Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році icon

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Скачати 386.22 Kb.
НазваПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Сторінка1/2
Дата06.08.2012
Розмір386.22 Kb.
ТипПравила
  1   2
Правила прийому до Луцького національного технічного університету

в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Луцькому НТУ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 586021, від 11.08.2011 р., термін дії ліцензії – до 01.07.2021 р.).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Луцького НТУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Луцький НТУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ, Технічний коледж Луцького НТУ та Любешівський технічний коледж Луцького НТУ оголошують набір на підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу (відповідно додатки 5, 6, 7).

  1. До Луцького НТУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Луцького НТУ у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Луцького НТУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць гарантовано (2-х та 3-х місні кімнати блочного типу).


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Луцький НТУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

  5. Луцький НТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Луцькому НТУ здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Луцькому НТУ на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у Луцькому НТУ, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

ГРАФІК

роботи приймальної комісії Луцького НТУ на період вступної кампанії 2012 року


Дні тижня

Години роботи

Обідня перерва

Понеділок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Вівторок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Середа

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Субота

09.00 – 14.00
Неділя – вихідний день

В період оприлюднення рейтингових списків з 01.08.2012 року по 10.08.2012 року приймальна комісія Луцького НТУ працює за таким графіком:

Дата

Дні тижня

Години роботи

Обідня перерва

1 серпня

Середа

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

2 серпня

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

3 серпня

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

4 серпня

Субота

09.00 – 14.00

-

5 серпня

Неділя

09.00 – 14.00

-

6 серпня

Понеділок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

7 серпня

Вівторок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

8 серпня

Середа

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

9 серпня

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

10 серпня

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00


4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, що проводить Луцький НТУ, на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Луцький НТУ

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Луцький НТУ

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

Строки проведення Луцьким НТУ творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

у декілька сесій

Строки проведення Луцьким НТУ вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму –

не пізніше 15 серпня на заочну форму

не пізніше 25 серпня на денну форму

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

29 липня 2012 року

Строки проведення Луцьким НТУ фахових випробувань та творчих конкурсів

з 30 липня по 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму –

не пізніше 13 серпня на заочну форму

не пізніше 25 серпня на денну форму


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Етапи вступної компанії

Всі спеціальності, крім «Товарознавство та

експертиза в митній справі»

Спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

17 січня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2012 року

10 лютого 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години

11 лютого 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

15 лютого 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

18 лютого 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 15 серпня на заочну форму

не пізніше 25 серпня на денну форму

за державним замовленням - не пізніше 21 лютого;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 25 лютого

на заочну і денну форму^ Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Етапи вступної компанії

Всі спеціальності крім «Товарознавство та

експертиза в митній справі»

Спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

17 січня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

28 липня 2012 року

7 лютого 2012 року

Строки проведення Луцьким НТУ вступних випробовувань та творчих конкурсів

29–31 липня 2012 року

8-10 лютого 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години

11 лютого 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

15 лютого 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

18 лютого 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не

пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 12 серпня на заочну форму

не пізніше 25 серпня на денну форму

за державним замовленням - не пізніше 21 лютого;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності –

не пізніше 22 лютого на заочну форму

не пізніше 25 лютого на денну форму^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Луцький НТУ


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Луцького НТУ (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Луцького НТУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;


документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Луцького НТУ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Луцькому НТУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Луцькому НТУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Луцького НТУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Луцькому НТУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Луцькому НТУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до Луцького НТУ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького НТУ, наведеному у додатку 4.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Луцького НТУ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Луцького НТУ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчого конкурсу), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Луцького НТУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів) (див. додаток 2):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Луцький НТУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Луцького НТУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчого конкурсу), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Луцького НТУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами підготовки проводиться фахове випробування (на напрям «Дизайн» – творчий конкурс) за напрямами підготовки. Результати фахових випробувань (творчого конкурсу) для вступників оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з фахового випробування (творчого конкурсу) становить не нижче 124.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовується рейтинговий бал оцінок з додатку до диплома бакалавра. Рейтинговий бал визначається як середнє арифметичне оцінок з додатку до диплома бакалавра.

6.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (для спеціальності «Дизайн» - творчий конкурс), вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову (повну) вищу освіту з переведенням у 100-бальну шкалу від 100 до 200 балів. Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не нижче 124.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не нижче 124 з непрофільних предметів і не нижче 140 з профільних предметів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за трьома етапами проведення конкурсу за 100-бальною шкалою від 100 до 200:

I етап – «Композиція» :

39-50 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має належний рівень просторової уяви, володіє високим рівнем практичних графічних навиків;

26-38 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має високий рівень просторової уяви, але має незначні неточності при виконанні графічних побудов та володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

13-25 балів - ставиться, якщо абітурієнт має середній рівень просторової уяви, допускає грубі неточності та помилки при виконанні графічних побудов, володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

0-12 балів - ставиться, якщо абітурієнт не виконав поставленого завдання, має низький рівень практичних графічних навиків.

II етап - «Рисунок»:

16-20 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має належний рівень просторової уяви, володіє високим рівнем практичних графічних навиків;

11-15 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має високий рівень просторової уяви, але має незначні неточності при виконанні графічних побудов та володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

6-10 балів - ставиться, якщо абітурієнт має середній рівень просторової уяви, допускає грубі неточності та помилки при виконанні графічних побудов, володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

0-5 балів - ставиться, якщо абітурієнт не виконав поставленого завдання, має низький рівень практичних графічних навиків.

III етап - «Живопис»:

23-30 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має належний рівень просторової уяви, володіє високим рівнем практичних графічних навиків;

16-22 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має високий рівень просторової уяви, але має незначні неточності при виконанні графічних побудов та володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

8-15 балів - ставиться, якщо абітурієнт має середній рівень просторової уяви, допускає грубі неточності та помилки при виконанні графічних побудов, володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

0-7 балів - ставиться, якщо абітурієнт не виконав поставленого завдання, має низький рівень практичних графічних навиків.

6.7. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Луцьким НТУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Творчий конкурс складається з трьох етапів і проводиться у наступному порядку:

I етап - «Композиція» - на аркуші паперу формату А3 створити чорно-біле графічне зображення словесної метафори, текст якої оголошується та демонструється для абітурієнтів перед початком випробування. На основі графічного зображення виконати об’ємно-просторову паперову (картонну) модель, користуючись інструментами та матеріалами для рисунку, різання, згинання, клеєння тощо. На кожному з аркушів описати створену композицію, користуючись мовою дизайну та образотворчого мистецтва. Тривалість - 6 годин;

II етап - «Рисунок» - на аркуші паперу формату АЗ за допомогою графітних олівців (ТМ, М, 2М) виконати рисунок - конструктивну побудову і світлотіньове рішення гіпсової голови Антиноя або Сократа, або Венери, або Гатамілата. Тривалість - 4 години;

III етап - «Живопис» - на аркуші паперу форматом А3 виконати рисунок конструктивну побудову натюрморту, композиція якого містить драперію і предмети, виготовлені з різних матеріалів. За рисунком побудови на цьому ж аркуші паперу виконати живописне рішення натюрморту в техніці гуаші. Тривалість - 4 години.

Програма творчого конкурсу та критерії оцінки знань і вмінь абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на напрям підготовки “дизайн” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

 • на аркуші паперу форматом А3 виконати стилізацію інтер’єру на основі стилеутворюючих ознак архітектурного стилю (на вибір);

 • на основі образної трансформації запропонованого об'єкта виконати стилізацію одягу;

 • створити логотип за власним іменем та обґрунтувати (письмово) способи художньо-образної трансформації стилізованих об’єктів.

Оцінка виконання завдань:

180-200 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має належний рівень просторової уяви, володіє високим рівнем практичних графічних навиків;

150-179 балів - ставиться, якщо абітурієнт повністю виконав поставлене завдання, має високий рівень просторової уяви, але має незначні неточності при виконанні графічних побудов та володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

124-149 балів - ставиться, якщо абітурієнт має середній рівень просторової уяви, допускає грубі неточності та помилки при виконанні графічних побудов, володіє середнім рівнем практичних графічних навиків;

100-123 балів - ставиться, якщо абітурієнт не виконав поставленого завдання, має низький рівень практичних графічних навиків.

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра розробляються і затверджуються Луцьким НТУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Луцького НТУ.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Луцьким національним технічним університетом, розглядає апеляційна комісія Луцького національного технічного університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Заява про апеляцію щодо результатів вступних випробувань абітурієнта подається ним особисто в день оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.

Розгляд апеляції здійснюється в день її подання, як правило, в присутності абітурієнта, але не пізніше наступного дня після її подання. В процесі розгляду апеляційною комісією матеріалів вступного випробування визначається правильність даних абітурієнтом відповідей та об’єктивність виставленої йому оцінки.

Апеляційна комісія Луцького національного технічного університету здійснює розгляд апеляції для встановлення правильності та об’єктивності виставленої абітурієнту оцінки за вступне випробування і не передбачає повторної її здачі.

Для встановлення об’єктивності виставленої оцінки апеляційною комісією розглядаються матеріали, оформлені під час вступного випробування абітурієнтом, що подав апеляцію.

Рішення апеляційної комісії Луцького НТУ оформляється протоколом і доводиться до відома абітурієнта за його підписом. Рішення апеляційної комісії Луцького НТУ є остаточним і повторному розгляду не підлягає.

За умови прийняття апеляційною комісією рішення про зміну кількості балів зі вступного випробування, воно фіксується на заяві абітурієнта та засвідчується підписами членів комісії, після чого вносяться необхідні зміни у рейтингову таблицю з даного вступного випробування, що підтверджується підписом відповідального секретаря та печаткою приймальної комісії.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Цільовий прийом до Луцького НТУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Луцького національного технічного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму у Луцькому НТУ.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Луцького НТУ особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Луцького НТУ відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрям «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями «міжнародна економіка», «економіка підприємства», «управління персоналом і економіка праці», «прикладна статистика», «маркетинг», «фінанси і кредит», «облік і аудит», «товарознавство і торговельне підприємництво»;

історія – при вступі на напрям «дизайн»;

педагогіка і психологія - при вступі на напрям «професійна освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси центру довузівської підготовки Луцького НТУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти на навчання на відповідні напрями підготовки:

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

комп’ютерні науки;

комп’ютерна інженерія;

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

інженерне матеріалознавство;

інженерна механіка;

машинобудування;

електротехніка та електротехнології;

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;

приладобудування;

будівництво;

транспортні технології;

автомобільний транспорт,

додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації з трьох загальноосвітніх предметів.

9.6. Порядок та механізм нарахування додаткових балів, яке відбувається за результатами підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів центру довузівської підготовки визначається приймальною комісією Луцького НТУ і обчислюється за формулою:

Д = (С – 300) / 15, де

Д – кількість додаткових балів;

С – загальна сума набраних балів за результатами підсумкової атестації з трьох загальноосвітніх предметів за шкалою від 100 до 200 балів.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Луцького НТУ до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Луцького НТУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років (див. додаток 2).

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Луцького НТУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, при вступі на основі базової (повної) вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, що мають:

 • опубліковану статтю у фаховому збірнику наукових праць;

 • участь у конференції, підтверджена тезами;

 • опубліковану статтю в нефаховому науковому виданні;

випускники Луцького НТУ, при вступі на основі базової (повної) вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнів спеціаліста, магістра;

випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі Луцького НТУ, при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на споріднений напрям підготовки (зі скороченим терміном навчання).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил. У випадку рівних умов за цим пунктом, для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра (при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), спеціаліста та магістра проводиться фахова співбесіда.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Луцького НТУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Погоджено 2011 р
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconДодаток 5 до Правил прийому
Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconСписок та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» проведеної 22-23 березня 2012 р на базі Луцького національного технічного університету
Проведеної 22-23 березня 2012 р на базі Луцького національного технічного університету
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconПравила представлення рукописів в міжнародний збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «технологічні комплекси»
Міжнародний збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Технологічні комплекси» є спеціальним виданням,...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році iconДодаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи