Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище icon

Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище
Скачати 39.61 Kb.
НазваУдк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище
Дата19.10.2012
Розмір39.61 Kb.
ТипДокументи

Структура статті


 • УДК

 • Назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.)

 • Прізвище авторів, науковий ступінь, вчене звання трьома мовами (укр., рос., англ.)

 • Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати трьома мовами (укр., рос., англ.) до 5-ти рядків.

 • Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (укр., рос., англ.) до 2-х рядків

 • Основна частина статті повинна містити такі елементи: вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, висновки

 • ^ Список використаних джерел подається в порядку згадування в тексті за наскрізною нумерацією. Заголовки структурних елементів основної частини можна не друкувати, але на початку кожного із них можна виділяти напівжирним шрифтом перші два-три слова першого речення.Зразок оформлення


УДК 624.012.25: 539.386


^ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ АРМАТУРИ серпоподібного профілю


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ сцепления с бетоном арматурЫ серповидноГО ПРОФИЛЯ


Determination of stresses WITH concrete OF reinforcing OF steel LOCKING sickle PROFILE


Бабич Є.М., д.т.н., проф. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), ^ Чапюк О.С., к.т.н., доц., (Луцький національний технічний університет)


Бабич Е.М., д.т.н., проф. (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно), ^ Чапюк А.С., к.т.н., доц., (Луцкий национальный технический университет)


Babich E.М., Doctor of Engineering, Professor. (National University of Water Management and Natural Resources, Rivne) Chapiuk O.S., Ph.D. in Engineering, Associate Proffessor, (Lutsk National Technical University)


Експериментально доведено про можливість використання логарифмічної залежності до визначення напруження зчеплення арматури серпоподібного профілю з бетоном. Запропоновані параметри зчеплення для арматури серпоподібного профілю.


Экспериментально подтверждена возможность использования логарифмической зависимости для определения сцепления арматуры серповидного профиля с бетоном. Предложены параметры сцепления для арматуры серповидного профиля.


A possibility of using a logarithm rule for determination of cohesion of crescent cross-section armature with concrete experimentally proved. The parameters of cohesion of crescent cross-section armature were offered in the scientific piece of writingb.


^ Ключові слова:

Бетон, арматура, зчеплення, напруження.

Бетон, арматура, сцепление, напряжение.

Concrete, fittings, couplings, tension.


Стан питання та задачі дослідження. В останні роки для виготовлення залізобетонних конструкцій застосовують арматуру серпоподібного профілю згідно з ДСТУ 3760:2006, механічні характеристики якої експериментально і теоретично вивчені ще недостатньо…

… … … … …


1. Бабич Є.М., Вавринюк Б.А., Чапюк О.С. Напружено - деформований стан контакту з бетоном арматури серповидного профілю / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 19. – С. 74 – 82……. 4. Чапюк О.С. Зчеплення арматури з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.23.01. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 169 с.


Без вищевказаних вимог та правил оформлення стаття не буде прийматись до збірника. Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія

Правила оформлення статті

 1. У збірник приймаються статті обсягом 6 – 8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Текстовий редактор – Word for Windows (російська версія).

 2. Розмір аркушу: 148 х 210 мм (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.

 3. Розміри шрифтів „Times New Roman”:

 • для УДК – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

 • для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

 • для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

 • для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

 • для анотації (до 5-ти рядків через 1 інтервал) – 10 кегель, напівжирний;

 • для заголовків розділів у тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

 • для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

 • між заголовками в основному тексті та текстом віддаль становить 1 міжрядковий інтервал;

 • для переліку джерел (через 1 інтервал, слово „Перелік” не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

 1. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

 2. Абзацний відступ для основного тексту – 0,5 см. Анотація друкується без абзацного відступу.

 3. УДК, прізвище(а) автора(ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються)

 4. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування (редактор формул «Microsoft Equation 3.0»), нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний –12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ –15; дрібний символ – 12.

 5. Рисунок слід розміщувати посередині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта , подається в чорно-білому зображенні, вмонтований в текст. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру шрифт 9 кегель, наприклад:


Рис. 1. Схема розміщення …

 1. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці розміщується посередині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, то пишуть: «продовження табл. 1». У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

 2. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна становити один інтервал.

Схожі:

Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconІсторія історичної науки
Українсько-македонський науковий збірник [Текст]. Вип. 5 / редкол. В. Литвин [та ін.]. – К. Нац б-ка України ім. В.І. Вернадського,...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconОплата за опублікування статті здійснюється після позитивного прийняття рішення рецензентом
Відомості про авторів вказууються трьома мовами (українською, англійською та російською), окремими блоками: прізвище, ім'я, по батькові...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconДокументи
1. /протоколи 6 курс/Модуль 3 рос/Ведение больного со стабильной стенокардией.doc
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconVi відкрита студентська наукова конференція
Структура статті: назва статті (великими літерами); прізвище, ініціали студента; прізвище, ініціали, вчений ступінь та звання наукового...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconАнкета участника прізвище, ім’я, по-батькові (укр та англ.) Місце роботи, навчання

Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconСтаття починається з
Журнал “Вісник Сумського державного університету” публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconНазва статті великими літерами
Анотації (російською, українською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст (Times New Roman...
Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconПрізвище, ім’я та по батькові автора статті Назва наукової статті

Удк назва статті трьома мовами (укр., рос., англ.) Прізвище iconВитяг з протоколу засідання кафедри факультету Миколаївського національного аграрного університету №
Прізвище І. Б. – Про прикріплення до кафедри назва кафедри Прізвище Ім’я по батькові для складання кандидатських іспитів з філософії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи