Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 icon

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012
Скачати 101.12 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012
Дата20.11.2012
Розмір101.12 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 8. 07010601 „Автомобілі і автомобільне господарство”


освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр”


Полтава 2012


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка магістрів за фахом „Автомобілі і автомобільне господарство” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом 0902 "Інженерна механіка".

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму "Інженерна механіка" і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту за спеціальністю „Автомобілі і автомобільне господарство” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію “Бакалавр інженерної механіки”.


^ 2 ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Фахові вступні випробування складаються з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) бакалавра інженерної механіки складається з наступних дисциплін:

 1. Технологія виробництва та ремонту автомобілів

 2. Використання паливно-мастильних матеріалів

 3. Охорона праці

 4. Технічна експлуатація та основи технічного діагностування автомобілів

 5. Автомобілі

 6. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

 7. Двигуни внутрішнього згоряння

 8. Економіка підприємства

 9. Підйомно-транспортні машини

 10. Електричне та електронне обладнання автомобілів

 11. Історія інженерної діяльності


Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

   • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів вступних випробувань;

   • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

   • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

   • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;


^ 3 ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповідей, серед яких лише однавірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань у фаховому вступному випробуванні повинна бути 40.


^ 4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5 ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Фахова атестаційна комісія перевірку тестових завдань здійснює за ключем.

При перевірці тестів використовують такі критерії: одне тестове питання оцінюється у 2,5 бали. Мінімальна кількість балів на позитивну оцінку – 124.

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Відсоток правильних відповідей, %

1

102,5

2,5

21

152,5

52,5

2

105

5

22

155

55

3

107,5

7,5

23

157,5

57,5

4

110

10

24

160

60

5

112,5

12,5

25

162,5

62,5

6

115

15

26

165

65

7

117,5

17,5

27

167,5

67,5

8

120

20

28

170

70

9

122,5

22,5

29

172,5

72,5

10

125

25

30

175

75

11

127,5

27,5

31

177,5

77,5

12

130

30

32

180

80

13

132,5

32,5

33

182,5

82,5

14

135

35

34

185

85

15

137,5

37,5

35

187,5

87,5

16

140

40

36

190

90

17

142,5

42,5

37

192,5

92,5

18

145

45

38

195

95

19

147,5

47,5

39

197,5

97,5

20

150

50

40

200

100


^ 6 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Позиція 7 на рисунку позначає


2. Спеціальному розслідуванню підлягають:


3. Які з перелічених приводів можуть працювати автономно? (можливі декілька варіантів відповіді)


4. Яка тривалість такту випуску в двигуні автомобіля ГАЗ-53А, якщо випускний клапан відкривається за 50° до приходу поршня в НМТ (нижню мертву точку) і закривається після проходження поршнем ВМТ (верхньої мертвої точки) за 22°


5. Що називається ламінарним режимом руху рідини?


6. Cхема якого колісного редуктора зображена на даному малюнку


7. У якому агрегатному стані знаходяться вуглеводні в молекулах яких міститься більше ніж 20 атомів вуглецю за нормальних умов
(t = 20оС, р = 101кПа) ?


8. Комплекс відрізняється від складальної одиниці тим, що він має у своєму складі специфіковані вироби, які:


9. Як за видом підсилювача класифікуються муфти зчеплення


10. Які наслідки має збільшення в'язкості дизпалива у порівнянні з нормою ?


11. Деталь – це виріб:


12. Чим визначаються розміри і довжина карданного вала


13. Яке допускається натиснення пружини (в Н) на щітки стартера у легкових автомобілів


14. На які показники якості бензину впливає тиск насичених парів ?


15. У яких випадках забороняється експлуатація вантажних канатів?


16. Яким методом можна провести розрахунок припусків?


17. Поточний ремонт рухомого складу призначений


18. Як називається температура при якій паливо займається без стороннього джерела полум'я ?


19. Повітря, що потрапило в паливопроводи і фільтри, на автомобілі КамАЗ-5320 проходить через клапан-жиклер і відводиться в


20. Накопичувальна карта призначена

А) призначена для нагромадження інформації про зміни діагностичних параметрів у процесі експлуатації автомобіля, збирання вихідних даних для прогнозування залишкового ресурсу і ймовірності безвідмовної роботи в межах міжконтрольного періоду;

Б) призначена для реєстрації результатів діагностування в усіх випадках діагностування і прийняття рішення про необхідні роботи при ТО і ремонті автомобіля;

^ В) обидві відповіді вірні;

Г) вірної відповіді не має.


21. На скільки груп за призначенням дії діляться автомобільні прилади?


22. Пожежна сигналізація і зв'язок за призначенням бувають:


23. Вузол – це частина машини, яка може бути складена окремо і:


24. На рисунку цифрою 4 позначено

25. На рисунку позицією 1 позначено


26. Які з нижче перерахованих агрегатів відносяться до базових?


27. Для визначення норми мікроклімату на робочому місці необхідно знати:


28. Захисне занулення це:


29. Що називається гідронасосом?


30. Суб’єктивні методи діагностування – це методи


31. На якому рисунку зображено чотирилінійний двопозиційний гідророзподільник?

А)

Б)

В)

Г)


32. Дизельне паливо повинне містити


33. Чому на автомобілях мало використовуються лугові акумуляторні батареї


34. Нижче якої температури навколишнього середовища (в оВ) потрібно застосовувати пристрої для полегшення пуску і системи передпускового підігрівача охолоджувальної рідини


35. Методами нарахування амортизації є:


36. Персонал підприємства - це:


37. Структура персоналу - це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками, як:


38. Первісна вартість основних фондів - це:


39. Якому освітньо-кваліфікаційному рівню підготовки фахівців відповідає наступне визначення: рівень фахівця, який на основі освіти спеціаліста отримав поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, досвід розв‘язання проблемних професійних завдань. Навчальний заклад повинен мати не нижче 4 рівня акредитації. Термін навчання 1 рік після отримання кваліфікації "бакалавр"


40. Засновник класичної механіки


Схожі:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “спеціаліст” Полтава 2012 1 загальні положення
Підготовка спеціалістів за фахом „Автомобілі І автомобільне господарство” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010108 "Водопостачання та водовідведення" освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" Полтава 2012 загальна частина
Водопостачання. Розділи: водопровідні мережі, водозабори, водопровідні очисні споруди
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030401 „Видобування нафти І газу" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Автомобільний транспорт»...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма вступних випробувань
«Автомобільний транспорт», спеціальність 07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 07010601 „Автомобілі І автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційний рівень — “ магістр” Полтава 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр; спеціальність: 020204 – Музичне мистецтво)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи