Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 icon

Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011
Скачати 354.88 Kb.
НазваПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011
Дата07.08.2012
Розмір354.88 Kb.
ТипПравилаПогоджено


___ _____________ 2011 р.


Директор департаменту вищої

освіти


_________________Я. Я. Болюбаш

(підпис)

Затверджено


___._______________2011 р.


Директор Любешівського технічного

коледжу Луцького НТУ

Пальчик_ Іван Максимович ___

_______________

(підпис)

Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Ректор Луцького національного технічного університету

Божидарнік Віктор Володимирович

_________________

(підпис)


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Любешівського технічного коледжу

Луцького національного технічного університету

в 2012 році


Любешів - 2011

Додаток 7

до Правил прийому до Луцького національного технічного університету


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Любешівського технічного коледжу

Луцького національного технічного університету у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ № 506570, від 23.02.2010 року. Термін дії ліцензії до 01.07.2014 року.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Любешівський технічний коледж Луцького НТУ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Любешівський технічний коледж Луцького НТУ приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

- приймальня комісія працює щоденно з 830 год. до 1700 год.;

- вихідні дні – субота, неділя.

В період оприлюднення рейтингового списку вступників приймальна комісія працює з 830 год. до 1700 год. в наступні дні:

01.08.2012р. – середа

02.08.2012р. – четвер

03.08.2012р. – п’ятниця

04.08.2012р. – субота

05.08.2012р. – неділя

06.08.2012р. – понеділок

07.08.2012р. – вівторок

08.08.2012р. – середа

09.08.2012р. – четвер

10.08.2012р. – п’ятниця


4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти і на основі ОКР «Кваліфікований робітник» проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Любешівський технічний коледж Луцького НТУ

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2012 року

Строки проведення Любешівським технічним коледжем Луцького НТУ вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Любешівський технічний коледж Луцького НТУ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.4. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ.

5.7. Вступник може подати заяву в паперовій формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.8. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2012 році та правилами прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

5.11. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового випробування, які оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів для допуску в участі у конкурсному відборі - не менше 124.

6.6. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника розробляються і затверджуються Любешівським технічним коледжем Луцького НТУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Любешівським технічним коледжем Луцького НТУ, розглядає апеляційна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.


VII. Цільовий прийом до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах


VIIІ. Зарахування поза конкурсом

8.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

8.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму, доведеного Любешівському технічному коледжу Луцького НТУ ( додаток 4).

Відповідно до встановленої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ IX. Право на першочергове зарахування

9.1. Право на першочергове зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

9.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 9.1 цих Правил.


^ X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

10.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

10.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

10.3. У межах кожної зазначеної в пункті 10.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

10.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування.

10.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XI. Надання рекомендацій для зарахування


11.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

11.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

11.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

11.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
^

XIІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


12.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 13.1, 13.2 розділу XІІІ цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

12.2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

^

XІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування


13.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

13.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

13.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, але не пізніше 25 серпня.

13.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XI цих правил.

^

XIV. Наказ про зарахування


14.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ у вигляді списку зарахованих.

14.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

14.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 16.4 розділу XVI цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

^

XV. Додаткове зарахування до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ та зберігання робіт вступників


15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив Любешівський технічний коледж Луцького НТУ.

15.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


16.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється до 15 червня 2012 року у встановленим чинним законодавство порядку.

16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

16.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

Приймальна комісія Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар - Гапонюк Любов Степанівна

0507072842

^ Додаток 1 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2012 році


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0601

«Будівництво та архітектура»

5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

30

-

4 р.

-

3800

-

1001

«Техніка та енергетика аграрного виробництва»

5.10010201

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

25

-

4 р.

-

3800

-

0305

«Економіка та підприємництво»

5.03050901

«Бухгалтерський облік»

25

-

3 р.

-

4100

-

0601

«Будівництво та архітектура»

5.06010115

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»

30

-

4 р.

-

3800

-


Додаток 2 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2012 році


Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

^ За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

держав-ного бюджету

^ За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

Маляр

7141.2


5.06010101


«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»


ІІ


3 р.


-


5

Муляр

7122.2

Штукатур

7133.2

Маляр

7141.2

5.06010115

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»


ІІ


3 р.


-


10

Муляр

7122.2

Штукатур

7133.2

Тракторист-машиніст с/г виробництва кат. «А», «В», «С»

8331.2

5.10010201

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»ІІ3 р-5

^ Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

7233.2

Водій автотранспортних засобів

8322.2

^ Додаток 3 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2012 році

Перелік вступних екзаменів, конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти


^ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)


Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн


5.06010115


Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва


5.10010201


Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Математика або історія України

Профільний

124


^ Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

^ Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн


5.06010115


Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва


5.10010201


Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Бухгалтерський облік

5.03050901

Встановлено 25 відсотків


1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4^ Додаток 4 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ в 2012 році

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106,0
3,5

121,0
6

143,0
8,5

166,8
11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,22,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,12,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,12,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,02,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,02,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,92,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,92,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,82,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,83

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,73,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,73,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,63,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,63,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Схожі:

Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Погоджено 2011 р
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconДодаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
Додаток 7 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту в 2013 році
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconДодаток 4 до Правил прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького нту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Любешівського технічного коледжу Луцького нту I
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconДодаток 5 до Правил прийому
Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Луцькому нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011 iconДодаток 8 до Правил прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи