Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки icon

Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Скачати 103.72 Kb.
НазваНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Дата13.11.2012
Розмір103.72 Kb.
ТипНаказ
міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


НАКАЗ


03.09.2012 м.Київ № 437


Про прийняття звітів науково-дослідних робіт,

які виконувались у НМУ імені О.О.Богомольця

у 2012 році та планування наукової тематики

на 2013 і подальші роки


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної підготовки звіту про науково-практичну діяльність в НМУ за 2012 рік


НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити графік прийняття звітів перехідних (додаток 1) та завершених (додаток 2) НДР за 2012 р.

  2. Затвердити персональний склад комісії з прийому звітів завершених НДР за 2012 рік (додаток 3).

  3. В.о. проректора з наукової роботи, професору Хайтовичу М.В.:

3.1. Провести до 20 вересня поточного року робочу нараду з питань підготовки звітів та планування НДР за участю співробітників кафедр та наукових підрозділів, відповідальних за наукову роботу.

3.2. При заслуховуванні звітів особливу увагу приділяти:

- ефективності (в т.ч. комерційній) винахідницько-інноваційної діяльності;

- питанням підготовки науково-педагогічних кадрів;

- видавничій діяльності (в т.ч. публікаціям за кордоном, цитованості у базі даних Scopus);

- участі студентів та молодих вчених у виконанні НДР;

- популяризації наукових досягнень НМУ;

3.3. Узагальнити наукові звіти кафедр і наукових установ; доповісти результати наукової діяльності НМУ за 2012 рік та зведений план науково-дослідних робіт на 2013 рік на Вченій раді НМУ у січні 2013 р.

  1. Завідувачам кафедр, директору Інституту гігієни та екології члену-кореспонденту НАМН України, професору Бардову В.Г., директору Інституту проблем патології професору Середі П.І., директору Інституту імунології та алергології професору Казмірчук В.Є. проаналізувати ініціативні і пошукові НДР та привести їх у відповідність до вимог конкурсного відбору НДР для фінансування за кошти вітчизняних або зарубіжних спонсорів у 2013 році.

  2. Відділу науково-медичної інформації зареєструвати облікові карти завершених НДР кафедр та наукових підрозділів в УкрІНТЕІ до 30 грудня 2012 року.

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. проректора з наукової роботи, професора Хайтовича М.В.^ Ректор

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Погоджено:


В.о. проректора з наукової роботи,

професор М.В. Хайтович


Проректор з економічних питань О.Я. Кричевська


Головний бухгалтер Н.С. Федь


Начальник планово-фінансового відділу Л.В. Коновалова


Начальник канцелярії Н.П. Ковтун


Чередниченко 234-60-63

Додаток 1

до наказу № від .09.2012

^

Г Р А Ф І К


прийняття звітів перехідних НДР за 2012 рік


з/п

Термін

подання звіту
^

Назва кафедри, підрозділу


1

01.10.2012

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Кафедра акушерства та гінекології №1

2

02.10.2012

Кафедра хірургії №1

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Кафедра внутрішньої медицини №3

3

03.10.2012

Кафедра анатомії людини

Кафедра хірургії №2

4

04.10.2012

Кафедра філософії та соціології

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

5

05.10.2012

Кафедра загальної хірургії №1

Кафедра онкології

6

08.10.2012

Кафедра офтальмології

Кафедра нейрохірургії

Кафедра внутрішньої медицини №2

7

09.10.2012

Кафедра акушерства і гінекології №3

Кафедра фтизіатрії

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

8

10.10.2012

Кафедра педіатрії №4

Кафедра гістології та ембріології

9

11.10.2012

Кафедра педіатрії №2

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини

10

12.10.2012

Кафедра медичної та біологічної фізики

Кафедра загальної хірургії №2

11

15.10.2012

Кафедра епідеміології

Кафедра клінічної імунології та алергології

12

16.10.2012

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Кафедра акушерства і гінекології № 2

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

13

17.10.2012

Навчально-методичний відділ

Кафедра іноземних мов

14

18.10.2012

Кафедра фізичної реабілітації і спортивної медицини

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Кафедра ортопедичної стоматології

15

19.10.2012

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Кафедра терапевтичної стоматології

16

22.10.2012

Кафедра латинської мови

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Кафедра педіатрії №3

17

23.10.2012

Кафедра медичної та загальної хімії

Кафедра біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії

Кафедра фармакології та клінічної фармакології

18

24.10.2012

Кафедра психіатрії та наркології

Український тренінговий центр сімейної медицини

Кафедра загальної медичної психології та педагогіки

19

25.10.2012

Кафедра фізіології

Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

Кафедра педіатрії №5

Додаток 2

до наказу № від .09.2012

^

Г Р А Ф І К


прийняття звітів НДР, завершених у 2012 році
з/п

Термін

подання звітів

Назва кафедри, підрозділу

1.

1.11.2012

Інститут проблем патології

2

2.11.2012

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра україністики

Кафедра патофізіології

3.

5.11.2012

Кафедра травматології та ортопедії

Кафедра педіатрії №1

Кафедра патоморфології

Кафедра судової медицини

4.

6.11.2012

Кафедра неврології

Кафедра урології

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

5

7.11.2012

Кафедра отоларингології

Кафедра дерматології та венерології

6

8.11.2012

Кафедра внутрішньої медицини №4

Кафедра дитячої хірургії

Кафедра хірургії № 4

7

9.11.2012

Кафедра комунальної гігієни з сектором гігієни дітей та підлітків

Кафедра гігієни праці та проф. захворювань

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

8

12.11.2012

Кафедра гігієни та екології

Кафедра гігієни харчування

Кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я

9

13.11.2012

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

10

14.11.2012

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Кафедра біології

Кафедра організації та економіки фармації

11

15.11.2012

Кафедра хірургії №3

Кафедра ендокринології

Додаток 3

до наказу № від .09.2012


Персональний склад комісії НМУ з прийому звітів завершених у 2012 році НДР


Хайтович М.В.

(голова)

– в.о. проректора з наукової роботи, професор;

Антоненко М.Ю.

(заступник голови)

– в.о. проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, вчений секретар університету, доцент;

Музиченко П.Ф.

(заступник голови)

– голова Комісії з питань етики, доктор медичних наук;

Крамарьов С.О.

– завідувач відділу з підготовки науково-педагогічних та медичних кадрів (аспірантура, магістратура, клінічна ординатура), професор;

Коновалова Л.В.

– начальник планово-фінансового відділу;

Якубчук Л.В.

– заступник головного бухгалтера з наукової роботи;

Чередниченко Л.І.

– інженер 1 категорії (відповідальний секретар);

Скрипка Л.І.

– завідувач патентно-ліцензійного відділу;

Скрипка Л.А.

– завідувач медико-технічного відділу;

Воловик Л.Ф.

– завідувач відділу науково-медичної інформації;

Миронова О.В.

– заступник декана з наукової роботи медичного факультету №1, доцент;

Цимбалюк Р.С.

– заступник декана з наукової роботи медичного факультету №2;

Литвиненко Г.С.

– заступник декана з наукової роботи медичного факультету №3, доцент;

Веремій М.І.

– заступник декана з наукової роботи медичного факультету №4, доцент;

Гордійчук М.А.

– заступник декана з наукової роботи стоматологічного факультету;

Рева Т.Д.

– заступник декана з наукової роботи фармацевтичного факультету;

Філоненко М.М.

– заступник декана з наукової роботи медико-психологічного факультету, доцент.

Схожі:

Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка наказ
Про підсумки наукової діяльності за 2010 рік та проект тематичного плану науково-дослідних робіт на 2011–2013 роки
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №418 Про поселення у гуртожитк и нму імені О. О. Богомольця в 2013 / 2014 навчальному році
Університету, дотримання правил внутрішнього розпорядку, ефективного використання житлових площ
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №68-2-10 Створення комісії з розгляду результатів завершених науково-дослідних робіт, які фінансувались мон україни
З метою визначення ефективності використання бюджетних коштів та розгляду результатів науково-дослідних робіт, які виконуються за...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №1-2-05 Створення комісії з розгляду результатів перехідних науково-дослідних робіт, які фінансуються мон україни
З метою визначення ефективності використання бюджетних коштів та розгляду результатів науково-дослідних робіт, які виконуються за...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №43-2-10 Створення комісії з розгляду резуль татів перехідних на 2014 рік науково-дослідних робіт, які фінан суються з держбюджету мон україни
З метою визначення ефективності використання бюджетних коштів та розгляду результатів науково-дослідних робіт, які виконуються за...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconПро затвердження порядку визначення обсягів фінансування науково-дослідних робіт
України №293 від 16. 03. 2012 р. «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconНаказ №522 м. Севастополь Про підсумки міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів «Молодь у науці та творчості» у 2012-2013 навчальному році
Смда від 06. 03. 2013 №230 «Про проведення міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів «Молодь у науці та творчості»...
Наказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки iconПро затвердження Порядку планування, виконання та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на залізничному транспорті України
Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29. 02. 96 №262,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи