Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко icon

Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
НазваЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Сторінка1/3
Дата13.11.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


від 07 вересня 2012 р.


Київ – 2012


ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ07 вересня 2012 року об 11.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й


1. Підсумки 2011/2012 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2012/2013 навчальний рік.

Доповідач – ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академік НАМН України, професор В.Ф. МОСКАЛЕНКО.


^ 2. Внесення змін до Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор О.П. ЯВОРОВСЬКИЙ.


^ 3. Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік.

Доповідач – відповідальний секретар Приймальної комісії професор О.М. НАУМЕНКО.


^ 4. Обговорення проекту Концепції гуманітар­ного розвитку України на період до 2020 року.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Я.В. ЦЕХМІСТЕР.


^ 5. Поточні справи.


Голова Вченої ради,

ректор університету,

академік НАМН України, професор В.Ф. Москаленко


Голова профспілкового

комітету М.М. Лук’янець


Вчений секретар Вченої ради,

професор О.Б. Яременко

РІШЕННЯ

спільного засідання Конференції трудового колективу
та Вченої ради Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця з питання
«Підсумки 2011/2012 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


на 2012/2013 навчальний рік»


від 07 вересня 2012 р.


Заслухавши доповідь ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка та враховуючи результати обговорення, Конференція трудового колективу та Вчена рада констатують, що протягом
2011/2012 н.р. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця як головний вищий медичний навчальний заклад України з питань навчально-методичної роботи і координатор впровадження положень Болонської декларації серед ВМНЗ України працював над втіленням в життя положень, накреслених стратегічними документами державного і галузевого рівнів та міжнародними угодами, що укладені Україною в освітній і медичній сферах.

В основу діяльності університету було покладено реалізацію положень законів України від 17.01.2002 р. №1984-ІІІ «Про вищу освіту» зі змінами та доповненнями, вiд 14.09.2006 р. №143-V «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», від 01.06.2010 р. №2289-VI «Про здійснення державних закупівель», від 23.12.2010 р. №2859-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік» зі змінами та доповненнями, від 07.04.2011 р. №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», від 07.07.2011 р. №3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», від 07.07.2011 р. №3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», від 08.07.2011 р. №3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», від 08.09.2011 р. №3714-VI «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», від 08.09.2011 р. №3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», від 03.11.2011 р. №4000-VI «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях», від 16.11.2011 р. №4041-VI «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво», від 22.12.2011 р. №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік» зі змінами та доповненнями; Програми Президента України «Україна для людей», Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір» (2011 р.), Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році» (2012 р.); постанов Верховної Ради України від 21.10.2010 р. №2632-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», від 03.02.2011 р. №2992-VI «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя», від 13.05.2011 р. №3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік», від 06.10.2011 р. №3901-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України», від 21.12.2011 р. «Рекомендації слухань комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему «Здоров’я – 2020: основні засади державної політики України у сфері формування здорового способу життя і протидії неінфекційним захворюванням та шляхи її реалізації»; указів Президента України від 21.12.2010 р. №1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», від 27.04.2011 р. №504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», від 21.10.2011 р. №1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», від 12.03.2012 р. №187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; доручення Президента України від 19.10.2010 р. щодо реформування системи охорони здоров’я, спрямованої на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України; постанов Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1155 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в уні­верситетах» на 2008-2012 роки», від 22.02.2008 р. №107 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», від 17.02.2010 р. №163 «Про за­твердження Положення про дослідницький університет», від 23.06.2010 р. №507 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента», від 27.08.2010 р. №787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», від 16.02.2011 р. №123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз», від 17.03.2011 р. 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я», від 29.06.2011 р. №709 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році», від 13.07.2011 р. №752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», від 07.09.2011 р. №942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року», від 07.09.2011 р. №983 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій», від 28.11.2011 р. №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», від 14.12.2011 р. №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», від 11.01.2012 р. №10 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 17.05.2012 р. №397 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів», від 27.08.2010 р. №1728-р. «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року», від 08.09.2011 р. №1795-р «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», від 31.10.2011 р.
№1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір».

НМУ імені О.О. Богомольця у своїй діяльності керувався рішеннями підсумкових колегій МОЗ України «Про підсумки роботи галузі охорони здоров’я України у 2010 році. Реалізація програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (20.04.2011 р.), «Про підсумки діяльності у 2011 році, завдання щодо реформування та перспективного розвитку галузі охорони здоров’я» (30.03.2012 р.), колегії МОЗ України «Про стан виконання у 2011 році завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у сфері охорони здоров’я» (17.11.2011 р.), розширеного засідання колегії МОЗ України «Про виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (11-12.06.2012 р.), спільного розширеного засідання колегії МОЗ України та Тернопільської облдержадміністрації (17.07.2012 р.), низкою нормативно-правових актів МОЗ України та МОНмолодьспорт України.

Реалізація поставлених перед університетом завдань здійснювалася відповідно до «Перспективного комплексного плану розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
(2011-2017 рр.)».

Стратегічними орієнтирами роботи закладу у 2011/2012 н. р. були підвищення якості медичної освіти і науки, поетапна реалізація положень, визначених основними напрямами державної політики та міжнародними угодами України, діяльність з формування єдиного європейського освітнього та наукового простору, підвищення престижу НМУ в Україні і за кордоном, підготовка та відзначення 170-річчя закладу.

Звітний період ознаменувався відзначенням 170-річного ювілею НМУ, 130-річчя з дня заснування СНТ імені О.А. Киселя і реалізацією заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» та наказом НМУ «Про підготовку та відзначення 170-річчя НМУ».

Завдяки комплексному та плановому характеру роботи усіх структурних підрозділів упродовж звітного періоду досягнуто позитивних зрушень у навчально-виховній, методичній, науковій, фінансово-економічній, адміністративно-господарській та інших видах діяльності університету.

Як і в попередні роки, головним пріоритетом роботи закладу було забезпечення високої якості освіти відповідно до європейських стандартів. Стратегічна мета полягала в утриманні лідерських позицій у підготовці та забезпеченні конкурентоспроможності фахівців. Протягом навчального року університетом здійснювалися формування інноваційного освітнього середовища, впровадження системи управління якістю освітньої діяльності на основі ідеології загального управління якістю, удосконалення інноваційної гнучкої технології планування та організації навчального процесу, його навчально-методичного забезпечення, нормативного та інформаційного супроводу, рейтингового оцінювання знань студентів, створення і розвиток освітнього порталу університету, мережі інноваційних навчально-виробничих лабораторій, подальше впровадження інноваційних форм і методів навчання, створення міжнародного центру дистанційної освіти, загальноуніверситетського центру набуття і контролю умінь та практичних навичок студентів, реалізація концепції безперервного навчання протягом життя. На базі НМУ продовжувала функціонувати робоча група МОЗ України, якою протягом навчального року здійснювалася розробка відповідного нормативного, методичного та інформаційного забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Провідні фахівці працювали у складі робочих груп МОЗ України з підготовки національних підручників для ВМНЗ IV р.а. Проводився моніторинг діяльності кафедр та навчання студентів, у т.ч. соціологічні опитування всіх учасників навчально-виховного процесу.

У 2012 р. здійснено другий випуск спеціалістів, які навчалися за європейською кредитно-трансферною системою, перший випуск стоматологів англомовної форми навчання. Випускники закладу отримали додаток міжнародного зразка Diploma Supplement, що є реальним впровадженням в життя принципів Болонської системи.

Протягом звітного періоду розроблено методичне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи на ІV-V курсах стоматологічного, фармацевтичного, медико-психологічного факультетів. Оновлено зміст навчальних дисциплін і їх структурування відповідно до вимог кредитно-модульної системи, введено нове нормування науково-педагогічного навантаження для кафедр, на яких ведеться викладання за КМСОНП. Підготовлено та видано 16 типових навчальних програм. Продовжувався розвиток внутрішньоуніверситетської мережі «Інтранет» та інтерактивних навчально-методичних комплексів з дисциплін, які розміщено на web-сторінках факультетів та кафедр, сформовано освітній портал університету, ведеться його активне поповнення, впроваджено програму «Електронний підручник для студентів». Вперше в якості експерименту розроблено 5-річний навчальний план з нормативним
(6-річним) терміном навчання підготовки фахівців за спеціальністю 7.12010001 «лікувальна справа» у ВМНЗ України ІІІ-ІV р.а. для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з кваліфікацією «лікар» для випускників ВМНЗ І-ІІ р.а., які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальностями «лікувальна справа» та «сестринська справа». Здійснено перший прийом за цією формою навчання.

В плані координації впровадження нової технології навчання проведено серію нарад-семінарів для фахівців НМУ та ВМНЗ України, слухачів циклів підвищення кваліфікації викладачів. Активно працювали постійно діючі науково-педагогічний та психолого-педагогічний семінари, науково-консультативний пункт. За завданням МОЗ України для ВМНЗ розроблено «Рекомендації щодо заповнення реєстраційних форм для формування Довідника кваліфікацій зі створення Додатка до диплома європейського зразка у ВМНЗ України ІV р.а.».

НМУ акредитовано як заклад з надання освітніх послуг з підготовки лікарів в клінічній ординатурі зі спеціальностей в галузі знань «медицина».

Університет виступив організатором та учасником вітчизняних і міжнародних науково-методичних заходів, у т.ч. за участю експертів ВООЗ, які високо оцінили досвід НМУ з підготовки кадрів для медичної сфери. Здійснювався науковий супровід принципово нової системи навчання. Викладачі закладу, як учасники європейської програми «Tempus», стажувалися протягом року в провідних європейських університетах, у т.ч. Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Грузії. Фахівці університету взяли участь у нараді експертів ВООЗ з медичної освіти. Ефективно функціонувала розгалужена система доуніверситетської підготовки, яка включає підготовчі курси різної тривалості очної форми навчання та заочну дистанційну форму навчання з відповідним навчально-методичним забезпеченням. Досвід НМУ з упровадження КМСОНП широко обговорено на нарадах МОЗ України та МОНмолодьспорт України, науково-методичних конференціях в Україні і за кордоном, зокрема в провідних освітніх та наукових закладах Великої Британії, Грузії, Іспанії, Нідерландів, Румунії, Франції, Швеції тощо.

Піднесенню навчально-методичної роботи в університеті на якісно новий рівень сприяли поліпшення матеріально-технічної бази закладу, закупівля 157 одиниць комп’ютерної та оргтехніки, у т.ч. 11 відео-аудіо-комплексів на суму 1,5 млн грн, збільшення її використання в навчальному процесі, забезпечення усіх кафедр мультимедійними комплексами та розширення мережі Інтернет.

Суттєво поліпшилася забезпеченість студентів новими сучасними підручниками, у т.ч. на електронних носіях. Бібліотекою закуплено
24,5 тис. підручників, посібників, іншої навчальної, наукової літератури на суму 3,0 млн грн. Про активну роботу авторських колективів закладу з підготовки національних підручників для студентів ВНЗ IV р.а. свідчать розробка та видання співробітниками університету 31 підручника, усі – з грифом МОЗ України та МОНмолодьспорт України, 132 посібника, з них 55 – з грифом МОЗ України та МОНмолодьспорт України.

Позитивно позначилася на результатах навчальної діяльності системна підготовка до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», що дозволило зберегти високе рейтингове місце університету серед ВМНЗ України. При складанні іспитів з «Крок. Загальна лікарська підготовка», «Крок. Стоматологія», «Крок. Фармація» збережено призові місця. У 2011/2012 н.р. НМУ посів ІІ місце за результатами складання «Крок-1. Фармація», «Крок-2. Стоматологія», «Крок-2. Фармація», ІІІ місце – «Крок-1. Загальна лікарська підготовка», «Крок-1. Стоматологія», «Крок-2. Загальна лікарська підготовка».

Заклад посів І місце серед ВМНЗ України за кількістю призових місць в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, де студенти вибороли 27 призових нагород, у т.ч. 8 – перших, 11 – других, 8 – третіх.

Високий рівень знань забезпечив призначення державних та іменних стипендій 11 студентам, аспірантам та молодим вченим, у т.ч.
3 особам – академічної стипендії Президента України, 1 – академічної стипендії імені Миколи Амосова, надання 46 студентам Вченою радою іменних персональних стипендій, а також отримання 2 премій НАМН України та Асоціації ВМНЗ України. Сім ліцеїстів – призерів Всеукраїнської учнівської олімпіади і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України отримали стипендії Президента України.

Для системи охорони здоров’я закладом підготовлено та випущено у 2012 р. 1332 фахівці денної (очної) форми навчання (1238 лікарів та
94 провізори), у т.ч. 169 – для зарубіжних країн. Серед випускників – 915 лікарів за спеціальністю «лікувальна справа», 323 – за спеціальністю «стоматологія», 94 провізори за спеціальністю «фармація». З 682 випускників, які навчалися за державним замовленням, 319 осіб (46,8%) направлено на роботу у сільську місцевість. Здійснено третій випуск фахівців англомовної форми навчання (21 особа із 13 країн). Крім того, після зимової екзаменаційної сесії дипломи отримали 327 провізорів за спеціальністю «фармація», яких було підготовлено на заочній формі навчання.

Посилену профорієнтаційну та агітаційну спрямованість мала робота приймальної комісії університету. Було продовжено успішну практику укладання угод з місцевими органами виконавчої влади на цільову підготовку кадрів. У 2012 р. вперше укладено угоду з Житомирською обласною державною адміністрацією на підготовку фахівців, успішно реалізовуються угоди про цільову підготовку лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я м. Києва та Київської області.

Завдяки формуванню нової стратегії проведення, підготовки до вступної кампанії з урахуванням демографічних та соціально-економічних умов, запровадженню нових організаційних форм роботи, оптимальної цінової політики, проведенню широкої агітації у засобах масової інформації, у т.ч. на телебаченні, радіо, газетах, в навчальних колективах, облаштуванню інформаційних електронних табло, інформаційно-рекламних банерів, функціонуванню нової розгалуженої системи доуніверситетської підготовки, створенню сучасного web-сайту НМУ та web-сайту ректора зі зворотним зв’язком, роботі багатоканальної телефонної лінії приймальної комісії та проведенню соціологічних опитувань потенційних абітурієнтів досягнуто підвищення кількісного та поліпшення якісного складу вступників, забезпечено найвищий за усі роки конкурс на місця державного замовлення та контрактні місця. У 2012 р. приймальною комісією університету було досягнуто історичного максимуму і прийнято понад 14,2 тис. заяв від більше ніж 5,7 тис. абітурієнтів. Серед рекомендованих до зарахування 54,4% становили особи з середнім балом сертифікату 180-200 балів. На бюджетну форму навчання було прийнято 750 осіб, на контрактну – 1402 особи – громадян України. Це найкращий результат набору студентів за всю історію НМУ. Питома вага осіб з золотою чи срібною медаллю або дипломом з відзнакою серед осіб, яких зараховано на місця держзамовлення, становить 53,1%. Студентами НМУ стали представники усіх регіонів України, у т.ч. тих, де є ВМНЗ. Серед зарахованих на навчання
1 переможець міжнародних олімпіад та конкурсів з профільних дисциплін, 398 осіб, які мають золоту, срібну медаль або диплом з відзнакою, 521 особа, яка набрали від 190 до 200 балів з кожного предмета. Станом на 1 вересня до університету зараховано 240 іноземних громадян.

Проведено перший прийом випускників медичних коледжів і училищ на ІІ курс з нормативним терміном навчання. Здійснено найбільший за усі роки прийом на місця державного замовлення за спеціальністю «лікувальна справа» (527 осіб).

Підвищення ефективності організаційної роботи здійснювалось шляхом впровадження сучасних технологій менеджменту в управлінсько-розпорядчу діяльність, системного підходу до планування заходів з вирішення оперативних та стратегічних завдань, посилення виконавської дисципліни, подальшої структурної оптимізації закладу, підвищення мотивації до якісного проведення навчально-виховного, наукового, лікувально-консультативного процесу, використання системи рейтингової оцінки діяльності та методів заохочення за її результатами з метою удосконалення обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Успішною була наукова діяльність закладу. Виконанню колективом НМУ значних обсягів науково-дослідних робіт сприяли інтенсифікація науково-інноваційної діяльності, що здійснювалася в рамках міжнародних угод та наукового супроводу виконання тематик за пріоритетними національними проектами, у т.ч. в рамках Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр., на замовлення МОЗ України та наукове комплексування з 64 науковими і освітніми закладами.

Фахівцями лабораторії стратегічних досліджень в охороні здоров’я МОЗ України розроблено проект Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» на замовлення МОЗ України.

Результати виконання наукової тематики дозволили подати 180 заявок та отримати 201 патент на винаходи, розробити і затвердити в МОЗ України 349 гігієнічних нормативів, 37 методичних вказівок, опублікувати понад 3,6 тис. наукових праць, у т.ч. 33 монографії, книги, довідники, включити 43 пропозиції в Галузевий реєстр нововведень, зробити близько 1,8 тис. доповідей на наукових форумах різних рівнів, суттєво активізувати участь студентів у науковій роботі, у т.ч. в заходах міжнародного рівня, що забезпечило перемогу 14 студентів (12 наукових робіт) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

За вагомі наукові розробки 2 співробітникам закладу присуджено премію Президента України для молодих вчених, 1 студенту – премію НАН України, 2 студентам – премію НАМН України та Асоціації ВМНЗ України.

Звіт ректора про науково-практичну діяльність НМУ за 2011 р. отримав схвальну оцінку МОЗ України.

Завдяки впровадженню комплексної багаторівневої системи підготовки науково-педагогічних кадрів, реалізації програми «старший лаборант», регулярних зустрічей ректора та керівництва університету з претендентами на вступ до магістратури, аспірантури, клінічної ординатури, студентським активом, майбутніми випускниками, які претендують на працевлаштування в закладі, викладачами пенсійного віку, звітів претендентів на посади завідувачів кафедр на ректораті та Вченій раді університету, запровадженню контрактних відносин між адміністрацією та науково-педагогічними працівниками, в НМУ вдосконалено добір та використання кадрів, збільшено чисельність завідувачів кафедр, викладачів та асистентів допенсійного віку, питому вагу викладачів до 40 років та зменшено частку викладачів віком понад 65 років, створено дієвий резерв на посади на переважній більшості кафедр, досягнуто нижчого, ніж в цілому у ВМ(Ф)НЗ України показника питомої ваги викладачів без наукового ступеня. У звітному році обрано та призначено на посади 3 завідувачів кафедр, вперше обрано на посаду професора кафедри 10 докторів наук, на посади доцентів кафедр – 21 особу. В заклад працевлаштовано 38 кращих випускників 2012 р.

Значно підвищено рівень міжнародної співпраці в освітній та науковій сферах. НМУ приєднався до Великої Хартії університетів, виграв грант та став учасником проекту «Tempus». Університетом укладено 5 двосторонніх угод про співробітництво із зарубіжними освітніми та науковими закладами, посилено взаємодію в рамках дво- та багатосторонніх угод з університетами Європи. Видатні науковці закладу входять до авторитетних міжнародних організацій, у т.ч. ЄРБ ВООЗ. Широко практикуються читання лекцій провідними вченими НМУ в європейських освітніх закладах та виступи з лекціями в університеті видатних зарубіжних фахівців, участь у телеконференціях із зарубіжними партнерами, проведення майстер-класів, тренінгів, читання лекцій в on-line режимі тощо. В НМУ успішно реалізуються проект ЄС «Erasmus Mundus», спільні українсько-шведський, українсько-американський та об’єднаний українсько-європейський науково-освітній проекти. Протягом року прийнято 5 зарубіжних делегацій, здійснено 60 відряджень до 26 країн світу, у т.ч. з метою стажування. Активно відбувався обмін студентами під час проходження літньої практики, за що заклад неодноразово отримував подяки від зарубіжних партнерів.

Поліпшення забезпечення клінічних кафедр та Стоматологічного медичного центру НМУ сучасним медичним обладнанням, відкриття нових навчально-лікувальних класів, розташування клінічних кафедр університету на 2 нових базах, впровадження новітніх технологій та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу дозволило удосконалити лікувально-консультативну роботу та забезпечити умови для практично-орієнтованого навчання студентів і лікарів(провізорів)-інтернів. Фахівці університету активно залучались до консультативної, організаційної, експертної допомоги в МОЗ України, брали участь у численних апаратних та селекторних нарадах МОЗ України, засіданнях робочих груп МОЗ України.

Послідовна реалізація Концепції виховної роботи, виконання «Угоди про співробітництво між адміністрацією та студентським парламентом Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця» сприяли підвищенню самосвідомості студентів, зростанню культурного рівня та ерудиції, формуванню активної громадянської позиції та утвердженню здорового способу життя. Велике виховне значення мало урочисте відзначення 67-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшанування ветеранів, вручення сертифікатів та відзнаки «Ветеран Великої Вітчизняної війни Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» тощо.

Традиційними стали запрошення до участі в університетських заходах представників духовенства та виступи їх перед студентами.

Підвищенню духовності студентів і викладачів, патріотичному вихованню сприяло відзначення 170-річчя з дня заснування закладу, 130-річчя з часу створення СНТ імені О.А. Киселя, відкриття меморіальних дошок та вшанування пам’яті всесвітньо відомих випускників НМУ (професор Войно-Ясенецький В.Ф., професор Караваєв В.О., письменник Булгаков М.А., професор Субботін В.А.), видання серії історико-публіцистичних матеріалів, у т.ч. книги Архієпископа Луки «Дух, душа і тіло», монографій, присвячених письменнику Булгакову М.А., першому декану медичного факультету професору Караваєву В.О., деканам медичного факультету Університету Святого Володимира, ректорам університету та ін.

Розвитку студентського самоврядування сприяло підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю між керівництвом, представниками студентського самоврядування, студентських профспілкових організацій Солом’янського району ВНЗ м. Києва, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. Велике виховне значення мали участь студентів (200 осіб) та викладачів університету (43 особи) у медичному обслуговуванні учасників ЄВРО-2012, організаційному забезпеченні та волонтерському русі під час проведення матчів чемпіонату у м. Києві, за що отримано подяки від Прем’єр-міністра України, Голови Київської міської державної адміністрації, а також реалізація угоди про співпрацю між НМУ та Міжнародним дитячим центром «Артек» щодо проходження практики студентами НМУ
(62 особи) та учнями Українського медичного ліцею НМУ (40 осіб).

Пріоритетні заходи соціального захисту співробітників і студентів включали поліпшення умов праці, навчання, відпочинку, оздоровлення та підвищення матеріального добробуту, розширення мережі центрів громадського харчування, реконструкцію СОТ «Медик», започаткування програми «Ветеран університету», організацію диспансеризації, створення медичного пункту тощо. Було затверджено Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом університету на 2012-2014 рр.

Зміцнення фінансово-економічного стану університету досягалося шляхом впровадження наукового менеджменту у сфері фінансово-економічної діяльності, стратегічного плану модернізації та оптимізації матеріально-технічної бази закладу, забезпечення зростання доходів, економічного стимулювання та підвищення фінансової стійкості університету, збільшення надходжень від надання платних освітніх та інших послуг за рахунок збільшення їх обсягів і розширення переліку джерел надходжень, оптимізації структури та обсягів надходжень і видатків. У звітному році базове фінансування університету з усіх джерел збільшилось на 14,1%, зросли посадові оклади співробітників університету на 14,9%, у т.ч. професорсько-викладацького складу – на 15,6%. Збережено підвищення посадових окладів професорсько-викладацькому складу за статус «національного» на 15%, підвищено стипендії, обсяг надання матеріальної допомоги та премій студентам, магістрам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам.

Протягом звітного року вдалося успішно вирішувати ряд стратегічних питань розвитку НМУ. Зокрема, продовжувалось будівництво нового сучасного навчально-лабораторного комплексу з бібліотекою (зведено 22 поверхи), здійснено капітальний ремонт лекційної аудиторії №2 в морфологічному корпусі, проведено капітальні і поточні ремонти приміщень кафедр, навчальних корпусів і гуртожитків, що сприяло поліпшенню умов праці, навчання та побуту, забезпечило можливості для підвищення якості навчально-виховного, наукового та лікувально-консультативного процесів. Планомірно реалізовувалась програма «Вікна НМУ – 5000», зокрема, замінено на енергозберігаючі 31% з 4152 вікон.

Різнобічну діяльність закладу було відзначено багатьма міжнародними та державними нагородами. Університет нагороджено золотою медаллю ХV Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» в номінації «Інтеграція післядипломної освіти у європейський та світовий освітній простір», спеціальним призом «Освітянський Оскар», відзначено почесним званням «Лідер сучасної освіти» та подякою ректору, УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді», почесним званням «Лідер сучасної освіти» і подякою директору; золотою медаллю ІІІ виставки-презентацiї «Інноватика в освіті України» в номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі» та подякою ректору, УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»; гран-прі, золотою медаллю та дипломом переможця ХХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2011» у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки», УМЛ НМУ – золотою медаллю в номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді»; гран-прі «Лідер вищої освіти України» та золотою медаллю ІІІ Міжнародної виставки-презентації «Сучасні навчальні заклади – 2012» у номінації «Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців», УМЛ НМУ – золотою медаллю у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді»; золотою медаллю ХХІ міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2012» у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи», УМЛ НМУ – золотою медаллю у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»; дипломом та 398 нагородами за участь в організації і проведенні науково-практичних заходів Міжнародного медичного форуму 2011 р.; дипломом та 65 нагородами за участь в організації та проведенні науково-практичних заходів Міжнародної спеціалізованої виставки «Медичний форум – 2012».

Свідченням високого авторитету НМУ в державі та світі є його відвідання Віце-прем’єр-міністром України – Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра охорони здоров’я України, Головою Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки, Головою Київської міської державної адміністрації, головою Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, народними депутатами України, представниками дипломатичних місій (Іраку, Мозамбіку, Сирії, Туркменістану та ін.), міжнародних агенцій, у т.ч. ВООЗ та ЄРБ ВООЗ, провідних зарубіжних науково-освітніх закладів, духовенством тощо.

Співробітників університету протягом звітного періоду було включено до складу Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, ДАК України, експертних рад та Атестаційної колегії МОНмолодьспорт України, Колегії МОЗ України, Колегії ГУОЗ КМДА тощо; призначено головними позаштатними спеціалістами МОЗ України (17 осіб), головними позаштатними спеціалістами ГУОЗ м. Києва (6 осіб).

Праця викладачів НМУ високо оцінена державою та міжнародною спільнотою, про що свідчить залучення співробітників університету до роботи в Постійному комітеті Європейського регіонального комітету ВООЗ; нагородження 5 співробітників орденами, у т.ч. орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (Москаленко В.Ф.), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Яворовський О.П.), орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (Кричевська О.Я.), орденом Святителя Луки (2 співробітники); обрання 2 співробітників академіками НАМН України, 1 – член-кореспондентом НАН України, присудження премії Президента України для молодих вчених, премії НАМН України та асоціації ВМНЗ України; присвоєння почесного звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України»; нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України (2 співробітники), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1), МОЗ України (26), Подякою Міністра охорони здоров’я України (4), Почесною грамотою Голови Київської міської державної адміністрації (15).

Логічним результатом досягнутих протягом останніх років кардинальних позитивних змін в навчально-методичній роботі, у сфері кадрової політики, міжнародному співробітництві, науковій діяльності і виховній роботі стало те, що університет п’ятий рік поспіль зберігає провідні позиції в університетському рейтингу за проектом ЮНЕСКО «ТОП 200 Україна», зокрема, у звітному році НМУ знову посів почесне V місце серед ВНЗ України та І місце – серед ВМ(Ф)НЗ України.

Відповідно до вимог державних та галузевих законодавчих і нормативних документів та з метою удосконалення діяльності НМУ у 2012/2013 н.р. Конференція трудового колективу та Вчена рада Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

  1   2   3

Схожі:

Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПлан роботи приймальної комісії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012-2013 н р
Затвердження переліку інформаційних джерел для Приймальної комісії: Стенди, Сайт університету, змі
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЧлени Приймальної комісії
Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора інституту з числа науково-педагогічних (педагогічних)...
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconРішення приймальної комісії університету про зарахування до аспірантури від 20. 09. 2012 р. (протокол №2). Прийом до докторантури було оголошено на 13 спеціальностей, до аспірантури на 43 спеціальності.
України №786 від 05. 07. 2012 р. „Про державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру...
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПротокол №7 програми фахових вступних випробуван ь та надати до приймальної комісії
Підготувати та затвердити на засіданні: приймальної комісії (20. 02. 2012 р., протокол №6); Вченої ради університету (23. 02. 2012...
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПро режим роботи співробітників університету на період роботи приймальної комісії
Для забезпечення належних умов функціонування усіх підрозділів університету на період роботи приймальної комісії
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconПро режим роботи співробітників університету на період роботи приймальної комісії
Для забезпечення належних умов функціонування усіх підрозділів університету на період роботи приймальної комісії
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко icon19. 08. 2010 Прес-реліз
Заслужений діяч науки І техніки України Коваль Ігор Миколайович, відповідальний секретар приймальної комісії професор Канзафарова...
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Звіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи