Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» icon

Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»
Скачати 54.68 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»
Дата10.06.2013
Розмір54.68 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції


«Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»


Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________

___________________________________________________

Науковий ступінь __________________________________

Вчене звання _______________________________________

Місце роботи (навчання) _____________________________

_________________________________________________

Поштова адреса (з індексом) __________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Е-mail: ____________________________________________

Контактні телефони _________________________________

Назва доповіді _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма участі (підкреслити необхідне): виступ з доповіддю

виступ з повідомленням

узяти участь як слухач.

Необхідне технічне забезпечення (підкреслити необхідне):

мультимедійний проектор

графопроектор

Потреба у готельних послугах

(указати термін проживання): __ діб


Дата ________________


Підпис _______________


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

36014, м. Полтава,

вул. Коваля, 3,

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ОРГКОМІТЕТ:


Карпенко Ольга Василівна, к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», голова оргкомітету


^ Кравченко Любов Миколаївна, д. пед. н., проф., проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, співголова комітету


^ Осипенко Наталія Михайлівна, заступник директора Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ і організацій, співголова оргкомітету


^ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

E-mail: pravo@uccu.org.ua

Адреса для поштової кореспонденції:

Лаврик Галина Володимирівна,

кафедра правознавства

вул. Коваля, 3,

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

36014, м. Полтава


^ Координатори конференції:

Лаврик Галина Володимирівна, тел. (05322) 2-16-47, моб. 0508674407

Дорошенко Лариса Володимирівна, тел. (05322) 7-36-86


ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

^ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

        ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


«Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»


^ 7 червня 2013 року

м. Полтава


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у

роботі Всеукраїнської

науково-практичної конференції


«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»


яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

^ 7 червня 2013 року


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


Тематичні напрями конференції:


1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.

2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.

3. Проблеми вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.


Для участі у конференції необхідно до 24.05.2013 р. направити заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, або на e-mail: pravo@uccu.org.ua

Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов᾽язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Послідовність викладу матеріалів конференції:

  • назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру).

  • прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівнювання – праворуч).

  • місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, учене звання (шрифт – курсивом, вирівнювання – праворуч).

  • текст доповіді (вирівнювання по ширині, відступ абзацу 1,10 см).

  • посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число позначає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

  • список використаної літератури розміщується наприкінці тексту під заголовком «Список використаних джерел:» і оформлюється за стандартами бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006 та Форму 23, затверджену наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЕТАПИ


Коросташов О.М., к.ю.н., доц.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Серед заходів, які застосовуються у зв’язку з розвитком приватного права в Україні ....


^ Список використаних джерел:

1. Бігун В.С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі / В.С. Бігун. – Київ : Видавнича організація «Юстиніан», 2006. – 272 с.


^ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  900 – 1000 – реєстрація.

1000 – 1200 – пленарне засідання.

1200 – 1300 – обідня перерва.

1300 1500 – секційні засідання.

1500 – 1600 – пленарне засідання, підбиття підсумків конференції. Екскурсія по Полтаві, від’їзд учасників.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для участі у роботі конференції необхідно сплатити до 24.05.2013 р. організаційний внесок (для часткового покриття затрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 100 грн.

Суму організаційного внеску перераховувати поштовим переказом за реквізитами:

Отримувач: ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ, 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, р/р 26004060473065 в ПГРУПАТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401. Код ЗКПО 01597997.

^ Призначення платежу: за участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір», (П.І.Б.) учасника.

^ Розміщення учасників. Про необхідність бронювання місць у готелі слід повідомити телефоном до 24 травня 2013 р. Транспортні витрати, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно.


^ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3.

ПРОЇЗД:

Із залізничного вокзалу:

– Полтава-Київська − тролейбус № 1, 8, 12 або маршрутні таксі у напрямку Центру до зупинки «вул. Сінна», далі перейти через дорогу до будинку університету;

– Полтава-Південна − тролейбус № 1, 4 або маршрутні таксі у напрямку Центру до зупинки «Університет».

Із автобусного вокзалу:

- Автобус, тролейбус «Кільцевий» або маршрутні таксі у напрямку Центру до зупинки «вул. Сінна», далі перейти через дорогу до будинку університету.

Схожі:

Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» icon«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconНаказ №441 Про підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна профільна освіта: традиції та інновації»
«Сучасна профільна освіта: традиції та інновації» 29-30 листопада 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»
Всеукраїнської науково-практичної конференції Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Заявка на участь у роботі ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи