Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна icon

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Скачати 71.19 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Дата14.11.2012
Розмір71.19 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування»

для 3 курсу заочної форми навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»


старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

Морська термінологія, що відноситься до судна і його житловим приміщенням

1

Корпусні частини судна. Морська термінологія, що відноситься до судна і його житловим приміщенням англійською мовою. Суднові приміщення і відсіки.

2,3

2

Робочий день в порту і на морі.

2,3

^ Робота служби технічної експлуатації. Персонал служби технічної експлуатації

1

Використання, обслуговування, ремонт та утримання в справності машин і механізмів. Персонал служби технічної експлуатації.

2,3

2

Моторист другого класу (Wiper). Повсякденна праця, забезпечення безпеки.

2,3

3

Моторист першого класу.(Oiler) Несення вахти. Догляд за працюючим дизельним двигуном.

2,3

4

Судновий зварювальник. (Ship’s welder). Технологія виконання електрозварювальних робіт та правила техніки безпеки. Експлуатаційна інструкція для газозварника.

2,3

5

Помповий машиніст, донкерман. (Pumpman). Технічне обслуговування обладнання. Перекачування вантажу.

2,3

6

Судновий слюсар (Ship’s Fitter). Технічне обслуговування та ремонт дизельних двигунів. Механічна майстерня, інструменти та їх застосування.

2,3

7

Машинний кадет (Engine cadet). Перші кроки на борту судна.

2,3

8

Судновий електрик.(Ship’s electrician) Обов'язки електрика, способи відшукання та усунення несправностей. Запобіжні заходи та техніка безпеки.

2,3

9

Записи в машинному журналі.

2,3

10

100 стандартних фраз, рекомендованих ІМО для спілкування на морі.

2,3

^ Охолоджувальні установки

1

Цикли роботи, основні механізми англійською мовою.

1, 3, 4

2

Компресор, його типи та функції англійською мовою.

1, 3, 4

3

Конденсатор, функції англійською мовою.

1, 3, 4

^ Котли та допоміжні установки

1

Теплові схеми, склад і обладнання судових паро енергетичних установок. Устрій та технічні характеристики суднових парових котлів англійською мовою.

1, 3, 4

2

Робочі процеси, принцип дії судових котлів. Класифікація та призначення судових котлів.

1, 3, 4

3

Основні конструктивні елементи судових котлів.

1, 3, 4

4

Безпечність праці та протипожежні дії при обслуговуванні судових котлів англійською мовою.

1, 3, 4

1

2

3

Турбіни

1

Парові турбіни.

1, 3, 4

2

Частини турбіни.

1, 3, 4

3

Редуктори та муфти.

1, 3, 4

4

Газові турбіни.

1, 3, 4

^ Загальносуднові навчання

1

Загальносуднові навчання. Розклад по постам на випадок аварійної чи пожежної тривоги і шлюпковий навчань. Видержки з аварійного розкладу по постам.

2,3

2

Боротьба з пожежею. Фрази протипожежного захисту, рекомендовані ІМО для спілкування на морі. Фрази, рекомендовані ІМО для застосування при пожежогасінні і на навчаннях.

2,3

3

Забезпечення безпеки на судні. Запобігання нещасних випадків. Попереджувальні знаки безпеки. Використання кольорів для позначення різних небезпек.

2,3

^ Попередження забруднення навколишньої середи судами

1

Конвенція MARPOL 73/78. Документи, які регламентують його особисту безпеку на судні англійською мовою.

2,3

2

Міжнародний кодекс управління з безпечної експлуатації (ISM Code).

2,3

^ Технічне постачання (переклад і вимова термінів)

1

Символіка позначення електричних схем.

2,3

2

Схема систем охолодження і кондиціювання повітря

2,3

3

Слюсарний інструмент, кріпильні гвинти, трубопроводи.

2,3Рекомендована література:

1. Пивненко Б.А. Англ. для инженеров-судомехаников: Учебное пособие для высших инженерных морских училищ/ Б.А. Пивненко.– М.: Высш. шк..,1986.-255 с.

2. Богомолов О.С. Англ. язык для машинной команды транспортних судов: учебное пособие для мор. учеб. заведений/ О.С. Богомолов.- Одесса, 2003.- 208 с.

3. Богомолов О.С. Англо-українсько-російський словник с додатками для суднових інженерів/О.С. Богомолов.- Одеса: ОНМА, 2008.- 180 с.

4. Снежко Н.А. Англ. язык для судовых механиков: Учебное пособие/ Н.А. Снежко, А.Д. Шерешевская, В.М. Ласточкин.- М.: Мортехинформреклама, 1989.-200 с.


Критерії оцінювання знань студентів:

Оцінювання знань курсантів з "Англійської мови", формою контролю яких є іспит, здійснюється у формі письмової контрольної роботи за всім вивченим у семестрі матеріалом, яка складається з 7 завдань. Підсумкова оцінка виставляється у балах від "2" до "5" за результатами контрольної роботи і участі в поточній роботі на аудиторних заняттях (відповіді при опитуванні, тестування, виконання практичних, розв'язання, творчих задач; робота в групах при ділових та рольових іграх).

Знання курсантів оцінюються за чотирьохбальною системою:

Оцінка "відмінно" виставляється курсанту, який виконує 100% письмової контрольної роботи, вільно володіє навчальним теоретичним матеріалом, уміє аргументовано робити узагальнення та висновки, правильно і аргументовано розв'язує всі практичні тести.

Оцінка "добре" виставляється курсанту, який виконує 75% письмової контрольної роботи, вільно володіє більшою частиною матеріалу; вміє аналізувати, але не завжди вміє робити узагальнення та висновки; правильно та аргументовано розв'язує більшу частину запропонованих граматичних моделей.

Оцінка "задовільно" виставляється курсанту, який виконує 50% письмової контрольної роботи, володіє лексичним матеріалом лише на репродуктивному рівні або володіє лише його частиною; не вміє самостійно робити переклад; розв'язує лише прості граматичні моделі.

Оцінка "незадовільно" виставляється курсанту, який виконує менш ніж 50% письмової контрольної роботи, поверхнево, фрагментарно володіє, або зовсім не володіє навчальним матеріалом, зовсім не вміє розв'язувати граматичні моделі.


Підготував:

ст. викладач Самойленко О.Л.


Зав кафедрою ПН та ГД

к.е.н, доц. Постемський І.Є.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Типи дизельних двигунів англійською мовою. Різниця між 4х та 2х тактними двигунами англійською мовою. Такти дизельного двигуна англійською...
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Шляхи перекладу на російську мову англійських дієслівних часів. «Порядок несення вахти в машинному відділенні»
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Предмет і завдання дисципліни «Українська мова професійного спрямування», його роль у професійній діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Андріанова Тетяна Анатоліївна
Спів`бесіда з працедавцем. Норми поведінки та правила ведення розмови. Розгляд стандартних питань під час інтерв’ю. Проведення iq...
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова» для 1-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» денної форми навчання ст викладач кафедри пнтагд одинцова Яна Володимирівна
Типи суден (ролкері, контейнеровози, лісовози, пороми) англійською мовою. Оборот to be going to
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднова енергетика» для 2 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Призначення системи закупорювання та відсмоктування пари від коробок зовнішніх ущільнень в парових турбінах
Контрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи управління судном» для 1-у курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Сидоренко Світлана Валеріївна
Зробити опис характеристик роботи гвинтів фіксованого, регульованого шагу і гвинта в поворотній насадці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи