Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з icon

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
НазваПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Сторінка6/8
Дата15.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

З хірургічного профілю

(дисципліна: хірургічні хвороби з дитячою хірургією)


---------------------------------------------------------------------------------

|Частина| Типова задача діяльності та уміння, |Шифри згідно з додатком А ОКХ |

| | що перевіряються |------------------------------|

| | | Задачі | Уміння |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Перша | Робота в умовах лікувальної установи,|3.ПФ.С.01 | |

| |наближених до професійної діяльності, -| | |

| |робота з хворим: | | |

| |- збирати скарги, анамнез хвороби,| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 |

| |анамнез життя (у тому числі професійний| | |

| |анамнез); | | |

| |- збирати інформацію про загальний стан| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 |

| |пацієнта (свідомість, конституція,| | |

| |вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд| | |

| |шкіри, підшкірного жирового шару,| | |

| |пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної| | |

| |та молочних залоз); | | |

| |- обстежувати стан серцево-судинної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 |

| |системи (огляд та пальпація ділянки| | |

| |серця та поверхневих судин, визначення| | |

| |перкуторних меж серця та судин,| | |

| |аускультація серця та судин); | | |

| |- обстежувати стан органів дихання| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.05 |

| |(огляд грудної клітки та верхніх| | |

| |дихальних шляхів, пальпація грудної| | |

| |клітки, перкусія та аускультація| | |

| |легенів); | | |

| |- обстежувати стан органів черевної| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.06 |

| |порожнини (огляд живота, пальпація та| | |

| |перкусія кишок, шлунка, печінки,| | |

| |селезінки, пальпація підшлункової| | |

| |залози, нирок, органів малого таза,| | |

| |пальцеве дослідження прямої кишки); | | |

| |- обстежувати стан кістково-м'язового| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.07 |

| |апарату (огляд та пальпація); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- виділити та зафіксувати провідний|1.ПФ.Д.01 |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. |

| |клінічний симптом або синдром (за| |01-51 |

| |списком 1); | | |

| |- поставити найбільш вірогідний або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. |

| |синдромний діагноз захворювання (за| |104-159 |

| |списком 2); | | |

| |- призначити лабораторне та/або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. |

| |інструментальне обстеження хворого (за| |104-159 |

| |списком 2); | | |

| |- здійснювати диференціальну діагностику| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. |

| |захворювань (за списком 2); | |104-159 |

| |- поставити попередній клінічний діагноз| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. |

| |(за списком 2); | |104-159 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати характер лікування|3.ПФ.С.03 |3.ПФ.С.03.ЗР.Р.11. |

| |(консервативне, оперативне) захворювання| |104-159 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати принципи лікування|3.ПФ.С.04 |3.ПФ.С.04.ЗР.Р.12. |

| |захворювання (за списком 2); | |104-159 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідний режим праці та|3.ПФ.С.05 |3.ПФ.С.05.ЗР.Р.13. |

| |відпочинку при лікуванні захворювання| |104-159 |

| |(за списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідну дієту при|3.ПФ.С.06 |3.ПФ.С.06.ЗР.Р.14. |

| |лікуванні захворювання (за списком 2); | |104-159 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначення тактики обстеження та|3.ПФ.С.07 |3.ПФ.С.07.ПР.О.15 |

| |вторинної профілактики хворих, що| | |

| |підлягають диспансерному нагляду; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- вести медичну документацію щодо|3.ПФ.С.14 |3.ПФ.С.13.ЗП.Р.39 |

| |пацієнта. | | |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Друга | Уміння та практичні навички: | | |

| |а) вирішення ситуаційних задач із: | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- діагностики невідкладних станів (за|1.ПФ.Е.02 |1.ПФ.Е.02.ПР.Р.06. |

| |списком 3); | |01, 03-07, 09, 12, |

| | | |14-18, 22-25, 27 |

| |- визначення тактики надання екстреної|3.ПФ.С.09 |3.ПФ.С.09.ПР.Н.24. |

| |медичної допомоги (за списком 3); | |01, 03-07, 09, 12, |

| | | |14-18, 22-25, 27 |

| |- надання екстреної медичної допомоги|3.ПФ.С.10 |3.ПФ.С.10.ПР.Н.25. |

| |(за списком 3); | |01, 03-07, 09, 12, |

| | | |14-18, 22-25, 27 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- на підставі результатів лабораторних|3.ПФ.Д.02 |3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. |

| |та інструментальних досліджень оцінювати| |07, 13-16, 19-21, |

| |інформацію щодо діагнозу (за списком 4).| |32-35, 41, 42-48, |

| | | |50-51 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |б) виконання медичних маніпуляцій (за|3.ПФ.С.11 |3.ПФ.С.11.ПП.Н.26. |

| |списком 5). | |01, 03-07, 10, 13, |

| | | |14 |

---------------------------------------------------------------------------------


З медико-профілактичного профілю

(дисципліна: загальна гігієна та екологія людини,

соціальна медицина та організація охорони здоров'я)


---------------------------------------------------------------------------------

|Частина| Типова задача діяльності та уміння, |Шифри згідно з додатком А ОКХ |

| | що перевіряються |------------------------------|

| | | Задачі | Уміння |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| Перша |- планувати санітарно-профілактичні та|2.ПФ.С.01 |2.ПФ.С.01.ЗР.О.01. |

| |санітарно-протиепідемічні заходи,| |77-103, 215-235 |

| |спрямовані на профілактику інфекційних| | |

| |хвороб (за списком 2) | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| | Проводити: |2.ПФ.С.02 | |

| |- виявлення і ранню діагностику| |2.ПФ.С.02.ПР.О.02 |

| |інфекційних захворювань (N, за списком| |77-103, 215-235 |

| |2); | | |

| |- первинні протиепідемічні заходи в| |2.ПФ.С.02.ПР.О.03 |

| |осередку інфекційної хвороби. | | |

| | Здійснювати епідеміологічний аналіз| | |

| |інфекційної захворюваності населення,| | |

| |виявляючи: | | |

| |- групи ризику; | |2.ПФ.С.02.ПР.О.04 |

| |- території ризику; | |2.ПФ.С.02.ПР.О.05 |

| |- час ризику; | |2.ПФ.С.02.ПР.О.06 |

| |- фактори ризику. | |2.ПФ.С.02.ПР.О.07 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| | Здійснювати систему|2.ПФ.С.03 | |

| |санітарно-гігієнічних та профілактичних| | |

| |заходів щодо: | | |

| |- організації раціонального харчування,| |2.ПФ.С.03.ПР.О.08 |

| |водопостачання; | | |

| |- профілактики харчових отруєнь; | |2.ПФ.С.03.ПР.О.09 |

| |- режиму праці та відпочинку; | |2.ПФ.С.03.ПР.О.10 |

| |- формування сприятливого житлового і| |2.ПФ.С.03.ПР.О.11 |

| |виробничого середовища; | | |

| |- первинної профілактики захворювань і| |2.ПФ.С.03.ПР.О.12 |

| |травм; | | |

| |- пропаганди здорового способу життя. | |2.ПФ.С.03.ПР.О.13 |

| | Серед обслуговуваних контингентів: | | |

| |- визначати групи ризику серед| |2.ПФ.С.03.ПР.О.14 |

| |населення; | | |

| |- формувати диспансерні групи; | |2.ПФ.С.03.ПР.О.15 |

| |- формувати групи, що підлягають| |2.ПФ.С.03.ПР.О.16 |

| |диспансерному нагляду (новонароджені,| | |

| |діти, підлітки, вагітні, представники| | |

| |професій, що мають проходити| | |

| |обов'язковий диспансерний огляд); | | |

| |- проводити аналіз професійної| |2.ПФ.С.03.ПР.О.17 |

| |захворюваності; | | |

| |- встановлювати зв'язок між рівнем| |2.ПФ.С.03.ПР.О.18. |

| |професійної захворюваності і умовами| |05, 12, 13, 17, 18,|

| |праці певного контингенту працюючих (за| |37, 39, 63 |

| |списком 2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- розраховувати та призначати необхідний|3.ПФ.С.07 |3.ПФ.С.07.ЗП.О.17 |

| |раціон харчування різним контингентам| | |

| |населення; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- здійснювати комплексне обстеження|3.ПФ.С.12 |3.ПФ.С.12.ЗР.Н.27 |

| |різних об'єктів; | | |

| |- встановлювати взаємозв'язок даних| |3.ПФ.С.12.ПР.Н.28 |

| |санітарно-профілактичної установи з| | |

| |існуючими нормативами та стандартами; | | |

| |- визначати шкідливі, небезпечні та| |3.ПФ.С.12.ПР.Н.29 |

| |позитивні фактори навколишнього| | |

| |середовища; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати негативні фактори|3.ПФ.С.13 |3.ПФ.С.13.ЗР.О.30 |

| |навколишнього середовища; | | |

| |- дати оцінку і прогноз стану здоров'я| |3.ПФ.С.13.ЗР.Р.31 |

| |населення (рівень загальної,| | |

| |інфекційної, аліментарної, професійної| | |

| |захворюваності, стан фізичного розвитку| | |

| |окремих груп населення); | | |

| |- визначати наявність зв'язку між станом| |3.ПФ.С.13.ПР.Р.32 |

| |навколишнього середовища та станом| | |

| |здоров'я населення; | | |

| |- на підставі цього зв'язку розробляти| |3.ПФ.С.13.ПР.Р.33 |

| |профілактичні заходи; | | |

| |- виявляти групи ризику; | |3.ПФ.С.13.ПР.Р.34 |

| |- виявляти території ризику; | |3.ПФ.С.13.ПР.Р.35 |

| |- виявляти час ризику; | |3.ПФ.С.13.ПР.Р.36 |

| |- виявляти фактори ризику; | |3.ПФ.С.13.ПР.Р.37 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати джерело та/або|3.ПФ.С.15 |3.ПФ.С.15.ЗП.Р.40 |

| |місцезнаходження потрібної інформації в| | |

| |залежності від її типу; | | |

| |- отримувати необхідну інформацію з| |3.ПФ.С.15.ЗП.Р.41 |

| |визначеного джерела; | | |

| |- обробляти та проаналізувати отриману| |3.ПФ.С.15.ЗП.Р.42 |

| |інформацію. | | |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Друга | Уміння та практичні навички: |3.ПФ.Д.02 |3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.09. |

| |- на підставі результатів лабораторних| |06, 17, 22-24, 27, |

| |та інструментальних досліджень оцінювати| |52 |

| |інформацію щодо діагнозу (за списком 4);| | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- готувати звіти про особисту виробничу|3.ПФ.С.14 |3.ПФ.С.14.ЗП.О.38 |

| |діяльність; | |3.ПФ.С.14.ЗП.О.39 |

| |- вести медичну документацію щодо| | |

| |пацієнта та обслуговуваного контингенту | | |

---------------------------------------------------------------------------------


^ Начальник Управління

освіти і науки О.П.Волосовець

Додаток 4

до Положення

про організацію та порядок

проведення державної

атестації студентів,

які навчаються у вищих

навчальних закладах

III-IV рівнів акредитації

за напрямом підготовки

"Медицина"


ПЕРЕЛІКИ

типових задач діяльності та умінь, що перевіряються

на практично-орієнтованому державному іспиті

зі спеціальності 7.110106 "стоматологія"


^ Зі стоматологічного профілю

(дисципліна: терапевтична стоматологія)


---------------------------------------------------------------------------------

|Частина| Типова задача діяльності та уміння, |Шифри згідно з додатком А ОКХ |

| | що перевіряються |------------------------------|

| | | Задачі | Уміння |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Перша |Робота в умовах лікувальної установи,|3.ПФ.С.01 | |

| |наближених до професійної діяльності, -| | |

| |робота з хворим: | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- збирати скарги, анамнез хвороби,| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.01 |

| |анамнез життя (в т.ч. професійний| | |

| |анамнез) та дані про скарги з боку інших| | |

| |органів і систем; | | |

| |- збирати інформацію про загальний стан| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.02 |

| |пацієнта (свідомість, конституція,| | |

| |вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд| | |

| |шкіри, підшкірного жирового шару,| | |

| |пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної| | |

| |залози); | | |

| |- оцінювати психомоторний та фізичний| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.03 |

| |розвиток пацієнта; | | |

| |- ретельно обстежувати стан органів| |3.ПФ.С.01.ПР.Р.04 |

| |щелепно-лицевої ділянки; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- виділити та зафіксувати провідний|1.ПФ.Д.01 |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01. |

| |клінічний симптом або синдром (за| |01-45 |

| |списком 1); | | |

| |- поставити найбільш вірогідний| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02. |

| |нозологічний або синдромний діагноз| |01-27; 01-08 |

| |стоматологічного захворювання (за| | |

| |списками 2, 2.1); | | |

| |- призначити лабораторне та/або| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03. |

| |інструментальне обстеження хворого на| |01-27; 01-08 |

| |стоматологічні захворювання (за списками| | |

| |2, 2.1); | | |

| |- здійснювати диференціальну діагностику| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04. |

| |стоматологічних захворювань (за списками| |01-27; 01-08 |

| |2, 2.1); | | |

| |- поставити попередній клінічний діагноз| |1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05. |

| |стоматологічного захворювання (за| |01-27; 01-08 |

| |списками 2, 2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- поставити остаточний клінічний діагноз|1.ПФ.Д.02 |1.ПФ.Д.02.ПР.Р.06. |

| |(за списком 2.1); | |01-08 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- на підставі результатів лабораторних|3.ПФ.Д.02 |3.ПФ.Д.02.ЗР.Р.05. |

| |та інструментальних досліджень оцінювати| |02-07, 09 |

| |інформацію щодо діагнозу (за списком 4);| | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити характер лікування|3.ПФ.С.03 |3.ПФ.С.03.ПР.Р.06. |

| |(консервативне, оперативне, комбіноване)| |01-27; 01-08 |

| |стоматологічного захворювання (за| | |

| |списками 2, 2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити принципи лікування|3.ПФ.С.04 |3.ПФ.С.04.ПР.Р.07. |

| |стоматологічного захворювання (за| |01-27; 01-08 |

| |списками 2, 2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідний режим праці та|3.ПФ.С.05 |3.ПФ.С.05.ПР.Р.08. |

| |відпочинку при лікуванні стоматологічних| |01-27; 01-08 |

| |захворювань (за списками 2, 2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити необхідну дієту при|3.ПФ.С.06 |3.ПФ.С.06.ПР.Р.09. |

| |лікуванні стоматологічного захворювання| |01-27; 01-08 |

| |(за списками 2, 2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначити тактику ведення|3.ПФ.С.07 |3.ПФ.С.07.ПР.Р.10. |

| |стоматологічного хворого при соматичній| |01-24 |

| |патології (за списком 2.2); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- проводити лікування основних|3.ПФ.С.09 |3.ПФ.С.09.ПР.Р.13. |

| |стоматологічних захворювань (за списком| |01-08 |

| |2.1); | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати тактику обстеження та|3.ПФ.С.12 |3.ПФ.С.12.ПР.О.16 |

| |вторинної профілактики хворих, що| | |

| |підлягають диспансерному нагляду; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- вести медичну документацію щодо|3.ПФ.С.14 |3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23 |

| |пацієнта. | | |

|-------+----------------------------------------+----------+-------------------|

|Друга | Уміння та практичні навички: | | |

| |а) вирішення ситуаційних задач із: | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- діагностування невідкладних станів; |1.ПФ.Е.03 |1.ПФ.Е.03.ПР.Р.07. |

| | | |03, 05, 12, 16, 17 |

| |- визначення тактики надання екстреної|3.ПФ.С.10 |3.ПФ.С.10.ПР.Н.14. |

| |медичної допомоги; | |03, 05, 12, 16, 17 |

| |- надання екстреної медичної допомоги; |3.ПФ.С.11 |3.ПФ.С.11.ПР.Н.15. |

| | | |03, 05, 12, 16, 17 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- формувати диспансерні групи хворих на|2.ПФ.С.01 |2.ПФ.С.01.ЗР.О.01 |

| |стоматологічні захворювання; | | |

| |- формувати групи здорових людей, що| |2.ПФ.С.01.ЗР.О.02 |

| |підлягають диспансерному нагляду| | |

| |стоматолога; | | |

| |- призначати індивідуальні терміни| |2.ПФ.С.01.ЗР.О.03 |

| |диспансеризації у стоматолога; | | |

| |- планувати заходи для запобігання| |2.ПФ.С.01.ЗР.О.04 |

| |розповсюджуванню стоматологічних| | |

| |захворювань. | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| | Здійснювати епідеміологічний аналіз|2.ПФ.С.02 | |

| |стоматологічної захворюваності| | |

| |населення, виявляючи: | | |

| |- групи ризику; | |2.ПФ.С.02.ПР.О.05 |

| |- території ризику; | |2.ПФ.С.02.ПР.О.06 |

| |- фактори ризику. | |2.ПФ.С.02.ПР.О.07 |

| | Проводити заходи профілактики| | |

| |стоматологічних захворювань: | | |

| |- масової та індивідуальної; | |2.ПФ.С.02.ПП.О.08 |

| |- загальної і локальної; | |2.ПФ.С.02.ПП.О.09 |

| |- медикаментозної і немедикаментозної; | |2.ПФ.С.02.ПП.О.10 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати негативні фактори|3.ПФ.С.13 |3.ПФ.С.13.ЗР.О.18 |

| |навколишнього середовища; | | |

| |- проаналізувати стан здоров'я певного| |3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19 |

| |контингенту; | | |

| |- визначати наявність зв'язку між станом| |3.ПФ.С.13.ЗР.Р.20 |

| |навколишнього середовища та станом| | |

| |здоров'я певного контингенту; | | |

| |- розробляти профілактичні заходи; | |3.ПФ.С.13.ЗП.Р.21 |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |- визначати джерело та/або|3.ПФ.С.15 |3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24 |

| |місцезнаходження потрібної інформації в| | |

| |залежності від її типу; | | |

| |- отримувати необхідну інформацію з| |3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25 |

| |визначеного джерела; | | |

| |- обробляти та аналізувати отриману| |3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26 |

| |інформацію; | | |

| |----------------------------------------+----------+-------------------|

| |б) виконання маніпуляцій |3.ПФ.С.08 | |

| |- виконувати медичні маніпуляції (за| |3.ПФ.С.08.ПП.Н.11.0|

| |списком 5); | |5, 08, 10 |

| |- виконувати стоматологічні маніпуляції| |3.ПФ.С.08.ПП.Н.12. |

| |(за списком 5.1). | |02, 04, 05, 09, 11,|

| | | |12, 18, 22, 28, 29,|

| | | |32, 33, 35, 43 |

---------------------------------------------------------------------------------

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14524
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
move to 1143-14501
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПро затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"
Го державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах ш-1У рівнів акредитації за напрямом "Медицина". Цей етап атестації проводиться після одержання результатів
Практично-орієнтований комплексний державний іспит із внутрішніх, інфекційних, професійних і хірургічних хвороб з дитячою хірургією...
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки \"Медицина\" нака з iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи