V міжнародна науково – практична icon

V міжнародна науково – практична
Скачати 407.55 Kb.
НазваV міжнародна науково – практична
Сторінка2/2
Дата13.05.2013
Розмір407.55 Kb.
ТипПрограма
1   2
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ


(навчальний корпус №1, ауд. № 29)


1130 – 1330 -20 квітня


Керівник секції к.е.н. Стрижиченко Н.О.

Секретар ^ Тарасенко М.Ю. - студ. гр. К-109/1


 1. Оценка эффективности корпоративного управлениЯ через слияние/поглощение // Воронина М.Ю. – аспирант, ФГБOУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачёва» , г. Кемерово.
 1. РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ // Кладов М.Б. - студент 3 курса Луганского государственного института культуры и искусств.
 1. МОНІТОРИНГ ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Джарадат Табет Ахмад, Королівство Йорданії, помічник консула в Україні.
 1. МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ В ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ // Маталка Сфуан Мухаммед - к.е.н., доц., Саудівська Аравія, Інститут бізнесу.
 1. ТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ // ^ Стрижиченко Н.О. - к.е.н,. доц., Лисицина Т.В. - ас. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Краснодон.
 1. ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ // Бурнукіна О.А. - асистент кафедри аудиту і контролінгу. Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.

 2. ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС // Ветка К.В. - студентка групи 1132 Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ // Горова О.О.асистент, Донбаський державний технічний університет. Кафедра економіки підприємства.
 1. ТОКСИЧНІСТЬ породних відвалів ТА ЇХ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ // Данік О.Л. - к.п.н., доц., Должикова А.А.магістрант. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Колеснікова І.В. - здобувач кафедри "Аудиту та контролінгу" Луганського національного аграрного університету, м. Луганськ.
 1. Прогнозування енергоспоживання на регіональному рівні // Будрик О.І. - магістр, Комач Л.Д. - к.х.н., доц. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Інститут хімічних технологій, м.Рубіжне.
 1. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ // ^ Букаєва С.В. - студентка гр. К 208. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // Манько І. М. - асистент кафедри аудиту і контролінгу Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. ЛІЗИНГ В АПК // Поповиченко Г.С. - асистент кафедри аудиту і контролінгу Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. оценка степени кредитоспособности заемщика посредством Внедрения системы кредитного скоринга теоретический аспект // Даник О.Л. - к.п.н., доц., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Краснодонский факультет инженерии и менеджмента. Пташник А.К. - бухгалтер-кассир Правэкс-Банка.
 1. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В ЗМІЦНЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ // Родіонова О.Ю. - к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА РЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ // Себко Г.С. - здобувач, Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА БРАК ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ // Чеботарьов В.М. - Здобувач, Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // Шапка В.В. - здобувач, Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ.
 1. АУДИТ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ // Ярема Я.Р. - к.е.н., доцент кафедри фінансів, Львівська державна фінансова академія, м. Львів.
 1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА // Свістун Т.В.асистент кафедри екології СНУ ім.В. Даля, Собчук В.А. – студентка ПН—371, Харківський Б.Т. – професор кафедри екології. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ.
 1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЕКОНОМИКИ // Гиркин Є.Й. – ст. викладач кафедри економічної кібернетики. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ.
 1. ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И УТИЛИЗАЦИЯ СЫВОРОТКИ // Маляренко Т.В.доцент кафедри легкой и пищевой промышленности ВНУ им. В.Даля, г. Луганск.
 1. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ // Батрак М.студентка гр. К-109/1. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту. м. Краснодон.
 1. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ // Тарасенко М. - студ. гр. К-109/1, науковий керівник – Стрижиченко Н.О. КраФИМ, СНУ ім. В.Даля.
 1. ОЦІНКА РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ // Левчук М.С.студентка МНз –181, науковий керівник – доц. Чорна О.Ю., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ.
 1. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ // Іванченко О.І.студентка Сз – 072/1, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту. м. Свердловськ, науковий керівник – доц. Чорна О.Ю., Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ.
 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА // Кравченко К. – студентка гр. МН – 181. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ.
 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНЯ МОТИВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА // Прокудіна Я. – студентка гр. МН – 172, науковий керівник доц. Ткаченко Н.Е. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ.
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // ^ Свірідова О.В. - к.е.н., доц., наук. кер., Олейніченко Ю.Є. - студент гр. МН 282. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганський факультет менеджменту, м. Луганськ.
 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ // В.О. Зінченко, к.п.н., наук.кер Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Хохлова О.А. - викладач кафедри ЕППС Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Інститут хімічних технологій, м.Рубіжне. 1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД КРИЗИСА // Васькова Ю.И., Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск. 1. ПІДСИЛЕННЯ ГРУНТУ МЕТОДОМ GEOPIRE // Лях К.П. - студентка гр. ОС-61. Наук. кер. - Зуєвська Н.В. - доц., к.т.н. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження і енергоменеджменту, м. Київ. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ // Булавина І.Д.студ. Кз 072, науковий керівник Овчаренко Е.І.к.е.н., доц., каф. менеджменту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 1. Аналіз можливостей ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДЛЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М'ЯСОСИРОВИНОЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ // Шокота М.О. – студ. гр. К 208 , КозаченкоГ.В. - д.е.н. проф., Свинороєв Ю.О. – доц. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Краснодон.
 1. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОВМЕСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА // Онікієнко О.В., к.е.н., доц. Луганського національного аграрного університету Гончаров Є.В., к.е.н., доц. Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, м. Луганськ. 1. МОДЕЛЬ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ // Навафлех Ахмед Хусейн (Ірак), аспірант, Луганський національний аграрний університет. 1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ // Алалми Хайдар Мухсин (Іорданія), аспірант, Луганський національний аграрний університет. 1. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ // ^ Зінченко А.М., к.е.н., доц. Донбаський державний технічний університет П.І. Мірошниченко, к.е.н., доцент Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.Секція 3


СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ


(навчальний корпус №1, ауд. 21)


1130 – 1330 - 20 квітня


Керівник секції : Лобовікова О.О., к.с.н. доц.

Секретар ^ Батрак М.М.студ. Гр. К -109/1.


 1. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА // Еленский А.В. - к.х.н., доц., проректор по учебной работе Ижевского государственного технического университета, г. Ижевск (Россия), Сивцев Н.С. - д.т.н., проф., директор Института непрерывного образования Ижевского государственного технического университета, г. Ижевск (Россия).
 1. РОМАН «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ // Коваленко Е.М. - доцент кафедры перевода и информатики, кандидат философских наук. Педагогический институт Южного Федерального университета, г. Ростов –на–Дону (Россия).
 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ // Коваленко Е.М., доцент кафедры перевода и информатики, кандидат философских наук. Педагогический институт Южного Федерального университета, г. Ростов –на–Дону (Россия).
 1. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯЗЫКА МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ // Петрова Ю.А. - аспирант кафедры философии, культурологии и философии науки ПИ ЮФУ. Педагогический институт Южного Федерального университета, г. Ростов –на–Дону (Россия).
 1. РОЛЬ АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ // Носорева Н.Г. - ассисент кафедры перевода и информатики, соискатель по кафедре философии, культурологии и философии науки ПИ ЮФУ Педагогический институт Южного Федерального университета, г. Ростов –на–Дону (Россия).
 1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ // Зелінський С.С. - аспірант, Луганський національний університет імені Т.Шевченка, м. Краснодон.
 1. ИНТЕРНЕТ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // ^ Корытникова Н.Н. - учитель русского языка и литературы, специалист высшей категории, старший учитель, Общеобразовательная санаторная школа-интернат І-ІІІ ст. для детей, больных сахарным диабетом.
 1. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В АНТРАЦИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ // ^ Кладова О.В. - заступник начальника відділу організації профнавчання Луганського обласного центру зайнятості, Дьомушкіна Ю.В. - головний спеціаліст відділу Луганського обласного центру зайнятості, м. Луганськ.
 1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ // Безгубенко М.В. - преподаватель Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Институт Химических технологий (г. Рубежное).
 1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ // Безгубенко М.В. – преподаватель, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Институт Химических технологий, г. Рубежное.
 1. ІНТЕГРАТИВНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ СОЦІО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН // Данік О.Л.к. пед. н., доц., Куріна Н.В. – ас. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Мологвардійськ.
 1. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ -

ОДИН ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ // Данік О.Л.к. пед. н., доц., Куріна Н.В.ас. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Мологвардійськ.


 1. Поэтические строки как средство воспитания и повышения интереса студентов к изучению химии // Григорьева А.А. - к.х.н., доц., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Луганск
 1. СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. // ^ Лаптева Е.И. – студентка. Научн. руководитель Луценко Г.В.- ст. преп. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Краснодонский факультет Инженерии и Менеджмента, г. Молодогвардейск.
 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ И ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ // Чепракова М. А. - руководитель физического воспитания. ВП «Политехнический колледж Луганского национального аграрного университета» специалист высшей категории, г. Луганск.
 1. ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ // Герасимов В.К. - к.т.н., доц. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля Інститут хімічних технологій , м. Рубіжне.
 1. АКТИВІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ПІДГРУНТЯ для самостійної обробки студентами формально-логічних узагальнень під час опанування навчального матеріалу // Данік О.Л. - к.п.н., доц., Должикова А.А. - магістрант . Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. Формування гармонічних зв'язків усередині системи "суспільство – природа":естетичний погляд // Даник О.Л. - к.п.н., доц., Пузанкова Н.М. - ст. викладач, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. Підвищення ефективності методів навчання як способу стимулювання й мотивації учбово-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців // Даник О.Л. - к.п.н., доц., Пузанкова Н.М. - ст. викладач. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. Формування емоційної чуйності, певного об’єму знань і уявлень як естетичне сприйняття навколишнього світу // Данік О.Л. - к.п.н., доц., Шульгіна Д. - студ., гр. К-111/2. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. ВИХОВАННЯ ДІЙСНОГО ГРОМАДЯНИНА І ПАТРІОТА РІДНОЇ ЗЕМЛІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ - ГОЛОВНА ЗАДАЧА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ // Данік О.Л. - к.п.н., доцент, Лисенко С. - студ. гр..К-111/2. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ // Свістун Т. В.асистент кафедри екології, Лук’яненко В.О.— студентка ПН – 371, Харківський Б.Т. – професор кафедри екології. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ.
 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PR В РОБОТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ З НЕПРАЦЕЗДАТНИМИ ГРОМАДЯНАМИ // Пономаренко О.В., маг. кафедри соціології СНУ ім. В.Даля. Науковий керівник к.с.н. Лобовікова О.О., доцент каф. природничих та фундаментальних дисциплин. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КРАСНОЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ З БЕЗРОБІТНИМИ // ^ Дробишева Ж.Г. студ. 5 курсу кафедри соціології  СНУ ім. В.Даля. Науковий керівник к.с.н. Лобовікова О.О., доцент каф. природничих та фундаментальних дисциплин. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. СІМ'Я ЯК ОБ`ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ // Волобуєва Г.О. маг. кафедри соціології СНУ ім. В.Даля. Науковий керівник к.с.н. Лобовікова О.О., доцент каф. природничих та фундаментальних дисциплин. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон. 1. ПОЛИТОЛОГ И ПОЛИТИК, ОБЩИЕ ЦЕЛИ, РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ. // Лузан А.А. - проф. Донбасская государственная машиностроительная академия. 1. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА. // Дементьева В.В. - доц. Донбасская государственная машино- строительная академия.
 1. ОСОБЛИВЕ ТА СПІЛЬНЕ В РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУРАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ // Кваша А.П. - доц. Донбаська державна машинобудівна академія.
 1. ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ // Колесникова Е.Б. – преп. II категории колледжа технологий и дизайна Луганского Национального университета имени Т.Г. Шевченко, г. Луганск. 1. РАЗВОД: СОЦИАЛЬНЫЕ АПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ // Батрак М.М. – студ. Гр. К -109/1. Научный руководитель – доц. Лобовикова Е.А. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Краснодонський факультет інженерії та менеджменту, м. Луганськ, м. Краснодон.
 1. ^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ // Кравченко К. І. - студентка гр. МН 181, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля Луганський факультет Менеджменту, м. Луганськ.
 1. РОЛЬ СІМ'Ї У ВИНИКНЕННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРУДНОЩІВ У ДІТЕЙ// ^ Сідаш Н.С. - викладач Східноукраїнський национальний університет імени Володимира Даля Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне ). 1. Актуализация представлений учащихся о природе, человеке, обществе, технике до уровня понятийных обобщений, основанных на принципе регионализма // Даник О.Л – к.пед.н., доц., Зебницкая Е. студ. гр.К-408 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Краснодонский факультет Инженерии и Менеджмента, г.Луганск, г. Краснодон. 1. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ // Кравчук Н.Г. - ст. пр., Батрак М. - ст. гр. К-109. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Краснодонский факультет Инженерии и Менеджмента, г. Краснодон.
 1. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАНИИ // Кравчук Н.Г. - ст. пр. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Краснодонский факультет инженерии и менеджмента, г. Краснодон
 1. ТРУД И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ // Иванова С.Ю. - нормировщик горный ШУ Самсоновское Западное, студентка 4 курса ДонГТУ - Донбасский государственный технический университет.
 1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ // Иванова С.Ю. - нормировщик горный ШУ Самсоновское Западное, студентка 4 курса ДонГТУ - Донбасский государственный технический университет.ДЛЯ НОТАТОК


Програма


V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВУГІЛЬНИХ РЕГІОНІВ СНД"


Укладач:


Валерій Олександрович Колесніков


Редактор

Техн. редактор

Оригінал-макет Колесніков В.О.


Підписано до друку_________

Формат 60841/16 Папір друкар. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Вим. друк. л. _1,0___. Навч.-вид. л._________.

Тираж___примірників. Видавництво №____. Замовлення №_____. Ціна договірна.


Видавництво Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту


Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: (0642) 41-34-12, факс. (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua


1   2

Схожі:

V міжнародна науково – практична iconМіжнародна науково практична конференція
Міжнародна громадська організація «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»
V міжнародна науково – практична iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
V міжнародна науково – практична iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
V міжнародна науково – практична iconЗ місця події 16 жовтня в Інституті розвитку дитини відбулася Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.”
Міжнародна науково–практична конференція „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи.” Участь у ній взяли науковці не лише з України,...
V міжнародна науково – практична iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
V міжнародна науково – практична iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
V міжнародна науково – практична icon1. суспільні науки філософія.  Соціологія Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства»
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія та соціологія трансформаційного суспільства», м. Сімферополь-м. Судак
V міжнародна науково – практична iconІi міжнародна науково-практична конференція
...
V міжнародна науково – практична iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку І торгівлі України
V міжнародна науково – практична iconМіжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи" Партнеры
Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"
V міжнародна науково – практична iconМіжнародна науково-практична конференція: “хх століття в дзеркалі літератури та культури

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи