових осіб, забезпечено юридичний супровід справи у судах, залучено засоби масової інформації, організовувались пікети в дні розгляду справи у судах. Щодо вирішення подальшої долі СОТ «Медик» НМУ імені О.О.Богомольця відбулося 20 судових засідань, 6 з них - в Господарському суді Київської області за позовом Козинської селищної ради, 10 - в Київському міжобласному апеляційному господарському суді за апеляційною скаргою НМУ імені О.О. Богомольця та 4 – у Вищому господарському суді України за касаційною скаргою НМУ імені О.О.Богомольця.

Постановою Вищого господарського суду України від 04.08.2010 р. було задоволено касаційну скаргу НМУ імені О.О.Богомольця та прийнято рішення, яким в задоволенні позовних вимог Козинської селищної ради Обухівського району Київської області відмовлено.

Управління Держкомзему в Обухівському районі Київської області, яке виступало у справі як третя особа, що не заявляла самостійних вимог, 03.09.2010 р. звернулося з заявою до Вищого господарського суду України про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 04.08.2010 р. за нововиявленими обставинами у справі за позовом.

НМУ імені О.О.Богомольця продовжує заходи по захисту свого права на постійне користування земельною ділянкою, на якій розташовано СОТ «Медик».

Одним із основних питань роботи профспілкового комітету є дитяче оздоровлення. Щорічно діти співробітників на період літніх та зимових канікул забезпечуються пільговими путівками на оздоровлення.

У 2010 р. було оздоровлено 68 дітей; всі заяви співробітників університету на оздоровлення дітей забезпечувались путівками. В санаторіях (Євпаторія, Ялта, Ворзель) відпочивали 61% дітей від загальної кількості оздоровлених, в оздоровчих таборах (Скадовськ, СОТ «Медик») – 39%. Серед категорій відпочиваючих більшість – 51% - складали діти викладачів, 25% - діти старших лаборантів та лаборантів, 16% - діти допоміжного персоналу, 8% - діти лікарів і медичних сестер.

Фінансування дитячого оздоровлення проводилось за рахунок коштів профспілкового бюджету, коштів соціального страхування. Так, у 2010 р. було залучено коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей у сумі 159,3 тис. грн., з них 59,9 тис. грн. – кошти профспілкового бюджету.

Відповідно до умов колективного договору профспілковий комітет співробітників надавав матеріальну допомогу в першу чергу тим категоріям співробітників, які найбільше її потребують: багатодітні сім’ї, одинокі матері, найменш оплачувані категорії працюючих, у випадках тяжкої або тривалої хвороби, у зв’язку зі смертю співробітників або їх близьких родичів.

Протягом 2010 р. було задоволено всі подані заяви на матеріальну допомогу. За рахунок коштів профспілкового бюджету її отримали 261 особа на суму 254,1 тис. грн. Серед співробітників, які звернулися за матеріальною допомогою, було 12% професорів та доцентів, 14% - асистентів, старших викладачів, викладачів, 15% - старших лаборантів, лаборантів, 16% - лікарів, середнього медичного персоналу, 43% - допоміжного персоналу. За причинами звернення: 28% - складні матеріальні обставини, 46% - тривала хвороба, придбання ліків, 22% - смерть близьких, 4% - оздоровлення дітей.

Важливе місце у діяльності профспілкових організацій всіх рівнів посідає підтримка належного морального клімату в колективі. Завдяки виваженій і продуманій роботі ректорату та підтримці профспілкової організації в нашому колективі домінує здорова морально-психологічна атмосфера.

Підтриманню морально-психологічного клімату сприяють колективні відвідування масових заходів (театральних вистав, виставок, концертів, організація екскурсій), які протягом звітного періоду організовувала комісія профспілкового комітету з питань культурно-виховної роботи. Співробітники закладу брали активну участь у міських та університетських заходах з нагоди визначних подій і державних свят.

Комісія з питань культурно-масової роботи організовувала колективне відвідування співробітниками університету та їхніми дітьми циркових вистав (318 квитків), театру ляльок (200 квитків), театральних вистав (223 квитки), проводила вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни; організувала заходи з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, Дня довкілля та озеленення, Всесвітнього дня медичної сестри. Проведено екскурсію «Київ в роки другої світової війни» та автобусну поїздку «Київ – Кривче – Хотин Кам′янець-Подільський – Київ»;організовано та проведено новорічні заходи для дітей співробітників та студентів (придбано новорічні подарунки, квитки на новорічні вистави, ялинки, прикраси, проведено новорічну виставу у приміщенні фізико-хімічного корпусу, організовано відвідування Васильківського дитячого будинку «Горобинка»). На ці цілі було витрачено 116,6 тис. грн.

Спільно зі студентським профкомом та Студентським парламентом проведено суботники з впорядкування могил відомих медиків, суботники з впорядкування території СОТ «Медик» із залученням учнів Українського медичного ліцею.

З метою запобігання розповсюдження грипу та гострих респіраторних інфекцій для співробітників, які виявили бажання вакцинуватись, було придбано 50 доз вакцини на суму 2,9 тис. грн.

За підтримки профспілкового комітету протягом 2010 р. з нагоди державних свят та ювілейних дат отримали почесні звання, грамоти, нагороди 139 співробітників, у т.ч. звання Заслужений лікар України – 3, Почесну грамоту Кабінету Міністрів України – 2, Почесну грамоту МОЗ України – 73, Подяку Міністра охорони здоров’я України – 12, Подяку Київського міського голови – 2, Почесну грамоту Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я – 3, Грамоту Національного заповідника «Софія Київська» - 6, Почесну грамоту Вищої атестаційної комісії України – 1, подяку університету - 37.

Загалом протягом 2010 р. відповідно до умов колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету приділялася належна увага питанням покращення виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, студентів, інших співробітників університету.


РІШЕННЯ

^ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 11 лютого 2011 р.


Конференція трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця заслухала звіти ректора університету академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф. та голови профкому співробітників університету Лук’янець М.М. про виконання колективного договору за 2010 р.

У доповідях в повному обсязі викладено інформацію про виконання колективного договору протягом 2010 р.

За результатами обговорення звітів про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за 2010 р. Конференція трудового колективу констатує позитивну динаміку соціального партнерства адміністрації та профспілкового комітету, спрямовану на забезпечення прав кожного співробітника, збереження і підвищення його матеріального добробуту, створення відповідних безпечних умов праці, організацію відпочинку та оздоровлення.

На виконання Закону України „Про колективні договори та угоди” і згідно з умовами колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2009-2011 роки Конференція трудового колективу


ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Звіти ректора університету академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф. та голови профкому співробітників Лук’янець М.М. затвердити.


2. Роботу адміністрації та профспілкового комітету університету по виконанню колективного договору за 2010 рік оцінити як __________________.


3. Адміністрації та профспілковому комітету періодично контролювати хід виконання положень колективного договору.

^ Термін виконання: протягом року.


4. Наступний звіт адміністрації та профспілкового комітету про хід виконання колективного договору за 2011 рік заслухати у січні 2012 року.

^ Термін виконання: січень 2012 року.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ректора університету академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф., голову профспілкового комітету співробітників Лук’янець М.М.


^ Головуючий на засіданні

Конференції трудового колективу М.М.Лук’янець


Секретар засідання Л.П.Бідна


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

«^ РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР І ФАКУЛЬТЕТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ У 2009/2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ»


від 11 лютого 2011 р.


1. Інформацію щодо рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів за результатами роботи у 2009/2010 н.р. взяти до відома.

  1. Протягом місяця надати пропозиції ректору університету щодо матеріального заохочення кафедр і факультетів, які посіли 1-3 місця за показниками рейтингу у 2009/2010 н.р.

Відповідальний – голова комісії з організації і проведення рейтингу кафедр і факультетів професор Яворовський О.П.

  1. Деканам факультетів на засіданнях Вчених рад факультетів проаналізувати результати рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів за 2009/2010 н.р., заслухати кафедри, які посіли останні місця в рейтингу, обговорити чинні “Показники рейтингу…” і внести пропозиції та доповнення щодо вдосконалення показників рейтингу, які надати проректору з науково-педагогічної роботи до 20.02.2011 р.

Відповідальні – декани факультетів.

  1. Комісії з організації і проведення рейтингу кафедр та факультетів НМУ:

  • продовжити роботу з вдосконалення показників рейтингової оцінки діяльності кафедр та факультетів в НМУ;

  • проаналізувати пропозиції деканів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів щодо удосконалення показників рейтингу;

  • розробити і надати до 28.02.2011 р. ректору університету конкретні пропозиції щодо удосконалення чинних „Показників рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів НМУ” з урахуванням чинних показників Державного рейтингу МОН України та МОЗ України, показників рейтингу ЮНЕСКО;

  • про результати роботи комісії доповісти на засіданні Вченої ради університету в квітні-травні 2011 р.

5. У подальшому при обговоренні результатів рейтингу на Вченій раді університету заслуховувати кафедри-переможці і кафедри-аутсайдери рейтингу.

6. Основні показники рейтингової оцінки діяльності кафедр і факультетів за 2009/2010 н.р. та результати їх обговорення висвітлити у друкованих засобах масової інформації та на web-сайті університету.

Відповідальний – голова комісії з організації і проведення рейтингу кафедр і факультетів професор Яворовський О.П.

^ Термін виконання: березень 2011 р.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора Яворовського О.П.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

«^ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО УЧАСТІ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2010/2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ»


від 11 лютого 2011 р.


1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи професора Яворовського О.П. про завдання університету щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 н.р. взяти до відома.

2. Вважати пріоритетною роботу кафедр університету з якісної підготовки студентів для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з отриманням ними призових місць.

Ввести результати участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади до показників рейтингу завідувачів кафедр. (Відповідальний: вчений секретар університету доцент Антоненко М.Ю.)

^ Термін виконання: постійно.

3. Забезпечити активну і ефективну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за всіма напрямами - у ВМНЗ України та за відповідними дисциплінами – в непрофільних ВНЗ України.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор Яворовський О.П., завідувачі кафедр.

^ Термін виконання: травень 2011 р.

4. Провести виробничі збори за участю ректора університету з обговоренням завдань для кафедр стосовно підготовки студентів до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

^ Термін виконання: до 20 лютого 2011 р.

5. Завідувачам кафедр, на яких проводився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади, забезпечити якісну підготовку студентів-переможців І етапу до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у ВМНЗ і ВНЗ України відповідно до затверджених термінів проведення олімпіади.

^ Термін виконання: лютий - травень 2011 р.

6. Звернути особливу увагу завідувачів кафедр клінічної імунології та алергології, іноземних мов, фізики, філософії та соціології, україністики на якість підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

^ Термін виконання: лютий-травень 2011 р.

7. Надати пропозиції до МОН України щодо включення кафедр університету до переліку базових з відповідних дисциплін для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012 р.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи професор Яворовський О.П.

^ Термін виконання: травень 2011 р.

8. Підготувати і надати ректору університету пропозиції щодо преміювання студентів – переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор Яворовський О.П., проректор з економічних питань Кричевська О.Я.

^ Термін виконання: травень 2011 р.


9. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора Яворовського О.П.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

6.1. Про затвердження “Програм фахових вступних випробувань для осіб,

- які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.110201 «Фармація» та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаійного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація»;

- які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки фахівців 1101 «Медицина» та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаійного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація»;

- які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаійного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація» та мають базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта;

- які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю 6.110200 «Фармація» та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаійного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.110201 «Фармація».

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.


6.2. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України навчально-методичному посібнику для студентів 4 курсу англомовної форми навчання ВМ(Ф)НЗ ІV рівня акредитації „Study Guide for Practical Work on Urology for Medical Students” (автори – Возіанов О.Ф., Бухалов Ю.В.)

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.


6.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України підручнику для студентів ВМ(Ф)НЗ ІV рівня акредитації „Анатомія людини” (автори – Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю.)

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.


6.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України науково-методичному виданню для післядипломного навчання “Практична пародонтологія” (автори – проф. Борисенко А.В., доц. Антоненко М.Ю., доц. Сідельнікова Л.Ф.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.


^ 6.5. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації головному хірургу МО України, полковнику медичної служби, к.м.н. ШУДРАКУ Анатолію Анатолійовичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.

Питання до дисертанта.

Пропонується: тему, наукового консультанта та терміни виконання докторської дисертації к.м.н. ШУДРАКУ Анатолію Анатолійовичу затвердити.


6.6. Про відрахування з аспірантури з відривом від виробництва з фаху „Медична психологія” аспірантки 1-го року навчання КОГАН Світлани Юріївни (кафедра загальної і медичної психології та педагогіки).

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.


^ 6.7. Надання рекомендацій на вступ до аспірантури з відривом від виробництва на кафедру педіатрії №1 клінічним ординаторам кафедри

САВЕНКО Юлії Олександрівні,

СМІЩУК Вірі Василівні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.


^ 6.8. Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

- кафедри акушерства і гінекології №3

ЛИХОЛАЙ Павлу Олександровичу,

ЯКИМЕНКО Наталії Олександрівні;

  • педіатрії №2

ГЕРАСИМЕНКО Анастасії Василівні,

ПАВЛИК Олені Вікторівні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.


6.9. Затвердження рішень Вчених рад факультетів щодо надання студентам-випускникам 2011 року рекомендацій на наукову роботу з правом вступу до магістратури.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.Схожі:

О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
move to 849-13975
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconВипуск №95 від 4 квітня 2011 року
Це – один із результатів проведення засідання круглих столів, що провели 9 лютого та 17 лютого у Запорізькій обласній раді та в Управлінні...
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconУчасникам відкритих торгів
О. О. Богомольця повідомляє Вас про внесення змін до документації конкурсних торгів по торгах на закупівлю «Послуги з проведення...
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця від 11 лютого 2011 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи