Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/13
Дата07.08.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління

кафедра вищої математики


Контрольна робота

з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

вищої математики

Протокол № 5

від 2 грудня 2011 р.
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

форма навчання заочна

курс 3


^
ДОНЕЦЬК – 2011

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти


Завдання 1. Побудувати математичну модель наведених задач (задачі
про планування виробництва, про дієту, о призначеннях)1. Завод виробляє два види продукції, використовуючи при цьому чотири види сировинних ресурсів. Норми витрат сировини, її запаси, а також прибуток від випуску одиниці продукції наведено в таблиці.


^ Вид сировини

Нормовитрати сировини на

одиницю продукції виду, кг

Запас

сировини, кг

I

II

P1

0,3

0,4

165

P2

0,6

0,4

240

P3

0,8

0

280

P4

0

0,1

35

Прибуток від одиниці продукції, грн

6

5

Винайти такий план випуску продукції, внаслідок здійснення якого буде отримано максимальний прибуток.


2. Кооператив, використовуючи три види ресурсів, реалізує продукцію чотирьох видів. Загальний обсяг ресурсів, їх витрати на продаж однієї партії виробів, а також прибуток від їх реалізації наведено в таблиці.


^ Вид ресурсів

Нормовитрати ресурсів на реалізацію однієї партії виробів, умовн. од.

Загальний

обсяг, умовн. од.

1

2

3

4

1

3

4

2

6

64

2

4

7

3

5

83

3

2

3

6

1

58

Прибуток від

однієї партії, грн

14

15

12

17

Визначити план продажу партії продукції, який забезпечить максимальний прибуток кооперативу.


3. Планові фонди продуктів, норми їх витрат на виготовлення ста страв чотирьох видів, а також отриманий від їх продажу прибуток наведено в таблиці.


Продукт

Нормовитрати продуктів на виготовлення ста страв виду

Плановий фонд продуктів

1

2

3

4

М’ясо, кг

6

9

3800

Риба, кг

344200

Молоко, л

5

20

5100

Макаронні вироби, кг

2

3

2

4

2300

Овочі, кг

4

5

36700

Прибуток від продажу ста страв, грн

2

4

6

5

Винайти такий спосіб приготування страв, який забезпечить максимальний прибуток.


4. На трьох типах технологічного обладнання підприємство може випускати п’ять видів виробів, для кожного з яких зазначена мінімальна партія ви-пуску. Витрати часу на виготовлення одиниці продукції, фонд часу за групами обладнання, а також прибуток від випуску одного виробу наведено в таблиці.


^ Тип обладнання

Нормовитрати часу на один

виріб виду, година

Фонд часу, година

1

2

3

4

5

Перший

4

3

5

1

4

2000

Другий

2

1

3

6

2

2500

Третій

4

3

6

2

1

1800

Мінімальний план випуску виробів, шт.

800

1200

400

950

1000
Прибуток від одного виробу, грн

7

6

4

3

5

Винайти план випуску продукції, який забезпечить максимальний прибуток.


5. З трьох складів необхідно доставити борошно в чотири торговельні пункти. Вартість перевезення 1т вантажу, резерви постачальників, а також
потреби торговельних підприємств наведені в таблиці.


Резерви

постачальників, т

^ Вартість перевезення 1т вантажу, грн

50*

30*

40*

50*

70

3

4

2

1

60

1

5

4

3

40

4

1

1

2


* Ці цифри визначають обсяг потреб торговельних підприємств, т.

Скласти такий план перевезення борошна від постачальників до споживачів, щоб загальні витрати на перевезення були мінімальними.


6. Необхідно оптимальним варіантом розділити загальну посівну площу під різні культури, якщо відомі загальний обсяг виробничих ресурсів, їх нормо-витрати на один гектар, а також урожайність кожної культури та прибуток від її реалізації (див. таблицю).


^ Вид ресурсів

Нормовитрати ресурсів на 1 га, час

Обсяг ресурсів, година

пшениця

жито

картопля

Механізована праця

1,5

1,4

5

8000

Ручна праця

2,5

2,2

18

9000

Прибуток від 1ц, грн

10

8

6
Урожайність, ц/га

20

22

110

7. Крамниця реалізує товари двох видів. Дані про нормовитрати ресурсів, їх запаси й прибуток від реалізації одиниці товару наведені в таблиці.


^ Вид ресурсів

Нормовитрати на одиницю товару виду

Обсяг

ресурсів

1

2

Матеріальні ресурси, грн

4

3

24000

Трудові ресурси,

людино-година

7

8

56000

Прибуток від одиниці

товару, грн

0,5

0,6

Визначити структуру товарообігу, виходячи з умови максимізації прибутку.


8. Для виробництва столів, шаф і тумб меблева фабрика використовує ресурси деревини двох видів. Нормовитрати цих ресурсів, їх загальна кількість, а також прибуток від реалізації одного виробу наведені в таблиці.


^ Вид ресурсів

Нормовитрати ресурсів на один виріб, м3

Загальна чисельність ресурсів, м3

стіл

шафа

тумбочка

I

0,3

0,2

0,1

50

II

0,1

0,4

0,2

80

Прибуток від одного виробу, грн

50

80

30

Визначити план продажу виробів, який забезпечить максимальний
прибуток меблевій фабриці.


9. Необхідно оптимальним способом розподілити п’ять екскаваторів для виконання робіт на кожному з п’яти будівельних об’єктів. Собівартість виконання земельних робіт наведена в таблиці.


Екскаватор

^ Будівельний об’єкт

перший

другий

третій

четвертий

п’ятий

1

3

4

2

7

5

2

4

5

6

2

3

3

8

6

5

4

4

4

2

3

8

5

6

5

9

7

2

6

2


10. Економічно корисна відгодівля тварин передбачає, що в їх денному раціоні буде кормових одиниць не менш, ніж 100 кг, білка не менш 2 кг, кальцію не менше 300 г і фосфору не менше 150 г. Раціон складається з трьох видів кормів – А, B, С. У таблиці наведено дані про норми вмісту необхідних речовин в 1 кг кормів, а також ціни цих кормів.


^ Вид корму

Норми вмісту речовин в 1 кг кормів

Вартість кормів, коп./кг

кормові одиниці, кг

білок, г

кальцій, г

фосфор, г

А

0,9

80

1,4

3

5

B

0,8

70

1,8

4

7

С

0,6

90

1,2

6

4


Яку кількість кожного виду корму необхідно використовувати, щоб
загальні витрати на відгодівлю були мінімальними?


11. Для організації продажу трьох видів продукції торговельне підприємство має трудові ресурси і площу. В таблиці наведено загальний об’єм ресурсів на квартал, а також нормативи їх витрат.


Ресурс

Нормовитрати ресурсів на 1 тис. грн товарообігу продукції виду

Об’єм

ресурсів

I

II

III

Праця, людино-година

5

4

7

2100

Площа, м2

0,3

0,7

0,5

150

Витрати обігу, грн

4

7

6
Торговельний

прибуток, грн

90

60

70

Скласти математичні моделі задач розробки квартального плану товарообігу на максимум прибутку та мінімум витрат обігу, якщо план прибутку зафіксований і складає 20 тис. грн.

12. У місті можна побудувати будинки трьох типів, кожний з яких характеризується певною кількістю одно-, двух-, трьох- та чотирикімнатних квартир, а також різною собівартістю. Відповідна інформація наведена в таблиці, де також позначена кількість квартир кожного виду.


^ Вид квартири

Кількість квартир в одному

будинку виду

Потрібна кількість квартир

I

II

III

Однокімнатна

10

56

15

2000

Двокімнатна

30

20

60

900

Трикімнатна

60

341800

Чотирикімнатна

20

10

5

700

Собівартість одного будинку, тис. грн

830

835

450

Скласти план будівництва житлових будинків, який забезпечить міні-мальну собівартість усього будівництва.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи