Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання icon

Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Скачати 102.71 Kb.
НазваРефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Дата14.11.2012
Розмір102.71 Kb.
ТипРеферат

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві»

для спеціальності «Менеджмент організацій»

4 курсу заочної форми навчання

кандидат економічних наук, доцент Гаркуша Олексій Миколайович

пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Загальна характеристика підприємницької діяльності.

[1]

2

Підприємництво як соціально-економічне явище.

[1]

3

Поняття і сутність підприємництва, його основні ознаки та принципи.

[1]

4

Види підприємницької діяльності.

[1]

5

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

[1]

6

Відповідальність у сфери підприємництва.

[1]

7

Характеристика основних видів юридичної відповідальності у сфері підприємництва.

[1]

8

Соціально-етична відповідальність у сфері підприємництва.

[1]

9

Процедура припинення підприємницької діяльності.

[1]

10

Стратегія підприємництва.

[1]

11

Формування підприємницького капіталу.

[1]

12

Інвестиційна політика фірми.

[1]

13

Організація регулювання підприємницької діяльності.

[1]

14

Організаційний менеджмент і планування підприємницької діяльності.

[1]

15

Організація управління підприємством.

[1]

16

Бізнес-план: сутність, призначення і методологія розробки.

[1]

17

Міжнародна підприємницька діяльність.

[1]

18

Шляхи підвищення ефективності підприємництва.

[1]

19

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності і підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємств.

[1]

20

Структура і зміст зовнішньоторговельних угод і контрактів.

[1]

21

Транспортна логістика.

[1]

22

Загальні умови підприємницької діяльності та основні види підприємництва.

[1]

23

Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі.

[1]

24

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва.

[1]

25

Маркетингова діяльність на підприємстві.

[1]

26

Інвестиційні проекти підприємств та їх ефективність.

[1]

27

Економічні ризики в підприємницькій діяльності.

[1]

28

Менеджменту підприємництві.

[1]

29

Міжнародні форми та державне регулювання підприємницької діяльності.

[1]

30

Міжнародні економічні відносини і міжнародне підприємництво.

[1]

31

Форми спільного міжнародного підприємництва.

[1]

32

Державне регулювання підприємництва.

[1]

33

Підприємництво – характерна риса економічного розвитку суспільства.

[1]

34

Формування підприємницьких структур.

[1]

35

Зміст конкуренції в системі підприємництва.

[1]

36

Методи конкурентного суперництва та типи конкурентної поведінки.

[1]

37

Типи конкурентної поведінки.

[1]

38

Розвиток конкуренції в сучасних умовах.

[1]

39

Підприємницький ризик.

[1]

1

2

3

40

Державне регулювання підприємницької діяльності.

[1]

41

Маркетингова орієнтація підприємницької діяльності.

[1]

42

Менеджмент підприємницької діяльності.

[1]

43

Культура і етика підприємництва.

[1]

44

Особливості і види міжнародних комерційних операцій.

[1]

45

Зовнішньоторговельні посередники.

[1]

46

Особливості окремих умов контрактів. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС.

[1]

47

Комерційна конкуренція в умовах економіки України.

[1]

48

Роль конкуренції в розвитку ринкових відносин в Україні.

[1]

49

Сутність підприємництва, його риси та місце в економічній системі країни.

[1]

50

Основні ознаки підприємництва та його місце в економічній системі.

[1]

51

Організація підприємницької діяльності.

[1]

52

Права, обов'язки, відповідальність підприємця та умови розвитку підприємництва.

[1]

53

Організаційно-правові форми підприємництва та заснування фірми.

[1]

54

Підприємництво (фірма) - основна ланка економіки та його характерні риси.

[1]

55

Основні організаційно-правові форми підприємництва.

[1]

56

Заснування фірми та забезпечення її господарської діяльності.

[1]

57

Досвід інституціонально-правового регулювання підприємництва в країнах Заходу.

[1]

58

Основні засади управління підприємством.

[1]

59

Основні функції менеджменту в управлінні підприємством.

[1]

60

Зміст і форми фінансового менеджменту.

[1]

61

Показники фінансової стабільності і інтенсивності використання капіталу підприємства.

[1]

62

Особливості фінансового управління в ринковій економіці.

[1]

63

Основи інвестиційного менеджменту та поняття інвестиційної діяльності.

[1]

64

Інвестиційний проект та структура інвестиційного бізнес-плану.

[1]

65

Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування.

[1]

66

Визначення ефективності інвестиційного проекту.

[1]

67

Загальна характеристика підприємницької діяльності.

[1]

68

Підприємництво у сфері послуг.

[1]

69

Інноваційне підприємництво.

[1]

70

Правові основи і форми організації бізнесу і Україні.

[1]

71

Сутність державної підтримки підприємництва.

[1]

72

Етапи формування державної політики підтримки підприємництва в Україні.

[1]

73

Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності.

[1]

74

Планування підвищення економічної ефективності підприємства.

[1]

75

Розрахунок показників ефективності інвестування в інноваційні проекти з врахуванням та без врахування ризиків.

[1]


^ Рекомендована література:


  1. Цигилик У. У. Основи підприємництва / У. У. Цигилик, З. М. Криховецька, Т. М. Паневник. – К: ЦУЛ, 2007. – 224с.Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» (А) виставляється, якщо студент виконав усі перераховані умови і зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» (BC) виставляється, якщо в рішенні допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення, робота виконана не зовсім акуратно.

Оцінка «задовільно» (DE) виставляється за умови правильного рішення, але відсутнє обґрунтування висновків або робота виконана недбало.

Оцінка «незадовільно» (FX, F) виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Номер варіанту обирається за порядковим номером студента у журналі.


Підготував:

к.е.н., доцент О.М. Гаркуша


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. О.П. Лисий

Схожі:

Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Підприємництво у судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу денної форми навчання старший викладач Шкорупо Дмитро Андрійович

Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconКонтрольні питання з дисципліни «Підприємництво у судноплавстві» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Шкорупо Дмитро Андрійович

Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconТеми рефератів з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Глобалізм І зовнішньоекономічна діяльність» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання
Державне регулювання міжнародної торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Контролінг та адміністрування економіки» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 2 курсу денної та заочної форми навчання
...
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconКонтрольні питання з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Характеристика основних видів юридичної відповідальності у сфері підприємництва
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання icon«інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 03060101 – «Менеджмент організацій І адміністрування»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 03060101 «Інвестиційний менеджмент»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Господарське право» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Сліпченко Наталя Віталіївна
Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав І законних інтересів суб’єктів господарювання
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconРефератів з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Кучерявенко Світлана Юріївна
Загальний розвиток адміністративного менеджменту в постіндустріальних розвинених країнах
Рефератів з дисципліни «Підприємництво в судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу заочної форми навчання iconТеми рефератів з дисципліни «Організація праці менеджера» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат технічних наук, доцент Дергаусов Михайло Михайлович
Фактори, які впливають на формування, стиль та культуру менеджменту в ринкових умовах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи