«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» icon

«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»
Скачати 70.71 Kb.
Назва«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»
Дата07.08.2012
Розмір70.71 Kb.
ТипДокументи


Всеукраїнська науково-практична конференція

молодих учених та студентів

«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»

25 – 26 жовтня 2012 року


Заявка на участь

Прізвище________________________________________

Ім’я ____________________________________________

По батькові _____________________________________


Місце роботи та службова адреса__________________ ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________


Посада _________________________________________

Науковий ступінь________________________________

Вчене звання_____________________________________

Телефон_____________________Факс_______________

E-mail __________________________________________


Тематичний напрямок:1, 2, 3, 4,

Назва доповіді ___________________________________

________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

Автори _________________________________________

________________________________________________

Проживання: готель, гуртожиток, не потрібно

Відомості про сплату оргвнеску____________________

________________________________________________

^ ОПЛАТА УЧАСТІ

Організаціям та фахівцям, аспірантам і студентам, що бажають взяти участь у роботі конференції, необхідно перерахувати оргвнесок у сумі 300 грн.

^ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Банк АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805

Р/р 262052468855

Інд. код 3002702131

Отримувач Шимчук Олександр Петрович

У призначенні платежу вказати «Організаційний внесок»


У вартість оргвнеску входять: отримання повного комплекту матеріалів учасника конференції, витрати на публікацію наукової статті, друкування та розсилка програми конференції, друк та розсилка збірника, участь у роботі конференції, кава-брейк. Оплата проживання та проїзду до оргвнеску не входять.

У дні проведення конференції плануються екскурсії визначними історичними місцями м. Луцька, відвідува-ння музеїв та виставок, а також ознайомлення з основними досягненнями працівників та студентів Луцького національного технічного університету.

ПРОЖИВАННЯ

Передбачене проживання у готелях в м. Луцьку та гуртожитках Луцького національного технічного уніве-рситету (орієнтовно від 150 грн та 60 грн/доба відповідно). Оплата вартості проживання відбуватиме-ться під час реєстрації за попереднього узгодження з оргкомітетом та бронюванням мість.


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Луцький національний технічний університет

Факультет будівництва і дизайну

Кафедра автомобільних доріг і аеродромів

вул. Львівська, 75

м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43018

Тел. (0332) 76 - 73 – 96, факс: (0332) 74 – 61 – 03

E-mail: Ldtu-ada@ukr.net (з поміткою «конференція_2012»)

Телефони для довідок:

0506605403 ^ Маліков Володимир Вікторович

0506749391 Андрійчук Олександр Валентинович


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Національний транспортний університет

Національний авіаційний університет

Харківський національний автомобільно-дорожній університет


Національний університет водного господарства та природокористування


Національний університет "Львівська політехніка"


Всеукраїнська науково-практична конференція

молодих учених та студентів

«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»


25 – 26 жовтня 2012 року

Інформаційне повідомлення

Луцьк – 2012

Шановні колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва», яка відбудеться в Луцькому національ-ному технічному університеті 25–26 жовтня 2012 року.


Тематика конференції:

1. Новітні матеріали в дорожньому будівництві;

2. Технологія, будівництво та експлуатація автомобільних доріг;

3. Сучасні тенденції проектних рішень автомобільних доріг;

4. Організація та безпека дорожнього руху.

Оргкомітет конференції

Божидарнік В.В. – д.т.н., проф., ректор Луцького національного технічного університету, голова комітету;

^ Боярчук Б.А. – к.т.н., доц., декан факультету будівництва і дизайну Луцького національного технічного університету;

Максимович В.М. – д.т.н., проф., в.о. зав. кафедри автомобільних доріг і аеродромів Луцького національного технічного університету;

^ Білятинський А.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри реконструкції автомобільних доріг і аеродромів Національного авіаційного університету, м Київ;

Гайдукевич В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів, НУВГП, м. Рівне;

^ Єресов В.І. – к.т.н., проф. кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху НТУ, м. Київ;

Жданюк В.К. – д.т.н., проф., завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, ХНАДУ, м. Харків;

^ Кіяшко І.В. – к.т.н., проф. кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, ХНАДУ, м. Харків;

Поліщук В.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного авіаційного університету, м Київ;

^ Маліков В.В. – к.т.н., доц. кафедри автомобільних доріг і аеродромів Луцького національного технічного університету;


Офіційні мови конференції

Українська, російська, англійська

^ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 25 – 26 жовтня 2012 року за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська 75, ауд. 401 (Головний корпус Луцького НТУ).


^ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому збірнику, що відповідає вимогам ВАК України до технічних наук.

Для включення матеріалів доповідей необхідно направити на адресу оргкомітету конференції (через e-mail або поштою) заявку, оформленну відповідно до вимог наукову статтю та копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.


^ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали доповідей повинні містити постановку проблеми, виклад основного матеріалу та висновки з даних досліджень. Матеріали повинні бути набрані у редакторі MS WORD на аркушах формату А5 (210x148 мм). Обсяг статті 4-5 сторінок А5. Параметри сторінок: верхнє, праве та ліве поле – 1,5 см, нижнє – 1,7 см, відступ до верхнього та нижнього колонтитула – 1,25 см.


^ Матеріали повинні містити наступні елементи:

індекс УДК (вирівнюються по лівому краю, Times New Roman 10 пт);

прізвища та ініціали авторів, назви організацій (набираються з нового рядка та вирівнюються по правому краю Times New Roman 10 пт);

^ НАЗВА СТАТТІ

(Times New Roman 10 пт, вирівнювання посередині)

Анотації (українською, англійською та російською мовами) – Times New Roman 10 пт, набираються з абзацним відступом 1 см з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюються за шириною, наберається курсивом.

Ключові слова (Times New Roman 10 пт, вирівнюється по лівому краю)

Основний тест (Times New Roman 10 пт) набирається з абзацним відступом 1 см з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюється за шириною.

Ілюстрації (за наявності) слід розташовувати по центру та доповнювати підписом (Рис.1. Назва, Times New Roman 9 пт).

Таблиці слід розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка, нумерувати та вказувати назву таблиць (Times New Roman 9 пт), вирівнюючи по центру.

Література подається загальним списком відповідно до вимог державного стандарту через 1 см від останнього рядка.

Рукописи, що не відповідають вищевказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.


^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


УДК 711.7

О.І. Берлог;, к.т.н., професор Є.О.Рейцен

Київський національний університет будівництва і архітектури


^ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕРЕСАДОЧНОГО РУХУ НА ЛІНІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ


В роботі проведено дослідження методів мінімізації часу на пересадку пасажирів.


^ Ключові слова: моделювання, метрополітен, пересадочні вузли, пасажиропотік.


Різке зростання величин пасажиропотоків на метрополітені, призвело до збільшення завантаженості на станціях та пересадочних вузлах метро, що потребує розробки методів з мінімізації часу на пересадку пасажирів

Питаннями вивчення мінімізації часу на пересадку пасажирів займалися багато вчених, зокрема Бутько Т.В. [1], Лисюк І.О. [2], Томкевич К.О. [3] ..


… …

… …


Література

1. Бутько Т.В. Формування моделі організації пасажиро-потоків …


ВАЖЛИВІ ДАТИ

Розсилання другого інформаційного

повідомлення 20 - 25.08.2012

Подання наукової статті до 25.09.2012

Оплата участі у конференції до 15.09.2012

Розсилання програми та запрошень 25-30.09.2012

Участь у роботі конференції 25.10-26.10.2012

Заповненену заявку на участь просимо надіслати на адресу оргкомітету (поштою, електронною поштою, факсом).

Схожі:

«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» icon«Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»
Місце роботи та службова адреса
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПоложення механіки підземних споруд. Сучасні подумки про процеси, які відбуваються у масиві гірничих порід при проведенні гірничих виробок [2]
Науковий зміст І задачі шахтного будівництва І будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація І регулювання дорожнього руху»
Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху. Система «учасник дорожнього руху дорожні умови». Структура та управління...
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconЗакон України "Про дорожній рух". Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху
Питання семестрового екзамену з дисципліни “Правила дорожнього руху та безпека водіння”
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconЗакон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху. Органи керування автомобілем та користування ними
Питання до семестрового екзамену з дисципліни «Основи керування автомобілем І безпека дорожнього руху»
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconМіністерство аграрної політики І продовольства України Подільський державний аграрно-технічний університет Інститут механізації І електрифікації сільського господарства
Спеціаліст” І “Магістр” спеціальності 07010104 100401, 07010104 100401 “Організація І регулювання дорожнього руху” І включає в себе...
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільному)»
Основні напрямки діяльності з організації дорожнього руху. Система «учасник дорожнього руху – дорожні умови». Структура та управління...
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів»
Конструкції промислових споруд. Вироби І конструкції цивільних будівель. Вироби для дорожнього І транспортного будівництва. Вироби,...
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПитання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»
Що передбачають основні напрями державної політики в галузі безпеки дорожнього руху?
«Іноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи